Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
16 träffar, sida:  1 
(Bielke), Nils Pedersson, Kammarråd, Godsägare, Hovman (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nynäs gård ...

(Lilliehöök), Nils Andersson, Riksråd, Kammarråd (1561 – 1618)

4 Nils Andersson, son till L 2 i hans första gifte, f 1561, d 24 dec 1618 i Riseberga kloster, Edsberg, Ör. Efter skolgång i Skara skolstuga anställd vid Johan III:s hov (Phrygius), häradsh i Kulling i Västergötland från 86 (landskapshandl) till sin död, kammarråd 20 jan 05, blev riksråd mellan 16 dec 08 (Svea hovr&aum...

Berndes, Joakim, Kammarråd (– 1623)

2. Joakim Berndes, till Strömsberg, Essemäggi, Fore och Reggafer, den föregåendes son, d 11 sept. 1623. Höll enligt Lagus 1610 jämte Samuel Arvidsson lagmansting i Nyland på Arvid Tönnessons vägnar; slottsloven på Viborg 29 sept. 1611 och genom Jakob De la Gardies utnämning på Koporie (tillträdde 1614; eftertr&aum...

Bonde, Carl, Landshövding, Ståthållare, Kammarråd (1581 – 1652)

4. Carl Bonde, friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hässelby, f. 25 (19?) okt. 1581 på Säckestad, d 29 febr. 1652 på Ekeberg. Föräldrar: hertig Karls råd och marskalk Filip Bonde och Karin Ulfsdotter Snakenborg. Erhöll sin första undervisning i sex år i Mariestad under uppsikt av super...

Botin, af, Anders, Kammarråd (1724 – 1790)

Botin, Anders af, före adlandet Botin, f. 15 mars 1724 i Hagby, Kalmar län, d 22 sept. 1790 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden Hans Botin och Anna Moring. Erhöll enskild undervisning i hemmet: student i Uppsala 28 sept. 1744; erhöll testimonium academicum 22 sept. 1748. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1748; e. o. kanslist i riksarkivet 31 okt. 1751 (ed 2 ...

Branting, Johan Gustaf, Kammarråd, Juridisk skriftställare (1757 – 1827)

1. Johan Gustaf Branting, f. 22 sept. 1757 i Skatelöv, d. 30 dec. 1827 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Kinnevalds och Norrvidinge fögderi Karl Amund Branting och Katarina Elisabet Pålman. Erhöll undervisning dels privat, dels i läroverk; student i Lund 7 juli 1774; avlade juridisk  examen 19 dec. s. å. Auskultant i Göta hovrä...

Cronhielm, Polycarpus, Landshövding, Kammarråd (1629 – 1698)

1. Polycarpus Cronhielm, före adlandet Krumbygel, f. 1629 i Dippoldiswalde, d. 14 apr. 1698 på Västerås slott. Herre till Brollsta i (Össeby) Garns socken och Segloraberg i Seglora. Föräldrar: notarius publicus och landsdomaren Kristoffer Crumbügel och Regina Cammerath. Besökte någon tid gymnasiet i Stettin. Kammartjänare hos drottnin...

Cronsköld, Brynte Christoffersson, Kammarråd (1646 – 1688)

Cronsköld, Brynte Christoffersson, före adlandet von Ens, herre till Nyborg, Östervik, Näs och Finstaholm, f. 25 juli 1646 i Mariestad, d. 18 aug. 1688 i Stockholm (begraven 31 maj 1689 i Jakobs kyrka därstädes samt därefter nedsatt i V. Vingåkers kyrka). Föräldrar: rådmannen i Mariestad Kristoffer Zenert von Ens och Maria Bryntesdotte...

Eldstierna, Lars Larsson, Landshövding, Kammarråd (1623 trol. – 1701)

1. Lars Larsson Eldstierna, före adlandet Eld, f. trol. 1623 i Östergötland, d. 15 dec. 1701 i Linköping. Föräldrar: fogden Lars Björnsson (Nilsson?) och Brita Björnsdotter. Hovkassör 1644; kammarskrivare i Kammarkollegium 1647; kammarfiskal 1651; inspektor i Kammararkivet 9 aug. 1654; kamrerare vid polska krigsexpeditionen 1655; kommiss...

Erik Matsson, Diplomat, Häradshövding, Kammarråd (troligen på 1520-talet – 1593)

Erik Matsson, f. trol. på 1520-talet, förmodligen i Finland, d. 17 febr. 1593 (enl. Chytraeus), säkerligen i Stockholm. Verksam vid Kammarens uppbörd 1543; kammarskrivare i Kammaren från 1544; av konungen tillkallad, bland andra kammarskrivare, för granskning av fogderäkenskaperna 25 jan. 1545; tf. kansliskrivare 1549, men hade s. å. även ...

Gripenstierna, Joel, Finansman, Kammarråd, Räntmästare (1637 – 1697)

Gripenstierna, Joel (före adl Ekman), f 9 april 1637 i Klockrike (ög), d 26 aug 1697 i Sthlm, begr i Ekerö kyrka. Föräldrar: kyrkoherden Petrus Jonae Drysander o Kerstin Månsdtr Rungia. Inskr i Linköpings gymnasium 3 juni 47, anställd i K M:ts kansli 54—23 sept 62, resa till Holland, Tyskland o Frankrike 62—63, kammarskrivare i kammarkollegiet 16 okt 63, kammar-förvant 3 maj 65, inspektor öv...

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Poet, Kansliråd, Kammarråd (1731 – 1808)

5 Gyllenborg, Gustaf Fredrik, brorson till G 2 o G 3, f 25 nov 1731 på Strömsbro, Svinstad (nu Bankekind; Ög), d 30 mars 1808 i Sthlm (Klara). Föräldrar: riksrådet greve Johan G o Margareta Eleonora v Beijer. Inskr vid UU 7 okt 46, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 48, inskr vid LU 1 sept 48, rector illustris där 28 jan 50, reg...

Gylta, Bengt, Riksråd, Kammarråd (– 1574)

Gylta, Bengt, enl obestyrkt uppgift f 1514 (Styffe), d 25 dec 1574 på Hedensö i Näshulta (Söd). Föräldrar: lagmannen Bengt G o Birgitta Bengtsdtr (Lillie af Greger Matssons ätt). Uppträder tidigast 36 (Kantzowska arkivet), häradshövding i Vartofta (Skar) omkr 43 (brev 9 aug 44, Örebro lärov:bibl; SRA 1, s 557), lagman i Läck&o...

Otter, von, Salomon, Landshövding, Kammarråd (1647 – 1732)

1 von Otter, Salomon, före adl Otter, f 11 okt 1647 i Örebro, d 23 nov 1732 i Karlskrona. Föräldrar: faktorn vid Örebro faktori Carsten Otterr o Christina Hansdtr (Schemmelkorn). Skolgång i trivialskolan i Örebro 57–59, skrivare i landskontoret där 61, kammarskrivare i Kammarkolls generalmilitiekontor 28 mars 67, i koll:s ...

Rosengren, Ture, Häradshövding, Befallningsman, Kammarråd (1548 – 1611)

Rosengren, Ture, f 1 nov 1548 i Vånga, Ög (Slägtanteckn:ar ...), d 24 maj 1611 där (anf källa). Föräldrar: riksrådet Jacob Turesson (R) o Metta Ryningsdtr. Hovmästare hos hertig Magnus (bd 24) 25 juni 91, ståthållare på Vadstena slott 13 dec 94 (tilltr trol ej), häradsh i Aska hd, Ög, från 12 mars 95, medhjälpare till befalln:mannen i Ö...

Skytte, Bengt, Landshövding, Riksråd, Kammarråd, Guvernör (1614 – 1683)

2 Skytte, Bengt, son till S 1, f 30 sept (Peringskiölds ättebok, RHA), dp 9 okt 1614 i Sthlm, Nik, d 1683 (bet för själaringn 20 juli i Sthlm, Jak). Frih 16 juni 24, inskr vid UU okt 24, medföljde Jakob Spens' legation till England 29, riddare där 29, kammarherre hos drottn Kristina 4 dec 33, gjorde ett flertal resor bl a till Tyskland, Frankrike, Itali...

16 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se