Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
46 träffar, sida:  1 
Adlersparre, Carl, Historiker, Kansliråd (1752 – 1825)

1. Carl Adlersparre, f. 22 jan. 1752, d 24 juni 1825. Föräldrar: överstelöjtnanten Kristoffer Kristoffersen, adlad Adlersparre, och Ebba Sofia Planting-Berglod. Student i Uppsala 9 mars 1772; avlade kansliexamen 8 juni 1774; e. o. kanslist i krigsexpeditionen 5 juli 1774 samt i riksarkivet 28 febr. 1775; kopist 23 jan. 1776, kanslist 29 febr. 1780, registrator 18 dec. 178...

Bahr, von, Johan Christian, Kansliråd (1682 – 1745)

Johan Christian von Bahr, f. 15 apr. 1682, d 6 nov. 1745. Son till stadsmajoren i Stralsund Henrik von Bahr. E. o. kanslist i tyska expeditionen 1711; notarie i kommissionen till Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län under G. Cronhielms ledning 1711–12 samt i kommissionen i Karlskrona 1713; kanslist i tyska expeditionen 15 okt. 1714; tjänstgjorde i f&au...

Banér, Axel, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Kansliråd (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Beck-Friis, H Joachim, Diplomat, Kansliråd (1861 – 1939)

4. Hans Joachim Beck-Friis, son till B. 2, f. 27 sept. 1861 på Börringekloster. Avlade mogenhetsexamen i Lund 30 maj 1879, preliminärexamen 29 maj 1880 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 28 maj 1884. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 juni 1884; attaché 30 sept. s. å.; placerad i Paris 22 m...

Benckert, Robert H, Kansliråd, Bankinspektionschef (1846 – 1938)

1. Robert Herman Benekert, f. 11 febr. 1846 i Stockholm. Föräldrar: riksgäldskamreraren Herman Teodor Benckert och Karolina Charlotta Zetterberg. Genomgick Maria lärdomsskola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 10 sept. 1863; avlade preliminärexamen 30 maj 1864, kameralexamen 10 dec. s. å. och hovrättsexamen 23 maj 1867. V. häradshövding ...

Berch, Carl Reinhold, Kansliråd, Numismatiker, Antikvitetssekreterare (1706 – 1777)

1. Carl Reinhold Berch, f. 29 jan. 1706 i Stockholm, d 22 dec. 1777 därstädes. Föräldrar: kamreraren Anders Berch och Regina Katarina Tersmeden. Undervisades av informatorer; elev vid tyska skolan i Stockholm 1720; student i Uppsala 14 juni 1722; disp. 27 sept. 1728 (De baronum dignitate apud Svecos; pres. F. Törner); fullföljde sin utbildning genom resor juni 1729 —nkt. 1731 och vistades dä...

Bergenholtz, Fredrik E, Kommunalpolitiker, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Biörenklou, Mattias, Diplomat, Riksråd, Kansliråd (1607 – 1671)

1. Mattias Biörenklou (skrev sig från 1663 vanligen Biörneklou), kallade sig före adlandet först efter födelseorten Arosiander, senare efter faderns yrke Mylonius. Född 26 dec. 1607 i Västerås, d 20 aug. 1671 i Stockholm. Föräldrar: mjölnaren Erik Matsson på Nykvarn i Västmanland och Brita Jönsdotter. Student i Uppsala i aug. 1627; lärare för riksmarsken ...

Bladh, Petter Johan, Riksdagsledamot, Superkargör, Ryskt kansliråd (1746 – 1816)

2. Petter Johan Bladh, den föregåendes son i första giftet, f. 3 dec. 1746 i Vasa, d 1 mars 1816 på Benvik. Elev vid trivialskolan i Vasa 4 apr. 1758; inskriven vid Åbo akademi 16 mars 1763. Anställd i sin faders affär i Vasa 1764; assistent 1766 i Ostindiska kompaniet, där han tjänstgjorde med avbrott 1770—72, då han auskulterade i bergskollegiet (an...

Brauner, Johan (Hans), Riksdagsledamot, Landshövding, Kansliråd, Kunglig bibliotekarie (1668 – 1743)
1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1699. V. bibliotekarie vid Uppsala universitet...
Bruncrona, Gustaf Adolph, Diplomat, Riksdagsledamot, Kansliråd, Riksbanksfullmäktige (1778 – 1855)

2. Gustaf Adolph Biuncrona, den föregåendes adoptivbroder, f. 17 dec. 1778 på Runagård i Sagu församling, Finland, d. 31 jan. 1855 i Stockholm. Föräldrar: majoren Abraham Mattias Bruncrona och Eva Maria Taube. Volontär vid Nylands dragonregemente (enligt likpredikan 1784—89); student i Åbo 25 jan. 1792; erhöll efter avlagd kansli- och hovrättsexa...

Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreter...

Carlskiöld, Pehr, Riksdagsledamot, Kansliråd (1718 – 1765)

2. Pehr Carlskiöld, före adlandet Schyllberg, den föregåendes halvbroder, f. 1 mars 1718 i Uppsala, d. 22 maj 1765 i Stockholm. Föräldrar: teol. professorn, sedermera biskopen i Skara Petrus Andreae Schyllberg och Margareta Karlsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1724; disp. 19 mars 1737 (De officio principis christiani circa curandam veram relig...

Carlsson (von), Carl, Kansliråd, Statssekreterare (1686 – 1737)

1. Carl von Carlson, före adlandet Carlson, f. 13 maj 1686 i Norrköping, d. 17 nov. 1737 i Stockholm. Föräldrar: handlanden i Norrköping Karl Johansson och Kristina Spalding. Elev i Norrköpings skola; student i Uppsala 23 sept. 1701; anträdde en utrikes studieresa 1703. E. o. kanslist i riksarkivet 12 maj 1708; auskultant i Svea hovrätt 12 sept. 1708; tf. registrator i riksarkivet 14 de...

Celse, von, Magnus, Historiker, Bibliotekarie, Kansliråd, Rikshistoriograf (1709 – 1784)
Magnus von Celse, före adlandet Celsius, f.6 jan. 1709 i Uppsala, d 21 juli 1784 därstädes. Föräldrar: domprosten Olof Celsius d. ä. och Margareta Insulander. Student i Uppsala 10 dec. 1714; informerades av sin kusin Magnus Beronius; disp. 28 sept. 1728 (Monasterium Sko in Uplandia; pres. E. Alstrin). V. amanuens vid K. biblioteket 7 nov. 1729; tillika e. o. kanslist vid inrikes civilexpedition...
Chalmers, William, Kansliråd, Kompanidirektör (1748 – 1811)

Chalmers, William, f. 13 nov. 1748 i Göteborg, d 3 juli 1811 på Gårdsten vid Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren William Chalmers och Inga Orre. Erhöll handelsutbildning i Göteborg och i England. Ägnade sig åt ekonomisk verksamhet i Göteborg, bl. a. tillsammans med handlanden Lars Kåhre; företog omkr. 1780 en studieresa i E...

Coyet, Peter Julius, Diplomat, Häradshövding, Kansliråd, Hovråd (1618 – 1667)
1. Peter Julius Coyet, f. 1 febr. 1618 i Stockholm (icke i Moskva), d. 11 juni 1667 i Breda i Holland. Föräldrar: myntmästaren Julius (Gillis) Coyet och Katarina von Steinberg. Företog utrikes studieresor och var därunder bl. a. elev vid gymnasiet i Amsterdam; student i Leiden 27 maj 1637; disp. därstädes 13 juli 1639 (Dissertatio iuridica de obligationibus et conventionibus in genere; pres. J....
Dahlgren, Fredrik August, Översättare, Kansliråd, Sångspelsförfattare (1816 – 1895)

1. Fredrik August Dahlgren, f. 20 sept. 1816 i Nordmarks socken, d. 16 febr. 1895 i Djursholm. Föräldrar: förvaltaren vid Tabergs gruvor, bruksägaren Bartold Dahlgren och Anna Karolina Svensson. Elev vid Karlstads h. lärdomsskola ht. 1828 och gymnasium ht. 1831; student i Uppsala 15 dec. 1834; disp. 3 juni 1837 (Commentationes Demosthenic

Dittmer, von, Joachim, Diplomat, Landshövding, Kansliråd (1681 – 1755)

1. Joachim von Dittmer, f. i Narva 1681, d. 11 febr. 1755 på Fredriksdal, Almesåkra sn (Jönk.). Föräldrar: politiborgmästaren i Narva Hermann Dittmer och Lucretia Keder. E. o. kanslist i guvernementskansliet i Narva 13 maj 1697; registrator i generalen Otto Vellingks fältkansli och fältpostmästare 1700; e. o. kanslist i K. kansliet 1701; kanslist vid livländska expeditionen 25 sept. 1703; or...

Düben, von, Joachim d.ä., Riksråd, Hovkansler, Rikskansliråd (1671 – 1730)

5. Joachim von Düben d. ä., son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 6, f. 22 aug. 1671 i Stockholm, d. 30 nov. 1730 där. Student i Uppsala 17 aug. 1687; kopist i K. kansliets finsk-livländska expedition 1 okt. 1694; ord. k...

Eckleff, Carl Friedrich, Kansliråd (1723 – 1786)

2. Carl Friedrich Eckleff, den föregåendes son, f. 25 juni 1723 i Stockholm (Tysk.), d. 30 juni 1786 där (Klara). Student vid Uppsala univ. 28 mars 1738; e. o. kanslist i Utrikesexp. 6 sept. 1743; kopist där 9 maj 1749; kanslist, där 11 juni 1754; registrator där 7 dec. 1756; K. sekr. n. h. o. v. 31 jan. 1760; expeditionssekr. 1761; avsked från ...

Ehrenkrona, Paul Gammal, Riksdagsledamot, Kansliråd, Hovråd (1700 – 1777)

2. Paul Gammal Ehrenkrona, den föregåendes son, f. 23 nov. 1700, d. 21 dec. 1777 i Stockholm (Klara). Student vid Uppsala univ. 27 okt. 1715; e. o. kanslist i Kanslikollegium 8 juli 1719; kanslist vid braunschweigska kongressen 5 juli 1720; kopist i Kanslikollegium 16 juli 1725; kanslist vid Utrikesexpeditionen 6 juli 1726; kommissionssekr. i Berlin 6 juli 1730; hovr&ari...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i U...

Engeström, von, Jacob, Riksdagsledamot, Kansliråd, Konspiratör (1735 – 1802)

2. Jacob von Engeström, före adlandet Engeström, den föregåendes son, f. 1 nov. 1735 i Lund, d. 14 nov. 1802 på Kipplingeberg, Bälinge sn (Upps.). Student vid Lunds universitet 24 dec. 1740; adlad jämte sina syskon 22 nov. 1751; jur. examen i Lund 17 april 1753; e. o. kanslist i Kanslikollegium 4 nov. 1755; e. o. kanslijunkare 20 aug. 1756;...

Falkenberg, Melcher, Riksdagsledamot, Lagman, Riksråd, Kammarherre, Kansliråd (1722 – 1795)

7. Melcher Falkenberg af Bålby, f. 7 (enligt egen uppgift) juni 1722, d. 21 mars 1795 i Stockholm (Klara). Föräldrar: överste Henric Falkenberg af Bålby och grevinnan Ulrica Bonde af Björnö. Student vid Uppsala univ. 21 okt. 1731; e. o. kanslist vid K. kansliets utrikesexpedition 7 febr. 1740; auskultant i Svea hovrätt 28 maj 1741; kansliju...

Fredenheim, Carl Fredric, Kansliråd, Överintendent, Ceremonimästare, Klassisk arkeolog (1748 – 1803)

Fredenheim, Carl Fredric (före adl Men-nander), f 7 mars 1748 i Åbo, d 6 mars 1803 i Sthlm (Finska). Föräldrar: biskopen i Åbo, sedermera ärkebiskopen Carl Fredric Mennander o Johanna Magdalena Hassel. Inskr vid Åbo akad 19 juni 1754, vid Uppsala univ 3 aug 1761, respondent i Åbo 5 juni 1765, eo kanslist i nedre justitierevi-sionsexp 31 juli s å, auskultant i Åbo hovrätt 12 okt s å, ama...

Gadebusch, Thomas Heinrich, Kansliråd, Statsrättsjurist (1736 – 1804)

Gadebusch, Thomas Heinrich, f 11 aug 1736 i Stolp, Hinterpommern, d 2 april 1804 i Sthlm (Ty). Fader: metallproberaren vid Pfundkammer i Stralsund Lorenz G. Gymnasist i Stralsund 1745—52, inskr vid Greifswalds univ 15 juni 1754, vid Göttingens univ 14 april 1755, docent vid Greifswalds univ 1758, mag där 1759, sekr vid pommerska inrättningskommissionens visitation av pommerska hovr...

Gustrin, Emil F, Gymnasielärare, Kansliråd, Pedagog (1839 – 1918)

Gustrin, Emil Finneve, f 1 okt 1839 i Brevik (Skar), d 7 sept 1918 i Södertälje. Föräldrar: lantbrukaren Finneve G o Lovisa Erica Eneström. Elev vid h elementarlärov i Skara vt 52—ht 59, inskr vid UU 10 sept 60, inskr vid LU 14 sept 63, FK 23 okt 67, disp där 22 maj 68, FD 29 maj 68, doc i prakt filosofi 7 juni 68, ledde lär kandidaternas ped utbildn vid Katedralskolan i Lund ht 71—vt 75, fö...

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Poet, Kansliråd, Kammarråd (1731 – 1808)

5 Gyllenborg, Gustaf Fredrik, brorson till G 2 o G 3, f 25 nov 1731 på Strömsbro, Svinstad (nu Bankekind; Ög), d 30 mars 1808 i Sthlm (Klara). Föräldrar: riksrådet greve Johan G o Margareta Eleonora v Beijer. Inskr vid UU 7 okt 46, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 48, inskr vid LU 1 sept 48, rector illustris där 28 jan 50, reg...

Hermansson, von, Matthias, Tidningsredaktör, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Kansliråd (1716 – 1789)

1 von Hermansson, Matthias, f 13 maj 1716 i Lund, d 25 juli 1789 i Sthlm (Jak). Föräldrar: prof Johan H o Margaretha Steuch. Inskr vid UU 12 dec 21, eo kanslist vid kanslikoll 13 juli 34, tillstånd att följa envoyén E M v No leken till Petersburg o tjänstg vid sv beskickn där 4 aug 38, sekr hos v Nolcken vid dennes fredssonderingar 42, 3:e ord kanslist vid kanslikoll 6 nov 42, sekr vid ...

Herslow, Ernst J A, Jurist, Kansliråd (1838 – 1926)

2 Herslow, Ernst Johan Adalbert, bror till H 1, f 21 juli 1838 i Karlskrona, d 9 febr 1926 i Sthlm (Joh). Studentex vid LU 14 sept 55, kansliex 28 okt 57, ex till rättegångsverken 10 dec 59, auskultant i Skånska hovrätten 14 dec 59, v häradsh 16 jan 65, auditör i Wendes art:reg 18 okt 72—21 maj 74, fiskal i hovrätten 27 maj 74, tf rev:sekr 14 jul...

Koch, von, R G Halfred, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Kansliråd (1872 – 1948)

4 von Koch, Richert Gerard Halfred, bror till K 3, f 13 jan 1872 i Sthlm, Livg till häst, d 16 mars 1948 i Sthlm, Kungsh. Studier vid Palmgrenska samskolan i Sthlm, extra elev vid KTH 3 okt 87, lantbrukspraktik 88—89, elev vid lantbruksinst i Alnarp 89, vid h mejeriskolan där 90—91, inspektor på Ullavi gård, Sköllersta, Ör, 92—93, förvaltare på Odersberga, Fjälkestad, Krist, 94— 97, studier ...

Kullberg, af, Anders C:son, Författare, Biskop, Kansliråd (1771 – 1851)

2 af Kullberg, Anders Carlsson, f 3 aug 1771 i Östra Strö, Malm, d 6 maj 1851 i Kalmar. Föräldrar: kh Carl K o Johanna Wallstedt. Inskr vid LU 11 jan 81, mag 22 juni 93, jur ex 17 dec 93, doc i grekiska o österländska språk 6 febr 97, allt vid LU, eo kanslist i justitierevisionsexp 12 jan 98, auskultant i Göta hovrätt 98, eo kanslist i kanslikoll :exp 15 mars 99, kanslist o sekr vid hovkansl...

Lillienstedt, Johan, Landshövding, Riksråd, Jurist, Hovkansler, Rikskansliråd (1655 – 1732)

Lillienstedt, Johan (före adl Paulinus), f 14 juni 1655 i Björneborg, Finland, d 26 sept 1732 på sitt gods Diwitz, Pommern. Föräldrar: kh Paulus Simonis Raumannus o Agneta Henriksdtr. Studier vid Björneborgs skola, inskr vid Åbo univ 72, informator för frih K Horn, inskr vid UU 20 juli 77, fil adjunkt vid Åbo univ 79 (tilltr ej, avsked p&a...

Löwbeer, Nils T, Landshövding, Kansliråd, Statssekreterare, Patentverksdirektör (1889 – 1957)

Löwbeer, Nils Teofil, fl 2 febr 1889 i Sthlm, Hedv El, d 8 nov 1957 i Stocksund, Sth. Föräldrar: fabrikören Ignatz L o Emma Lovisa Haglund. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm maj 08, inskr vid StH ht 08, JK där 14 dec 12, notarie i Sthlms rådhusrätt 13–17, amanuens i ED 14–17, tillf led o föredragande i pensionsstyr ...

Malmfors, Nils A E, Statsrevisor, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1980)

Malmfors, Nils Anton Eugen, f 4 juni 1899 i Mo, Vnl, d 28 nov 1980 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: disponenten Anders Anton Olsson o Marta Johanna Huss. Studentex vid h a l i Härnösand 1 juni 17, inskr vid StH ht 17, vid KTH 6 sept 17, FK vid StH 30 maj 19, utex från KTH:s avd för väg- o vattenbyggn:konst 19 dec 21, amanuens i kommerskoll 1 nov 22–33, J...

Meyerfeldt, Johan August, Riksdagsledamot, Arméofficer, General, Rikskansliråd (1666 – 1749)

1 Meyerfeldt, Johan August, f 1666 (Frih:-brev) i Livland (Stiernman, s 44 f), d 10 nov 1749 i Sövde, Malm. Föräldrar: överinspektorn o överstelöjtnanten Andreas Meyer, adl M, o Catharina Wolff. Volontär vid v Pahlens livländska kavallerireg 83, kornett där 10 jan 86, löjtn där 2 febr 892...

Natt och Dag, Åke S K, Kansliråd, Riksförsäkringsdirektör (1899 – 1969)

13 Natt och Dag, Åke Svante Knutsson, f 6 febr 1899 i Uddevalla, d 13 nov 1969 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: bryggeridisponenten Knut Elof N o Sara Maria Bergius. Studentex vid Uddevalla kommunala gymn 5 juni 17, inskr vid UU 7 sept 17, JK där 10 april 22, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 22 april 22–6 mars 23 o 21 mars

Nerés, Joachim, Riksdagsledamot, Borgmästare, Kansliråd (1688 – 1748)

Nerés, Joachim, före adl Neresius, dp 17 juni 1688 i Gbg, Kristine, d 20 aug 1748 på Haneberg, Näshulta, Söd. Föräldrar: apotekaren Peter Neresius o Christina Kolthoff. Inskr vid UU 15 aug 06, eo amanuens i RA 08, auskultant i Svea hovrätt 23 okt 09, presidentsekr i kommerskoll senast 29 april 12, kommissarie där 13 jan 16, erhöll tillstånd att med bibehållen lön få för sin utbildn vistas ut...

Oelreich, von, Niclas, Kansliråd, Lärdomshistoriker (1699 – 1770)

2 von Oelreich, Niclas, före adl Oelreich, sonson till O 1, f 12 jan 1699 (egen uppg i Originalgen, RHA) i Örsjö, Malm, d 4 sept 1770 i Sthlm, Klara. Föräldrar: auditören Nicolas O o Cecilia Wandalin. Studier vid Malmö skola, inskr vid LU 18 juli 16, disp pro gradu 5 nov 26, FM 8 dec 26, doc i matematik 5 maj 27, bibliotekarie o eo prof ...

Oxenstierna, Bengt, Diplomat, Generalguvernör, Rikskansliråd (1623 – 1702)

8 Oxenstierna, Bengt, kusinson till O 6 o O 7, f 16 juli 1623 i Esterna (nu Fasterna), Sth, d 12 juli 1702 i Sthlm (klockringning i Nik 13 juli). Föräldrar: riksamiralen greve Gabriel Bengtsson O (s 000) o Anna Baner. Studier vid Åbo gymn, inskr vid UU 27 april 37, rector illustris där 16 nov 43–11 juli 44, legat vid exekutionskongressen i Nürnberg juli 5...

Palmfelt, Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Riksråd, Kansliråd, Kammarkollegiepresident (1680 – 1744)
Palmfelt, Gustaf, f 1680 i Sthlm, d 14 sept 1744 där, Nik. Föräldrar: statskommissarien Gustaf Palm, adl P, o Maria Holm. Inskr vid UU 17 sept 87, kammarjunkare, krigsråd 19 maj 14 — 29, deltog i riksdagarna 20 — 43, led av krigskommissionen maj — dec 22, dir i Generalförrådskassan april
24 —april 25, led av fästn:kommissionen 10 juni—15 dec 24, landsh i Blekinge län 27 febr 29 (undanbad sig ä...
Preis, Joachim Fredrik, Diplomat, Kansliråd, Hovråd (1667 – 1759)

Preis, Joachim Fredrik, f omkr 1667 i Dorpat, d 22 dec, begr 28 dec 1759 i Haag. Föräldrar: superintendenten Georg Preisius o Hedvig Schultz. Inskr vid lyceet i Riga 89, tjänstg vid k kansliet, sekr hos Johan Palmquist (bd 28) i Paris 95, kommissionssekr i Haag 9 febr 03 (Likv), resident hos Generalstaterna 16 april 1925, a...

Ribbing, Gustaf, Lagman, Kansliråd (1719 – 1811)

3 Ribbing, Gustaf, brorson till R 2, f 19, dp 21 mars 1719 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 juni 1811 där, ibid. Föräldrar: generaladjutanten frih Lennardt R o frih Elsa Elisabeth Baner. Inskr vid LU 21 febr 35, e o kanslist i Kanslikoll 7 maj 40, deltog i en ambassad till Paris 44–45, kanslist i hovkanslersexp 17 juni 46, kanslijunkare 15 mars ...

Rydberg, Olof Simon, Kansliråd, Urkundsutgivare (1822 – 1899)

Rydberg, Olof Simon, f 28 dec 1822 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 mars 1899 där, Jak o Joh. Föräldrar: godsägaren Olof R o Christina Krok. Elev vid Klara trivialskola o Sthlms gymn, studentex vid UU 18 okt 39, kansliex där 11 sept o vid VHAA 17 okt 56, e o kanslist i Civildep 18 okt 56, även i Kommerskoll 22 dec 57, handsekr hos Karl XV 15 nov 59–25 juni 62, prot:sekr vid Hovexp 15 jan–25 juni 62, ...

Schmedeman, Johan, Riksdagsledamot, Kansliråd, Överpostdirektör (1652 – 1713)

Schmedeman, Johan, f 2 dec 1652 i Vi-borg, d 6 maj 1713 i Sthlm (Frese; själaringn s d där, Nik). Föräldrar: borgmästaren Hans S o Katarina Valeriansdtr. Inskr vid Åbo akad 5 april 67, auskultant i Åbo hovrätt 72, inskr vid UU 26 nov 72, kanslist (registraturskrivare) i RA 9 mars 74, kanslist i K kansliet 75, aktuarie där 85, adl 30 sept 86, del...

46 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se