Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
37 träffar, sida:  1 
Acrel, Olof, Kirurg (1717 – 1806)

1. Olof af Acrel, f. 26 nov. 1717 i Österåker, Uppsala stift, d 28 maj 1806 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Österåker Johan Acrelius och Sara Gahm. Lärling hos fältskärsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735; biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schutzer 1738; antr...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare, Kirurg (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra...

Afzelius, Pehr von, Kirurg (1760 – 1843)

3. Pehr von Afzelius, de bägge föregåendes broder, f. 14 dec. 1760 i Larvs församling, d 2 dec. 1843. Inskrevs efter undervisning i hemmet 1773 vid Skara gymnasium; student i Uppsala 2 okt. 1777; disp. 30 juni 1781 (In aneurismata femoris observationes, pres. A. Murray) samt 2 juni 1782 (Chemise progressus a medio ssec. VII ad med. sec. XVII, p. I, pres. T. Berg...

Ask, Carl Jacob, Kirurg, Obstetriker (1825 – 1897)

1. Carl Jacob Ask, f. 16 sept. 1825 på Skarhults gård i Skåne, d. 6 aug. 1897 på sin villa Karlsvik vid Ringsjön. Föräldrar: dåvarande förvaltaren å Karl XIV Johans egendom Skarhults slott och gods John Ask och Jakobina Petronella Modéer. Avlade fullständig studentexamen i Lund 8 juni 1842; disp. 10 dec. s. å. (Bonaven...

Berg, J (John) V, Läkare, Kirurg (1851 – 1931)

3. Johan (John) Vilhelm Berg, den föregåendes broder, f. 2 mars 1851 i Stockholm. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1870; med. kand. 31 okt. 1874; med. lic. vid karolinska institut...

Bergstrand, Carl H, Läkare, Obstetriker, Kirurg (1800 – 1850)
Bergstrand, Carl Henrik, f. 9 febr. 1800 på Sikfors bruk, Hällefors socken, d 8 maj 1850 i Uppsala. Föräldrar: bruksinspektören Samuel Bergstrand och Cici-lia Dahlin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 13 apr. 1813; med. fil. kand. 9 juni 1819; disp. 12 juni s. å. (Octava Iliadis Homericæ Rhapsodia Grasæ et Svethice, p. II; pres. J. Trailer); inskrevs vid karolinska institutet 1821...
Borelius, Jacques Ludvig, Läkare, Kirurg (1859 – 1921)

2. Jacques Ludvig Borelius, den föregåendes kusins son, f. 11 mars 1859 i Ramnäs, d 16 mars 1921 i Lund. Föräldrar: prosten Karl Jakob Borelius och Matilda Elisabet Lönegren. Genomgick Västerås h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1877; inskrevs vid Uppsala universitet 7 sept. s. å.; med. fil. k...

Bruzelius, Arvid Sture, Läkare, Botanist, Obstetriker, Kirurg (1799 – 1865)

3. Arvid Sture Bruzelius, den föregåendes kusin och broder till B. 1, f. 9 mars 1799 på Tågarp i Västra Tommarps församling, d. 28 jan. 1865 i Lund. Efter skolgång i Lund student därstädes 9 jan. 1816; disp. 5 apr. 1819 (Dissertatio theologica de summo theologicae dogmaticse principio. Specimen examinis pastora...

Dahlgren, Karl P., Läkare, Kirurg (1864 – 1924)

Dahlgren, Karl Petter, f. 31 maj 1864 i Örs församling, Karlstads stift, d. 21 mars 1924 på rikshospitalet i Köpenhamn. Föräldrar: kvarn- och sågverksägaren Bengt Dahlgren och Maria Pettersson. Elev vid Vänersborgs h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 juni 1882; student i Uppsala ht. 1882; med. fil. kand. 15 sept. 1883; med. kand. 30 nov. 1886; med. lic. 21 ...

Dober, Hans Hansson, Riksdagsledamot, Kirurg, Organist, Lagläsare, Assessor (1564 omkring – 1627)

1. Hans Hansson Dober (Dobber t), f. omkr. 1564, d. 7 okt. 1627. Bårdskärarlärling i Stockholm på 1580-talet; kirurg i Västerås omkr. 1587; organist där; stadsskrivare där före 1599 och ännu 1603; lagläsare omkr. 1600, tjänstgjorde dels i Västmanland, i varje fall 1606—10 i Väsby gårds län och Sala bergslag, 1609—12 i Norrbo, Siende och Tuhundra härader samt 1613 i Lundbo bergstingslag och S...

Edberg, Einar Theodor, Kirurg (1877 – 1945)

Edberg, Einar Theodor, f. 20 okt. 1877 i Stockholm (Maria), d. 5 febr. 1945 i Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren Wilhelm Theodor Edberg och Anna Mathilda Theresia Sundelius. Mogenhetsex. vid Södermalms h. allm. läroverk 15 maj 1896; med. fil. ex. i Uppsala 15 dec. 1897; med. kand. vid Karolinska institutet 1 sept. 1901; med. lic. där 28 okt. 1905; e. o. och ord...

Ekehorn, Johan Gustaf, Kirurg (1857 – 1938)

Ekehorn, Johan Gustaf, f. 22 mars 1857 i Tjureda sn (Kronob.), d. 5 juni 1938 i Stockholm (Bromma). Föräldrar: lantbrukaren Johan Svensson och Johanna Persson. Mogenhetsex. i Växjö 1 juni 1878; student i Uppsala 9 sept. 1878; fil. kand. 21 jan. 1881; med. kand. 28 febr. 1885; med. lic. 26 maj 1888 vid Karolinska institutet; disp. i Uppsala 1890; med. doktor där ...

Ekströmer, Carl Johan, Riksdagsledamot, Kirurg (1793 – 1860)

1. Carl Johan Ekströmer, före adlandet Ekström, f. 3 okt. 1793 på Rådanefors bruk i Ödeborgs sn på Dal, d. 13 aug. 1860 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bruksförvaltaren på Rådanefors och Öxnäs bruk Nils Ekström och Christina Maria Broström. Elev vid trivialskolan i Karlstad 1803; i gymnasium dä...

Engelhart, Carl Diedric, Kirurg (1722 – 1812)

1. Carl Diedric Engelhart, f. 2 juli 1722 i Hälsingborg, d. 20 okt. 1812 i Göteborg (Domk.). Föräldrar: director musices Hinrich Christopher Engelhart och Margaretha (Greta) Klynder. Enskild undervisning 1730–39; studerade i Uppsala; kirurg vid amiralitetet 1742; tjänstgjorde i Finland s. å.; följde som kirurg en svensk ambassad till Ryssland 1744; s...

Hellström, John G L, Kirurg (1890 – 1965)

Hellström, John Gustav Leonard, f 25 juni 1890 i St Malm (Söd), d 1 nov 1965 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: ingenjören Gustaf Julius H o Carolina Cecilia Österberg. Studentex vid h a l i Norrköping 12 juni 09, inskr vid UU ht 09, MK vid UU 11 sept 13, ML vid Karol inst 24 nov 17, underläk vid Vänersborgs lasarett 1 jan 18—30 april 21, amanuens vid Sahlgrenska sjukhusets i Gbg kir avd 1 m...

Hybbinette, O Samuel (Sam), Industriidkare, Kirurg (1876 – 1939)

2 Hybbinette, Oscar Samuel (Sam), f 31 jan 1876 i Österåker, Sth, d 12 febr 1939 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsägaren Oscar H o Hanna Stenman. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm ht 94, MK vid Karol inst 31 maj 99, e amanuens vid Serafimerlas:s kir klinik 1 juli 01—1 april 02, ML vid Karol inst 30 april 04, amanuens vid Serafimerlas :s kir klinik 05—06, underkirurg vid Serafimerlas 0...

Johansson, Sven C, Kirurg (1880 – 1959)

Johansson, Sven Christian, f 30 jan 1880 i Karlshamn, d 28 okt 1959 i Gbg, Domk. Föräldrar: handl Peter Johan J o Hilda Charlotta Petersson. Mogenhetsex vid h a l i Karlskrona 8 juni 97, inskr vid LU ht 97, amanuens vid fysiologiska instit 99—02, MK 10 maj 02, amanuens vid bakteriologiska instit i sept 04—31 aug 05, vid kir kliniken 1 juni 05—31 maj 06, ML 31 maj 07, allt vid LU, amanue...

Key, Einar S H, Tidningsredaktör, Kirurg (1872 – 1954)

5 Key, Einar Samuel Henrik, bror till K 4, f 14 dec 1872 i Sthlm, Klara, d 11 aug 1954 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 dec 90, inskr vid UU 18 jan 92, med fil ex där 17 dec 92, flertal amanuensförordn vid Serafimerlas o Kl 94—05, MK vid Kl 13 mars 97, ML vid Kl 15 jan 02, underkirurg vid Serafimerlas 1 mars 05—28 febr 06, f...

Lennander, Karl G, Kirurg, Obstetriker (1857 – 1908)
Lennander, Karl Gustaf, f 20 maj 1857 i Kristianstad, f 15 mars 1908 i Uppsala. Föräldrar: förste konstapeln vid Wendes art:reg Nils August L o Else (Elisabeth) Billing. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 1 juni 75, inskr vid UU 16 sept 75, med fil ex 14 dec 76, amanuens vid farmakolog instit ht 78—ht 80, MK 12 mars 81, andre läk vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 84—85, ama...
Liedbeck, Pehr Jakob, Läkare, Kirurg, Homeopat (1802 – 1876)

1 Liedbeck, Pehr Jakob, f 16 juni 1802 i Trosa, d 5 okt 1876 i Sthlm, Klara. Föräldrar: handl Per L o Katarina Marschell. Elev vid lärov i Strängnäs, inskr vid UU 5 april 21, med fil ex där 17 dec 23, MK vid UU 15 dec 26, disp där 1 dec 27, ML där 27 febr 28, kir mag i Sthlm 11 dec 28, bitr lär vid Kl läsåret 29—30, vid GCI ht 29— vt 31, erhöll rätt att söka akad lärarbefattn:ar 19 juni...

Lindh, A A Alrik, Läkare, Kirurg (1844 – 1898)

Lindh, Alfred Axel Alrik, f 14 mars 1844 på Norns bruk, Hedemora, d 29 jan 1898 i Gbg, Domk. Föräldrar: komministern Johan Magnus L o Johanna Ulrika Erelius. Inskr vid UU 11 maj 63, med fil kand där 30 maj 64, MK där 31 maj 67, ML vid Kl 28 maj 70, amanuens vid kirurg avd vid Serafimerlas 20 sept 70, underkirurg där 22 sept 71, tf las.läk i Halmstad 3 febr 72, ord 17 juni 72, disp vid L...

Ljunggren, Carl August A, Läkare, Kirurg (1860 – 1934)

2 Ljunggren, Carl August Anton, son till L 1, f 5 juni 1860 i Lund, d 12 nov 1934 i Trelleborg. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 4 juni 78, inskr vid LU ht 78, med fil ex 15 dec 79, MK 31 maj 84, allt vid LU, stipendiat vid fältläkarkåren dec 85–april 89, tf laborator i patologisk anatomi vid Kl aug–sept 86, ML vid LU 13 okt 88, amanuens vid Se...

Lundberg, D Vincent, Läkare, Kirurg (1816 – 1891)

Lundberg, Dan Vincent, f 13 april 1816 i Stora Åby, Ög, d 11 aug 1891 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: jägmästaren Per Ludvig L o Anna Margareta Zetzell. Studier vid Linköpings lärov, inskr vid UU vt 34, med fil kand där 14 juni 36, underläk vid Allm garnisonssjukhuset 23 mars (tilltr 1 april)–30 sept 37, stipendiat i fältläkar...

Löfberg, Otto L, Läkare, Kirurg (1881 – 1954)

Löfberg, Otto Lorenz, f 29 okt 1881 i Malmö, Caroli, d 3 dec 1954 där, S:t Petri. Föräldrar: handelsbokhållaren Lorenz Hjalmar L o Kerstin Löfberg. Mogenhetsex vid Malmö h a l 3 juni 99, inskr vid LU 7 sept 99, med fil ex 30 maj 00, eo amanuens vid histolog instit 1 sept 01–31 aug 02 o amanuens 1 sept 02–31 dec 03, MK där 28 nov 03, M...

Martin, Roland, Läkare, Kirurg (1726 – 1788)

1 Martin, Roland, f 30 juli 1726 i Uppsala, Domk, d 10 sept 1788 i Häverö, Sth. Föräldrar: medicine adjunkten Petter M o Wendela Charlotta Rudbeck. Inskr vid UU 17 sept 43, fil kand 11 maj 48, disp pro gradu 23 febr 51, MD 8 mars 51, allt vid UU, led av Collegium medicum 8 maj 51, prakt läk i Sthlm o intendent vid Sätra brunn 51

Murray, Adolph, Anatom, Kirurg (1751 – 1803)

3 Murray, Adolph, bror till M 1 o M 2, dp 4 febr 1751 i Sthlm, Ty, d 6 maj 1803 i Uppsala. Inskr vid UU 20 juni 64, ämnessven i VA 13 maj 67, tf prosektor i anatomi i Sthlm 70, filos ex vid UU 7 juni 71, MK 29 juni 71, ML 26 nov 71, disp pro gradu 25 maj 72, MD 15 juni 72, allt vid U...

Naumann, Gustaf, Läkare, Kommunalpolitiker, Kirurg (1846 – 1925)

2 Naumann, Gustaf, son till N 1, f 8 mars 1846 i Lund, d 27 febr 1925 i Sthlm, Maria. Elev vid Katedralskolan i Lund, vid Nya elementarskolan i Sthlm, avgångsex där maj 67, inskr vid UU 12 juli 67, med fil ex där 14 sept 69, stipendiat i fältläkarkåren 31 mars 73, MK vid UU 28 maj 73, uppbördsläk bl a på flottans fartyg af Chapman somrar...

Olivecrona, A Herbert, Läkare, Neurokirurg (1891 – 1980)

2 Olivecrona, Axel Herbert, sonson till O 1, f 11 juli 1891 i Visby, d 15 jan 1980 i Sthlm, Osc. Föräldrar: häradsh, JD Knut Axel Gustaf O o grev Ebba Christina Mörner. Studentex vid Uppsala h a l 27 maj 09, inskr vid UU ht 09, MK där 28 nov 12, amanuens vid KI:s patolog inst 16

Olovson, Thore G, Läkare, Kirurg (1904 – 1987)

Olovson, Thore Gudmar, f 20 juli 1904 i Lindesberg, d 13 febr 1987 i Sthlm, Sofia. Föräldrar: pastor Pehr Adolf O o Johanna (Hanna) Brodin. Studentex vid Lunds privata elementarlärov 11 juni 24, MK vid Kl 31 maj 28, eo amanuens vid patolog instit där 30, extra o tf underläk vid S:t Görans sjukhus' i Sthlm kir avd kortare perioder aug 30aug 33, ML vid Kl o leg läk 31 maj 33, ass...

Palmer, Ivar, Läkare, Kirurg (1897 – 1985)
Palmer, Ivar, f 18 mars 1897 i Lena, Älvsb (enl fb för Gävle), d 7 aug 1985 i Tyresö, Stil. Föräldrar: kh Johan August P o Hulda Katrina (Karin) Emilia Kling. Studentex vid halt Gävle 15 maj 15, inskr vid UU 1 sept 15,MKdär27janl9,inskrvidKI4decl9, ML där 15 sept 23, bataljonsläk i fältläkarens reserv 21 dec 23, underläk vid lasarettet i Östersund 21 aug 24 — 6 maj 27, andre amanuens vid Seraf...
Perman, Einar G S, Anatom, Kirurg (1893 – 1976)

2 Perman, Einar Gustaf Samuel, sonsons sonson till P 1, f 6 okt 1893 i Sthlm, Jak o Joh, d 12 aug 1976 där, Engelbr. Föräldrar: överläkaren MD Emil Samuel P o Elin Thekla Maria Sällberg. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 11, MK vid Kl 12 dec 14, ML där 31 maj 19, innehade olika amanuenstjänster bl a vid Serafimerlasarettet...

Romanson, Henrik Wilhelm, Läkare, Kirurg (1776 – 1853)

Romanson, Henrik Wilhelm, f 5 sept 1776 i Puumala, S:t Michels län, d 15 maj 1853 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen Henrik Ro-manus o Maria Helena Mechelin. Studerade vid gymn i Borgå, inskr vid UU 20 okt 97, studier i kirurgi i Sthlm 98, MK vid UU 15 dec 01, ML 17 nov 02, disp pro gradu 18 maj 03, MD 24 maj 04, allt vid UU, amanuens vid Akad sjukhuset i Uppsala 02, anatomie prosektor vid UU 13...

Rosenqvist, A Hugo, Läkare, Kirurg (1905 – 1991)

Rosenqvist, Anders Hugo, f 30 nov 1905 i Söderhamn, d 24 dec 1991 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Karl Hjalmar R o Anna Amalia Andersson. Studentex vid H a l i Söderhamn 8 juni 24, MK vid Kl 27 okt 27, ML där 31 maj 32, läk:förordnanden i bl a Sollefteå o Lidköping 2934, ord underläk vid Lidköpings lasaretts kir avd 1 juni 34, vid Söderhamns lasarett 1 april 36

Schützercrantz, Herman, Kirurg (1714 – 1802)

1 Schützercrantz, Herman (före adl Schützer), dp 27 dec 1714 i Sthlm, Ty, d 3 aug 1802 där, Jak o Joh. Föräldrar: stadskirurgen o överdirektören Salomon Schützer o Christina Magdalena Heidenreich. Elev vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid UU 31 okt 32, underkirurg (vice stadsfältskär) i Sthlm 35, företog studieresor i Europa 38&ndash...

Senning, Åke, Läkare, Kirurg (1915 – 2000)

Senning, Åke, f 14 dec 1915 i Rättvik, Kopp, d 21 juli 2000 i Zurich, Schweiz. Föräldrar: distriktsveterinären John Erik David S o sjuksköterskan Elly Matilda Säfström. Studentex vid Uppsala ensk lärov 1 juni 35, inskr vid UU 22 jan 36, MK där 15 dec 38, inskr vid Kl vt 39, ML där 3 mars 44, innehade kortare underläk:för-ordna...

Skoog, Tord G, Läkare, Plastikkirurg (1915 – 1977)

Skoog, Tord Gustav, f 11 dec 1915 i Uppsala (enl fdb för Funbo, Upps), d 23 jan 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: förvaltaren Karl Gustaf Johansson S o Sigrid (Sissa) Persdtr. Studentex vid Uppsala h a l 24 maj 34, inskr vid UU 15 sept 34, amanuens vid histologiska instit 36–38, MK 27 maj 37, ML 14 dec 43, allt vid UU, assist läk vid kirurgiska avd vid Akad sjuk...

37 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se