Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
27 träffar, sida:  1 
Ahlberg, Axel W, Gymnasielärare, Klassisk filolog (1874 – 1951)

Ahlberg, Axel Wilhelm, f. 26 apr. 1874 i Gällstad. Föräldrar: prosten August Ahlberg och Laura Antoinette Gyzander. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 28 maj 1891; student i Lund 9 febr. 1892; fil. kand. 15 sept. 1894; studerade i Uppsala läsåret 1895–96; fil. lic. i Lund 14 dec. 1899; disp. 26 maj 1900; fil. doktor 31 maj s. å.; företog, delvis med ...

Bergman, Johan, Gymnasielärare, Klassisk filolog, Nykterhetsman (1864 – 1951)

Bergman, Johan, f. 6 febr. 1864 i Tydje. Föräldrar: hemmansägaren Nils Fredrik Andersson öch Ingegärd Sofia Engelbrektsdotter. Intogs i Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877 : avlade mogenhetsexamen därstädes 22 maj 1882; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1884; fil. lic. 14 nov. 1888; disp. 27 maj 1889; fil. dokto...

Bersell, Anders Olof, Klassisk filolog (1853 – 1903)

Bersell, Anders Olof (som student Bärsell), f. 16 maj 1853 i Utmeland, d 16 dec. 1903 i Rock Island, Ill. Föräldrar: bonden Bärs Olof Olsson och Karin Persdotter. Genomgick Fjellstedtska skolan i Uppsala 1872–77; avlade mogenhetsexamen vid h. allmänna läroverket därstädes 23 maj 1877; student i Uppsala 20 sept. s. å.; teol. fil. kand. 15 de...

Brunius, Carl Georg, Arkitekt, Klassisk filolog, Konsthistoriker (1792 – 1869)

1. Carl Georg Brunius, f. 23 mars 1792 i Tanum, d. 12 nov. 1869 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Tanum och Lur, prosten Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Efter enskild undervisning student i Lund 28 mars 1803 och i Uppsala 15 okt. 1811; återvände till Lund, disp. där 19 dec. 1812 (Dissertatio physicoastronomica de propagatione luminis successiva; pres. K. E. Kje...

Cavallin, Christian, Gymnasielärare, Klassisk filolog (1831 – 1890)

3. Christian Cavallin, den föregåendes broder, f. 3 sept. 1831 i Borrlunda, d. 10 okt. 1890 i Lund. Genomgick Lunds katedralskola; student i Lund 20 nov. 1847; disp. 3 maj 1848 (Staten, dialog af Platon, p. 6; pres. S. Cavallin); fil. kand. 11 juni 1853; disp. 13 juni 1853 (Computatio observationum eclipsis solis quae erat die XXVIII julii MDCCCL...

Cederschiöld, Fredrik J, Präst, Klassisk filolog (1774 – 1846)
2. Fredrik Johan Cederschiöld, f. 25 mars 1774 på stamgodset Lidboholm i Sjösås socken, d 4 apr. 1846 i Lund. Föräldrar: kvartermästaren vid adelsfanan Staffan Kasper Cederschiöld och Anna Plantina Laurell. Åtnjöt undervisning i föräldrahemmet; elev vid Växjö skola från 1787; student i Lund 28 sept. 1793; inskriven i Smålands nation 22 okt. 1793; disp. 14 dec. 1793 (De perspicuitato dicendi, p....
Celsius, Olof d.ä., Präst, Klassisk filolog, Teolog, Orientalist (1670 – 1756)

4. Olof Celsius d. ä., de båda föregåendes broder, son till C. 1, f. 19 juli 1670 i Uppsala, d 24 juni 1756 därstädes. Student i Uppsala 9 dec. 1678; disp. 12 nov. 1690 (Dissertatio philosophica de natura avium; pres. J. Schwede); hade anställning som informator i Stockholm; disp. ånyo 1694 (Historia linguae &a...

Dahl, Christopher, Präst, Klassisk filolog (1758 – 1809)

3. Christopher Dahl, de båda föregåendes broder, f. 17 maj 1758 i Saleby församling, d. 4 sept. 1809 i Uppsala-Näs prästgård. Elev vid Skara trivialskola 17 okt. 1765 och gymnasium hh 1770; student i Uppsala 26 sept. 1775; disp. 18 juni 1777 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX:1—27, versione et notis explicata, p. III; pres. A. Afzelius...

Ekerman, Petrus, Klassisk filolog (1697 – 1783)

1. Petrus Ekerman, f. 15 juni 1697 i Vadstena, d. 1 okt. 1783 i Uppsala. Föräldrar: skolrektorn och kyrkoherden, sedermera kontraktsprosten Paulus Nicolai Ekerman och Maria Löfgren. Student vid Uppsala univ. 2 mars 1715; disp. pro gradu 3 mars 1722; promov. 12 juni s. å.; docent i fil. fakulteten 15 okt. 1727; adjunkt där 29 juli 1728; akademisekr. 9 ...

Janzon, G Elias, Klassisk filolog, Översättare (1859 – 1929)

Janzon, Gustaf Elias, f 25 nov 1859 i Sthlm, Nik, d 24 juni 1929 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: vaktmästaren Erik Gustaf J o Ingrid Katarina Malmorin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn vt 77, inskr vid UU 20 sept 77, FK 29 jan 89, FL 27 maj 93, disp 29 maj 94, FD 31 maj 94, inskr vid univ i Berlin 94, docent i klassisk filologi vid GH 31 maj 95—1 jan 25, sekr i styr för GH 1 sept 99—30 juni 07, i...

Knös, O Vilhelm, Klassisk filolog, Språklärare (1838 – 1907)

5 Knös, Olof Vilhelm, f 15 aug 1838 i Gamla Uppsala, d 10 jan 1907 i Uppsala. Föräldrar: dompr Anders Erik K o Gabriella Schönherr. Studentex i Uppsala 18 maj 57, inskr vid UU 19 maj 57, FK 28 maj 68, disp 25 maj 69, FD 31 maj 69, doc i grekiska 4 juni 72—vt 74, allt vid UU, lektor i grekiska, latin o filosofisk propedeutik vid h elementarlärov i Gävle 24 febr 74, bitr rektor vid elementarsk...

Lagerlööf, Petrus, Klassisk filolog, Rikshistoriograf, Skald (1648 – 1699)

1 Lagerlöof, Petrus, f 4 nov 1648 på Östanås, Sunne, Värml, d 7 jan 1699. Föräldrar: komministern Måns Petri Schivedius o Catharina Brun. Genomgick Karlstads skola o gymn, inskr vid UU 23 febr 65, disp 24 nov 75, informator för riksrådet Lars Flemings son 76, resa med denne till Tyskland, England o Frankrike 79—81, bibi o sekr ...

Linder, Carl Wilhelm, Riksdagsledamot, Präst, Klassisk filolog, Kommunalman (1825 – 1882)

Linder, Carl Wilhelm, f 10 mars 1825 i Torpa Norrgård, Vist, Ög, d 20 okt 1882 i Linköping. Föräldrar: hemmansäg o rusthållaren Daniel Persson o Christina Nilsdtr. Inskr vid UU ht 45, FK 31 mars 51, FM 16 juni 51, docent i latinska språket 18 juli 54, adjunkt i grekiska språket s d, allt vid UU, examinator i studentex i grekiska ht 54&mda...

Lindskog, Claes, Riksdagsledamot, Klassisk filolog, Ecklesiastikminister, Tidningsman (1870 – 1954)

2 Lindskog, Claes, bror till L 1, f 15 juni 1870 i Gbg, Karl Johan, d 21 april 1954 i Malmö, Slottsstaden. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 88, inskr vid LU 29 aug 88, FK 15 sept 90, eo amanuens vid univ:bibl 30 okt 91-15 okt 94, FL 6 april 95, disp 18 maj 95, doc i latinska språket o litteraturen 18 juni 95, FD 31 maj 97, studentkårens v ordf 97, dess...

Lundblad, Johan, Präst, Historiker, Klassisk filolog, Boktryckare (1753 – 1820)

1 Lundblad, Johan, f 1 mars 1753 i Tönnersjö, Hall (fdb saknas), d 20 (ej 18) juni 1820 i Lund. Föräldrar: torparen Knut Larsson o Pernilla Kiällsdtr. Elev vid gymnasiet i Gbg 72, inskr vid univ i Leipzig 21 maj 74, mag där 22 febr 76, studier vid univ i Halle o Greifswald 77, inskr vid LU 26 april 79, doc i romersk vältalighet där 8 jan 81, präst...

Lundström, K J Vilhelm, Klassisk filolog, Journalist, Akademisk lärare (1869 – 1940)

Lundström, Karl Johan Vilhelm, f 7 maj 1869 i Sigtuna, d 20 mars 1940 i Gbg, Vasa. Föräldrar: handl Carl August L o Johanna Charlotta Molin. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 86, inskr vid UU 17 sept 86, FK där 13 dec 88, en av stiftarna av studentfören Heimdal 91, sekr 91–92, ordf där 93–95, FL vid UU 31 jan 93, disp...

Löfstedt, H Einar H, Klassisk filolog, Universitetsrektor (1880 – 1955)

2 Löfstedt, Haimon Einar Harald, son till L 1 i hans andra g, f 15 juni 1880 i Uppsala, d 10 juni 1955 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Uppsala ha 1 26 maj 98, inskr vid UU 2 sept 98, FK 16 sept 01, FL 29 maj 06, disp 11 maj 07, FD 24 maj 07, doc i latinska språket o litteraturen 20 juni 07, allt vid UU, tf prof i romersk vältalighet o poesi vid LU 1 nov 11&nd...

Löfstedt, N Einar A, Klassisk filolog (1831 – 1889)

1 Löfstedt, Nor Einar Ansgarius, f 24 mars 1831 i Härnösand, d 21 maj 1889 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Harald L o Sara Catharina Bergstedt. Studentex i Uppsala o inskr vid UU vt 51, FK 31 maj 58, disp 21 maj 60, FD där 31 maj 60, lär i klassiska språk vid Uppsala lyceum 60–62, disp för docentur vid UU maj 61, doc i grekiska litteraturen ...

Nachmanson, Ernst, Klassisk filolog, Medicinhistoriker (1877 – 1943)

2 Nachmanson, Ernst, bror till N 1 o N 3, f 3 febr 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 4 dec 1943 där, Osc. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 17 maj 94, inskr vid UU 6 sept 94, FK 27 maj 98, studier i Berlin for U v Wilamowitz-Moellendorff mars–dec 01, i München för H Diels o K ...

Nelson, Axel H, Klassisk filolog, Bibliotekarie, Lärdomshistoriker (1880 – 1962)

Nelson, Axel Herman, f 11 sept 1880 i Norrköping, Hedvig, d 20 maj 1962 i Uppsala, Domk. Föräldrar: grosshandl August N o Anna Paulina Ahlborg. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 1 juni 98, inskr vid UU 15 sept 98, FK 31 jan 02, bibliotekarie för Östgöta nation maj 02–maj 05, ordf där okt 04

Nilsson, N Martin P:son, Klassisk filolog, Arkeolog, Universitetsrektor (1874 – 1967)

Nilsson, Nils Martin Persson, f 12 juli 1874 i Stoby, Krist, d 7 april 1967 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: lantbrukaren Per N o Ingar Jönsdtr. Mogenhetsex vid Kristianstads h a l 10 juni 92, inskr vid LU 6 sept så, FK 31 maj 95, FL 31 jan 00, disp 26 maj så, FD 31 maj så, doc i grekiska språket o litteraturen 20 juni så, allt vid LU, tf eo pr...

Norrmannus, Laurentius, Präst, Klassisk filolog, Biskop (1651 – 1703)

Norrmannus, Laurentius (Norrmann, Lars), f 24 april 1651 i Jäder, Söd, d 21 maj 1703 i Uppsala (Norrelius). Föräldrar: fogden Johan Jönsson o Rebecka Bark. Elev vid gymnasiet i Strängnäs 64, inskr vid UU 25 febr 68, företog studieresor till Tyskland o Holland 79sept 80 o juli 96april 97, till Danmark, Holstein o Tyskland 94, eo prof:s tit...

Paulson, Johannes, Klassisk filolog, Högskolerektor (1855 – 1918)

Paulson, Johannes, f 14 mars 1855 i Välluv, Malm, d 10 mars 1918 i Gbg, Domk. Föräldrar: rusthållaren Jöns Pålsson o Kjersti Nilsdtr. Studentex vid Lunds privata elementarskola 31 maj 77, inskr vid LU 3 sept 77, FK där 15 sept 80, v ordf i LU:s studentkår 84–85, ordf där 86, eo amanuens vid LUB 7 juni 84

Persson, Per, Klassisk filolog (1857 – 1929)

Persson, Per, f 31 dec 1857 i Västra Vingåker, Söd, d 27 juni 1929 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Per P o Brita Elisabet Persdtr. Studentex vid Örebro h elementarlärov 9 juni 74, inskr vid UU 14 sept 75, FK 21 jan 78, FL 15 sept 83, disp 20 mars 86, doc i klassiska språk 30 april 86, FD 31 maj 86, allt vid UU, lär vid Fjellstedtska skolan, Uppsala, ht 84

Persson, Axel W, Klassisk filolog, Klassisk arkeolog (1888 – 1951)

Persson, Axel Waldemar, f 1 juni 1888 i Kvidinge, Krist, d 7 maj 1951 i Uppsala, Domk. Föräldrar: godsarrendatorn Carl P o Charlotta Johannesdtr. Mogenhetsex vid Helsingborgs h a l 9 juni 06, inskr vid LU 15 sept 06, FK där 31 maj 10, inskr vid univ i Göttingen sommarterminen 12, vid univ i Berlin vinterterminen 12–13, FL vid LU 15 dec 13, studerade i Berlin jan&nda...

Petersson, Pehr Johan, Klassisk filolog (1816 – 1874)

Petersson, Pehr Johan, f 8 maj 1816 i Skirö, Jönk, d 19 juni 1874 i Uppsala. Föräldrar: riksdagsmannen Peter Pehrsson o Anna Stina Zachrisdtr. Elev vid Växjö gymnasium 32, dimissionsbetyg där 2 juni 35, inskr vid UU 26 okt 35, informator juni 3739, d...

Rudberg, Gunnar, Klassisk filolog (1880 – 1954)

Rudberg, Gunnar, f 17 okt 1880 i Björsäter, Skar, d 6 aug 1954 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kontraktsprosten August R o Helena Elisabet Charlotta Odström. Mogenhetsex vid H a l i Skara 2 juni 99, inskr vid UU 14 sept 99, FK 31 jan 03, FL 31 maj 07, disp 19 maj 08, FD 30 maj 08, ordf i studentkåren 08–09, doc i grekiska språket o litt:en 19 sept 08–1 juni 19, allt vid UU, lär i latin vid Uppsa...

27 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se