Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
50 träffar, sida:  1 
Alander, Pehr Gustaf, Läroboksförfattare, Skolman, Kommunalman (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sevi in Svecia, p. IV, pres. J. H. Schr...

Alexanderson, Carl A, Bruksidkare, Kommunalman (1845 – 1932)

2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854–63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871–ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovrätt 1 okt. 1867; v. häradshövding 31 ...

Almgren, Knut August, Fabrikör, Kommunalman, Riksdagsman (1806 – 1884)

1. Knut August Almgren, f. 15 juli 1806 i Västerås, d. 20 apr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren lagman Joakim Vilhelm Almgren och Karin Elisabet Arosenius. Måste på grund av föräldrarnas frånfälle avbryta sin skolgång i Västerås; erhöll anställning hos firman Mazér & komp. i Stockholm; studerade sidenfabrikation i Frankrike, särskilt Lyon; grundade egen firma i sidenbranschen i...

Andersson, Jonas, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagsman (1810 – 1887)

Andersson, Jonas, i Häckenäs, f. 29 sept. 1810 i Undenäs, d. 4 febr. 1887 i Häckenäs, Rogslösa församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Persson i Lilla Måshult och Maria Abrahamsdotter. Överflyttade omkring 1828 med föräldrarna till Askersunds landsförsamling; dräng å hemmanet Häckenäs; ägare till detsamma genom testamentariskt förordnande av den barnlöse husbonden; kommunalman; ledamot a...

Arcadius, Carl Olof Ohlsson, Skriftställare, Skolman, Kommunalman (1849 – 1921)

Arcadius, Carl Olof Ohlson, f. 20 dec. 1849 i Gödelöv. Föräldrar: föreståndaren för räddningsinstitutet å Råby Åke Ohlson och Anna Kristina Holmquist. Intogs i Kristianstads h. elementarläroverk vt. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1869; student i Lund 13 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; genomgick provar vid Lunds h. elementarläroverk 1875–1876; disp. 17 nov. 1883; fil. dokt...

Bager, Johan Peter, Köpman, Kommunalman (1818 – 1888)

3. Johan Peter Bager, f. 11 juli 1818 i Malmö, d 20 aug. 1888 därstädes. Föräldrar: handlanden Emanuel Bager och Brita Börjesson. Sändes vid fem års ålder till herrnhutiska brödraförsamlingen i Kristiansfeld, varest han under tretton år åtnjöt uppfostran. Anställd å faderns kontor; borgare såsom köpman i Malmö 1846; erhöll upprepade kommunala förtroendeuppdrag; ledamot av borgarståndet 1856–...

Bager, Lorentz Isac, Handelsman, Kommunalman (1785 – 1857)

2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år 1802 men ej inskrevs vid universitetet. Erhöll kondition i handelshus i Hambur...

Beijer, Gottfried, Affärsman, Skeppsredare, Kommunalman (1838 – 1901)

3. Gottfried Beijer, f. 26 aug. 1838 i Malmö, d. 5 dec. 1901 därstädes. Föräldrar: stadsbokhållaren och regementsskrivaren Gottfrid Beijer och Katarina Margareta Kockum. Erhöll undervisning i Malmö h. lärdomsskola. Anställd på speditions- och kolonialimportkontor i Malmö juli 1853; begav sig efter någon tid utrikes för ytterligare utbildning i handelsyrket; korrespondent och biträdande försä...

Berg, Rudolf Fredrik (Fritz), Industriman, Kommunalman (1846 – 1907)

2. Rudolf Fredrik (Fritz) Berg, den föregåendes son, f. 31 maj 1846 i Stockholm, d 8 dec. 1907 därstädes. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1856 och vid Stockholms gymnasium 1862; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 26 maj 1865; inskrevs vid teknologiska institutet 4 sept. s. å.; avlade avgångsexamen därstädes 10 juni 1868. Anställd vid Finnboda beckverk och därpå vid Ljusne såg...

Bergius, S Oscar G, Domare, Kommunalman, Riksdagsman (1834 – 1902)

4. Sebastian Oscar Gustaf Bergius, f. 6 juni 1834 i Tjöstelsröd i Ljungs socken, d 16 sept. 1902 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Bergius och Marie Wallström. Student i Uppsala 8 okt. 1852; jur. fil. kand. 10 maj 1854; avlade hovrättsexamen 27 jan. 1857. E. o. kanslist i justitierevisionen 14 febr. 1857; auskultant i Svea hovrätt 16 febr. s. å. samt i Göta hovrätt 25 nov. s....

Beskow, Knut Jakob, Uppfinnare, Industriledare, Finansminister, Kommunalman (1876 – 1928)

6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885–88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avlade avgångsexamen från dess kemiska fackavdelning 10 juni ...

Borgström, Axel G S, Domare, Kommunalman (1862 – 1939)

Borgström, Axel Gustaf Sven, f. 17 sept. 1862 å Herrevadskloster, Riseberga socken. Föräldrar: domänintendenten Mårten Borgström och Tomasine Louise Giertz. Elev vid Lunds b. allmänna läroverk ht. 1874; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1880; student i Lund 25 aug. s. å.; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1881 och hovrättsexamen 28 maj 1884. Auskultant i skånska hovrätten 7 juli ...

Brodin, Olof August, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare, Kommunalman (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C:os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskytteförening 1860; skeppsbyggmästare och skeppsredare i Gävle 1867–1909; ...

Bromée, Jöns, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1841 – 1931)

Bromée, Jöns, f. 10 jan. 1841 å hemmanet Vårdrolet i Östnårs by. Hackas socken. Föräldrar: bonden Jöns Jönsson och Kristina Johansdotter Preusenberg. Åtnjöt under en kort tid folkskoleundervisning. Anställd hos Tunadals a,-b. 1859–62; inköpte n:o 1 Billsta, Hackas socken, 2 febr. 1864 och bedrev därstädes jordbruk och kvarnrörelse; fjärdingsman 1864–70, ledamot av kommunalnämnden från 1864 o...

Burman, Agathon W, Tidningsman, Kommunalman (1847 – 1918)

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. kammarskrivare vid tullverket 29 sept. 1868 och i Stockholms packhu...

Carlander, Axel C, Företagsledare, Entreprenör, Kommunalman (1869 – 1939)

4. Axel Christofer Carlander, den föregåendes son, f. 23 sept. 1869 i Göteborg. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1881—vt. 1884; genomgick Göteborgs handelsinstitut 27 aug. 1884— 11 juni 1886; idkade studier i Tyskland och England 1886—93. Styrelse- och direktörssuppleant i Gamlestadens fabrikers a.-b. 15 aug. 1891—1921 och biträdande direktör därstädes (från 1922 års början)...

Carlgren, Albert E, Jurist, Kommunalman (1870 – 1933)

4. Albert Elis Carlgren, den föregåendes kusin, son till C. 1, f. 8 juni 1870 i Härnösand. Elev vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1888; student i Uppsala vt. 1889; avlade examen till rättegångsverken 23 sept. 1893. E. o. notarie i Svea hovrätt 26 sept. 1893; biträde åt domhavanden och tf. domhavande i Ångermanlands södra...

Cederborg, Allan, Socialpolitiker, Ämbetsman, Kommunalman (1868 – 1931)

Cederborg, Allan, f. 9 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: stadsfiskalen Per Cederborg och Sofia Albertina Björklund. Elev vid Maria elementarläroverk ht. 1878; avlade mogenhetsexamen vid h. latinläroverket å Södermalm 15 maj 1885; student i Uppsala ht. 1885; avlade hovrätts examen 14 dec. 1891. E. o. notarie i Svea Tiovrätt 18 dec. 1891 och vid Stockholms rådhusrätt 28 dec. 1891; e. o. tjänst...

Cornell, Johan Fredrik, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Kommunalman (1837 – 1912)

1. Johan Fredrik Cornell, f. 24 febr. 1837 i Tuna församling, Härnösands stift, d 27 aug. 1912 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Karl Fredrik Cornell och Sara Rodling. Elev vid läroverken i Sundsvall 1845—48, i Hudiksvall 1848—51 och i Härnösand 1851—55; student i Uppsala dec. 1855; vik. kollega vid Sundsvalls läroverk 1856—57; elev vid Dellens kanalbygge 1857 —59; elev vid Mariebergs h...

Dahl, P. Adolf, Jurist, Finansminister, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1868 – 1930)

2. Peter Adolf Dahl, den föregåendes son, f. 14 jan. 1868 i Sölvesborg, d. 13 sept. 1930 i Kristianstad. Elev vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk vt. 1877 och vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 188.1; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1886; student i Lund 14 sept. 1886 och avlade där examen till rättegångsverken 30 jan. 1889. E. o. notarie i Svea hovrätt 21 febr. 188...

Dahlgren, Sven Fredrik, Gymnasielärare, Hembygdshistoriker, Kommunalman (1849 – 1937)

3. Sven Fredrik Dahlgren, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1849 i Stockholm. Elev vid Klara 1. elementarläroverk ht. 1859 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 22 maj 1867; student i Uppsala ht. 1867; fil. kand. 13 sept. 1872; disp. 21 maj 1875; fil. doktor 31 maj 1875;.har företagit utländska studieresor till Italien 1877, 1889 och ...

Dahlman, Axel E., Skriftställare, Skolman, Kommunalman (1854 – 1938)

2. Axel Edvard Dahlman, den föregåendes son, f. 8 juli 1854 i Karlstad. Elev vid Katarina l. elementarläroverk i Stockholm ht. 1864 och vid Stockholms gymnasium ht. 1869; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk, södra avdelningen, 19 maj 1873; student i Uppsala ht. 1873; fil. kand. 30 maj 1877; fil. lic. 13 sept. 1884; disp. 27 maj 1898; fil. doktor 31 maj 1898; har, delvis ...

Davidson, Henrik Isac, Bankman, Kommunalman (1823 – 1895)

2. Henrik Isac Davidson, den föregåendes broder, f. 2 juni 1823 i Norrköping, d. 18 febr. 1895 i Stockholm. Innehade anställning i handelsaffär i Stockholm från 1836; återflyttade till Norrköping 1843 och innehade egen affär därstädes; vistades i Stockholm 1845 och i Göteborg 1846; överflyttade till Stockholm och erhöll plats som handelslärling 1848; kallar sig bokhållare i nov. 18...

Ernberg, Axel, Affärsman, Civilingenjör, Kommunalman (1851 – 1930)

2. Axel Ernberg, den föregåendes brorson, f. 12 juni 1851 i Karlskrona, d. 8 april 1930 under besök i Stockholm. Föräldrar: järnhandlanden Johan Robert Peterson och Emma Oisen. Elev vid högre elementarläroverket i Karlskrona, mogenhetsexamen där 1871; elev vid Teknologiska institutet s. å., avgångsex. från fackavdelningen för väg- och vattenbyggnadskonst 1874 (civilingenjör); elev ...

Friesen, von, Carl S, Ecklesiastikminister, Skolman, Kommunalman (1846 – 1905)

1 von Friesen, Carl Sebastian, f 10 sept 1846 i Hökhuvud (Sth), d 10 juni 1905 i Sthlm (Maria). Föräldrar: kontraktsprosten Fredrik v F o Justina Elisabet Brolin. Elev vid katedralskolan i Uppsala 1854–63, studentex vid Uppsala univ 7 maj 1863, fil kand 30 jan 1868, disp pro gradu 26 maj 1869, fil dr 31 maj s å, allt i Uppsala, eo kanslist i ED 1868, uppehöll rektors undervisn vid ...

Friesen, von, Sixten G, Skolman, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1847 – 1921)

2 von Friesen, Sixten Gabriel, bror till F 1, f 11 dec 1847 i Hökhuvud (Sth), d 1 dec 1921 i Sthlm (Gustav Vasa). Studentex : Uppsala 22 maj 1865, inskr vid Uppsala univ 31 maj s å, fil kand 30 maj 1870, disp pro gradu 30 maj 1877, fil dr 6 sept s, å, allt i Uppsala, extralär vid Sthlms gymnasium vt 1871 o vt 1872, eo lektor där 1872–76, v rektor vid Sthlms reallärov 1 juli 1876–30...

Fränckel, Eduard, Industriman, Kommunalman, Riksdagsman (1836 – 1912)

Fränckel, Eduard, f 17 dec 1836 i Gbg, d 4 febr 1912 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: grosshandlaren Moses F o Selly (ej Sally) Delbanco. Elev vid Chalmerska slöjdskolan i Gbg 1850–53, studier vid Polytechnisches Institut i Hannover 1854 o vid Technische Hochschule i Karlsruhe 1855, nivellör vid Statens järnvägsbyggnader s å (tjänstl därifrån två år för utlandspraktik, huvudsakl i Manchester), ...

Hamilton, Raoul G, Godsägare, Pacifist, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1855 – 1931)

12 Hamilton, Raoul Gustaf, brorson till H 7, f 17 okt 1855 i Paris, d 10 jan 1931 i Sthlm (enl db för Träne, Krist). Föräldrar: godsäg greve Axel Hugo Raoul H o Ann Mary Russel-Cruise. Led av Kristianstads läns landsting 81 (v ordf 96—07, ordf 08—22), verkst dir för Gärds hds järnväg 81, verkst dir för Hästveda—Karpalunds järnväg o ordf i styr för Hörby—Tollarps järnvägar 88, verks...

Häggman, Jean, Gymnasielärare, Historiker, Kommunalman (1888 – 1952)

Häggman, Jean, f 1 nov 1888 i Ljusdal, Gävl, d 9 juni 1952 i Helsingborg. Föräldrar: folkskollär Johan Adolf H o Anna Kristina Moberg. Mogenhetsex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 09, inskr vid UU 20 sept 09, FK 28 maj 12, FM 29 maj 14, div lärarvikariat o lärartjänster 14—24, FL vid UU 9 april 21, disp 26 maj 22, FD 31 maj 22, lektor i modersmålet o hist vid h a l i Härnösand 28 mars 2...

Karlsson, Wictor E, Kommunalman (1881 – 1949)

Karlsson, Wictor Emanuel, f 30 okt 1881 i Undenäs, Skar, d 12 sept 1949 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: modellsnickaren Erik Emanuel K o Augusta Kling. Modellsnickare vid Forsviks bruk, Undenäs, 95—99 o i Sthlm 00—14, genomgick tekn aftonskola, sekr i möbelsnickeriarbetarnas fackfören i Sthlm 05—14, led av Sthlms stadsfullm 11—49, assistent vid stadens arbetsförmedling 14, assistent för arbetsfö...

Lachmann, Jacob L, Industriman, Kommunalman (1844 – 1909)

1 Lachmann, Jacob Leopold, f 10 juni 1844 i Odense, Danmark, d 25 juni 1909 i Snårestad, Malm. Föräldrar: grosshandl Julius L o Gille Meyer. Grosshandl o delägare i firma Breidrene Lachmann, Khvn, grundare av Ystads sockerraffinaderi, Brödrene Lachmann, 81, deläg o disp där 81—97, stadsfullm i Ystad 87—98, sv medborgare 27 sept 89, grundare av Köpinge sockerbruk (Köpingebro), St Köpinge, Mal...

Lamm, Herman F, Affärsman, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1853 – 1928)

2 Lamm, Herman Fredrik, kusin till L 1, f 20 april 1853 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juli 1928 i kurorten Royat, Frankrike (db för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Martin Oscar L o Henriette Meyerson. Språk- o handelsstudier i England o Frankrike 74—76, innehavare av manufakturfirman S L Lamm & son 78—13, av detaljaffär i manufakturbranschen (Brunkebergs manufaktur magasin Herman L från 93) 83—...

Larsson, G R Yngve, Politiker, Kommunalman (1881 – 1977)

Larsson, Gustaf Richard Yngve, f 13 dec 1881 i Sundsvall, d 16 dec 1977 i Sthlm, Osc. Föräldrar: grosshandl Axel L o Märta Katarina Alida (Ida) Sundberg. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00, FK där 15 sept 03, andre sekr i Sv stadsförb 08—14, FL vid UU 15 sept 10, sakk bitr vid utredn av Sthlms stads kommunala förvaltn:organisation 11— 14 o 19—20, led av...

Liljewalch, Edward O, Affärsman, Redare, Kommunalman (1833 – 1915)

3 Liljewalch, Edward Olof, son till L 2, f 30 jan 1833 i Sthlm, Kat, d 20 aug 1915 där, Osc. Kontorspraktik i Visby 53—56, inneh grosshandels- o rederifirman E Liljewalch där 56—70, konsularägent för USA där 60—70, huvudman för Östersjö dykeribolag i Sthlm 65-67, huvudredare för bärgningsångaren Neptun där 27 aug 70—26 sept 72, huvudredare o chef för Bergnings- & dykeribolaget Nept...

Lindeberg, Otto, Företagsledare, Bryggare, Kommunalman (1863 – 1947)

1 Lindeberg, Otto, f 17 sept 1863 i Nyköping, d 27 jan 1947 där. Föräldrar: bryggaren Gustaf Albert L o Augusta Charlotta Lagerwall. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping vt 82, inskr vid UU 3 okt 82, övertog ledn av faderns bryggeri 87, led av stadsfullm i Nyköping 93—32, v ordf i drätselkammaren 97—06, ordf o verkst led där 07—30, led av styr för teaterbolaget i Nyköping 00—32, ordf där 00—28, ...

Linder, Carl Wilhelm, Präst, Klassisk filolog, Kommunalman, Riksdagsman (1825 – 1882)

Linder, Carl Wilhelm, f 10 mars 1825 i Torpa Norrgård, Vist, Ög, d 20 okt 1882 i Linköping. Föräldrar: hemmansäg o rusthållaren Daniel Persson o Christina Nilsdtr. Inskr vid UU ht 45, FK 31 mars 51, FM 16 juni 51, docent i latinska språket 18 juli 54, adjunkt i grekiska språket s d, allt vid UU, examinator i studentex i grekiska ht 54—vt 59, lärare i latin o grekiska vid Uppsala Lyceum vt 55...

Lindholm, Helge, Kommunalman (1886 – 1926)

Lindholm, Helge, f 11 april 1886 i Karlskoga kyrkby, d 15 nov 1926 i Lidingö. Föräldrar: rektorn Johan L o Selma Maria Spik. Mogenhetsex vid Karlstads h a l vt 05, inskr vid UU ht 05, extra tjänsteman i Sv stadsförb mars 09, FK vid UU 12 april 11, assistent i Sv stadsförb 2 dec 11, andre sekr där 21 nov 14, led av kommunalfullm, byggnadsnämnden o stadsplanekommissionen i Lidingö 17 — 20, av ...

Lindholm, N Herman, Nöjesparksdirektör, Kommunalman (1875 – 1955)

Lindholm, Nils Herman, f 17 mars 1875 i Malmö, Caroli, d 24 dec 1955 i Gbg, Orgryte. Föräldrar: timmermannen Jöns Håkansson L o Bengta Nilsdtr. Möbelsnickarlärling i Malmö 90-95, gesäll i Sthlm 95-97, i Norrköping, Örebro, Karlstad, Uppsala, Umeå, Luleå o Malmberget 97-99, i Gbg 99-08, ombudsman för träarbetarnas samorganisation i Gbg 00, ordf i Gbgs arbetarekommun 01—08, led av styr för arb...

Lindström, Eric Gustaf, Affärsman, Filantrop, Kommunalman, Riksdagsman (1792 – 1865)

1 Lindström, Eric Gustaf, f 18 sept 1792 i Gbg, Kristine, d 29 nov 1865 där, ibid. Föräldrar: handlanden Benjamin L o Elisabeth Maria Helling. Undervisn i hemmet, handelsanställn i Gbg 06—20, burskap som handlande 20, deläg i firma Fiedler, Lindström & Co 20, grundare avo deläg i tobaks-o handelsfirman Lindström & Brattberg 26— 49, led av dir för Sahlgrenska sjukh 30—33, av borgerskapets äld...

Lindström, B Julius, Affärsman, Donator, Godsägare, Kommunalman, Riksdagsman (1825 – 1904)

2 Lindström, Bernhard Julius, son till L 1, f 6 maj 1825 i Gbg, Kristine, d 24 dec 1904 där, Domk. Elev vid Gbgs handelsinst 1 april 38-16 juni 40, handelsbetjänt i Gbg 40-46, burskap som minuthandlare 46, deläg i tobaks- o handelsfirman Lindström & Brattberg 47—49, ensam innehavare 49—87, deläg där 87—95, fullm i fabriksfören 49—72, led av borgerskapets äldste 57 — 62, av allm fol...

Nordlander, Nils, Präst, Kommunalman (1796 – 1874)

Nordlander, Nils, f 30 juli 1796 i Torsåker, Vnl, d 27 april 1874 i Skellefteå. Föräldrar: skepparen o bonden Daniel N o Margareta Abrahamsdtr. Inskr vid UU 20 okt 18, prästv i Härnösand 16 dec 21 till huspredikant hos grev Charlotta Mörner (bd 26, s 316) i Sthlm, FK vid UU 14 juni 26, pastorsadjunkt i Jakobs o Johannes förs i Sthlm 27 juni 26, v notarie i hovkonsistoriet 2 aug 26, ...

Perman, Samuel, Apotekare, Kommunalman (1760 – 1839)

1 Perman, Samuel, f 6 april 1760 i Vänersborg (fb saknas), d 16 sept 1839 i Östersund. Föräldrar: borgmästaren Magnus P o Anna Catharina Svinhufvud. Inköpte apoteket på Frösön, Jämtl, 16 aug 87, provisorsex vid Collegium medicum i Sthlm 6 sept 87, apotekare på Frösön 87–94, erhöll Collegii medici tillstånd att vara apotekare i Östersund 7 jan 88 (k privilegium 20 febr 98), drev verksamh...

Persson, Daniel, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1850 – 1918)

Persson, Daniel (i Tällberg), f 10 mars 1850 i Leksand, Kopp, d 24 maj 1918 där. Föräldrar: lantbrukaren o häradsdomaren Kus Per P o Ingeborgs Anna Persdtr. Lantbrukare o ägare av hemman i Tällberg, Leksand, nämndeman från 82, led av AK från 91 (led av tillf utsk 92 lagt o 94–96, av särsk utsk 99, 05 1:a urt–06, 13 o 16, statsrevisor 00–02, led av statsutsk 00–05 lagt o 06–09, av liberala sa...

Persson, Nils, Affärsman, Industriman, Kommunalman (1836 – 1916)

Persson, Nils, f 20 jan 1836 i Allerum, Malm, d 28 april 1916 i Helsingborg. Föräldrar: rusthållaren Per Jönsson o Gunnela Hallberg. Elev vid Helsingborgs latinskola, bodbetjänt i Helsingborg 51, köpman där från 60, led av drätselkammaren 67–03, v ordf 86–93, ordf där 94–03, led av styr för Helsingborgs handelsfören 68–04, ägde o drev Nils Perssons guano- o svafvelsyrefabrik 72–75, medgrunda...

Renström, Sven, Affärsman, Kommunalman, Riksdagsman (1793 – 1869)

Renström, Sven, f 4 febr 1793 i Huggenäs, Värml, d 26 juni 1869 i Gbg, Domk. Föräldrar: inspektorn Anders R o Elisabeth Rudberg. Kolskrivare vid Svaneholms bruk i Svanskog, Värml, 09, bokhållare där, brukets representant i Gbg 11, kontorist hos grosshandl C F Waern 13–14, hos grosshandl J F v Proschwitz 14–15, grundare o ägare av firma Swen Renström (från 51 Sw Renström & Co) 15, delägare dä...

Ringborg, Edward, Affärsman, Hembygdshistoriker, Industriman, Kommunalman (1857 – 1929)

Ringborg, Edward, f 16 aug 1857 i Kvillinge, Ög (kbf i Norrköping, S:t Olai), d 22 febr 1929 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Ludvig Eduard R o Catarina Elisabeth Swartz. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Norrköping 8 juni 78, kontorist hos firma J Ringborg där 78–79, utlandspraktik som köpman i bl a Hamburg o Chicago 79–81, ägare av firma Edward Ringborg i Norrköping 82–86, delägare i ...

Schartau, Frans, Grosshandlare, Kommunalman, Riksdagsman (1797 – 1870)

2 Schartau, Frans, brorson till S 1, f 7 okt 1797 i Malmö, S:t Petri, d 17 jan 1870 i Sthlm, Nik. Föräldrar: grosshandlaren Johan S o Christina Catharina Suell. Inskr vid LU 15 okt 12, studerade vid handelsskola i Lybeck 15–16, kontorist vid handelsfirman Bibau & Wong, Sthlm, jordbrukare i Sjösås, Kron, 27–28, delägare i o sedan huvudägare av grosshandelsfirman Bibau & Wong, Sthlm, ...

Svenning, Erik Adolf, Socialpolitiker, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1901 – 1974)

Svenning, Eric Adolf, f 21 nov 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 19 aug 1974 där, Slottsstaden. Föräldrar: typografen Adolf Andersson S o Emilia Agusta Nilsson. Kontorsbud vid SJ, elev vid Brunnsviks folkhögsk 25–26, litograf vid ab Åkerlund & Rausing 26–41, led av styr för ABF Malmö 32, v ordf 41, ordf där jan 51–71, led av styr för Malmö litografiska fören 35, ordf där 38–40, led...

50 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se