Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
472 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Afzelius, Fredrik Georg, Riksdagsledamot, Filosof, Kommunalpolitiker (1812 – 1896)

6. Fredrik Georg Afzelius, f. 7 dec. 1812 i Film, d 19 mars 1896. Föräldrar: läkaren vid Dannemora gruvor Karl Johan Afzelius och Johanna Kristina Öberg. Genomgick Uppsala katedralskola 1821–29; inskriven som student i Uppsala 12 juni 1829; disp. 30 maj 1835 (Aristophanis comcedia, quæ Aχαρηζ inscribitur, p. I, pres. K. A. Hagberg); fil....

Afzelius, J F Ivar, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Talman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan....

Agardh, Jacob G, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Botanist (1813 – 1901)

3. Jacob Georg Agardh, son till A. 1, f. 8 dec. 1813 i Lund, d därstädes 17 jan. 1901. Student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af stats-ekonomiens grundläror, st. 5, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 12 febr. 1831; fil. kand. 2 juni 1832; disp. 16 juni 1832 (Synopsis ichtyologise Scandinavicae, p. I, pres. Sven Nilsson); fil. magist...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes enligt K. brev till generalguvernören 15 mars och dennes förordnan...

Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Kommunalpolitiker, Journalist (1852 – 1927)
Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. till Tyskland, Schweiz och Italien 1888 för studium av vallaga...
Alexanderson, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding, Bruksidkare (1845)
2. Carl Abraham Alexanderson, f. 10 febr. 1845 i Stockholm. Föräldrar: justitierådet Adolf Martin Joakim Alexanderson och Sofia Katarina Louise Zethelius. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1854—63; student i Uppsala 26 nov. 1863; avlade hovrättsexamen 14 sept. 1867; hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut ht. 1871—ht. 1872. E. o. notarie i Svea hovrätt 1 okt. 1867; v. häradshövding 31 ma...
Almgren, Knut August, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Sidenfabrikör (1806 – 1884)

1. Knut August Almgren, f. 15 juli 1806 i Västerås, d. 20 apr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren lagman Joakim Vilhelm Almgren och Karin Elisabet Arosenius. Måste på grund av föräldrarnas frånfälle avbryta sin skolgång i Västerås; erhöll anställning hos firman Mazér & komp. i Stockholm; studerade sidenfabrikation i Frankrike, särskilt Lyon; grundade egen firma i sidenbransch...

Almquist, Gustaf Fridolf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Fångvårdsdirektör (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea hovrätt 21 juni samt vid Stockhol...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1834 – 1911)
Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmästare vid ovannämnda fabrik 1855; delägare i densamma; teknisk disponent därstädes ...
Amija, David, Kommunalpolitiker, Köpman, Manufakturist (1652 – 1706)
David Amija, f. 1652, d 1706 (begravd 11 mars). Föräldrar: borgaren och klädesfabrikören Johan Amija och Antoinette Hartz. Köpman; korrespondent-kommissarie i kommerskollegiet 25 febr. 1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göteborg 19 okt. 1691.
Gift 13 juni 1682 med Elisabe...
Anderson, Fredrik, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Astronom (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 1864 från 18 apr.; extralärar...

Anderson, Johan, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1826 – 1902)
Anderson, Johan, i Tenhult, f. 21 jan. 1826 i Torp i Öggestorps socken, d 29 sept. 1902 i Rogberga. Föräldrar: hemmansägaren Anders. Johanson och Maja Lena Johannisdotter. Kronofjärdingsman 1847—75; ledamot i ägodelningsnämnden, i direktionen för Jönköpings läns sjukhus och i direktionen för samma läns brandstodsbolag; kommunalordförande 1853; landstingsman; ledamot av riksdagens andra kammare...
Anderson, Per, Kommunalpolitiker, Fabrikör (1861 – 1942)
Anderson, Per, f. 3 febr. 1861 i Gunnarskog. Föräldrar: hemmansägaren Anders Person och Maria Erlandsdotter. Genomgick ortens folkskola och arbetade flera år inom smedsyrket; ledamot av kommunalfullmäktige (från 1911 stadsfullmäktige) i Arvika 1888 (stadsfullmäktiges ordförande 1911); grundlade en fabrik för tillverkning av lantbruksmaskiner i Arvika 1894; ledamot av riksdagens andra kammare 1...
Andersson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1848 – 1919)
Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammare från 1882 (för Ljunits och Herrestads härad 1882—90, för Herrestads, Ljun...
Andersson, Jonas, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1810 – 1887)

Andersson, Jonas, i Häckenäs, f. 29 sept. 1810 i Undenäs, d. 4 febr. 1887 i Häckenäs, Rogslösa församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Persson i Lilla Måshult och Maria Abrahamsdotter. Överflyttade omkring 1828 med föräldrarna till Askersunds landsförsamling; dräng å hemmanet Häckenäs; ägare till detsamma genom testamentariskt förordnande av den barnlöse husbonden; kommunalman; ledamot a...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1837 – 1919)
Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; ledamot av riksdagens andra kammare för Bara och Torna domsaga 1871 lagt.—1872 samt för Bara härad 1873...
Andersson, Peter, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1838 – 1894)

Andersson, Peter, i Högkil, f. 30 jan. 1838 i Håbols församling, d. 1 juni 1894. Föräldrar: hemmansägaren Anders Petersson i Högkil och Kajsa Magnusson. Hemmansägare; kommunalordförande ; landstingsman; ledamot av riksdagens andra kammare för Tössbo och Vedbo domsaga av, Älvsborgs län 1882 —84 samt 1888—94 och var därunder bl. a. ledamot av särskilt utskott 1889 och 1890, medlem av gamla lan...

Annerstedt, P S Ludvig, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsråd, Justitieråd, Kriminalrättsjurist (1836 – 1904)

4. Pehr Samuel Ludvig Annerstedt, den föregåendes brorson, f. 7 aug. 1836 i Karlskrona, d 20 nov. 1904 i Stockholm. Föräldrar: kontreamiralen Klas Samuel Annerstedt och Louise Gustava Lagerstråle. Student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 jan. 1860; disp. 29 maj s. å.; fil. magister 31 maj s.å.; avlade hovrättsexamen 19 maj 1862; jur. utr. kand. 21...

Arcadius, Carl Olof Ohlsson, Folkhögskolelärare, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Pedagog (1849 – 1921)
Arcadius, Carl Olof Ohlson, f. 20 dec. 1849 i Gödelöv. Föräldrar: föreståndaren för räddningsinstitutet å Råby Åke Ohlson och Anna Kristina Holmquist. Intogs i Kristianstads h. elementarläroverk vt. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1869; student i Lund 13 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; genomgick provar vid Lunds h. elementarläroverk 1875—1876; disp. 17 nov. 1883; fil. doktor...
Arhusiander, Magnus, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1829 – 1908)
Magnus Arhusiander, f. 17 jan. 1829 i Säter, d 19 maj 1908 i Sundsvall. Föräldrar: kyrkoherden i Säter Karl Arhusiander och Andrietta Maria Sichåltz. Åtnjöt undervisning i hemmet; genomgick tredje och fjärde klasserna i Falu skola. Bokhållare vid Forsse bruk 1845 samt vid Bollsta bruk s. å.; bokhållare 1851 och längre fram inspektor hos P.F. Heffner i Sundsvall; ledamot av Sundsvalls drätselka...
Arnell, Israel, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Vice borgmästare (– 1733)

Arnell, Israel, d 6 juni 1733 i Söderhamn. Arklimästare och tf. kassör i Reval; v. borgmästare i Enköping 4 aug. 1711 (Svea hovrätts förordnande; K. reskript 31 juli; landshövdingens immission 26 aug. s. å.) t. o. m. 1712; v. borgmästare i Söderhamn 27 mars 1714 (Svea hovrätts konstitutorial; landshövdingens installation 12 apr., tillträdde 15 apr. s. å.); därjämte tillfälligtvis tf. häradsh...

Asker, Gustaf Ferdinand, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Landshövding, Talman (1812 – 1897)
1. Gustaf Ferdinand Asker, f. 18 juni 1812 i Jönköping, d 14 juli 1897 i Stockholm. Föräldrar: dv. landsfiskalen, sedermera borgmästaren Jonas Asker och Ulrika Charlotta Grapengiesser. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Uppsala 30 jan. 1829; avlade hovrättsexamen 3 dec. 1830. Auskultant i Göta hovrätt 28 dec. s. å.; e. o. kanslist därstädes 18 okt. 1832; e. o. notarie 1...
Axell, Johan Severin, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Botanist (1843 – 1892)
Axell, Johan Severin, f. 22 okt. 1843 i Torpshammar, Medelpad, d 1 jan. 1892 i Wiesbaden. Föräldrar: brukspatronen och grosshandlaren Karl Abraham Axell och Karolina Forssell. Studerade vid Östersunds och Sundsvalls elementarskolor samt Härnösands h. elementarläroverk; student i Uppsala 23-maj 1861; med. fil. kand. 31 jan. 1863; fil. kand. 28 maj 1867; disp. 22 maj 1869; fil. doktor 31 maj s. ...
Bager, Johan Peter, Kommunalpolitiker, Köpman (1818 – 1888)
3. Johan Peter Bager, f. 11 juli 1818 i Malmö, d 20 aug. 1888 därstädes. Föräldrar: handlanden Emanuel Bager och Brita Börjesson. Sändes vid fem års ålder till herrnhutiska brödraförsamlingen i Kristiansfeld, varest han under tretton år åtnjöt uppfostran. Anställd å faderns kontor; borgare såsom köpman i Malmö 1846; erhöll upprepade kommunala förtroendeuppdrag; ledamot av borgarståndet 1856—58...
Bager, Lorentz Isac, Kommunalpolitiker, Handelsman (1785 – 1857)
2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år 1802 men ej inskrevs vid universitetet. Erhöll kondition i handelshus i Hamburg ...
Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)
Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins university i Baltimore 1904 —05; fil. lic. vid Stockholms högs...
Beckman, Karl V, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Statsvetare (1860 – 1926)
Karl Vilhelm Beckman, f. 9 juni 1860 i Linköping. Föräldrar: handlanden Vilhelm Beckman och Maria Katarina Andersson. Erhöll undervisning i Linköpings h. elementarläroverk från ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1881; fil. lic. 14 sept. 1885; disp. 20 apr. 1887; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor till Tysklan...
Beijer, Gottfried, Kommunalpolitiker, Importör (1838 – 1901)
3. Gottfried Beijer, f. 26 aug. 1838 i Malmö, d 5 dec. 1901 därstädes. Föräldrar: stadsbokhållaren och regementsskrivaren Gottfrid Beijer och Katarina Margareta Kockum. Erhöll undervisning i Malmö h. lärdomsskola. Anställd på speditions-och kolonialimportkontor i Malmö juli 1853 ;• begav sig efter någon tid utrikes för ytterligare utbildning i handelsyrket; korrespondent och biträdande försälj...
Bengtsson, Jöns, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Landstingspolitiker (1837 – 1919)
Bengtsson, Jöns, f. 16 maj 1837 i Gullåkra, Brågarps socken, d 8 aug. 1919 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren Bengt Mårtensson i Gullåkra och Mätta Andersdotter. Hemmansägare å Gullåkra n: o 1 maj 1858; ordförande i Brågarps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd 1865—1908; landstingsman 1870—1913 och var därunder i många år ledamot av landstingets finansutskott; ledamot i lasarettsdirektio...
Berg, Gustaf J G A, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Statsråd (1844 – 1908)

Berg, Gustaf Johan Georg Axel, f. 25 febr. 1844 i Mönsterås, d 12 apr. 1908 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Johan Petter Berg och Matilda Teresia Aurora Murray. Studjent i Uppsala 14 sept. 1863; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1864 och hovrättsexamen 12 dec. 1867. Auskultant i Svea hovrätt 18 dec. 1867; tf. domhavande under åren 1869 &mdash...

Berg, Rudolf Fredrik (Fritz), Kommunalpolitiker, Cementfabrikör (1846 – 1907)

2. Rudolf Fredrik (Fritz) Berg, den föregåendes son, f. 31 maj 1846 i Stockholm, d 8 dec. 1907 därstädes. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1856 och vid Stockholms gymnasium 1862; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 26 maj 1865; inskrevs vid teknologiska institutet 4 sept. s. å.; avlade avgångsexamen därstädes 10 juni 1868. Anställd vid Finnboda be...

Bergendahl, Klas Hugo, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Vice häradshövding (1851 – 1920)
Bergendahl, Klas Hugo, f. 28 nov. 1851 i Borås, d 4 apr. 1920 i Hultafors. Föräldrar: grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och Maria Kinlund. Avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 15 juni 1871; student i Uppsala 18 sept. s. å.; jur. fil. kand. 19 apr. 1873; inskrevs i jur. fakulteten 7 maj s. å.; avlade examen till rättegångsverken 28 maj 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 20 aug. 1880;"tf. domh...
Bergenholtz, Fredrik E, Kommunalpolitiker, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 30 maj 1885. E. o. notarie i Svea ...

Bergius, S Oscar G, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker (1834 – 1902)
4. Sebastian Oscar Gustaf Bergius, f. 6 juni 1834 i Tjöstelsröd i Förställa socken, d 16 sept. 1902 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Bergius och Marie Wallström. Student i Uppsala 8 okt. 1852; jur. fil. kand. 10 maj 1854; avlade hovrättsexamen 27 jan. 1857. E. o. kanslist i justitierevisionein 14 febr. 1857; auskultant i Svea hovrätt 16 febr. s. å. samt i Göta hovrätt 25 nov. s. å....
Bergman, Carl Gustaf L, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker (1840 – 1905)
Bergman, Carl Gustaf Leonhard, f. 8 apr. 1840 i Stenkumla prästgård, d 27 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: dr. v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Hörsne Henrik Gustav Bergman och Elisabet Svebi-lius. Åtnjöt undervisning i folkskola och därefter vid Visby h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 maj 1860; fil. kand. 14 dec. 1867; disp. 22 maj 1869;. fil. doktor 31 maj s. å.; företog studier...
Beskow, Knut Jakob, Kommunalpolitiker, Uppfinnare, Industriledare (1876 – 1928)
6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885—88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avlade avgångsexamen från dess kemiska fackavdelning 10 juni 18...
Bexell, E G D Alfred, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1831 – 1900)

3. Ernst Gustaf Detlof Alfred Bexell, f. 22 nov. 1831 i Harplinge prästgård, d 3 maj 1900. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Harplinge och Steninge församlingar, teol. doktorn och hovpredikanten Justus Gabriel Bexell och Eleonora Kristina von Segebaden. Arrenderade vid aderton års ålder faderns prästgård; inköpte vid tjuguett års ålder hemmanet Lyngåkra i Harplinge, som utvidgades till go...

Biesèrt, J Elof, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Industriledare (1862 – 1928)

Biesèrt, Johan Elof, f. 30 sept. 1862 i Töcksmarks socken. Föräldrar: bruksägaren och riksdagsmannen Johan Kristian Niklas Biesért och Emma Lagrelius. Avlade mogenhetsexamen vid södra latinläroverket i Stockholm 18 maj 1881; genomgick tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 10 sept. 1882—10 juni 1885. Sedan 1886 bosatt vid Lennartsfors i Värmland såsom di...

Billing, A Gottfrid L, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Biskop, Teolog (1841 – 1925)

3. Axel Gottfrid Leonard Billing, f. 29 apr. 1841 å Fridhem i Önnestad. Föräldrar: lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Åtnjöt undervisning i Kristianstads h. elementarläroverk 1851—59; student i Lund 15 sept. 1859; fil. kand. 15 sept. 1864; disp. 20 maj 1865; fil. doktor 7 juni s. å.; företog med understöd av allmänna medel en studieresa i Tyskland sommaren 1869. Tf....

Björling, Carl Georg E, Kommunalpolitiker, Rättshistoriker, Civilrättsjurist (1870 – 1934)

4. Carl Georg Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 16 sept. 1870 i Halmstad. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund vt. 1880—ht. 1883; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen vid Kristianstads h. allmänna läroverk 28 maj 1887; student vid Lunds universitet 16 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 maj 1888; jur. utr. kand. ...

Blomberg, K Hugo, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsvetare, Statsrättsjurist (1850 – 1909)
Blomberg, Knut Hugo, f. 9 febr. 1850 i Hamrånge, d 27 okt. 1909 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Anders Vilhelm Blomberg och Gustava Dorotea Barchseus. Elev vid Sundsvalls 1. elementarläroverk och vid Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 19 maj 1869; student i Uppsala 30 sept. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1873; disp. 8 maj 1875; fil. doktor 31 ma...
Bolinder, Jean, Kommunalpolitiker, Maskiningenjör, Verkstadsindustrialist (1813 – 1899)
1. Jean Bolinder, f. 12 sept. 1813 i Vaksala, d 8 mars 1899 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Vaksala Erik Bolinder och Elisabet Johanna Schalin. Innehade elevanställning hos bergsrådet G. Broling 1829—34. Verkmästare vid K. myntet 1835; erhöll 1841 ett resestipendium på 100 £ av Järnkontoret och tillika ett resestipendium på 50 £ av kommerskollegiet samt vistades därefter i England och S...
Bonde, Carl J Trolle, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Godsägare (1843 – 1912)

17. Carl Johan Trolle Bonde, son till B. 14 i hans andra gifte, f. 16 juni 1843 på Kesäter, d 25 aug. 1912 på Trolleholm, Åtnjöt undervisning vid Örebro elementarläroverk och Uppsala lyceum; student i Uppsala 28 maj 1862. Fanjunkare vid livregementets husarer 7 okt. s. å.; erhöll avsked 20 jan. 1863; fanjunkare vid livgardet till häst 23 jan. s. å., a...

Bondesson, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Lantbrukskooperatör (1843 – 1921)
Bondesson, Per, f. 10 dec. 1843 i Svalövs församling, d 1 aug. 1921 i Malmö. Föräldrar: hemmansägaren Bonde Persson i Svalöv och Pernilla Persson. Åtnjöt undervisning i folkskolan. Deltog i arbetet vid fädernegården; övertog densamma 1866; nämndeman 1868—71; ordförande i kommunalnämnden 1874—82 och tidtals i sockenstämman; landstingsman 1874—1911; ledamot av styrelsen för Svalövs m. fl. sockna...
Borgström, Axel G S, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Pansarbåtsföreningsordförande (1862 – 1939)
Borgström, Axel Gustaf Sven, f. 17 sept. 1862 å Herrevadskloster, Riseberga socken. Föräldrar: domänintendenten Mårten Borgström och Tomasine Louise Giertz. Elev vid Lunds b. allmänna läroverk ht. 1874; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1880; student i Lund 25 aug. s. å.; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1881 och hovrättsexamen 28 maj 1884. Auskultant i skånska hovrätten 7 juli 18...
Bratt, Ivan, Läkare, Kommunalpolitiker, Folkhälsopolitiker (1878 – 1956)

3. Ivan Bratt, f. 24 sept. 1878 i Jönköping. Föräldrar: hovrättsrådet, fil. doktor Axel Vilhelm Bratt och Ellen Maria Elisabet Wahlgren. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1889; avlade mogenhetsexamen därstädes 4 juni 1895; student i Uppsala vt. 1896; med. fil. kand. 15 dec. s. å.; med. kand, 30 nov. 1899; med. lic. vid karolinska institutet 2 maj 1903. Tjänstgjorde under åren 1903...

Bring, Johan M F Theophil, Präst, Kommunalpolitiker (1863 – 1925)

6. Johan Magnus Fredrik Theophil Bring, den föregåendes son, f. 1 jan. 1863 i Stockholm, d. 13 nov. 1925 i Linköping. Elev vid Katarina läroverk vt. 1873 och vid Stockholms gymnasium ht. 1876; avlade mogenhetsexamen vid h. allmänna läroverket å Södermalm 18 maj 1880; student i Uppsala 1 febr. 1881; fil. kand. 27 maj 1884; avlade dimmissionsexamen...

Brodin, Olof August, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skeppsbyggmästare, Redare, Redareföreningsgrundare (1840 – 1911)
Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C: os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskytteförening 1860; skeppsbyggmästare och skeppsredare i Gävle 1867...
Bromée, Jöns, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1841 – 1931)
Bromée, Jöns, f. 10 jan. 1841 å hemmanet Vårdrolet i Östnårs by. Hackas socken. Föräldrar: bonden Jöns Jönsson och Kristina Johansdotter Preusenberg. Åtnjöt under en kort tid folkskoleundervisning. Anställd hos Tunadals a,-b. 1859—62; inköpte n:o 1 Billsta, Hackas socken, 2 febr. 1864 och bedrev därstädes jordbruk och kvarnrörelse; fjärdingsman 1864—70, ledamot av kommunalnämnden från 1864 och ...
472 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se