Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.




Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Forslund, J Albert, Kommunalpolitiker, Socialminister, Kommunikationsminister, Fackföreningsman (1881 – 1954)

Forslund, Johannes Albert, f 11 april 1881 i Ovansjö (Gävl), d 4 maj 1954 i Sthlm (Spånga). Föräldrar: valsverksarbetaren Olof Ersson F o Anna Maria Wikström. Anställd vid Kungsgårdens ab:s såg i Ovansjö 1892, bromsare vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 3 febr 1899–30 sept 1916, ordf i Sv Järnvägsmannaförb:s avd i Norrsundet, Hamrånge (Gävl) okt 1906–1918, led av Gävl:s läns landsting 1 se...

Jeppsson, Ola, Lantbrukare, Landshövding, Kommunikationsminister, Riksdagspolitiker (1887 – 1941)

Jeppsson, Ola, f 8 febr 1887 i Mörrum, Blek, d 17 juni 1941 i Visby. Föräldrar: lantbrukaren Nils J o Maria Olsdtr. Elev vid Blekinge läns folkhögsk 04—05, led av AK 18A—20 o 22—40 (led i tillf utsk 18A— 19A o 22—23, led i 2:a lagutsk 29—30, i särsk utsk 30 o 34, i statsutsk 33—38, i talmanskonferensen 34—40, andre v talman 35—36, förste v talman 37—40, statsrevisor 37), landstingsman 18—19,...

Larsson, Viktor, Kommunikationsminister, Riksdagspolitiker (1869 – 1950)

Larsson, Viktor, f 18 juni 1869 i Kolbäck, Vm, f 27 sept 1950 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: linjeförmannen Johannes L o Johanna Persdtr. Verkstadsarbetare vid Asea i Västerås 94, ordf i metallindustriarbetare-förbis avd där 95—02, led av stadsfullm där 99—06 o 11—24, v ordf 16—24, led AK 03—32 o FK 33—41 (led av särsk utsk 06, av KU 09, 12—14A, 15—21 o 24, v ordf i KU 18, ordf där 19—21 o 2...

Leo, Henning V, Kommunikationsminister, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1953)

Leo, Henning Vilhelm, f 3 sept 1885 i Landskrona, d 26 maj 1953 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: gjutaren Anders Peter L o Karolina Knutsson. Anställd vid SJ till 26, led av AK 18—28 o 33—41, av FK 31—32 (första lagutsk 19—-23 o 25—28), av processkommissionen ang rättegångsväsendets ombildn mars 20—dec 26, av komm ang krigsdomstolarna aug 20—okt 22, av komm ang strafflagen för krigsmakten juni 22...

Lübeck, Sven E J, Landshövding, Socialminister, Kommunikationsminister, Civilingenjör, Riksdagspolitiker (1877 – 1941)

Lübeck, Sven Edward Julius, f 2juni 1877 i Sthlm, Ad Fredr, d 14 febr 1941 i Gävle, Heliga Trefaldighet. Föräldrar: sjökaptenen Wilhelm Edvard L o Hilma Ottilia Kruckenberg. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 17 maj 94, elev vid KTH:s avd för väg- o vattenbyggn 14 sept 94, avgångsex där 16 april 98, ing vid J G Richerts konstruktionsbyrå 99–02, avd:chef o deläg i ab Vattenb...

Meurling, Carl H F, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Kommunalpolitiker, Kommunikationsminister (1876 – 1963)

1 Meurling, Carl Henrik Fredrik, f 29 maj 1876 i Linköping, Domk, d 21 sept 1963 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: översten Carl Otto Sigvard Theodor M o Selma Johanna Ahrberg. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 4 juni 94, ord elev vid KTH 14 sept 94, ex i militär kurs för inträde i Väg- o vattenbyggn: kåren (VVK) 19 dec 98, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggmkonst vid KTH 22 de...

Murray, Walter, Idrottsledare, Landshövding, Kommunikationsminister (1871 – 1957)

5 Murray, Walter, bror till M 4, f 9 okt 1871 i Malmö, S:t Petri, d 5 febr 1957 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping 23 maj 89, inskr vid UU 17 sept 89, jur fil ex 25 april 90, jur utr kand där 29 maj 96, eo notarie i Svea hovrätt 5 juni 96, amanuens vid ED juli 98, tjänstg vid Svea hovrätts prot sept 99—febr 03, adjung led av Svea hovrätt 3 okt 04—07, sekr hos stadsfu...

Palme, S Olof J, Statsminister, Partiledare, Kommunikationsminister, Utbildningsminister, Riksdagspolitiker (1927 – 1986)

5 Palme, Sven Olof Joachim, sonson till P 2, f 30 jan 1927 i Sthlm, Svea art, d 28 febr 1986 där, Ad Fredr (kbf i Nik). Föräldrar: försäkringsdirektören Gunnar P o Elisabeth Sophie v Knieriem. Studentex vid Sigtunastiftelsens humanistiska lärov 13 maj 44, inskr vid StH 15 sept 44, Bachelor of Arts vid Kenyon College, Ohio, USA, 48, fänrik i kavalleriets reserv (Livreg:s husarer) 1 n...

Skoglund, Gösta T, Folkskollärare, Kommunikationsminister, Riksdagspolitiker (1903 – 1988)

Skoglund, Gösta Theodor, f 29 april 1903 i Hudiksvall, d 14juni 1988 i Umeå. Föräldrar: fiskeriinstruktören Hjalmar Theodor S o Beda Olivia Eriksson Mogren. Fiskare 1916–25, ex från Folkskolesem i Karlstad 25, folkskollär i Enånger, Gävl, 1 juli 25–30 juni 27, i Umeå 1 juli 27–48 (periodvis tjänstl), red o ansvarig utg för tidn Ostkusten 27–57, sekr i styr för Umeå soc:dem arbetarekommun 32,...

Strindlund, Gerhard, Generaldirektör, Socialminister, Kommunikationsminister (1890 – 1957)

Strindlund, Gerhard, f 24 sept 1890 i Sollefteå, Vnl, d 10 okt 1957 i Sthlm, Essinge. Föräldrar: mejeriföreståndaren Johan S o Märta Johanna Sörlin. Elev vid Hola lantmannaskola, Torsåker, Vnl, 06–08, lantbruksstudier i Danmark 08–09, lantbrukare i Graninge, Vnl, 12 o i Skedom, Multrå, Vnl, 17, led av AK 21–41 (led av statsutsk 31–38 o 41, av särsk utsk 35, av bondeförb:s ri...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se