Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
124 träffar, sida:  1 2 3 
Acke, J Axel G, Bildkonstnär (1859 – 1924)

Acke (t. o. m. 1904 Andersson), Johan Axel Gustaf, f. 7 apr. 1859 på (gamla) Bergielund invid Stockholm. Föräldrar: Bergianske professorn Nils Johan Andersson och Anna Elisabet Amanda Tigerhielm. Studerade vid nya elementarläroverket i Stockholm; elev vid konstakademins läroverk 4 apr. 1876–vt. 1882, där bland hans lärare må nämnas J. Kr. ...

Adelborg, E A Maria, Textilkonstnär (1849 – 1940)

2. Eleonora Amalia Maria Adelborg, f. 6 dec. 1849 i Karlskrona. Föräldrar: kommendörkaptenen Bror Jakob Adelborg och Hedvig Katarina af Uhr. Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886–99, hos handarbetets vänner 1900–07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till England 1895 samt h...

Almqvist, Ester D, Bildkonstnär (1869 – 1934)

4. Ester Dorothea Almqvist, den föregåendes kusin, f. 3 nov. 1869 i Bromma, d. 11 juni 1934 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Knut Vilhelm Almqvist och Augusta Elisabet Svahn. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1888–91; studerade å Cederströms och Börjesons elevateljé 1892–93, i Valand för Karl Larsson samt &...

Althin, Caleb, Teckningslärare, Konstskolegrundare, Konstnär (1866 – 1919)

Althin, Caleb, f. 20 febr. 1866 i Karlskrona. Föräldrar: v. pastorn därstädes Karl Johan Althin och Ulrika Leonilda Augusta Ehrenborg. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverket i Karlskrona; åtnjöt undervisning i konst av hovintendenten E. Perséus samt var elev vid konstakademins läroverk 27 aug. 1885–...

Ankarcrona, S Gustaf H, Bildkonstnär (1869 – 1933)

4. Sten Gustaf Herman Ankarcrona, f. 11 maj 1869 i Huskvarna. Föräldrar: bruksägaren Adolf Emil Ankarcrona och Anna Maria Norström. Studerade vid Jönköpings h. allmänna läroverk 1883—85; elev vid konstakademin i Berlin 1886–88; har företagit upprepade studieresor under åren 1888–1901, dels till utlandet (Norge, Frankrike, T...

Berggren, C Edward, Konstskolegrundare, Bildkonstnär (1876 – 1961)

Berggren, Carl Edward, f. 20 nov. 1876 å Linghem i Törnevalla socken. Föräldrar: stationsinspektoren Karl Ernst Berggren och Kristina Sofia Charlotta (Lotte) von Heijne. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1894 —30 apr. 1895; idkade studier för Axel Kulle m. fl.; elev vid konstakademiens läroverk 30 aug. 1897—vt. 1903; studerade i Paris 1903...

Bergström, Sigge O, Grafiker, Bildkonstnär (1880 – 1975)

Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902;...

Björck, Jacob, Konstnär (1727 – 1793)

Björck, Jacob f. 1727 (28), d 20 febr. 1793 i Stockholm. Gift med Cicilia Gren, f. 1723 (24), d 16 juli 1811 i Stockholm.

Boklund, Johan Christoffer, Konstnär (1817 – 1880)

Boklund, Johan Christoffer, f. 15 juli 1817 på Kulla-Gunnarstorp, d 9 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren Johannes Kristoffer Boklund och Ingrid Agneta Fernström. Erhöll undervisning i litografi av ritläraren i Lund M. Körner 1832−36 samt biträdde denne vid hans arbeten; studerade vid Konstakademien i Köpenhamn och på J...

Bonnier, Eva F, Konstnär (1857 – 1909)

3. Eva Fredrika Bonnier, den föregåendes dotter, f. 17 nov. 1857 i Stockholm, d 13 jan. 1909.

Branting, Agnes M M, Textilkonstnär, Konservator (1862 – 1930)

5. Agnes Margareta Matilda Branting, f. 27 febr. 1862 i Nysunds församling. Föräldrar: apotekaren Karl Johan Branting och Maria Karolina Lundh. Genomgick flickskolan i Skara; idkade privatstudier; elev vid tekniska skolan i Stockholm 1880−84; har företagit ett flertal studieresor i utlandet. Mönsterriterska hos Handarbetets vänner 1887; direktris därs...

Brusewitz, Gustaf Henrik, Konstnär (1812 – 1899)

1. Gustaf Henrik Brusewitz, f. 3 okt. 1812 i Göteborg, d. 16 juni 1899 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Gustav Brusewitz och Maria Charlotta Busch. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Konstakademien 1829–35; erhöll tillika undervisning av gravören K. D. Forssell; studerade vid franska akademien i villa Medici i Rom 1839–40 samt h...

Cantzler, Johan Oscar, Konstnär (1844 – 1921)

4. Johan Oscar Cantzler, den föregåendes broder, f. 20 febr. 1844 i Stockholm, d. 27 okt. 1921 därstädes. Efter avslutad skolgång handelsbokhållare; bedrev sedan konststudier i Stockholm och i Paris under åren 1882—83; var senare verksam som målare i Stockholm. — Ogift.

Cantzler, Axel Leopold, Skulptör, Konstnär (1832 – 1875)

3. Axel Leopold Cantzler, den föregåendes broder, f. 19 juni 1832 i Stockholm, d. 30 juni 1875 därstädes. Studerade vid Konstakademien 13 okt. 1851—1853 samt sedermera i München och Italien; deltog i Konstakademiens tävlingar 1857 och 1859; erhöll K. medaljen 1859. Var från 1866 verksam som konstnär i Sverige. AgréFrK...

Carlberg, C Hugo D, Bildkonstnär (1880 – 1943)

Carlberg, Carl Hugo David, f. 25 juni 1880 i Nässjö. Föräldrar: järnvägstjänstemannen Karl Gustav Carlberg och Maria Charlotta Petersdotter. Elev vid småskolan och folkskolan i Eksjö 1887—94; idkade därefter självstudier och åtnjöt samtidigt enskild undervisning i målning; elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 ok...

Carleman, Carl Gustaf Vilhelm, Fotograf, Konstnär (1821 – 1911)

Carleman, Carl Gustaf Vilhelm, tidigare Carlsson, f. 5 sept. 1821 i S: t Petri församling i Malmö, d. 15 aug. 1911 å Saltsjö-Järla i Nacka församling. Föräldrar: kornetten, sedermera majoren friherre Karl Gustav Wrangel von Brehmer och kammarjungfrun Anna Sofia Bobeck. Elev vid lärdomsskolan i Malmö; student i Lund 16 okt. 1838; avlade kamer...

Cederschiöld, M Gunnar, Författare, Journalist, Konstnär (1887 – 1949)

9. Mattias Gunnar Cederschiöld, den föregåendes son, f. 30 juli 1887 på Dala i Västerstads socken. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1896; avlade studentexamen därstädes 26 maj 1906; student vid Göteborgs högskola 30 aug. 1906—vt. 1907; studerade målarkonst vid Teknisk skole i Köpenhamn, vid Valands m&a...

Chiewitz, Elis, Cellist, Konstnär (1784 – 1839)

1. Elis Chiewitz, f. 13 maj 1784 i Stockholm, d 24 juni 1839 i Hammarlands prästgård på Åland. Föräldrar: violinisten i hovkapellet, kammarmusikern Paul Chiewitz Johansson och Kristina Elisabet Runia. Uppträdde från 1795 på konserter; elev vid Konstakademiens gipsskola 30 okt. 1801 och i dess modellskola senast 1806; kallas kammarmusikus i fa...

Dahlskog, Ewald A. F., Glaskonstnär, Bildkonstnär (1894 – 1950)

Dahlskog, Ewald Albin Filip, f. 25 apr. 1894 i Stockholm. Föräldrar: dv. sättaren, sedermera tryckeriföreståndaren Hiido Abori Dahlskog och Botilda Cecilia Bengtsson: Åtnjöt folkskoleundervisning; litografelev å Centraltryckeriet under fyra år och fortsatte i yrket ännu ett år; samtidigt elev vid afton- och söndagsskolan vid te...

Dardel, von, Nils E. C., Bildkonstnär (1888 – 1943)

2. Nils Elias Christofer von Dardel, den föregåendes sonson, f. 25 okt. 1888 på Dalby, Bettna socken. Föräldrar: godsägaren Fredrik (Frits) August von Dardel och Sofia Matilda Norlin. Elev vid Arboga allmänna läroverk ht. 1897 och vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1903; avlade studentexamen vid sistnämnda läroverk 2 j...

Darell, Carl Fredrik M., Konstnär (1813 – tidigast 1839)

Darell, Carl Fredrik M., f. 14 okt. 1813 i Kristine församling i Göteborg, dödsår okänt. I dopboken antecknad som son till sergeanten vid Göta artilleriregemente Karl Gustaf Darell och Anna Christina Thorell (f Ruope). Erhöll undervisning vid Göta artilleriregementes skola (av Lancastertyp) i Göteborg; begav sig till Stockholm 1828; ans...

Doordt, van, Jacob, Konstnär (– 1629)

van (von) Doordt, Jacob, d. före 4 nov. 1629, trol. i Stockholm; hans änka Margareta nämnes där 1634. Trol. son till kopparstickaren Peter van der Doort i Hamburg och bror till vax-pousserarna Abraham och Isak von Doordt; verksam som porträtt- målare och vaxpousserare. Huvudsakligen bosatt i Hamburg men även verksam vid hoven i Danmark (1610—12, 1616...

Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kont...

Eckstein, Carl Gustaf, Konstnär (1766 – 1838)

Carl Gustaf Eckstein, f. 20 nov. 1766 i Stockholm (Tysk.), d. 6 maj 1838 där (Johannes). Föräldrar: snickarmästaren Carl Gustaf Eckstein och Anna Rosina Kelch. Gick först i målarlära; elev från mars 1779 vid Konstakademien, där han erhöll mindre belöningar för kompositioner över prisämnena 1787 och 1788 samt f&...

Eliasson, Målar Erik, Konstnär (1754 – 1811)

Eliasson, Målar Erik, senare Åkerblom, f. 9 maj 1754 i Utanåker, Rättviks sn (Kopp.), d. 3 april 1811 på sin gård i Utanåker. Föräldrar: hemmansägaren Elias Eliasson och Brita Hansdotter. Soldat vid Rättviks kompani av Dalreg.; korpral vid den med anledning av Gustav III:s besök i Dalarna (1788) upprättade frikåren ...

Elstermann, Chistoffer, Glaskonstnär (1660 omkring – 1721)

Elstermann, Christoffer, f. omkr. 1660 i Tyskland, d. 13-jan. 1721 i Stockholm, begr. 17 jan. (Klara). Glassnidare (glasgravör); arbetade från 1687 för änkedrottning Hedvig Eleonoras räkning, senare även för hovet i övrigt och privat; kallas 1695 (vid andre sonens dop) kunglig glassnidare; torde i Sverige i huvudsak ha dekorerat alster endas...

Engström, Albert L J, Författare, Konstnär (1869 – 1940)

Albert Laurentius Johannes Engström, f. 12 maj 1869 på Bäckfalls gård, Lönneberga sn (Kalm.), d. 16 nov. 1940 i Stockholm (Matteus). Föräldrar: stationsinspektoren Laurentius (Lars) Erhard Engström och Antigonia (Gony) Margareta Lindner. Elev vid Norrköpings läroverk 1882; mogenhetsex. där 11 juni 1888; informatorstjänst...

Engström, P Leander, Konstnär (1886 – 1927)

Engström, Per Leander, f. 27 febr. 1886 i Ytterhogdals sn (Jämtl.), d. 6 febr. 1927 i Stockholm (Osc). Föräldrar: arrendatorn, sedermera skogsinspektoren Olof Petter Engström och Martha Olsdotter. Skolgång i Ljustorp (V. norrl.); anställning vid sågverk i Sundsvall; springpojke; anställning vid Sundsvalls Tidning 1901–06; elev vid Konstn&a...

Favén, Yrjö Antti, Bildkonstnär (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsing...

Fougstedt, Arvid L, Bildkonstnär (1888 – 1949)

Fougstedt, Arvid Lorenz, f 17 juni 1888 i t Sthlm (Jak o Joh), d 4 okt 1949 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kamreraren Olof Lorenz Harald F o Kristina Aurora Ingeborg Pettersson. Lärling vid Iduns litografiska anstalt 1902, elev vid Tekn skolan 1905, medarb i bl a skämttidn Puck från 1906, vistades tidvis i Paris 1908–17 o studerade där vid Acad&eacut...

Gagge, L G Rudolf, Musiker, Konstnär, Bankman (1834 – 1912)

Gagge, Laurentius Georg Rudolf, f 27 febr 1834 i Sthlm (Jak), d 20 febr 1912 i Västerås. Föräldrar: lärftskramhandlaren Lorentz Gustaf G o Laurentia Amalia Bellander. Bokhållare på handelskontor i Sthlm 1850, kassör där 1856, kamrer vid Mälarprovinsernas ensk banks huvudkontor i Västerås 1866, verkst dir där 1874&ndash...

Gate, C O Simon, Målare, Glaskonstnär (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902–05, elev vid konsthögsk 1905–09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorationsmåln 1909–16, konst...

Gehlin, J E Hugo, Målare, Grafiker, Skulptör, Glaskonstnär (1889 – 1953)

Gehlin, John Erik Hugo, f 8 sept 1889 i Norrköping, d 23 dec 1953 i Hälsingborg. Föräldrar: disponenten John Edvard G o Johanna Sofia Malmgren. Byggn:ing vid Norrköpings tekn elementarskola 1909, arbetade på arkitektkontor 1909–11, genomgick Tekn skolan i Sthlm 1911–14, teckn:lär:ex där 30 maj 1914, konststudier i Köpenhamn 1915&...

Gellerstedt, Albert T, Arkitekt, Poet, Konstnär (1836 – 1914)

Gellerstedt, Albert Theodor, f 6 okt 1836 i Säterbo (Vm), d 7 april 1914 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kanalbyggmästaren Lars G o Anna Sophia Westerberg. Elev vid FrKA 2 okt 54–61, eo konduktör vid Överintendentsämbetet april 60–72, ing vid Lots- o fyrinrättningen 10 maj 64, agrée vid FrKA mars 65, lär i allm byggn:lära o h...

Graffman, Carl Samuel, Konstnär (1801 – 1862)

Graffman, Carl Samuel, f 23 juli 1801 i Gbg (Am:f), d 16 april 62 på Konradsberg, Sthlm (Kungsh). Föräldrar: bryggaren o handlanden Simon G o Sara Greta Sandberg. Elev vid FrKA i Sthlm från 21, agré vid FrKA 31, studier för Leon Cogniet i Paris 35. – Ogift.

Grünewald, Isaac H, Bildkonstnär (1889 – 1946)

Grünewald, Isaac Hirsche, f 2 sept 1889 i Sthlm (Mosaiska), d 22 maj 1946 (db för Saltsjöbaden, Sth) vid en flygolycka nära Oslo. Föräldrar: gårdfarihandl o antikvitetsuppköparen Bernard Wolf Grünwald o Laschke Schifre (Sofia Elisabet) Löw. Elev vid Konstnärsförb: s skola i Sthlm 05—08, vid Académie Matisse i Paris vin...

Göransson, Åke N, Bildkonstnär (1902 – 1942)

Göransson, Åke Natanael, f 24 april 1902 i Veddige (Hall), d 8 nov 1942 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: skomakaren Swen Johan G o Johanna (Hanna) Wilhelmina Fredriksdtr (Bäcklund). Konststudier vid Valands målarskola i Gbg 24—29, erhöll Mannheimerska stipendiet 27. — Ogift.

Hallström, C Efraim (Eric), Bildkonstnär (1893 – 1946)

Hallström, Cornelius Efraim (Eric), f 22 nov 1893 i Sthlm (Ad Fredr), d 17 juni 1946 i Södertälje (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: konstnären Carl Axel Thure H o Erica Margareta Öberg. Studier vid Tekn skolan 09—10, vid Carl Wilhelmsons målarskola 12, en av stiftarna av Färg o form 32. Konstnär.

G 23 april 24 i D...

Hedberg, Karl (Kalle) V, Bildkonstnär (1894 – 1959)

Hedberg, Karl (Kalle) Villiam, f 20 sept 1894 i Sundsvall, d 19 okt 1959 i Sthlm (Nik). Föräldrar: målaren Karl-Alfred H o Josefina Carolina Lundberg. I målarlära 07, div olika yrken, åter yrkesmålare 13, konstnärliga studier från 19, vistades i Florens 21—23 o i Khvn 23—35, bosatt i Sverige från 35. — Sign under ...

Hedlund, B A (Bull), Grafiker, Konstnär (1893 – 1950)

Hedlund, Bertil Adolf (Bull), f 9 april 1893 i Falun, d 29 dec 1950 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: körsnären o fabrikören Carl Adolf H o Henrica Sofia Nordgren. Elev vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 11—13, vid Konstakademin 14—16, konststudier utomlands. Etsare. — LFrKA 42.

G 1) 7 april 18 (—32) i Falun m Karin Ericss...

Hennigs, von, C Gustaf (Gösta) A, Bildkonstnär (1866 – 1941)

von Hennigs, Carl Gustaf (Gösta) Albert, f 15 april 1866 i Rogslösa (Ög), d 26 dec 1941 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kaptenen Albert Rudolf Fredrik v H o Emilie Augusta Lovisa Pihlgren. Elev vid Konstnärsförb:s målarskola 91—93, medlem i Konstnärsförb 97—20, tf prof vid FrKA 28—33. — LFrKA 26.

G 1) 16 ok...

Hjertén, Sigrid M, Bildkonstnär (1885 – 1948)

Hjertén, Sigrid Maria, f 27 okt 1885 i Sundsvall, d 24 mars 1948 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: v häradsh Svante H o Maria Rahm. Utbildn till textilkonstnär vid H konstindustriella skolan i Sthlm 06–10, elev vid Matisses ateljé o textilstudier i Paris 10

Holmström, A Tora Vega E, Bildkonstnär (1880 – 1967)

2 Holmström, Anna Tora Vega Elisabeth, dtr till H 1, f 2 mars 1880 i Tottarp, Malm, d 28 jan 1967 i Lund. Teckn:studier vid gipsskolan i Khvn 96—97, anatomistudier för prof C M Furst vid anatomiska inst i Lund 97—98, studier för C Wilhelmson vid Valands målarskola i Gbg periodvis 00—02, för A Hölzel i Tyskland periodvis 03 o 22&mdash...

Isakson, Karl O, Bildkonstnär (1878 – 1922)

Isakson, Karl Oscar, f 16 jan 1878 i Sthlm, Kungsh, d 19 febr 1922 i Khvn, Brorson. Föräldrar: kassaskåpssmeden Karl Fredrik I o Mathilda Kristina Andersson. Elev vid Tekn skolans aftonkurser 91—97, biträdde Carl Larsson vid dekoreringen av NM 95— 96, elev vid FrKA 97—01, studier för K Zahrtmann i Cività d'Antino, Italien, som...

Ivarson, Ivan, Bildkonstnär (1900 – 1939)

Ivarson, Ivan, f 20 juli 1900 i Gbg, Kristine, d 20 juni 1939 i Courbevoie vid Paris. Föräldrar: packmästaren Ivar Johansson o Hulda Jonsson. Anställd som engelsk korrespondent på kontor i Gbg, elev hos T Bjurström vid Valands konstskola 22—27, resa till Italien 27, till Paris o Helsingör 28—29, bosatt på Stenungsön, Norum, G&ou...

Johanson-Thor, T Emil N, Bildkonstnär (1889 – 1958)

Johanson-Thor, Thor Emil Nils, f 20 mars 1889 i Landskrona, d 28 febr 1958 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: fältskärmästaren Nils Anton Emil Johansson o Ellida Gustafva Jönsson. Studier vid Althins målarskola, Sthlm, 07—08, elev vid FrKA 08—12, led av styr för Liljevalchs konsthall 24, för Fören för grafisk ...

Johanssén, Christian, Swedenborgare, Konstnär (1746 – 1813)

Johanssén, Christian, f 20 febr 1746 i Ystad, d 8 juli 1813 i Eskilstuna. Föräldrar: gästgivaren o konterfejaren Christian Hieronymus Johanson o Hedevig Birgitta Fischerström. Elev i Ystads lärdomsskola 59—61, inskr vid LU 20 april 62, informator vid Tunafors bruk 1 nov 66, ståletsare i Eskilstuna fristad hösten 79, rådman i Eskilst...

Johansson, Johan A, Bildkonstnär (1879 – 1951)

Johansson, Johan Albin, f 1 mars 1879 i Lund, d 6 maj 1951 där. Föräldrar: bageriidkaren Carl J o Helena (Elena) Åkesdtr (Dahlman). Gesällbrev som dekorationsmålare i Lund 97, studieresa till Tyskland 99, vid Kunstgewerbeschule i Strassburg 01— 03, resa till Paris 03, anst som dekorationsmålare o självständig dekoratör i Frankfu...

Johansson, Stefan E, Bildkonstnär (1876 – 1955)

Johansson, Stefan Emanuel, f 29 juli 1876 i Vist, Ög, d I3 mars 1955 i Karlstad. Föräldrar: folkskollär Johan Fredrik J o småskollär Maria Sofia Läckström. Volontär vid livg till häst 95, studier vid Tekn skolan 96, vid FrKA 99—00. Konstnär. — Ogift.

Jovinge, P Torsten, Bildkonstnär (1898 – 1936)

Jovinge, Per Torsten, f 17 juni 1898 i Sthlm, Maria, d 20 juli 1936 i Sevilla, Spanien (enl db för S:t Göran, Sthlm). Föräldrar: kamreraren Per Edvard J o Anna Birgitta Petersson. Studentex i Sthlm vt 19, inskr vid StH ht 19—vt 21, studier vid Althins målarskola i Sthlm, vid Carl Wilhelmsons målarskola där 23—25, studier i Paris o Sydfran...

124 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se