Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
124 träffar, sida:  1 2 3 
Acke, J Axel G, Bildkonstnär (1859 – 1924)

Acke (t. o. m. 1904 Andersson), Johan Axel Gustaf, f. 7 apr. 1859 på (gamla) Bergielund invid Stockholm. Föräldrar: Bergianske professorn Nils Johan Andersson och Anna Elisabet Amanda Tigerhielm. Studerade vid nya elementarläroverket i Stockholm; elev vid konstakademins läroverk 4 apr. 1876–vt. 1882, där bland hans lärare må nämnas J. Kr. Boklund; företog studieresor till Belgien 1881, Frank...

Adelborg, E A Maria, Textilkonstnär (1849 – 1940)

2. Eleonora Amalia Maria Adelborg, f. 6 dec. 1849 i Karlskrona. Föräldrar: kommendörkaptenen Bror Jakob Adelborg och Hedvig Katarina af Uhr. Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886–99, hos handarbetets vänner 1900–07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till England 1895 samt har därjämte besökt England (1901) och upprepade gånger Ho...

Almqvist, Ester D, Bildkonstnär (1869 – 1934)

4. Ester Dorothea Almqvist, den föregåendes kusin, f. 3 nov. 1869 i Bromma, d. 11 juni 1934 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Knut Vilhelm Almqvist och Augusta Elisabet Svahn. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1888–91; studerade å Cederströms och Börjesons elevateljé 1892–93, i Valand för Karl Larsson samt å konstnärsförbundets skola i Stockholm till 1896.

Althin, Caleb, Teckningslärare, Konstskolegrundare, Konstnär (1866 – 1919)

Althin, Caleb, f. 20 febr. 1866 i Karlskrona. Föräldrar: v. pastorn därstädes Karl Johan Althin och Ulrika Leonilda Augusta Ehrenborg. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverket i Karlskrona; åtnjöt undervisning i konst av hovintendenten E. Perséus samt var elev vid konstakademins läroverk 27 aug. 1885–1889; avlade teckningslärarexamen 1892; företog 1889–91 res...

Ankarcrona, S Gustaf H, Bildkonstnär (1869 – 1933)

4. Sten Gustaf Herman Ankarcrona, f. 11 maj 1869 i Huskvarna. Föräldrar: bruksägaren Adolf Emil Ankarcrona och Anna Maria Norström. Studerade vid Jönköpings h. allmänna läroverk 1883—85; elev vid konstakademin i Berlin 1886–88; har företagit upprepade studieresor under åren 1888–1901, dels till utlandet (Norge, Frankrike, Tyskland och Italien), dels inom Sverige. Innehade ateljé i Berlin 188...

Berggren, C Edward, Konstskolegrundare, Bildkonstnär (1876 – 1961)

Berggren, Carl Edward, f. 20 nov. 1876 å Linghem i Törnevalla socken. Föräldrar: stationsinspektoren Karl Ernst Berggren och Kristina Sofia Charlotta (Lotte) von Heijne. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1894 —30 apr. 1895; idkade studier för Axel Kulle m. fl.; elev vid konstakademiens läroverk 30 aug. 1897—vt. 1903; studerade i Paris 1903—04 för Kr. Krogh och Emile Renard å Académ...

Bergström, Sigge O, Grafiker, Bildkonstnär (1880 – 1975)

Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902; idkade konststudier i Värmland, Dalarna och Bohuslän 1902—04, i Paris 1904—05 o...

Björck, Jacob, Konstnär (1727 – 1793)

Björck, Jacob f. 1727 (28), d 20 febr. 1793 i Stockholm. Gift med Cicilia Gren, f. 1723 (24), d 16 juli 1811 i Stockholm.

Boklund, Johan Christoffer, Konstnär (1817 – 1880)

Boklund, Johan Christoffer, f. 15 juli 1817 på Kulla-Gunnarstorp, d 9 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren Johannes Kristoffer Boklund och Ingrid Agneta Fernström. Erhöll undervisning i litografi av ritläraren i Lund M. Körner 1832−36 samt biträdde denne vid hans arbeten; studerade vid Konstakademien i Köpenhamn och på J. L. Lunds ateljé därstädes 1836−37; elev vid Konstakademiens l...

Bonnier, Eva F, Konstnär (1857 – 1909)

3. Eva Fredrika Bonnier, den föregåendes dotter, f. 17 nov. 1857 i Stockholm, d 13 jan. 1909.

Branting, Agnes M M, Textilkonstnär, Konservator (1862 – 1930)

5. Agnes Margareta Matilda Branting, f. 27 febr. 1862 i Nysunds församling. Föräldrar: apotekaren Karl Johan Branting och Maria Karolina Lundh. Genomgick flickskolan i Skara; idkade privatstudier; elev vid tekniska skolan i Stockholm 1880−84; har företagit ett flertal studieresor i utlandet. Mönsterriterska hos Handarbetets vänner 1887; direktris därstädes 1891; juryledamot vid utställningen...

Brusewitz, Gustaf Henrik, Konstnär (1812 – 1899)

1. Gustaf Henrik Brusewitz, f. 3 okt. 1812 i Göteborg, d. 16 juni 1899 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Gustav Brusewitz och Maria Charlotta Busch. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Konstakademien 1829–35; erhöll tillika undervisning av gravören K. D. Forssell; studerade vid franska akademien i villa Medici i Rom 1839–40 samt hos Leon Cogniet i Paris 1842–45. Teckningslärare vid K. J....

Cantzler, Johan Oscar, Konstnär (1844 – 1921)

4. Johan Oscar Cantzler, den föregåendes broder, f. 20 febr. 1844 i Stockholm, d. 27 okt. 1921 därstädes. Efter avslutad skolgång handelsbokhållare; bedrev sedan konststudier i Stockholm och i Paris under åren 1882—83; var senare verksam som målare i Stockholm. — Ogift.

Cantzler, Axel Leopold, Skulptör, Konstnär (1832 – 1875)

3. Axel Leopold Cantzler, den föregåendes broder, f. 19 juni 1832 i Stockholm, d. 30 juni 1875 därstädes. Studerade vid Konstakademien 13 okt. 1851—1853 samt sedermera i München och Italien; deltog i Konstakademiens tävlingar 1857 och 1859; erhöll K. medaljen 1859. Var från 1866 verksam som konstnär i Sverige. AgréFrKA 1864.— Ogift.

Carlberg, C Hugo D, Bildkonstnär (1880 – 1943)

Carlberg, Carl Hugo David, f. 25 juni 1880 i Nässjö. Föräldrar: järnvägstjänstemannen Karl Gustav Carlberg och Maria Charlotta Petersdotter. Elev vid småskolan och folkskolan i Eksjö 1887—94; idkade därefter självstudier och åtnjöt samtidigt enskild undervisning i målning; elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1899—31 maj 1900; erhöll tillika enskild undervisning i teckning av professo...

Carleman, Carl Gustaf Vilhelm, Fotograf, Konstnär (1821 – 1911)

Carleman, Carl Gustaf Vilhelm, tidigare Carlsson, f. 5 sept. 1821 i S: t Petri församling i Malmö, d. 15 aug. 1911 å Saltsjö-Järla i Nacka församling. Föräldrar: kornetten, sedermera majoren friherre Karl Gustav Wrangel von Brehmer och kammarjungfrun Anna Sofia Bobeck. Elev vid lärdomsskolan i Malmö; student i Lund 16 okt. 1838; avlade kameralexamen 1845 (inskriveri 31 mars) och examen till ...

Cederschiöld, M Gunnar, Författare, Journalist, Konstnär (1887 – 1949)

9. Mattias Gunnar Cederschiöld, den föregåendes son, f. 30 juli 1887 på Dala i Västerstads socken. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1896; avlade studentexamen därstädes 26 maj 1906; student vid Göteborgs högskola 30 aug. 1906—vt. 1907; studerade målarkonst vid Teknisk skole i Köpenhamn, vid Valands målarskola i Göteborg, vid Académie de la grande chaumiére i Paris och som pr...

Chiewitz, Elis, Cellist, Konstnär (1784 – 1839)

1. Elis Chiewitz, f. 13 maj 1784 i Stockholm, d 24 juni 1839 i Hammarlands prästgård på Åland. Föräldrar: violinisten i hovkapellet, kammarmusikern Paul Chiewitz Johansson och Kristina Elisabet Runia. Uppträdde från 1795 på konserter; elev vid Konstakademiens gipsskola 30 okt. 1801 och i dess modellskola senast 1806; kallas kammarmusikus i faderns bouppteckning 1803 och K. hovmusikus, då han...

Dahlskog, Ewald A. F., Glaskonstnär, Bildkonstnär (1894 – 1950)

Dahlskog, Ewald Albin Filip, f. 25 apr. 1894 i Stockholm. Föräldrar: dv. sättaren, sedermera tryckeriföreståndaren Hiido Abori Dahlskog och Botilda Cecilia Bengtsson: Åtnjöt folkskoleundervisning; litografelev å Centraltryckeriet under fyra år och fortsatte i yrket ännu ett år; samtidigt elev vid afton- och söndagsskolan vid tekniska skolan i Stockholm 16 sept. 1908—30 apr. 1912; idkade priv...

Dardel, von, Nils E. C., Bildkonstnär (1888 – 1943)

2. Nils Elias Christofer von Dardel, den föregåendes sonson, f. 25 okt. 1888 på Dalby, Bettna socken. Föräldrar: godsägaren Fredrik (Frits) August von Dardel och Sofia Matilda Norlin. Elev vid Arboga allmänna läroverk ht. 1897 och vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1903; avlade studentexamen vid sistnämnda läroverk 2 juni 1908; aspirant vid konsthögskolan 30 sept. 1908; elev därs...

Darell, Carl Fredrik M., Konstnär (1813 – tidigast 1839)

Darell, Carl Fredrik M., f. 14 okt. 1813 i Kristine församling i Göteborg, dödsår okänt. I dopboken antecknad som son till sergeanten vid Göta artilleriregemente Karl Gustaf Darell och Anna Christina Thorell (f Ruope). Erhöll undervisning vid Göta artilleriregementes skola (av Lancastertyp) i Göteborg; begav sig till Stockholm 1828; anställd hos hovgravören professor Kristian Didrik For...

Doordt, van, Jacob, Konstnär (– 1629)

van (von) Doordt, Jacob, d. före 4 nov. 1629, trol. i Stockholm; hans änka Margareta nämnes där 1634. Trol. son till kopparstickaren Peter van der Doort i Hamburg och bror till vax-pousserarna Abraham och Isak von Doordt; verksam som porträtt- målare och vaxpousserare. Huvudsakligen bosatt i Hamburg men även verksam vid hoven i Danmark (1610—12, 1616, 1623 och 1626), Slesvig-Holstein (1621, ...

Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kontakt med ciselören Sven Bengtsson; avbröt 1891 efter ett underk...

Eckstein, Carl Gustaf, Konstnär (1766 – 1838)

Carl Gustaf Eckstein, f. 20 nov. 1766 i Stockholm (Tysk.), d. 6 maj 1838 där (Johannes). Föräldrar: snickarmästaren Carl Gustaf Eckstein och Anna Rosina Kelch. Gick först i målarlära; elev från mars 1779 vid Konstakademien, där han erhöll mindre belöningar för kompositioner över prisämnena 1787 och 1788 samt för modellteckning 1789; agrée vid Konstakademien (1792?) 1800; lärare vid...

Eliasson, Målar Erik, Konstnär (1754 – 1811)

Eliasson, Målar Erik, senare Åkerblom, f. 9 maj 1754 i Utanåker, Rättviks sn (Kopp.), d. 3 april 1811 på sin gård i Utanåker. Föräldrar: hemmansägaren Elias Eliasson och Brita Hansdotter. Soldat vid Rättviks kompani av Dalreg.; korpral vid den med anledning av Gustav III:s besök i Dalarna (1788) upprättade frikåren 1789; soldat vid Artilleriet i Stockholm 1790–omkr. 1796; återvände till sin ...

Elstermann, Chistoffer, Glaskonstnär (1660 omkring – 1721)

Elstermann, Christoffer, f. omkr. 1660 i Tyskland, d. 13-jan. 1721 i Stockholm, begr. 17 jan. (Klara). Glassnidare (glasgravör); arbetade från 1687 för änkedrottning Hedvig Eleonoras räkning, senare även för hovet i övrigt och privat; kallas 1695 (vid andre sonens dop) kunglig glassnidare; torde i Sverige i huvudsak ha dekorerat alster endast från Kungsholms glasbruk.

G. 23 ...

Engström, Albert L J, Författare, Konstnär (1869 – 1940)

Albert Laurentius Johannes Engström, f. 12 maj 1869 på Bäckfalls gård, Lönneberga sn (Kalm.), d. 16 nov. 1940 i Stockholm (Matteus). Föräldrar: stationsinspektoren Laurentius (Lars) Erhard Engström och Antigonia (Gony) Margareta Lindner. Elev vid Norrköpings läroverk 1882; mogenhetsex. där 11 juni 1888; informatorstjänst; student vid Uppsala univ. 16 sept. 1889; elev vid Valands ko...

Engström, P Leander, Konstnär (1886 – 1927)

Engström, Per Leander, f. 27 febr. 1886 i Ytterhogdals sn (Jämtl.), d. 6 febr. 1927 i Stockholm (Osc). Föräldrar: arrendatorn, sedermera skogsinspektoren Olof Petter Engström och Martha Olsdotter. Skolgång i Ljustorp (V. norrl.); anställning vid sågverk i Sundsvall; springpojke; anställning vid Sundsvalls Tidning 1901–06; elev vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm 1907–08; studier i Pari...

Favén, Yrjö Antti, Bildkonstnär (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1900–01; erhöll Hovingska resestipendiet 1902;...

Fougstedt, Arvid L, Bildkonstnär (1888 – 1949)

Fougstedt, Arvid Lorenz, f 17 juni 1888 i t Sthlm (Jak o Joh), d 4 okt 1949 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kamreraren Olof Lorenz Harald F o Kristina Aurora Ingeborg Pettersson. Lärling vid Iduns litografiska anstalt 1902, elev vid Tekn skolan 1905, medarb i bl a skämttidn Puck från 1906, vistades tidvis i Paris 1908–17 o studerade där vid Académie Colarossi o Matisseskolan, prof i teckn vid Kons...

Gagge, L G Rudolf, Musiker, Konstnär, Bankman (1834 – 1912)

Gagge, Laurentius Georg Rudolf, f 27 febr 1834 i Sthlm (Jak), d 20 febr 1912 i Västerås. Föräldrar: lärftskramhandlaren Lorentz Gustaf G o Laurentia Amalia Bellander. Bokhållare på handelskontor i Sthlm 1850, kassör där 1856, kamrer vid Mälarprovinsernas ensk banks huvudkontor i Västerås 1866, verkst dir där 1874–1904, led av stadsfullm 1869–1903. Tecknare, akvarellist, musiker. – RVO 1885, ...

Gate, C O Simon, Målare, Glaskonstnär (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902–05, elev vid konsthögsk 1905–09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorationsmåln 1909–16, konstnärlig ledare vid Orrefors glasbruk från 1916. – RVO 1926, RNO 1938, Litteris et ar...

Gehlin, J E Hugo, Målare, Grafiker, Skulptör, Glaskonstnär (1889 – 1953)

Gehlin, John Erik Hugo, f 8 sept 1889 i Norrköping, d 23 dec 1953 i Hälsingborg. Föräldrar: disponenten John Edvard G o Johanna Sofia Malmgren. Byggn:ing vid Norrköpings tekn elementarskola 1909, arbetade på arkitektkontor 1909–11, genomgick Tekn skolan i Sthlm 1911–14, teckn:lär:ex där 30 maj 1914, konststudier i Köpenhamn 1915–20, i Italien 1920–21 o 1924, assistent åt J Skovgaard 1924–27,...

Gellerstedt, Albert T, Arkitekt, Poet, Konstnär (1836 – 1914)

Gellerstedt, Albert Theodor, f 6 okt 1836 i Säterbo (Vm), d 7 april 1914 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kanalbyggmästaren Lars G o Anna Sophia Westerberg. Elev vid FrKA 2 okt 54–61, eo konduktör vid Överintendentsämbetet april 60–72, ing vid Lots- o fyrinrättningen 10 maj 64, agrée vid FrKA mars 65, lär i allm byggn:lära o husbyggn:konst vid Teknol inst 74, prof i arkitektur vid KTH 15 juni 7...

Graffman, Carl Samuel, Konstnär (1801 – 1862)

Graffman, Carl Samuel, f 23 juli 1801 i Gbg (Am:f), d 16 april 62 på Konradsberg, Sthlm (Kungsh). Föräldrar: bryggaren o handlanden Simon G o Sara Greta Sandberg. Elev vid FrKA i Sthlm från 21, agré vid FrKA 31, studier för Leon Cogniet i Paris 35. – Ogift.

Grünewald, Isaac H, Bildkonstnär (1889 – 1946)

Grünewald, Isaac Hirsche, f 2 sept 1889 i Sthlm (Mosaiska), d 22 maj 1946 (db för Saltsjöbaden, Sth) vid en flygolycka nära Oslo. Föräldrar: gårdfarihandl o antikvitetsuppköparen Bernard Wolf Grünwald o Laschke Schifre (Sofia Elisabet) Löw. Elev vid Konstnärsförb: s skola i Sthlm 05—08, vid Académie Matisse i Paris vintrarna 08— 11, tf prof vid FrKA 1 juli 32, prof 1 juli 38—30 juni 42, egen...

Göransson, Åke N, Bildkonstnär (1902 – 1942)

Göransson, Åke Natanael, f 24 april 1902 i Veddige (Hall), d 8 nov 1942 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: skomakaren Swen Johan G o Johanna (Hanna) Wilhelmina Fredriksdtr (Bäcklund). Konststudier vid Valands målarskola i Gbg 24—29, erhöll Mannheimerska stipendiet 27. — Ogift.

Hallström, C Efraim (Eric), Bildkonstnär (1893 – 1946)

Hallström, Cornelius Efraim (Eric), f 22 nov 1893 i Sthlm (Ad Fredr), d 17 juni 1946 i Södertälje (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: konstnären Carl Axel Thure H o Erica Margareta Öberg. Studier vid Tekn skolan 09—10, vid Carl Wilhelmsons målarskola 12, en av stiftarna av Färg o form 32. Konstnär.

G 23 april 24 i Danderyd (Sth) m Märta Andrea Hanele Petersson, f 26 juli 99 i Malmö...

Hedberg, Karl (Kalle) V, Bildkonstnär (1894 – 1959)

Hedberg, Karl (Kalle) Villiam, f 20 sept 1894 i Sundsvall, d 19 okt 1959 i Sthlm (Nik). Föräldrar: målaren Karl-Alfred H o Josefina Carolina Lundberg. I målarlära 07, div olika yrken, åter yrkesmålare 13, konstnärliga studier från 19, vistades i Florens 21—23 o i Khvn 23—35, bosatt i Sverige från 35. — Sign under senare år: Kalle. — LFrKA 55.

G 1) 12 jan 35 (—40) i Arjeplog (Norrb) m ...

Hedlund, B A (Bull), Grafiker, Konstnär (1893 – 1950)

Hedlund, Bertil Adolf (Bull), f 9 april 1893 i Falun, d 29 dec 1950 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: körsnären o fabrikören Carl Adolf H o Henrica Sofia Nordgren. Elev vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm 11—13, vid Konstakademin 14—16, konststudier utomlands. Etsare. — LFrKA 42.

G 1) 7 april 18 (—32) i Falun m Karin Ericsson, f 18 aug 96 där, dtr till köpman Ernst Gustaf E o Laura...

Hennigs, von, C Gustaf (Gösta) A, Bildkonstnär (1866 – 1941)

von Hennigs, Carl Gustaf (Gösta) Albert, f 15 april 1866 i Rogslösa (Ög), d 26 dec 1941 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kaptenen Albert Rudolf Fredrik v H o Emilie Augusta Lovisa Pihlgren. Elev vid Konstnärsförb:s målarskola 91—93, medlem i Konstnärsförb 97—20, tf prof vid FrKA 28—33. — LFrKA 26.

G 1) 16 okt 06 i Sthlm (Ad Fredr) m Alma Wilhelmina (Mimmi) Bodecker, f 21 febr 75 i Gävle, d 2...

Hjertén, Sigrid M, Bildkonstnär (1885 – 1948)

Hjertén, Sigrid Maria, f 27 okt 1885 i Sundsvall, d 24 mars 1948 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: v häradsh Svante H o Maria Rahm. Utbildn till textilkonstnär vid H konstindustriella skolan i Sthlm 06–10, elev vid Matisses ateljé o textilstudier i Paris 1011, med undantag för kortare resor verksam i Sthlm 11

Holmström, A Tora Vega E, Bildkonstnär (1880 – 1967)

2 Holmström, Anna Tora Vega Elisabeth, dtr till H 1, f 2 mars 1880 i Tottarp, Malm, d 28 jan 1967 i Lund. Teckn:studier vid gipsskolan i Khvn 96—97, anatomistudier för prof C M Furst vid anatomiska inst i Lund 97—98, studier för C Wilhelmson vid Valands målarskola i Gbg periodvis 00—02, för A Hölzel i Tyskland periodvis 03 o 22— 33, för C Krohg vid Académie Colarossi i Paris 07, vi...

Isakson, Karl O, Bildkonstnär (1878 – 1922)

Isakson, Karl Oscar, f 16 jan 1878 i Sthlm, Kungsh, d 19 febr 1922 i Khvn, Brorson. Föräldrar: kassaskåpssmeden Karl Fredrik I o Mathilda Kristina Andersson. Elev vid Tekn skolans aftonkurser 91—97, biträdde Carl Larsson vid dekoreringen av NM 95— 96, elev vid FrKA 97—01, studier för K Zahrtmann i Cività d'Antino, Italien, sommaren 02 o därefter i Khvn, bosatt där, resor till Paris...

Ivarson, Ivan, Bildkonstnär (1900 – 1939)

Ivarson, Ivan, f 20 juli 1900 i Gbg, Kristine, d 20 juni 1939 i Courbevoie vid Paris. Föräldrar: packmästaren Ivar Johansson o Hulda Jonsson. Anställd som engelsk korrespondent på kontor i Gbg, elev hos T Bjurström vid Valands konstskola 22—27, resa till Italien 27, till Paris o Helsingör 28—29, bosatt på Stenungsön, Norum, Göt, somrarna 29—31, i Khvn 31—32, i Gbg 32—37, resa till S:t George...

Johanson-Thor, T Emil N, Bildkonstnär (1889 – 1958)

Johanson-Thor, Thor Emil Nils, f 20 mars 1889 i Landskrona, d 28 febr 1958 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: fältskärmästaren Nils Anton Emil Johansson o Ellida Gustafva Jönsson. Studier vid Althins målarskola, Sthlm, 07—08, elev vid FrKA 08—12, led av styr för Liljevalchs konsthall 24, för Fören för grafisk konst 24 (sekr 26—29, ordf 55— 57), v ordf i Konstnärsklubben 24—26, förest fö...

Johanssén, Christian, Swedenborgare, Konstnär (1746 – 1813)

Johanssén, Christian, f 20 febr 1746 i Ystad, d 8 juli 1813 i Eskilstuna. Föräldrar: gästgivaren o konterfejaren Christian Hieronymus Johanson o Hedevig Birgitta Fischerström. Elev i Ystads lärdomsskola 59—61, inskr vid LU 20 april 62, informator vid Tunafors bruk 1 nov 66, ståletsare i Eskilstuna fristad hösten 79, rådman i Eskilstuna 18 mars 93— 23 maj 94. Swedenborgare.

G 2 mars 17...

Johansson, Johan A, Bildkonstnär (1879 – 1951)

Johansson, Johan Albin, f 1 mars 1879 i Lund, d 6 maj 1951 där. Föräldrar: bageriidkaren Carl J o Helena (Elena) Åkesdtr (Dahlman). Gesällbrev som dekorationsmålare i Lund 97, studieresa till Tyskland 99, vid Kunstgewerbeschule i Strassburg 01— 03, resa till Paris 03, anst som dekorationsmålare o självständig dekoratör i Frankfurt a M o Leipzig, studier vid Akademie der Künste i Dresden ht 0...

Johansson, Stefan E, Bildkonstnär (1876 – 1955)

Johansson, Stefan Emanuel, f 29 juli 1876 i Vist, Ög, d I3 mars 1955 i Karlstad. Föräldrar: folkskollär Johan Fredrik J o småskollär Maria Sofia Läckström. Volontär vid livg till häst 95, studier vid Tekn skolan 96, vid FrKA 99—00. Konstnär. — Ogift.

Jovinge, P Torsten, Bildkonstnär (1898 – 1936)

Jovinge, Per Torsten, f 17 juni 1898 i Sthlm, Maria, d 20 juli 1936 i Sevilla, Spanien (enl db för S:t Göran, Sthlm). Föräldrar: kamreraren Per Edvard J o Anna Birgitta Petersson. Studentex i Sthlm vt 19, inskr vid StH ht 19—vt 21, studier vid Althins målarskola i Sthlm, vid Carl Wilhelmsons målarskola där 23—25, studier i Paris o Sydfrankrike 25—27, vistades huvudsakl i Båstad o Khvn 33—35,...

124 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se