Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
24 träffar, sida:  1 
Bergstrand, Per Emanuel (Manne), Skriftställare, Konstsamlare, Lantmätare (1834 – 1890)

2. Per Emanuel (Manne) Bergstrand, den föregåendes brorson, f. 7 okt. 1834 i Västerås, d 2 apr. 1890 i Stockholm. Föräldrar: garvaren Karl Fredrik Bergstrand och Johanna Kristina Söderberg. Lantmäterielev 31 okt. 1849; avlade lantmäteriexamen 1853, Lantmäteriauskultant 15 juni s. å.; biträdde vid lantmäteriarbeten i Västerås till 31 mars 1854, vid järnvägs- och kanalutstakningar 18...

Bielke, Axel G, Donator, Konstsamlare, Föreningsgrundare (1800 – 1877)

32. Axel Gabriel Bielke, f. 28 mars 1800, d 17 jan. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kornetten greve Gustav Ture Bielke till Sturefors och Viggebyholm och Charlotta Katarina Hård af Segerstad. Student i Uppsala 5 dec. 1815; avlade kansliexamen 12 juni 1820; företog en utrikes resa 1825—27. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 29 juni 1820; kammarjunkare 1822; kammarherre 1 febr. 1828; va...

Bonde, Gustaf Trolle-, Konstsamlare, Mecenat, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 maj 1809. Student vid Uppsala universitet 2 mars 1790−92; ka...

Dahlgren, Carl Fredrik, Donator, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därstädes 14 nov. 1836 och examen till rättegångsv...

Friedländer, Herman P, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1842 – 1920)

Friedländer, Herman Philip, f 7 april 1842 i Sthlm (Mosaiska), d 15 febr 1920 där (Hedv El). Föräldrar: köpmannen Siegmund F o Celly Schück. Kompanjon i firman H Schücks Enka efter faderns död 1865, ensam innehavare 1867–1901, därefter i kompanjonskap med sonen Harry F, kassadir i Bultfabriks ab i Hallstahammar 1873–1919, styr:ordf där 1873–74 o 1912–19. Konstsamlare o donator.

G 26 o...

Fürstenberg, Pontus, Affärsman, Konstsamlare, Mecenat (1827 – 1902)

Fürstenberg, Pontus, f 5 okt 1827 i Gbg (Mosaiska), d 10 april 1902 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Levy F o Rosa Warburg. Delägare i firman L Fürstenberg & Co, Gbg, 1853–81, burskap som handlande där 26 okt 1860, fullm i fabriksfören 1860–63 o 1868–73, led av handels- o sjöfartsnämnden 1873–84, av stadsfullm 1869–90, led av styr för Gbgs mus 1883–1902, led av ett flertal stynr o...

Fåhræus, Klas V, Skriftställare, Konstsamlare (1863 – 1944)

4 Fåhraeus, Klas Valter, f 1 dec 1863 i Gbg (Kristine), d 19 febr 1944 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Eskil Sanno F o Ebba Maximiliana Prytz. Mogenhetsex vid Gbgs realgymn 1881, inskr vid Uppsala univ 2 sept s å, styr:led i ab Gasaccumulator 1913, i ab Ljungströms ångturbin 1918. Skriftställare, konstsamlare.

G 10 jan 1887 i Sthlm (Klara) m skådespelerskan Olga Christina A...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909–12 juli 1921, styr:l...

Gotthardt, Herman, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1873 – 1949)

Gotthardt, Herman, f 1 okt 1873 i Nyköbing-Falster, Danmark, d 19 april 1949 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: skeppshandlaren Böie G o Hermine Marie Nielsen. Handelsutbildn i Nakskov 88–92, i skeppshandel i Königsberg 92–95 o i Sundsvall 96–97, handelsresande i skeppsfurnering i Sverige, Norge o Finland 98–05, föreståndare för den norsk-tyska skeppshandelsfirman Cornelius Munchs Eftr:s malmöfil...

Hallwyl, von, A F Wilhelmina, Donator, Konstsamlare (1844 – 1930)

von Hallwyl, Anna Fridrica Wilhelmina, f 1 okt 1844 i Sthlm (Ty), d 25 juli 1930 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe o Johanna Wallis. Samlare, donator. — Litteris et artibus 19, HedLFrKA 21; erhöll även schweiziska utmärkelser.

G 10 juni 65 i Sthlm (Ty) m kaptenen greve Walther v Hallwyl, riksdagsman i FK 97—05, f 26 jan 39 i Bern, Schweiz, d 2...

Hammer, Christian M, Konstsamlare, Juvelerare (1818 – 1905)

Hammer, Christian Monsen, f 30 mars 1818 på Hammerejet, Vang, Hedemarken, Norge, d 13 febr 1905 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lantbrukaren Mons Knudsen o Sophie Andersdatter. Guldsmedslärling i Kristiania 34—37, studier i Khvn o Paris, verkmästare hos guldsmeden G Möllenborg i Sthlm 40, hos guldsmeden E A Zethelius 46, guldsmedsmästare 23 febr 46, burskap som borgare i Sthlm 24 febr 4...

Hultmark, Emil F G, Konsthistoriker, Konstsamlare (1872 – 1943)

Hultmark, Emil Fredrik Gottfrid, f 15 dec 1872 i Skeda, Ög, d 31 dec 1943 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: folkskollär Fredrik Alfred Andersson o Emma Catharina Andersdtr. Elev vid h a l i Linköping, studier vid UU ht 92—vt 97, studieresor i Europa 97— 00, inskr vid univ i Berlin april 01, studier i konsthist, litt:hist, filosofi o estetik där till okt 03, studier i London, Heidelberg, Italien 0...

Krutmejer, David, Översättare, Konstsamlare (1778 – 1854)

Krutmejer, David, f 6 mars 1778 i Ystad, d 29 sept 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: stadssekr Tomas K o Anna Elisabeth Schaar. Elev vid Ystads skola, inskr vid LU 6 febr 96, jur ex 21 juni 99, eo kanslist i krigsexp 01, eo kanslist i krigskoll 22 okt 05, kanslist 6 dec 05, kammarskrivare i husesynskontoret 29 jan 07—25 maj 11,  kanslist i krigsexp 26 jan 08, sekr i tullrevisionen 09, prot:sek...

Lamm, Carl Robert, Industriidkare, Donator, Konstsamlare, Godsägare (1856 – 1938)

3 Lamm, Carl Robert, kusin till L 1 o L 2, f 4 aug 1856 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1938 på Näsby, Täby, Sth. Föräldrar: direktören Jacques L o Galathea Jacobsson. Praktiserade vid Motala mek verkstad 71—72, elev vid Teknologiska inst 13 sept 73, utex 9 juni 76, ritare vid Ludvigsbergs verkstads ab 76, verkmästare 1 april 79, VD o led av styr 81—04 (ordf från 87), led av styr för Sv slöjdför...

Larsson, Gustaf, Konstsamlare, Tandläkare (1830 – 1915)

Larsson, Gustaf, f 1 nov 1830 i Ledberg, Ög (nu Linköping), d 15 juli 1915 i Sthlm, Jak. Föräldrar: torparen Lars Persson o Maja Cajsa Olofsdtr. Lärling hos badarmästaren o gravören F T Berggren i Linköping 45, äm- nessvenex 50, badarmästare i Sthlm 53, studier vid FrKA 54, elev hos tandläkaren F Sauval 59, studier i Tyskland o elev hos bl a hovtandläk EL Fougelberg, tandläkarex 61, tandläka...

Laurin, Thorsten O, Konstsamlare, Förläggare (1875 – 1954)

2 Laurin, Thorsten Olof, bror till L 1, f 3 april 1875 i Sthlm, Nik, d 21 jan 1954 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU ht 93, jur-fil ex där 30 april 94, JK där 14 sept 00, anställd vid ab P A Norstedt & Söner 04, suppleantdir där 10—24, dir o led av styr samt chef för förlagsavd där från 24, led av styr för SAK 08, initiativtagare till bildandet av fören Natio...

Lawski, Lars J S, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Konstsamlare (1886 – 1959)

2 Lawski, Lars Johan Stanislaw, bror till L 1, f 15 nov 1886 i Norrköping, d 13 april 1959 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid ha li Norrköping 19 maj 05, ord elev vid KTH 12 sept 06, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggnadskonst 30 april 10, reservofficersex 08, underlöjtn i fortifikationens reserv 31 dec 08, löjtn 31 dec 15 o kapten där 31 dec 24, bitr ing vid ö väg- o vattenbyggnadsdist...

Lidman, Hans G O, Författare, Fotograf, Konstsamlare (1910 – 1976)

Lidman, Hans Gustaf Otto, f 22 aug 1910 i Sveg, Jämtl, d 4 april 1976 i Edsbyn, Ovanåker, Gävl. Föräldrar: skogsinspektoren Karl Otto L o Kristina Vilhelmina Hansson. Självstudier per korrespondens, skogs-, flottnings- o vägmästarkurser, arbetsledare vid vägbyggen, medarb i ortstidn:ar o fack-o veckopress från 31, ordf i Ovanåkers fiske-rivårdsfören 43—62, i Ovanåkers hembygds-fören från 43,...

Lindeberg, Sten O G, Läkare, Konstsamlare (1894 – 1954)

2 Lindeberg, Sten Otto Gustaf, son till L 1, f 27 febr 1894 i Nyköping, d 12 juni 1954 i Sthlm, Hedv El. Studentex vid h a l i Nyköping 18 maj 12, inskr vid UU ht 12, MK där 14 okt 18, kortare förordn som provinsial- o sjukstugeläk 21–27, ML vid Kl 22 nov 24, köpings- o bruksläk i Bengtsfors 1 juli 26–30 jan 30, e läk vid Maria sjukh:s med avd 1 juni 30–31 dec 31, assistent hos öve...

Lundbohm, J O Hjalmar, Geolog, Konstsamlare, Industriledare (1855 – 1926)

1 Lundbohm, Johan Olof Hjalmar, f 25 april 1855 i Ödeborg, Älvsb, d 4 april 1926 i Fritsla, Älvsb. Föräldrar: kronolänsmannen August Ferdinand L o Augusta Hammarin. Elev vid Vänersborgs h elementarlärov ht 66-vt 73, inskr vid Chalmersska slöjdskolan sept 73, ex där 15 juni 77, bitr vid vägbyggnad i bl a Bohuslän 77–79, extra geolog vid Sveriges geologiska undersökn (SGU) 79, bitr geolog 85, ...

Martin, Fredrik R, Kulturhistoriker, Konstsamlare, Orientalist (1868 – 1933)

4 Martin, Fredrik Robert, kusin till M 3, f 8 maj 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 april 1933 i Kairo. Föräldrar: magistratssekreteraren Nore Wilhelm M o Emilia Helena Carolina Braun. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, vt 87, inskr vid UU ht 87, amanuens vid statens hist museum 14 okt 9002, ...

Månsson, E Martin, Affärsman, Konstsamlare (1880 – 1952)

Månsson, Erik Martin, f 8 jan 1880 i Ledberg, Ög, d 13 febr 1952 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Albert M o Carolina Andersdtr Persson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping, elev vid Gbgs handelsinst ht 02—vt 03, studier i Tyskland, Frankrike o England 03—06, affärsman i Japan 07—10, deläg i firman Gadelius & co 07—10, affärsman i Ryssland 10—19, ägare av stålfirman A Svensson i S:t Peter...

Pineus, Conrad M, Konstsamlare, Mecenat, Jurist (1872 – 1945)

Pineus, Conrad Martin, f 3 aug 1872 i Gbg, Mosaiska, d 8 dec 1945 där, Vasa. Föräldrar: grosshandlaren Arvid Ludvig P o Thérése Amalia Levisson. Studentex vid H latinlärov i Gbg juni 91, inskr vid UU sept 91, jur fil ex 28 maj 93, jur utr kand 15 sept 97, auskultant i Svea hovrätt 97, dispaschör i Gbg nov 04–dec 35, sekr i komm ang revision av skeppsmätningsförfattn:arna i anledn av ev överg...

Sparre, Gustaf Adolf, Affärsman, Konstsamlare (1746 – 1794)

7 Sparre, Gustaf Adolf, sysslings son till S 5 o S 6, f 6 jan 1746 (Originalgeneal:er, RHA) i Gbg (Marks v Würtenbergs geneal:er, levande ätter, 14:30, RHA), d 18 juni 1794 i Allerum, Malm. Föräldrar: direktören o hovmarskalken greve Rutger Axel S o Sara Christina Sahlgren. Studier vid LU 57, inskr vid UU 18 okt 63, vistades utomlands 68–71, delägare i firman Sahlgren & Sön...

24 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se