Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
50 träffar, sida:  1 
(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Ämbetsman, Krigare (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561–71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567–69; amiral över flottan »på de Narviske farvatten» 1562 och 1563 (...

(Horn), Henrik Klasson, Ämbetsman, Krigare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag till Nordtyskland 42—maj 43, till Danmark 21 okt 43, lagman i Söderfi...

(Horn), Karl Henriksson, Ämbetsman, Krigare (1550 omkring – 1601)

3 Karl Henriksson, son till H 1, f omkr 1550 på Kankas, Masku, Finland, d 16 maj 1601 på Burtnick, Estland. Vid Erik XIV:s hov 66, deltog i försvaret av Reval 70, Pontus De la Gardies underbefälh 74—75, ståth i Estland 30 sept 75, deltog i fälttåget mot Narva 79, i Pontus De la Gardies krigståg 80—82, ståth på Narva 81 (förnyad fullm 14 april 83), fältöverste i Finland 27 maj 85, o...

Bagge, Jakob, Ståthållare, Krigare (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken» detta år; fogde i Sollentuna, Vallentuna och Seminghundra härad s. ...

Bagge, Bengt, Krigare (– 1577)

1. Bengt Bagge till Berga. Föräldrar: frälsemannen Halsten Månsson Bagge till Berga och Karin Slätte, dotter av Anders Nilsson till Yxneberga i Södra Möre. Avrättad i Stockholm 1577. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad 1556 (se riksregistr. 10 nov.)–1559; häradshövding i Sevede härad 7 sept. 1558; deltog i fälttåget i Blekinge 1564; erhöll befallning över Amund Stenssons ryttare 6 maj 156...

Banér, Johan, Krigare (1659 – 1736)

14. Johan Banér, f. 14 sept. 1659, d 15 dec. 1736 på Lidboholm. Föräldrar: riksjägmästaren Klas Persson Banér och Ebba Sparre. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1676; deltog som kapten i Henrik Horns expedition till Preussen 1678; reste 1684–85 i Frankrike och England; deltog i österrikisk tjänst i kriget mot turkarna 1687; major vid G. M. Lewenhaupts regemente till fot i Holland 22 sept...

Banier, Johan Gabriel, Krigare (1662 – 1706)

16. Johan Gabriel Banier, f. 16 dec. 1662, d 19 dec. 1706 i Gottorp. Föräldrar: riksrådet Svante Banér och Margareta Sparre. Fänrik vid hertigens av Birkenfeld elsassiska regemente 1682; erhöll avsked ur fransk tjänst 1685; chef för livkompaniet vid generalfältmarskalklöjtnanten Steinaus regemente i Ungern 1686; erhöll avsked ur österrikisk krigstjänst 1688; överstelöjtnant och sekundchef vi...

Boije, Nils Andersson, Ämbetsman, Krigare (– 1568)

1. Nils Andersson Boije till Dalkarlby och Gennäs, d 1568 efter 30 juni. Föräldrar: Anders Karlsson till Bjurböle och Brita Rötkersdotter till Dalkarlby och Gennäs. Var 1523 väpnare; fogde på Raseborg 24 aug. 1530−31; deltog i grevefejden 1534−36; konungens fodermarsk (kallas så 1537 och 1556); jämte Arvid Trolle förordnad till Finland 27 maj 1537 för att hålla vapensyn och inspektera befäst...

Boije, Göran, Ämbetsman, Krigare (– 1617)

2. Göran Boije till Gennäs, den föregåendes son, d 7 dec. 1617. Uppges ha blivit ryttmästare för en fana 1564; avfärdades i diplomatiska värv till Frankrike 1566 (återkom 10 dec); ryttmästare för en fana östgötaryttare febr. 1568−69; beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borgå 2 febr. 1569; var vaktmästare 1572 och fick då beställning; tjänstgjorde i Estland; sl...

Brahe, Nils, Krigare (1604 – 1632)

 9. Nils Brahe d. ä., broder till B. 7 och 8, f. 14 okt. 1604 på Rydboholm, d 21 nov. 1632 i Naumburg i Tyskland. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen, herre till Sesswegen. K. page 31 aug. 1620; student vid universitetet i Leyden 11 dec. 1623−1624. Kammarjunkare 1625; fänrik vid von Thurns kompani av hovregementet före nov. s. å; deltog i Gustav...

Buchwaldt, von, Christian Albrecht, Krigare (1666 – 1706)

Christian Albrecht von Buchwaldt, f. 16 jan. 1666, d. 11 juni 1706 i Stettin. Föräldrar: generallöjtnanten av kavalleriet och guvernören i Wismar Fredrik von Buchwaldt och Benedikta von der Wisch. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 14 apr. 1687; löjtnant därstädes s. å.; kapten vid Nils Bielkes svenska regemente i Holland 26 sept. 1688; deltog i pfalziska kriget 1689 —97; återkom ...

Burenskiöld, Jacob, Generalguvernör, Krigare (1655 – 1738)

Jacob Burenskiöld, friherre till Fyllingarum, herre till Navesta i Mogata socken, och Idingstad, f. 25 dec. 1655 i Stockholm, d. 12 mars 1738 på Fyllingarum i Ringarums församling. Föräldrar: juris professorn, slutligen stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou. Student i Uppsala 14 apr. 1671. Volontär vid bergsregementet 1675; fänrik 15 juli s. å.; löjtnant mars 167...

Bäck, Baltzar, Krigare (– 1618)

Bäck, Baltzar, herre till Horn och Piilois, d 1618. Föräldrar: ryttmästaren över hertig Karls ryttare Melker Bäck och Elin Henriksdotter (Speitz). Knekthövitsman; åtföljde överstama Axel Kurck och Henrik Brand till mötet med ryssarna i Viborg 1605; fogde över Västersjö lappmark och medlem av kommissionen till Finnmarken 1606 (instruktion 20 okt.) –1607; ståt...

Cobron eller Cockburn, Samuel, Krigare (– 1621)

Cobron eller Cockburn, Samuel, av skotsk börd, i dec. 1621 i Lifland »på sitt 47 ålders år». Studerade enligt gravskriften lyckligen i tjugutre år; kapten i svensk tjänst, troligen 1606; övertog på våren 1610 befälet över det engelska och skotska krigsfolket i Evert Horns armé; överste för ett värvat regemente ryttare och fotfolk 13 nov. 1610 (ny beställning och obligation 5 och 9 maj 1613);...

Creutz, Carl Gustaf, Krigare (1660 – 1728)

5. Carl Gustaf Creutz, son till C. 1, de båda föregåendes broder, f. 25 jan. 1660 i Falun, d. 12 mars 1728 i Stockholm. Inskriven som löjtnant vid livregementet till häst 1662; student i Uppsala 28 jan. 1674; konung Karl XI:s kammarpage 1675; kaptenlöjtnant vid Karelska kavalleriregementet 1 sept. 1677; ryttmästare därstädes 12 sept. 1679; löjtnant vid livregementet till ...

Dagström, Olof J, Politisk fånge, Krigare (omkring 1678 – mellan 1755/1771)

Dagström (Dageström), Olof Johansson, f. omkr. 1678 i Gåsinge församling i Södermanland, d. mellan 1755 och 1771. Son till bonden Johan Olofsson. Gick i Strängnäs, skola; volontär vid livdragonregementet 1699; var korpral vid kapten T. Funcks kompani vid generalmönstringen 5 sept. 1700; fältväbel; löjtnant vid Haglösa kompani av södra skånska kavalleriregementet 24 mars 1705; transporterad t...

de la Chapelle, Adam Richart, Krigare (– 1636)

Adam Richart de la Chapelle, f. i Frankrike, f antagligen på Koporje slott i Ingermanland 1636 (begravd i Klara kyrka i Stockholm 1638). Inkom till Sverige och blev kapten 1611; rytt-mästare för en fana dragoner, minörer och petarderare 26 sept. 1614; kapten över ett kompani fotfolk 16 apr. 1617; kommendant på Goldingen 1617; kapten vid greve F. von Mansfelds regemente (hovregementet) 20 jun...

De la Gardie, Pontus, Diplomat, Riksråd, Krigare (1520 – 1585)

1. Pontus De la Gardie, f. (enl. vanlig uppgift) 1520, d 5 nov. 1585 genom drunkning i Narovafloden. Fader: köpmannen Jacques Scoperier i Caunes, Languedoc, Frankrike. Studerade i Bologna och var munk i ett franskt kloster; övergick till krigstjänst och stred i Piemont och Flandern samt sedan i Skottland, dit han följde franska trupper, som skulle stödja änkedrottning Maria mo...

Douglas, Gustaf Otto, Krigare (1687 – 1771)

3. Gustaf Otto Douglas, sonson till D. 2, f. 23 febr. 1687 i Stockholm, d. 2 febr. 1771, begr. 18 febr. s. å. i domkyrkan i Reval. Föräldrar: översten och landshövdingen i Västerbotten, greve Gustaf Douglas och grevinnan Beata Margaretha Stenbock. Underofficer vid Livgardet; officer i fransk tjänst; kaptenlöjtnant vid Upplands femmänningsreg. 9 juli 1703 med konfirmation 20 dec. s....

Douglas (Duglas), Robert, Krigare (1611 – 1662)

2. Robert Douglas (skrev sig vanligen Duglas), greve till Skänninge, friherre till Skälby (Kalmar landsförs.), f. 17 mars 1611 på Standingstone, Skottland, d. 28 maj 1662 i Stockholm. Föräldrar: Patrick Douglas till Standingstone och Christina Leslie. Page hos pfalzgreven Johan Casimir 1627; fänrik vid Alexander Leslies reg. 1631; kaptenlöjtnant vid överstelöjtnant Archibald Hamiltons kompan...

Duwall, Jacob, Krigare (1589 omkring – 1634)

1. Jacob Duwall (postum) friherre Duwall, f. omkr. 1589 i Prenzlau i Altmark, d. 9 maj 1634 trol. i Breslau. Föräldrar: fogden Albrecht Mack Duwall och Elsa von Bredow. Musketerare i svensk tjänst omkr. 1607; kapten vid fältherrens (J. De la Gardie) reg. 17 jan. 1614, vid greve Philip von Mansfelds reg. 1621; överstelöjtnant vid S. Cobrons reg. 15 juli s. å. och vid Henrik Flemings karelska ...

Falkenberg, von, Dietrich, Diplomat, Hovman, Krigare (1580-talets slut – 1631)

Dietrich von Falkenberg, f. vid 1580-talets slut på Herstelle i Hessen, d. 10 maj (g. st.; 20 enl. n. st.) 1631 i Magdeburg. Föräldrar: fogden Christoff von Falkenberg och Appollonia Spiegel zum Desenberg. Hovjunkare hos lantgreve Moritz av Hessen i Kassel; ledsagade dennes son arvprins Otto på hans resa 1611 till Nederländerna och England; sänd av lantgreven i beskickning till Sverige höste...

Fersen, von, Fabian, Riksråd, Krigare (1626 – 1677)

3. Fabian von Fersen, bror till F. 2, f. 7 febr. 1626 i Reval, d. 30 juli 1677 i Malmö. Hovjunkare hos drottning Kristina 10 aug. 1640 (Sv. riksrådets prot., 8, s. 186); överstelöjtnant vid William Forbes' värvade infanterireg. 1647; överste för ett värvat infanterireg. 1654; generalmajor 3 dec. 1658; överkommendant i Stralsund 5 okt. 1659–1662; guvernör i Riga 16 dec. 16...

Fersen, von, Reinhold Johan, Krigare (– 1716)

4. Reinhold Johan von Fersen, son av F. 2 i hans första gifte, d. 10 dec. 1716 i Stockholm. Löjtnant vid hertigens av Kurland reg. i holländsk tjänst april 1672; kapten vid ett nederländskt dragonreg. 5 juli 1674; major vid Indelta dragonreg. i östra Finland 4 maj 1675; överstelöjtnant vid Västerbottens reg. 22 juli 1677; överste för samma reg. 12 dec. 1684; överste för svenska liv...

Fleetwood, George, Diplomat, Krigare (1605 – 1667)

1 Fleetwood, George, dp 30 juni 1605 i Cople, Bedfordshire, England, f 11 juni 1667 på Jälunda, Gryts sn (Söd). Föräldrar: parlamentsled sir Miles F o Anne Luke. Kapten i dansk tjänst trol i nov 1626, var major o kompanichef i sv tjänst vid J Spens reg juni 1629, överstelöjtn 1 okt s å, slagen till riddare av konung Karl I av England 3 juni 1632 (Shaw, 2, s 200), sändebud till Karl...

Fleming, Herman, Ståthållare, Krigare (– 1583)

3 Fleming, Herman (Pedersson), f omkr 1520, d 25 mars 1583 i Helsingfors o begr 9 juni s å i Villnäs. Föräldrar: häradsh i Masko hd Peder F till Villnäs o Elin Hansdtr (Lydeke; vit duva). Hovjunkare hos Gustav Vasa 1544, fogde i Norrfinland 29 maj 1545–jan 1549, häradsh i Vemo hd 1547–68 o 1572–83, befallningsman på Tavastehus okt 1553, kallad till hertig Johan ...

Fleming, Erik, Riksråd, Godsägare, Krigare (1487 – 1548)

2 Fleming, Erik, bror till F 1, f 1487, d 14 dec 1548 på Kvidja, Pargas sn (Eg Finl), begr i Pargas kyrka. Fogde i Norrfinland 1512–20, häradsh i Piikis hd 1518, deltog i kampen mot Kristian II:s välde i Finland 1522 o senare i stockholmsskären, riksråd 3 juni 1523, ståth o hövitsman för Gustav Vasas trupper i Finland s å, lagman i Söderfinne lagsaga senast 1524, innehade 1524–30 s...

Fleming, Klas, Ståthållare, Krigare (– 1616)

6 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 3, f på 1550-talet, d 1616 på Lehtis, Virmo sn (Eg Finl). Inskr vid Rostocks univ i okt 1571, vid univ i Frankfurt a d O 1574 o i Wittenberg 6 dec s å, kammarjunkare hos hertig Sigismund 1576, häradsh i Piikis hd 1578–98, befalln:man på Nyslott 1 sept 1578–1582, beordrad att följa Pontus De la Gardie i fält 23 juli 1581, befallnman p...

Forbus, Arvid, Krigare (1598 – 1665)

Forbus, Arvid, f 15 juni 1598, trol på Ånäs i Borgå sn, Nyland, d 29 maj 1665 i Stettin. Föräldrar: tullnären i Borgå Enevald Forbes o Karin Matsdtr (Björnram). Löjtn vid Ernst Creutz' reg (Östra Nylands inf:reg) 1623, kapten vid R Metstakes reg (Björneborgs reg) 1626, överstelöjtn där 22 maj 1630, överste o chef för ett värvat reg på 1630-talet, i varje fall fr o m våren 1635, naturaliserad...

Färla, Åke Bengtsson, Riksråd, Krigare (1530-talet – 1578)

Färla, Åke Bengtsson, f på 1530-talet (föräldrarna gifte sig i aug 1529), d 9 dec 1578 i Sthlm (begr trol 2 jan 1579 i Riddarholmskyrkan). Föräldrar: riksrådet o riddaren Bengt Nilsson o Bengta Åkesdtr (Tott). Inskr vid Rostocks univ nov 1551, vid Wittenbergs univ 17 aug 1553, vid Bolognas univ 1558, ryttmästarens löjtn vid en Upplandsfana 1561, ryttmästare för de sv skyttarna i Livland 16 d...

Giertta, Johan, Krigare (1666 – 1740)

Giertta, Johan, f 24 juni 1666 i Narva, d 12 maj 1740 i Sthlm (Nik). Fader: Johan Eriksson Hierta (jfr släktart). Korpral vid KM:ts drabanter 3 april 00, adjutant där 8 nov 06, löjtn där 4 dec 08, adl 15 jan 10 (ej introd), generalmajor vid kavalleriet 27 mars 13, överste för Skånska ståndsdragonreg 13 maj 13, kaptenlöjtn vid livdrabantkåren 7 dec 17, generallöjtn 25 maj 19, frih 2...

Gyllenkrok, Axel, Ämbetsman, Krigare (1664 – 1730)

1 Gyllenkrok, Axel, f trol 2 aug 1664 i Åbo, d 17 sept 1730 på Svenstorp, Odarslöv (enl kyrkobok för Igelösa, Malm). Föräldrar: assessor Anders Krok, adl Gyllenkrok, o Maria Mums. Inskr vid Åbo akad 77, förare vid livgardet 28 febr 85, sergeant 24 april 85, fältväbel 88, fänrik 13 nov 88, i uti krigstjänst 91–95, löjtn i livgardet 22 aug 93, kapten där 22 juni 96, generalkvartermäs...

Hamilton, Hugo, Ämbetsman, Krigare (1655 – 1724)

1 Hamilton, Hugo, f 20 maj 1655 på Monea Castle, Irland, d 19 jan 1724 i Sthlm (enl db för Lommaryd, Jönk). Föräldrar: kaptenen John H o Janet Somerville. Kornett vid engelskt reg 78, fänrik vid Älvsborgs reg 30 juli 81, kapten där 20 okt 85, vid livreg till fot 18 mars 86, frih (H af Hageby) 12 april 89 (introd 93), major vid Västgöta-Dals reg 14 jan 98, överstelöjtn vid Älvsborgs reg 26 fe...

Hammarskjöld, Per Mikaelsson, Ståthållare, Krigare (– 1646)

1 Hammarskjöld (Hammerskjöld), Per Mikaelsson, f trol i början av 1560-talet möjligen på Öland, d 12 april 1646. Var ryttare vid en fana Smålandsryttare 79, deltog i kriget mot Ryssland 82, var kvartermästare vid Arvid Drakes fana aug 91, fogde på Öland, var med konung Sigismund vid Stegeborg 8 okt 98 o i Warszawa 17 mars 99, var kapten i Sigismund...

Hand, Erik, Krigare (– 1632)

2 Hand, Erik, sonson till H 1, f i Ingolstadt 30 aug 1632 (begr i S:ta Anna kyrka i Augsburg 17 okt s å). Föräldrar: fogden Håkan Knutsson o Virginia Eriksdtr. Page hos hertig Johan Albrekt av Mecklenburg, tjänstgjorde i Morits av Oranien livgarde, löjtn vid Smålands fotfolk 15, häradsh i Uppvidinge 4 dec 16—20, löjtn vid drabantkompaniet 14 sept 17, kapten 18, major vid Mansfelds ...

Horn, Henning Rudolf, Riksråd, Krigare (1651 – 1730)

1 Horn, Henning Rudolf, f 1651 i Pommern, d 9 maj 1730 i Sthlm. Föräldrar: Baltzar H o Sophia v Raden. Volontär vid artilleriet 64, vid överste Krusdorffs kavallerireg 66, pikenerare vid överste Dietrich v Harens värvade infanterireg 67, fänrik där 71, löjtn där 73, reg kvartermästare där 75, kapten där 76, major vid överste Axel Wachtmeisters kavalleriskvadroner 77, överstelöjtn vid Bleking...

Kagg, Lars, Riksmarsk, Krigare (1595 – 1661)

Kagg, Lars, f 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa, Skar, d 19 nov 1661 i Sthlm, begr 8 juni 1662 där, Ridd. Föräldrar: kammarjunkaren Nils Kagge o Brita Larsdtr (Hård). I hovtjänst hos drottn Kristina 09, deltog i fälttåget mot Ryssland 14—15, vid prins Moritz' av Oranien garde 16—19, fänrik vid ett värvat reg i kurfurste Fredrik V:s av Pfalz tjänst, fänrik vid Östgöta infanterireg 20...

Kurssell, Claus, Krigare (– 1570)

Kurssell, Claus, avrättad 3 juni 1570 i Reval. Föräldrar: ståthållaren över Dorpats biskopsstift Jürgen K o Ebba Yxkull. Trohetsed till Erik XIV 61, anförde en fänika tyska ryttare i sv tjänst från hösten 61, deltog i de sv erövringarna i Estland 61—64, krigstjänst i Sverige mot danskarna 64—66, fältöverste för krigsfolket i Livland 10 april 67, riddare vid Johan III:s kröning juli 69.

Königsmarck, Philip Christoph, Krigare (1665 – troligen 1694)

5 Königsmarck, Philip Christoph, bror till K 4, f 4 mars 1665 i Stade, Niedersachsen, mördad trol natten till 2 juli 1694 i Hannover. Studier i Oxford o London 80—82, överste vid Nils Bielkes reg, i hannoversk tjänst 89, deltog i venetiansk tjänst i fälttåget på Morea 89—90, deltog i Nederländernas krig med Frankrike 92, generalmajor i kursachsisk tjänst 94 (tilltr ej). — Ogift.

Königsmarck, Conrad (Curt) Christoff, Krigare (1634 – 1673)

2 Königsmarck, Conrad (Curt) Christoff, son till K 1, f 24 mars 1634 i Hannover, d 31 okt 1673 vid Bonn. Inskr vid univ i Leiden trol febr 50, i Strasbourg, Tübingen o Leipzig 51, utrikes resor 51—54, major vid Fabian Fersens reg 54, chef för ett rytterireg i Bremen 8 febr 55, överste för ett sammanslaget rytterireg aug 60— 16 sept 61, överkommendant i Bremen o Verden 24 sept 62, generalmajo...

Lewenhaupt, Carl G, Krigare (1662 – 1703)

6 Lewenhaupt, Carl Gustaf, bror till L 4, f 17 maj 1662, d 25 mars 1703 i Hamburg. Inskr vid UU 30 jan 72, officer vid Charles Königsmarcks reg i fransk tjänst 83—89, överstelöjtn i hannoveransk tjänst 90, överste för hertigens av Hannover garde 90, för ett nyuppsatt infanterireg i hertigens av Braunschweig-Celle tjänst 24 jan 92, för greve Philip Christoph Königsmarcks hannoveranska reg vår...

Mardefelt, Arvid A, Krigare (– 1708)

2 Mardefelt, Arvid Axel, son till M 1 i hans 1:a gifte, d 18 maj 1708 på godset Ziönloffkoff i Litauen (Kagg; enl Nordberg i Jakin, Högpolen). Inskr vid univ i Greifswald 13 april 74, fänrik vid Livgardet 8 maj 77, löjtn där sept 77, reg:kvartermästare där 6 okt 84, kapten där 12 maj 86, överstelöjtn vid Södermanlands reg 30 dec 93, överste där 14 juni 97, generalmajor av infanterie...

Maydell, Georg Johan, Krigare (1648 – 1710)

Maydell, Georg Johan, f 1648, djuni 1710 (Rgk; Likv) i Reval. Föräldrar: majoren Otto Johan M o Anna Maria v Offen. Page hos Simon Grundel-Helmfelt (bd 17) 58, musketör vid Frantz Knorringhs (bd 21, s 371) regemente i Narva 3 jan 61, förare vid v Gerttens reg aug 61, fänrik vid Åbo läns infanterireg 3 sept 62, vid J Georg v Dourers reg i spanska nederländerna 66, kaptenlöjtn där 14 ...

Meyerfeldt, Johan August, Riksråd, Ämbetsman, Krigare (1666 – 1749)

1 Meyerfeldt, Johan August, f 1666 (Frih:-brev) i Livland (Stiernman, s 44 f), d 10 nov 1749 i Sövde, Malm. Föräldrar: överinspektorn o överstelöjtnanten Andreas Meyer, adl M, o Catharina Wolff. Volontär vid v Pahlens livländska kavallerireg 83, kornett där 10 jan 86, löjtn där 2 febr 89–28 april 93, kapten vid Hastfers sv infanterireg i Holland 10 nov 93, major vid Krassows reg där 24 jan 9...

Paykul, von, Otto Arnold, Krigare (1662 – 1707)

2 von Paykul, Otto Arnold, f omkr 1662 i Livland, d 4 febr 1707 i Sthlm. Föräldrar: möjl manngerichtsbesitzer Johan Friedrich P o Elisabet v Lode. Page vid sachsiska hovet 77, tjänstg vid sachsiska gardet 78, i fransk krigstjänst omkr 81, överste i sachsisk tjänst, avsked därifrån omkr 94, åter i sachsisk tjänst, generalmajor 99, general-löjtn trol juli 00 — 01, åter i sachsisk tjänst 04-05....

Paykull, Jurgen, Riksråd, Guvernör, Krigare (1605 – 1657)

1 Paykull, Jurgen, f 2 maj 1605 i Reval, d 1 febr 1657 (bet för ringn 7 febr i Sthlm, Jak). Föräldrar: godsägaren Jurgen P o Margareta v Treyden. Fänrik vid Gustav Horns (bd 19) reg 26, vid Ernst Creutz' (bd 9, s 84) nyländska reg samt Klas Hastfehrs o Gustav Horns Savolaksreg:n 30 — 31, löjtn vid Arvid Forbus' (bd 16) värvade reg 32, major vid Savolaks reg 35, överstelöjtn vid Gustaf Otto S...

Ruthven, Patrick, Krigare (1586 omkr – 1651)

Ruthven, Patrick, f omkr 1586 i Skottland, d 2 febr 1651 i Dundee, där. Föräldrar: William R o Katherine Stewart. Ryttmästare för en skotsk ryttarfana i sv tjänst 09, kapten vid Samuel Cobrons (bd 8) skotska reg 14, generalkvartermästare 16–trol 17, övervaktmästare 24 juli 16, kommendant i Pskov 27 sept 16, överstelöjtn vid Herman Wrangels småländska reg 17, chef för olika småländs...

Slang, Erich, Krigare (1600talets början – 1642)

Slang (Schlangh), Erich, f i början av 1600-talet, trol i Finland, d 23 okt 1642 vid Leipzig. Föräldrar: underståthållaren Claus Schlangh o Elin Johansdtr Boose. Kornett vid Hans Wachtmeisters kompani 30, överstelöjtn o chef för eget reg finska ryttare 35, nämns som överste mars 37, generalmajor av kavalleriet 41.

Trolovad m grev Agnes v Waldeck-Wildungen, f 1 mars 1618, d 29 nov 1651...

Sperlingh, Jöran, Guvernör, Politiker, Krigare (1630 – 1691)

Sperlingh, Jöran, f 6 dec 1630 i Rådmansö, Sth (Vultejus, s 71), d 22 sept 1691 i Narva (a a, s 81). Föräldrar: generalmajoren o guvernören frih Casper Otto S o Elin Ulf-sparre. Inskr vid UU 27 aug 39, studieresor i utlandet 50-53, inskr vid univ i Lei-den 51, hovjunkare hos hertig Karl (X) Gustav febr 53, kaptenlöjtn vid överste Adolf Herman Wrangels reg (Jönköpings reg) 31 mars 54, deltog ...

Stålarm, Arvid Eriksson, Krigare (omkring 1549 – 1620)

Stålarm, Arvid Eriksson, f omkr 1549 (Lœnbom), d mellan 5 o 13 maj 1620 på Gripsholms slott. Föräldrar: fogden på Nyslott Erik Arvidsson o Beata Nilsdtr (Grabbe). Ryttmästare för en fana finska ryttare 71, överstekvartermästare o rumormästare 79, häradsh i Lill-Savolax 7 dec 80, befälhavare på Ivangorod 81–82, häradsh i Nyslotts län 83, amiral över finska skeppsflottan 14 j...

50 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se