Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
(Björnram), Lars Olofsson, Krigsbefäl (– troligen 1572)

1. Lars Olofsson (Björnram) var med all sannolikhet bördig från Östergötland. Vi veta nämligen, att han ägde arvjord i Drothems socken vid Söderköping. Härmed stämmer synnerligen väl, att den av Mårten Helsing upptecknade traditionen om Gustav Vasas ungdom gör L. till fogde hos Erik Ryning, då hövits...

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståt...

(Grip), Birger Nilsson, Riksråd, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradsh&oum...

Anders Larsson, Krigsbefäl (– 1613)

Anders Larsson till Botila, d 1613. Ryttare under hovfanan 1573; kvartermästare 1578; satt s. å. i borgrätt å Åbo slott; löjtnant för hovfanan; ryttmästare för finska adelsfanan maj 1593; deltog under Klas Fleming i klubbekriget 1596–97; var i slottsloven på Åbo slott vid dess kapitulation 1597 och fördes till S...

Berman, Herman, Krigsbefäl (– troligen 1439)
Berman, Herman, d sannolikt 1439 (namnes avliden 27 nov. 1440, RA) var måhända son till en Tideke Berman, som 1420 var bosatt i Söderköping. Sannolikt hade familjen invandrat till Sverige från Rostock, där en Tideke och en Henrik B. nämnas som borgare på 1380-talet. B: s sigill visar ett bomärke.
Gift senast 1432 med Gunilla Håkansdotter, dotter till Håkan Askolfsson till Korsnäs (bjälke, bela...
Broder Svensson, Riddare, Krigsbefäl, Kapare (– 1436)

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sve...

Bulgrin, Joakim (Jochim Jacob), Krigsbefäl, Överstebefallningsman (– 1561)

Bulgrin, Joakim (Jochim, Jacob), d. dec. 1561. Hövitsman för Sixt von Mönichens fänika aug. 1543; erhöll ledningen av slottsbygget i Vadstena 1545 (öppet brev 26 mars); tillika fogde på. Vadstena slott 1546 (tillträdde 3 okt.) —1554 och i Sundbo härad 1550—52; erhöll jämväl befallningen i Vadstena stad 9 juni 1547; knek...

Collart (Colardh), Claude, Krigsbefäl, Hovman (1500-talet – 1500)

Collart (Colardh), Claude, ofta på grund av sin franska börd kallad Gallus, f. i Champagne. Skall en tid ha tjänat under hertigen av Guise; småsven hos hertig Erik från 1557; konungens kammartjänare 1560; befälhavare för en kår med uppgift att operera i Jämtland, Härjedalen och Norge 8 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna 22 ...

de Mornay, Charles, Diplomat, Krigsbefäl, Hovman (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gust...

Djäkn, Klas Lydekesson, Hövitsman, Krigsbefäl (– senast 1437)

1. Klas Lydekesson Djäkn, är troligen den Klas Djäkn, som uppträder som domare i Tavastland 1383—90; var från 1407 häradshövding i Norrfinne och nämnes som sådan i Masku härad 1413—34; synes redan 1409 ha varit fogde på Åbo slott och förblev hövitsman där till slutet av 1434; gjorde testamente 22 jan. ...

Dobblare, Nils, Fogde, Krigsbefäl (– 1570)

1. Nils Dobblare, d. 1570. Var 1553—55 rotmästare vid Stockholmsfänikan samt under ryska kriget vid Hans Krafts Smålandsfänika; chef för den nyorganiserade Jämtefänikan 1565; förde 1568 fänika i Estland, var åter i Stockholm 30 juni och chef för en fänika bland konungens trupper vid statsvälvningen i sept. s. å.; fogde på Lode, Estland, 1568—69.

Drake, Arvid Knutsson, Landshövding, Krigsbefäl (– troligen 1618)

1. Arvid Knutsson Drake, d. trol. i slutet av 1618 och säkert före 23 mars 1619, då änkan fick bekräftelse på hans förläningar. Föräldrar: fältöversten Knut Håkansson (Hand) och Märta Arvidsdotter (Drake). Upptog med Johan III:s tillstånd 26 nov. 1574 möderneättens släktnamn och förde merendels...

Kurck (Korck), Axel, Ståthållare, Krigsbefäl (1555 – 1630)

2 Kurck (Korck), Axel, f 1555, d 30 maj 1630 (gravsten i Ulvsby kyrka, Åbo o Björneb). Föräldrar: lagmannen Jöns Knutsson o Ingeborg Tönnesdtr (Tott). Fänrik vid Mårten Boijes finska fana 76, löjtn 80, ryttmästare för finska adelsfanan 23 maj 83, häradsh i Övre Satakunda 4 sept 87—90, 13 o 16—23, i Vemo 7 aug 90&m...

Melen, von, Berend, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (– 1561)

von Melen, Berend, d 2 sept 1561 på Herbsleben i Thüringen (Gillingstam, s 661). Föräldrar enl obestyrkt uppgift (DAA): Hans v M o Margrethe Bertramsdtr von Loben. Kom till Sverige 20, slagen till riddare i samband med Kristian II:s kröning nov 20, hövitsman på Stegeborgs slott nov 20–dec 21, trädde i sv tjänst vintern 22, "överste ka...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se