Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
(Björnram), Lars Olofsson, Krigsbefäl (– troligen 1572)

1. Lars Olofsson (Björnram) var med all sannolikhet bördig från Östergötland. Vi veta nämligen, att han ägde arvjord i Drothems socken vid Söderköping. Härmed stämmer synnerligen väl, att den av Mårten Helsing upptecknade traditionen om Gustav Vasas ungdom gör L. till fogde hos Erik Ryning, då hövitsman p&arin...

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståt...

(Grip), Birger Nilsson, Riksråd, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradsh&oum...

Anders Larsson, Krigsbefäl (– 1613)

Anders Larsson till Botila, d 1613. Ryttare under hovfanan 1573; kvartermästare 1578; satt s. å. i borgrätt å Åbo slott; löjtnant för hovfanan; ryttmästare för finska adelsfanan maj 1593; deltog under Klas Fleming i klubbekriget 1596–97; var i slottsloven på Åbo slott vid dess kapitulation 1597 och fördes till S...

Berman, Herman, Krigsbefäl (– troligen 1439)
Berman, Herman, d sannolikt 1439 (namnes avliden 27 nov. 1440, RA) var måhända son till en Tideke Berman, som 1420 var bosatt i Söderköping. Sannolikt hade familjen invandrat till Sverige från Rostock, där en Tideke och en Henrik B. nämnas som borgare på 1380-talet. B: s sigill visar ett bomärke.
Gift senast 1432 med Gunilla Håkansdotter, dotter till Håkan Askolfsson till Korsnäs (bjälke, bela...
Broder Svensson, Riddare, Krigsbefäl, Kapare (– 1436)

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sve...

Bulgrin, Joakim (Jochim Jacob), Krigsbefäl, Överstebefallningsman (– 1561)

Bulgrin, Joakim (Jochim, Jacob), d. dec. 1561. Hövitsman för Sixt von Mönichens fänika aug. 1543; erhöll ledningen av slottsbygget i Vadstena 1545 (öppet brev 26 mars); tillika fogde på. Vadstena slott 1546 (tillträdde 3 okt.) —1554 och i Sundbo härad 1550—52; erhöll jämväl befallningen i Vadstena stad 9 juni 1547; knek...

Collart (Colardh), Claude, Krigsbefäl, Hovman (1500-talet – 1500)

Collart (Colardh), Claude, ofta på grund av sin franska börd kallad Gallus, f. i Champagne. Skall en tid ha tjänat under hertigen av Guise; småsven hos hertig Erik från 1557; konungens kammartjänare 1560; befälhavare för en kår med uppgift att operera i Jämtland, Härjedalen och Norge 8 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna 22 ...

de Mornay, Charles, Diplomat, Krigsbefäl, Hovman (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gust...

Djäkn, Klas Lydekesson, Hövitsman, Krigsbefäl (– senast 1437)

1. Klas Lydekesson Djäkn, är troligen den Klas Djäkn, som uppträder som domare i Tavastland 1383—90; var från 1407 häradshövding i Norrfinne och nämnes som sådan i Masku härad 1413—34; synes redan 1409 ha varit fogde på Åbo slott och förblev hövitsman där till slutet av 1434; gjorde testamente 22 jan. ...

Dobblare, Nils, Fogde, Krigsbefäl (– 1570)

1. Nils Dobblare, d. 1570. Var 1553—55 rotmästare vid Stockholmsfänikan samt under ryska kriget vid Hans Krafts Smålandsfänika; chef för den nyorganiserade Jämtefänikan 1565; förde 1568 fänika i Estland, var åter i Stockholm 30 juni och chef för en fänika bland konungens trupper vid statsvälvningen i sept. s. å.; fogde på Lode, Estland, 1568—69.

Drake, Arvid Knutsson, Landshövding, Krigsbefäl (– troligen 1618)

1. Arvid Knutsson Drake, d. trol. i slutet av 1618 och säkert före 23 mars 1619, då änkan fick bekräftelse på hans förläningar. Föräldrar: fältöversten Knut Håkansson (Hand) och Märta Arvidsdotter (Drake). Upptog med Johan III:s tillstånd 26 nov. 1574 möderneättens släktnamn och förde merendels...

Kurck (Korck), Axel, Ståthållare, Krigsbefäl (1555 – 1630)

2 Kurck (Korck), Axel, f 1555, d 30 maj 1630 (gravsten i Ulvsby kyrka, Åbo o Björneb). Föräldrar: lagmannen Jöns Knutsson o Ingeborg Tönnesdtr (Tott). Fänrik vid Mårten Boijes finska fana 76, löjtn 80, ryttmästare för finska adelsfanan 23 maj 83, häradsh i Övre Satakunda 4 sept 87—90, 13 o 16—23, i Vemo 7 aug 90&m...

Melen, von, Berend, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (– 1561)

von Melen, Berend, d 2 sept 1561 på Herbsleben i Thüringen (Gillingstam, s 661). Föräldrar enl obestyrkt uppgift (DAA): Hans v M o Margrethe Bertramsdtr von Loben. Kom till Sverige 20, slagen till riddare i samband med Kristian II:s kröning nov 20, hövitsman på Stegeborgs slott nov 20–dec 21, trädde i sv tjänst vintern 22, "överste ka...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se