Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 1687; generalkrigskommissarie 26 juli 1700...

Banér, Per, Landshövding, Riksråd, Krigskommissarie (1588 – 1644)

8. Per Banér till Ekenäs och Tuna, den föregåendes broder, f. 28 juni 1588, d natten mellan 12 och 13 juli 1644 i Stockholm. Erhöll undervisning i hemmet av preceptorer. Anställd vid Gustav Adolfs hov före dennes tronbestigning 1611; konungens kammarherre; tillhörde de svenska kommissariernas uppvaktning vid fredskongressen i Knäred 1612–13; slagen till riddare vid konung...

Bergenholtz, Fredrik E, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 30 maj 1885. E. o. notarie i Svea ...

Chemnitz, Martin, Diplomat, Generalkrigskommissarie (1596 – 1645)

1. Martin Chemnitz, f. 13 maj 1596 i Rostock, d 24 okt. 1645 i Jägerndorf i Schlesien. Föräldrar: kanslern Martin Chemnitius och Margareta Cameraria. Student i Rostock juni 1607 (ed 1 okt. 1615) och i Tübingen 19 jan. 1618; disp. i Rostock 1617 (Disputatio de foederibus; pres. P. Wasmodius), i Tübingen 1618 och 1619 (Dissertationes III de justitia et jure, quibus jus universum compendiose tr...

Crohnenstern (Cronstierna), Hinrich, Generalkrigskommissarie, Spannmålshandlare (1602 – 1678)

Hinrich Crohnenstern (Cronstierna), före adlandet Struberg eller von Strusberger, friherre till Kroneburg och herre till Jungferhof, f. 1602 i Riga, d. 5 maj 1678 därstädes. Föräldrar: rådsherren i Riga Mårten Struberg och Katarina Weidemeier. Inträdde i svensk tjänst 1633; fältkommissarie i Lifland 22 aug. 1635; adlad 5 aug. 1637; kommissarie i Lifland 22 aug. 1643; generalkommissarie därst...

Danckwardt, von, Peter, Landshövding, Krigskommissarie (1662 – 1732)

2. Peter von Danckwardt, före adlandet Danckwardt, den föregåendes sonson, f. 4 juni 1662 i Norrköping, d. 20 apr. 1732 i Falun (?). Föräldrar: borgmästaren Peter Danckwardt och Katarina Sabina Crail. Kammarskrivare på Upplands landskontor 1681; kammarskrivare i kammarkollegium 1685; lands-kamrerare i Östergötlands län 1 aug. 1689; adlad 23 jan. 1692; deltog i samtliga riksdagar 16...

Duncan, Gustaf, Krigskommissarie (1676 – 1741)

1. Gustaf Duncan, f. 1676, d. 1741. Fader: assessorn i Dorpats hovrätt Nicolaus Olai Duncan. Student vid Dorpats univ. 1694 —98; kretsnotarie under Erik Dahlbergh i dorpatska kretsen 25 febr. 1699; kommenderad att upprätta magasin i Fellin i febr. 1700 för trupperna från Finland och durchmarschkommissarie i pernauska kretsen; fältkommissarie vid de svenska trupperna i Estland 15 maj 1701, i ...

Ehrenflycht, Sven Erlandsson, Krigskommissarie (– 1713)

Ehrenflycht, Sven Erlandsson, d. 1713 på Hunnestad, Skårby sn (Malm.). Inspektor över greve 0. W. Königsmarcks gods i Skåne; landkommissarie under kriget 20 dec. 1676–79; adlad 3 juli 1679; överkrigskommissarie i generalguvernementet. Skåne, Halland och Blekinge 6 dec. s. å. och kvarstod i denna befattning till sin död. – Ogift.

Ehrenheim, von, Peter, Generalkrigskommissarie (1659 – 1710)

1. Peter von Ehrenheim, före adlandet Paliche, f. 1659 i Stettin, d. 6 juli 1710 i Riga. Fadern var borgmästare i Stettin. Skrivare vid proviantväsendet och krigskammarsysslorna 1676; kammarskrivare vid pommerska generalguvernementskammaren 1680; bokhållare där 1683; inspektor 4 juli 1685; krigskommissarie 23 april 1691 vid de svenska hjälptrupperna i de mot Frankrike allierade mak...

Holste, Caspar, Krigskommissarie (1517/18 – 0)

2 Holste, Caspar, son till H 1, f 1517 eller 18 i Sthlm, levde ännu 1580 i Frankrike. Fransk ord  krigskommissarie senast i jan 66. — Ogift.

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se