Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Adelborg, Gertrud V, Lärare, Kvinnosakspolitiker (1853 – 1942)

3. Gertrud Virginia Adelborg, den föregåendes syster, f. 10 sept. 1853 i Karlskrona. Åtnjöt under- visning i privatskolor i Karlskrona och Uppsala. Privatlärarinna 1874–79; skrivbiträde i Svea hovrätt 1881–83; anställd vid Fredrika-Bremer-förbundets byrå i Stockholm dec. 1884; föreståndarinna därstä...

Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Kvinnosakspolitiker, Föreningsordförande (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Carlberg (f. Lundgren), A F (Frigga), Kvinnosakspolitiker, Barnhemsgrundare (1851 – 1925)

Carlberg, Anna Fredrika (Frigga), f. Lundgren, f. 10 aug. 1851 i Falkenberg, d. 3 okt. 1925 i Stockholm. Föräldrar: garverifabrikören Tobias Lundgren och Anna Elisabet Lundgren. Elev vid Halmstads läroverk för flickor 1867–69. Privatlärarinna 1871–74; en av stiftarna av Sällskapet Myrornas barnhem i Göteborg 1891; kass...

Deland, Josephine, Fransklärare, Kvinnosakspolitiker (1814 – 1890)

4. Josephine Deland, de båda föregåendes kusin, dotter av D. 1, f. 1 okt. 1814 i Stockholm (Hovf.), d 8 mars 1890 i Paris. J. D. var på 1840- och 50-talen en anlitad lärarinna i franska språket i Stockholm. Mera bekant blev hon emellertid som förespråkerska för den kvinnl...

Fröberg, Eva M, Kvinnosakspolitiker (1871 – 1957)

1 Fröberg, Eva Maria, f 27 mars 1871 i Svärta (Söd), d 5 dec 1957 i Sthlm (Osc). Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand F o Maria Katarina Lindgren. Brukade Sjösa 1904—06 o Husby 1906—17 (båda i Svärta, Söd), styr:led i Fredrika Bremer-förb 1918—41, v sekr i Sverige-Amerika stiftelsen 1920, sekr där 1922—38, ordf i Sveriges moderata kvinnoförb 1925—37, led av ett flertal styr:r i kvinnoor...

Gumælius, Sofia L, Reklambyråägare, Kvinnosakspolitiker (1840 – 1915)

4 Gumælius, Sofia Lovisa, syster till G 3, f 8 dec 1840 i Örebro, d 23 jan 1915 i Sthlm (Hedv El). Grundlade Nya annonsbyrån 77, från 81 kallad S Gumaelii annonsbyrå, grundade firman Gumaelius & Co 83, båda företagen ombildade till ab med G som verkst dir 29 okt 08. — Ogift.

Hagen, Ellen H L, Skriftställare, Kvinnosakspolitiker (1873 – 1967)

Hagen, Ellen Helga Louise, f 15 sept 1873 i Sthlm (Jak o Joh), d 28 jan 1967 i Täby (Sth). Föräldrar: komministern i Klara förs i Sthlm Carl Bernhard Philonegros Wadström o Helga Westdahl. Genomgick Åhlinska skolan, studerade konsthantverk vid Tekn skolan samt målning för Richard Bergh o G Kallstenius, undervisade i teckn, måln o slöjd 93&...

Holmgren, Ann Margret, Skriftställare, Fredspolitiker, Kvinnosakspolitiker (1850 – 1940)

5 Holmgren, Anna Margareta (Ann Margret), f 17 febr 1850 på Hessle gård i Fittja, Upps, d 12 okt 1940 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kammarherren Jacob Nils Tersmeden o frih Augusta Jacquette Cederström. Studier i hemmet o på uti resor, VD i Upsala Nya Tidn ab 97—98, led av red:-komm för Verdandis populärvetensk småskriftsserie 98—05,...

Kleman, Ellen E A, Tidningsredaktör, Kvinnosakspolitiker (1867 – 1943)

2 Kleman, Ellen Emma Augusta, f 24 juli 1867 i Karlskrona, d 28 sept 1943 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kommendörkaptenen Carl K o Johanna Augusta Grahm. Genomgick elementarlärov för flickor i Karlskrona 80—85, kassör vid sparkasseavd vid ab Blekinge bank där 86, bankanställd i Uppsala o Sthlm, led av styr för fören Dagny o red för ...

Kullgren, Thyra H M, Kvinnosakspolitiker, Skolföreståndare (1870 – 1946)

2 Kullgren, Thyra Hedera Martina, sondtr till K 1, f 12 juli 1870 i Varberg, d 16 okt 1946 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: disponenten Carl Allvar K o Amalia Sofia Kullman. Utex från Kjellbergska flickskolan i Gbg 9 juni 88, från H lärarinnesem i Sthlm 2 juni 92, lär vid Kjellbergska flickskolan ht 92—08, ordf i komm i Gbg för skolungdomens soc unde...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Kvinnosakspolitiker, Förbundsordförande (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb ...

Limnell, C Fredrika, Filantrop, Kvinnosakspolitiker (1816 – 1892)

Limnell, Catharina Fredrika, f 16 juli 1816 i Härnösand, d 12 sept 1892 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lektorn Olof Fredrik Forssberg o Catharina Margareta Svedbom. Sekr i Sthlms fruntimmersfören för barnavård 53, led av styr för Fören för gift kvinnas äganderätt 73, för Handarbetets vänner 74, för Fredrika-Bremer-f...

Lindblom, Edith M, Kommunalpolitiker, Kvinnosakspolitiker, Föreningsordförande (1887 – 1976)

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i S...

Lindhagen, Anna J J, Kommunalpolitiker, Filantrop, Kvinnosakspolitiker (1870 – 1941)

5 Lindhagen, Anna Jakobina Johanna, syster till L 3, f 7 april 1870 i Sthlm, Kat, d 15 maj 1941 där, Sofia. Rödakorssyster 90, kontorist vid P A Norstedt & söners bokförlag 92—02, sekr i Sveriges kvinnliga fredsfören 98—02, barnavårdsinsp vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd 02 — 25, v värd för Sthlms stads hyreskontor 02—05, sekr...

Montelius, Agda G D A, Socialpolitiker, Kvinnosakspolitiker (1850 – 1920)

2 Montelius, Agda Georgina Dorothea Alexandra, f 23 april 1850 i Köpings landsförs, d 27 okt 1920 i Sthlm, Maria. Föräldrar: generallöjtn o statsrådet Alexander Fabian Zefanis Reuterskiöld o Anna Brigitta Charlotta Schenström. Ordf i Maria skyddsfören 79–92, led av Nya Iduns nämnd 85–01, v ordf 92–00, ordf där 00&ndash...

Nilsson, Ada K, Läkare, Gynekolog, Kvinnosakspolitiker, Tidningsutgivare (1872 – 1964)

Nilsson, Ada Konstantia, f 21 sept 1872 i Södra Säm, Älvsb, d 23 maj 1964 i Julita, Söd. Föräldrar: lantbrukaren Hans Petter N o Albertina Juliana Hulander. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 23 maj 91, inskr vid UU ht 91, med fil ex där 31 maj 92, MK vid Kl 30 maj 96, amanuens vid gyn kliniken vid Serafimerlasarettet 1 aug 00–31 mars 02,...

Petrini, Gulli C, Kommunalpolitiker, Lärare, Kvinnosakspolitiker (1867 – 1941)

2 Petrini, Gulli Charlotta, svägerska till P 1, f 30 sept 1867 i Sthlm, Jak o Joh, d 8 april 1941 där, Kungsh. Föräldrar: prof Carl Jacob Rossander o Emma Maria Godenius. Mogenhetsex vid Wallinska flickskolan i Sthlm 16 maj 87, inskr vid UU 15 sept 87, FK 13 dec 89, FL 31 jan 98, disp 8 dec 00, FD 30 maj 01, allt vid UU, lär vid Elementa...

Rathou, Emilie, Publicist, Kvinnosakspolitiker, Nykterhetspionjär (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen april–juli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90&...

Rydh (-Munck af Rosenschöld), Hanna A, Riksdagsledamot, Arkeolog, Kvinnosakspolitiker (1891 – 1964)

Rydh(-Munck af Rosenschöld), Hanna Albertina, f 12 febr 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 juni 1964 där, Joh. Föräldrar: direktören Johan Albert Ryd o Matilda Josefina Westlund. Led av centralstyr för Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH) 09–14, studentex vid Wallinska skolan i Sthlm 21 maj 10, inskr vid StH ht 11, FKdär 11 dec 15, utförde arkeologiska undersökmar på RAA:s uppdrag ...

Sachs, Hilda G, Författare, Journalist, Översättare, Kvinnosakspolitiker (1857 – 1935)

Sachs, Hilda Gustafva, f 13 mars 1857 i Norrköping, S:t Olai, d 26 jan 1935 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handlanden Johan Gustaf Engström o Gustafva Augusta Gustafsson. Elev vid Rundstedtska flickskolan, Norrköping, 66–73, privatlär i landsorten 7478, inskr vid H lära...

Skoglund, L S Alexandra, Historiker, Lärare, Kvinnosakspolitiker (1862 – 1938)

Skoglund, Louise Sophie Alexandra, f 22 okt 1862 i Sthlm, Klara, d 12 febr 1938 där, Matt. Föräldrar: fabriksidkaren Daniel Karl Alexander S o Lovisa Sofia Gottschalk. Ex från H lärarinnesem i Sthlm 3 juni 82, mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 10 dec 83, inskr vid UU ht 84, FK 13 sept 86, FL 15 dec 99, disp 27 maj 03, FD 29 maj 03, allt vid UU, l&...

Stackelberg, B Oscar, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Amiral, Kvinnosakspolitiker (1824 – 1888)
Stackelberg, Berndt Oscar, f 12 dec 1824 i Helsingborg, d 4 sept 1888 i Södertälje (enl db för Sthlm, Skeppsh). Föräldrar: landshövdingen o generalmajoren frih Göran Berndt Magnus S o Charlotta Oc-tavia Maria Lovisa Lind. Kadett vid Krigsa-kad på Karlberg 3 okt 37, sjöofficersex 28 mars 45, sekundlöjtn vid flottan 28 mars 45, adjutant i Sjöförsvarsdep:s komman-doexp 50-51 o 54-66, premiärlöjtn...
Stéenhoff, H F (Frida) M, Författare, Kvinnosakspolitiker (1865 – 1945)

Stéenhoff, Helga Frideborg (Frida) Maria, f 11 dec 1865 i Sthlm, Jak ojoh, d 22 juni 1945 där, Engelbr. Föräldrar: komministern Carl Bernhard Filonegros Wadström o Helga Louise Westdahl. Elev vid Åh-linska skolan, Sthlm, ht 79-82, studier i Schweiz 83-84, elev vid Lyceum för flickor i Sthlm 85-86, led av styr för Internationale Verein...

Sterky, A (Anna) C, Tidningsredaktör, Kvinnosakspolitiker, Fackföreningsordförande (1856 – 1939)

1 Sterky, Ane (Anna) Cathrine, f 18 april 1856 i Khvn, Frederiksberg, d 15 maj 1939 i Sthlm, Kat. Föräldrar: garveriarbetaren Jens Nielsen o hemsömmerskan Karen Hansen. Skrädderiarbeterska i Khvn, led av styr för De kvindelige herreskreedderes fagforening 84, ordf där ...

Svensson, Greta Valborg Elisabet, Agitator, Kommunalpolitiker, Kvinnosakspolitiker (1903 – 1983)

Svensson, Greta Valborg Elisabet, f 29 jan 1903 i Rogberga, Jönk, d 20 april 1983 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: gjutaren Ernst Johan Reinhold S o Selma Maria Sandström. Anställd i jordbruk o i hushåll, vid linnefabrik i Jönköping 23–27, som hembiträde i Sthlm 28–30, led av red:komm för Arbetarkvinnornas tidning (AK...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se