Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
315 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Hjalmar A, Läkare (pediatriker) (1817 – 1893)

1. Hjalmar August Abelin, f. 22 maj 1817 i Linköping, d 13 sept. 1893 i Stockholm. Föräldrar: auditören, sedermera borgmästaren i Linköping Zakarias Abelin och Henrika Karolina Lodin, äldsta dotter av stadsläkaren i Linköping professor J. G. Lodin. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 2 nov. 1835; disp. 12 dec. 1836 (De...

Acharius, Erik, Läkare, Lichenolog (1757 – 1819)

Acharius, Erik, f. 10 okt. 1757 i Gävle, d 14 aug. 1819 i Vadstena. Föräldrar: kontrollören och tolagskamreraren Johan Eriksson (Acharius) och Katarina Margareta Hagtorn. Genomgick Gävle gymnasium 1770–73; student i Uppsala 17 maj 1773; disp. 22 juni 1776 (De planta aphyteia, pres. Karl von Linné); idkade naturhistoriska och medicinska studier.i Stockhol...

Acrel, Olof, Läkare (kirurg) (1717 – 1806)

1. Olof af Acrel, f. 26 nov. 1717 i Österåker, Uppsala stift, d 28 maj 1806 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Österåker Johan Acrelius och Sara Gahm. Lärling hos fältskärsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735; biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schutzer 1738; antr...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare (kirurg) (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra...

Afzelius, Pehr von, Läkare (kirurg) (1760 – 1843)

3. Pehr von Afzelius, de bägge föregåendes broder, f. 14 dec. 1760 i Larvs församling, d 2 dec. 1843. Inskrevs efter undervisning i hemmet 1773 vid Skara gymnasium; student i Uppsala 2 okt. 1777; disp. 30 juni 1781 (In aneurismata femoris observationes, pres. A. Murray) samt 2 juni 1782 (Chemise progressus a medio ssec. VII ad med. sec. XVII, p. I, pres. T. Berg...

Ahlström, Gustaf, Läkare (ögonläkare) (1862 – 1955)

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska s...

Alin, Edvard F E, Läkare (obstetriker) (1859 – 1935)

2. Edvard Fabian Emanuel Alin, f. 18 apr. 1859 vid Norns bruk i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: bruksinspektören Edvard William Alin och Aurora Sofia Lewin. Genomgick stadspedagogin i Säter, två klasser av Falu h. elementarläroverk och övriga klasser vid h. elementarläroverket i Uppsala; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1878...

Almkvist, Johan R, Läkare (venereolog) (1869 – 1945)

2. Johan Reinhold Almkvist, den föregåendes brorson, f. 3 juli 1869 i Ystad, d. 9 dec 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: professorn Per Vilhelm Almqvist och Laura Matilda Cnattingius. Avlade studentexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 21 maj 1887; studerade för medicinsk-filosofisk examen vid Stockholms högskola; med. fil...

Almquist, Ernst B, Läkare (hygienmedicinare) (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Amnéus, Axel Johan, Läkare (1833 – 1881)

Amnéus, Axel Johan, f. i Gudmundrå 14 febr. 1833, d 6 dec. 1881. Föräldrar: dv. adjunkten, sedermera kyrkoherden Anders Johan Amnéus och Anna Lovisa Orstadius. Genomgick trivialskolan på Frösö och övre klasserna av Östersunds h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 nov. 1851; med. fil. kand. 13 dec. 1856; med. kand. 14 dec. 1861...

Anderson, Anders, Läkare, Poet (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; dis...

Andersson, L Ivar, Läkare (1860 – 1945)

Andersson, Lars Ivar, f. 26 febr. 1860 i Nora. Föräldrar: bruksägaren Lars Andersson och Hedvig Amelie Holmberg. Genomgick Nora stadspedagogi och Örebro h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1878; student i Uppsala 12 sept. s. å:; med. fil. kand. 12 dec. 1879; med. kand. vid karolinska institutet 28 maj 1884; med. lic. 14 apr. ...

Appelberg, C Magnus, Läkare (1826 – 1896)

Appelberg, Carl Magnus, f. 16 nov. 1826 å nya varvet vid Göteborg, d 10 apr. 1896 i Linköping. Föräldrar: kaptenlöjtnanten vid flottan Gustav Emanuel Appelberg och Karolina Susanna Eufrosyne Nordberg. Genomgick Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 9 dec. 1843; disp. 18 okt. 1845 (De mänskliga hörselverktygens beskrivning och förrättni...

Aronsson, Eric, Naturläkare (1817 – 1897)

Aronsson, Eric, »Vingåkersdoktorn», f. 6 jan. 1817, d 21 A. kom till världen på hemmanet Starrnäs i Skedevi socken i Östergötland. Fadern, Aron Andersson, var bonde, men släkten skall hava haft litteråta anor, i det att A: s farfars far lär varit kyrkoherde. Modern, Sara Andersdotter, var dotter av ett arrendatorsfolk i Simonstorps ...

Arvidus Magnis Rydaholmensis, Författare, Naturläkare (– levde på 1600)

Arvidus Magni Rydaholmensis (Arfwidh Månsson), f. i Rydaholms socken, Östbo hårad, son till prosten därstädes Magnus Arvidi samt systerson och svåger till prosten i Östbo, kyrkoherden i Värnamo Petrus Arvidi. Studerade enligt egen uppgift med understöd av Guds församling i gemene skolor, tydligen bl. a. i Växjö, men besö...

Aschan, Johan Lorentz, Läkare, Filantrop, Bruksidkare (1772 – 1856)

Aschan, Johan Lorentz, f. 26 juni 1772 i Aplarp, Flisby socken, d 20 maj 1856 å Lessebo bruk. Föräldrar: rektorn vid trivialskolan i Eksjö Peter Georg Aschan och Anna Katarina Lundius. Genomgick Eksjö trivialskola och Linköpings gymnasium; student i Uppsala 2 apr. 1787; med. fil. kand. 12 dec. 1792; disp. 11 okt. 1793 (De acere, pres. K. P. Thunberg); avlade ke...

Ask, Carl Jacob, Läkare (kirurg) (1825 – 1897)

1. Carl Jacob Ask, f. 16 sept. 1825 på Skarhults gård i Skåne, d. 6 aug. 1897 på sin villa Karlsvik vid Ringsjön. Föräldrar: dåvarande förvaltaren å Karl XIV Johans egendom Skarhults slott och gods John Ask och Jakobina Petronella Modéer. Avlade fullständig studentexamen i Lund 8 juni 1842; disp. 10 dec. s. å. (Bonaven...

Asteropherus, Magnus Olai, Läkare, Dramatisk författare (– 1647)

Asteropherus, Magnus Olai (Arbogensis), f. i Arboga, d 19 sept. 1.647. Vistades i sin ungdom några år på resor i utlandet; prästvigd i Västerås 1603. Rektor vid Arboga skola; kyrkoherde i Västerfärnebo församling 1614.

A. var två gånger gift, andra gången med Margareta Johansdotter, d 12 mars 1648.

Backman, E Louis, Läkare, Fysiolog (1883 – 1965)

Eugène Louis Backman, f. 11 juli 1883 på Rejmyra, Skedevi församling. Föräldrar: regementsläkaren Torsten Alfred Backman och Ida Nyberg. Genomgick Kalmar h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1901; student i Uppsala 28 aug. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1902; med. kand. 7 nov. 1907; ordförande i medicinsk...

Barany, Robert, Läkare (öronläkare) (1876 – 1936)

Bárány, Robert, f. 22 apr. 1876 i Wien. Föräldrar: disponent Ignaz Bárány och Marie Hock. Genomgick volks- und mittel-schule i Wien; avlade studentexamen 4 juli 1894; studerade vid universitetet i Wien; avlade erstes, zweites och drittes medicinisches rigorosum 22 jan. 1897, 13 dec. 1899 och 30 mars 1900; med. doktor 2 apr. 1900. Volontärsassistent ...

Below, Bernhard R, Läkare (1611 – 1692)

2. Bernhard Richard Below, den föregåendes broder f. 1611 i Rostock, d. 15 mars 1692 i Stockholm. Student vid Rostocks universitet juni 1623; med. doktor. Stadsläkare i Norrköping 1639; fältmedikus vid armén i Skåne 30 jan. 1645; läkare vid ambassaden till Ryssland 1647; livmedikus hos drottning Kristina 29 apr. 1648 samt hos Karl X Gusta...

Below, Jacob Fredric, Läkare (1669 – 1716)

3. Jacob Fredric Below, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 25 mars 1669 i Stockholm, d. 28 (eller enligt uppgift av änkan 27) mars 1716 av hetsig feber i Moskva. Student i Uppsala 5 juni 1680; erhöll K. brev å stipendium 31 juli s. å. men synes ej nu ha börjat sina studier; åtnjöt efter fyllda femton år sin första ...

Below, Johannes, Läkare (– tidigast 1652)

1. Johannes Below, f. i Rostock. Student vid universitetet därstädes juni 1618; disp. 21 aug. 1628 (De variolis et morbillis, pres J. Fabricius); med. doktor s. å. Professor i Dorpat 22 dec. 1632 (1633 ?); tillika hovrätts- och stadsläkare där; universitetets rektor 1634 och 1641; lämnade Dorpat 1643; livmedikus och arkiater hos tsar Mikael Fedorovitj 10 m...

Benedictus Olai, Läkare (– 1582)

Benedictus Olai, f. vid medlet av 1520-talet, antagligen i Örebro, d 28 juli 1582 i Uppsala. Son till Olof Nilsson eller Bengtsson. Student i Wittenberg febr. 1542; fil. magister därstädes 20 aug. 1549; med. doktor och troligen fil. magister. Läkare hos Erik XIV 1 maj 1561 samt hos Johan III från 1575; föreståndare för konungens kryddkammare 7 okt. 1...

Berg, Fredrik Theodor, Läkare, Statistiker (1806 – 1887)

1. Fredrik Theodor Berg, f. 5 sept. 1806 i Göteborg, d 7 maj 1887 i Stockholm. Föräldrar: bokhållaren Sven Fredrik Berg och Maria Kristina Blomstervall. Student i Lund 6 okt. 1823; disp. 8 maj 1824 (De veterum Suecorum et Gothorum præcipuis, quæ remp. spectant institutis, p. IX; pres. E. S. Bring); med. filol. kand. 15 juni 1827; med. fil. kand. 14 juni 1828;...

Berg, J (John) V, Läkare (kirurg) (1851 – 1931)

3. Johan (John) Vilhelm Berg, den föregåendes broder, f. 2 mars 1851 i Stockholm. Lärjunge vid Maria l. elementarläroverk 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1870; med. kand. 31 okt. 1874; med. lic. vid karolinska institut...

Bergelin, Petter Johan, Läkare, Politisk fånge (1791 – 1839)

1. Petter Johan Bergelin, f. 19 juni 1791 i Karlskrona, d 19 mars 1839 i Karlstad. Föräldrar: mjölnaren och kvarnägaren Johan Bergelin och Maria Kristina Sparring. Åtnjöt dels enskild, dels skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 4 okt. 1806; informator för doktor E. J. Olanders söner i Lidköping från 1808; återvände till Lund ht. 1809; filol. kand. 6 dec. s. å.; disp. 29 nov. s. å. (D...

Bergh, Anton Johan, Läkare (ögonläkare) (1830 – 1890)

Bergh, Anton Johan, f. 18 dec. 1830 i Stockholm, d 1 juni 1890 i Vevey. Föräldrar: dv. bataljonspredikanten, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten Anton Reinhold Bergh och Susanna Margareta Björkqvist. Åtnjöt skolundervisning i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala 22 maj 1849; disp. 23 apr. 1853 (Om religionens betydelse och förhåll...

Berghman, Gustaf S, Läkare (1836 – 1910)

Berghman, Gustaf Schlegel, f. 24 dec. 1836 i Stockholm, d 25 juli 1910 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Adolf Berghman och Lovisa Vilhelmina Schlegel. Student i Uppsala 30 maj 1853; med. fil. kand. 23 maj 1860; med. kand. 26 okt. 1864; med. lic. vid karolinska institutet 16 nov. 1867; avlade legitimationseden 18 nov. s. å.; företog vintern 1872—73 en ...

Bergius, Peter Jonas, Läkare, Donator (1730 – 1790)

3. Peter Jonas Bergius, den föregåendes broder, f. 13 juli 1730 på Erikstad i Vittaryds socken, d 10 juli 1790. Studerade först privat och därefter vid Visingsö trivialskola och gymnasium; student i Lund 6 sept. 174.6 och i Uppsala 8 apr. 1749; disp. 25 apr. 1750 (Semina muscorum detecta, pres. K. Linnaeus); examinerades pro gradu 13 juni 1753; ...

Bergman, Johan Gabriel, Läkare (1732 – 1793)
Bergman, Johan Gabriel, f. 28 aug. 1732 i Björneborg, d 4 nov. 1793 i Åbo. Föräldrar: kollegan vid trivialskolan i Björneborg Johan Bergman och Anna Kekonia. Åtnjöt undervisning i hemmet samt från 1744 i Björneborgs skola; student i Åbo 5 febr. 1751 och i Uppsala 18 juli 1753; disp. där 11 sept. 1754 (De caussis sterilitatis agrorum; pres. J. G. Wallerius); avlade examen philosophicum i Åbo ju...
Bergman, Johan Magnus, Läkare, Topografisk författare (1792 – 1867)

1. Johan Magnus Bergman, f. 20 dec. 1792 i Färgelanda socken, d 17 okt. 1867 å sin egendom Riset i Smedjebacken, Norrbärke socken. Föräldrar: kyrkoherden Bengt Bergman och Helena Elisabet Florelius. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick Karlstads trivialskola och gymnasium; student i Lund 25 okt. 1811; disp. 24 nov. 1813 (Memorabilia bibliothecæ ac...

Bergstral, Johan, Läkare (1715 – 1795)

Bergstral, tidigare Bergius, Johan, f. år 1715 i Karlstad, d 11 apr. 1795 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Bergius och Kristina Gravall. Genomgick Karlstads läroverk; student i Uppsala 17 mars 1736; disp. 28 febr. 1741 (De medicamentis domesticis, eorumque usu in dysenteria, pres. A. Bäck); antog kondition hos dv. regementsfältskären vid Södermanlands regemente J. V. Siefvert d. ä. oc...

Bergstrand, Carl H, Läkare (kirurg) (1800 – 1850)

Bergstrand, Carl Henrik, f. 9 febr. 1800 på Sikfors bruk, Hällefors socken, d 8 maj 1850 i Uppsala. Föräldrar: bruksinspektören Samuel Bergstrand och Cici-lia Dahlin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 13 apr. 1813; med. fil. kand. 9 juni 1819; disp. 12 juni s. å. (Octava Iliadis Homericæ Rhapsodia Grasæ et Svethice, p. II; p...

Berlin, Johan August, Botanist, Läkare (provinsialläkare) (1851 – 1910)

Berlin, Johan August, f. 7 aug. 1851 i Malsta, d 9 juli 1910. Föräldrar: lantbrukaren Andreas Jansson och Lovisa Jansson. Elev vid Norrtälje l. elementarläroverk, Jakobs l. elementarläroverk och Stockholms h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 15 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 jan. 1873; med. kand. vid karolinska inst...

Bernays, Albin Persson, Läkare, Översättare (1866 – okänt)

Bernays, Albin Persson, f. 4 maj 1866 i Rud, Brålahda socken, antagligen död. Föräldrar: hemmansägaren Per Josefsson och Maja Persdotter. Åtnjöt folkskoleundervisning i Brålanda samt privat undervisning; elev vid h. allmänna läroverket i Vänersborg ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Lund vt. 18...

Berzelius, Jöns Jacob, Läkare, Naturforskare, Kemist (1779 – 1848)

Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm. Föräldrar: supremus collega scholæ i Linköping Samuel Berzelius och Elisabet Dorotea Sjösteen. Genomgick Linköpings gymnasium 1793–96; student i Uppsala 18 okt. 1796; med. fil. kand. 5 dec. 1798; disp. 6 dec. 1800 (Nova analysis aquar. Medeviensium; pres. A. G. Ekebe...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Läkare, Riksråd, Hovman (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks l&a...

Billing, Anders Julius, Tandläkare (1857 – 1935)

Billing, Anders Julius, f. 3 juli 1857 i Kristianstad. Föräldrar: murargesällen Per Ohlson Billing och Maria åkesdotter. Genomgick Kristianstads folkskola och h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen 4 juni 1877; student vid Lunds universitet 3 sept. s. å. och idkade därstädes studier för fil. kand.-examen, vilka dock på grund av ...

Billing, Johan Samuel, Läkare, Veterinär (1795 – 1851)

1. Johan Samuel Billing, f. 20 apr. 1795 i Södra Rörums församling, d 8 nov. 1851 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Kasten Kristian Billing och Maria Katarina Lundström. Student i Lund 14 febr. 1810; disp. 12 dec. 1812 (Codex juris vestrogothici, ex vetusto bibliothecæ Regise Holmiensis manuscripto, multum a Stjernhjelmiano discrepante, transcriptus, p. ...

Birger, Selim G, Läkare, Botanist (1879 – 1931)

Birger, Selim Gotthard, f. 18 febr, 1879 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Avlade mogenhetsexamen i Lund 22 maj 1897; inskrevs vid Lunds universitet 6 okt. s. å. och vid karolinska institutet i Stockholm ht. 1899; med. kand. i Stockholm 16 jan. 1904; inskrevs vid Uppsala universitet 20 sept. s. å.; med. lic. ...

Bissmark, Fredrik Gottlieb, Läkare, Medicinalråd (1862 – 1945)

Bissmark, Fredrik Gottlieb, f. 3 sept. 1862 i Halmstad. Föräldrar: köpmannen Fredrik Edvin Bissmark och Amalia Josefina Scherdin. Genomgick Halmstads h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 4 juni 1881; student i Uppsala ht. s. å.; med. fil. kand. 27 maj 1882; avlade med. kand.-examen vid karolinska institutet 12 dec. 1885; med. lic. d&...

Bjerkén, af, Pehr, Läkare (1731 – 1774)

1. Pehr af Bjerkén, före adlandet Bierchén, f. 22 nov. 1731 i Stockholm, d 29 maj 1774 därstädes. Föräldrar: assessorn Hans Bierchenius och Anna Greta Leijel. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Uppsala 12 sept. 1749; fil. kand. 30 maj 1753; disp. 18 maj 1757 (Morbi expeditionis classiese 1756, pres. K. von Linné); godkändes i...

Bjerkén, af, Pehr, Läkare (1765 – 1818)

2. Pehr af Bjerkén, den föregåendes son, f. 2 jan. 1765 i Stockholm, d 24 febr. 1818 i Jönköping. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Uppsala 8 juni 1779; avlade filosofisk examen 11 maj 1785; disp. 19 dec. 1787 (Museum naturalium Academiæ Upsaliensis, p. IV; pres. K. P. Thunberg); inskrevs som studerande vid Kirurgiska societeten i ...

Bjerre, Poul C, Läkare, Psykoanalytiker (1876 – 1964)

1. Poul Carl Bjerre, f. 24 maj 1876 i Göteborg. Föräldrar: köpmannen Sören Pieter Bjerre och Sofi Elise Vilhelmina Jörgensen, Intogs i Göteborgs h. latinläroverks fjärde klass ht. 1888; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1894; student i Uppsala ht. s. å.; med. fil. kand. 30 maj 1895; inskrevs vid karolinska institutet ht. s. &...

Björnlund, Bengt, Läkare (provinsialläkare) (1727 – 1815)

Björnlund, Bengt, f. 9 nov. 1727 i Linköping, d 6 dec. 1815. Föräldrar: kyrkoherden i Rystad Teodor Björnlund och Lotte Margareta Iser. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 25 mars 1746; disp. 28 juni 1753 (Dissertatio academica, differentiam dictionis logicse et rhetoricse sive oratoriae exponens; pres. P. Ekerman); fil. kand.; disp. 10 s...

Björnström, Fredrik Johan, Medicinalråd, Läkare (psykiater) (1833 – 1889)

1, Fredrik Johan Björnström, f. 28 apr. 1833 i Stockholm, d 23 sept. 1889 vid Konradsberg. Föräldrar: assessorn Johan Björnström och Magdalena Kristina Malmstedt. Student i Uppsala 9 jan. 1851; disp, 15 sept. 1855 (Monographiæ Andreæarum Scandinaviæ tentamen; pres, J. E. Zetterstedt); fil. kand. 30 juni 1856; avlade teoretisk teologisk examen (...

Blackwell, Alexander, Läkare, Jordbruksreformator (– 1747)

Blackwell, Alexander, f. i Aberdeen troligen år 1700, avrättad i Stockholm 29 juli 1747, son till professorn vid Marischal college i Aberdeen Thomas Blackwell. Student i Aberdeen och vid Edinburgs universitet; invandrade till Sverige 1742; livmedikus hos Fredrik I 7 jan. 1745. — Gift.

Blad, Anders, Läkare, Numismatiker (1748 – 1834)

3. Anders Blad, den föregåendes broder, f. 2 jan. 1748 i Vasa, d 14 sept. 1834 i koleran i Stockholm. Student i Åbo 16 mars 1763 och i Uppsala 1765; disp. juni 1767 (Fundamenta entomologiæ; pres. K. von Linné); fortsatte studierna i Stockholm 1769; promoverades utan föregående disputationsprov till med. doktor 15 dec. 1775. Fattigläkare...

315 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se