Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
30 träffar, sida:  1 
(Aspenäsätten), Knut Jonsson, Lagman, Drots (– senast 1347)

3. Knut Jonsson, den förstnämndes son, d före 11 okt. Riddare, riksråd; beklädde drotsvärdigheten åren 1311–16, 1322–33 eller 34 och var lagman i Östergötland 1310–16, 1330—45.

Gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten) och hade med henne flera barn; hos henne uppfostrades även den heliga Birgitta efter sin mors död.

(Aspenäsätten), Ulf Jonsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1393)

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

(Banér), Knut Eskilsson, Lagman, Riksråd (1440-talet – 1516/1518)

2. Knut Eskilsson (Banér), den föregåendes son i hans första gifte, f. på 1440-talet, d efter 19 nov. 1516 och senast 1518 (den gängse uppgiften, att han avlivats av Kristian 11 1520, är oriktig). 

(Fargalt), Erik Ragvaldsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1499)

2. Erik Ragvaldsson (Fargalt), bror till föreg., nämnes 1463–94, var d. 1499. Sigillerar 1463 (2 jan., perg., RA); var på 1470-talet i Livland och hölls en tid fången där; bosatte sig i Finland; kallas häradshövding i Övre Satakunda 1479 (FMU, 4, nr 3778) och var häradshövding även 1486 (FMU, 5, nr 4068), och 1487 (FMU, 5, nr 4139), lagman i Norrfinne lagsaga 1487 och 1488 (FMU, 5,...

(Fargalt), Peder Ragvaldsson, Lagman, Riksråd (– omkring 1500)

1. Peder Ragvaldsson (Fargalt), nämnes 1463—99. Föräldrar: väpnaren Ragvald Magnusson (Fargalt) och Katarina Svensdotter (Pik). Sigillerar 1463 (perg., 2 och 19 jan., RA); medlem av Helga lekamens gille i Stockholm 1471; nämnes som fogde på Stockholms slott 22 maj 1475–22 jan. 1480 (tänkeb., 1474–1483, s. 9, 226); nämnes ofta på Stockholms rådstuga tillsammans med riksföreståndaren...

(Finstaätten), Israel Birgersson, Lagman, Riksråd (– före 1351)

4 Israel Birgersson, son av F 2 i hans 2: a gifte, f tidigast 1312 o senast sept 1314, d före 10 maj 1351 i Riga. Omyndig vid arvskiftet efter fadern 25 mars 1328, var lagman i Uppland redan 22 aug 1334, då han också nämnes bland borgensmännen för Skånes lösen och betalte 450 mark lödigt silver för sin andel, riddare mellan 29 mars 1341 o 18 nov 1343,...

(Gera), Jöran Holgersson, Lagman, Riksråd (– 1588)

3 Jöran Holgersson eller Jöran Gera, bror till G 2, d 18 maj 1588 på Björkvik i Ö Ryd (Ög). Hos hertig Albrekt av Preussen i Königsberg före 39, student vid Wittenbergs univ sommaren 39 o ännu 44 (Hult; E 256 c, UUB), återkom från Tyskland till Sverige mellan 27 mars o 22 sept 50 (X 265 h, f 140, UUB), småsven hos Gustav I senast 1 maj 51, häradsh i Österrekarne hd (Söd) ...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept 41, trol hövitsman på Västerås senast försommaren 48, lagman i Upp...

(Lillie), Knut Andersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1546)

1 Knut Andersson, d 1546 mellan 29 april o 19 dec. Föräldrar: väpnaren Anders Laurensson (Lillie) o en dtr (Barbro?) till Hinse Jönsson (Svinhuvud; se Gillingstam 1968-69). Tidigast nämnd 16, en av de båda hövitsmännen för Gustav Erikssons (Vasa) krigsfolk vid Rotebro norr om Sthlm hösten 21, riksråd 2 (Berättelse ... 1523) eller 3 (GIR) juni 23, lagman i Södermanland 15 jan 26, riddare vid ...

(Lillie), Matts Ödgislason, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 34, blev lagman i Södermanland mellan 7 maj o 30 juli 40 samt hövitsman på Åbo ...

(Lilliesparrre), Bengt Abjörnsson, Lagman, Riksråd (– troligen 1518)

Bengt Abjörnsson, d trol 1518 efter 29 jan (Sjödin 1967—69). Föräldrar: Abjörn Jönsson (Lilliesparre) o Ingrid Larsdtr (stjärna). Linköpingsbiskopens fogde i Småland senast 5 okt 85 (Andersson), häradsh i Vista, Jönk, senast 3 nov 92, i Lösing, Ög, möjl redan 21 maj 95 o säkert åtminstone 29 maj 99 (perg:brev) - 31 juli 13 (B 10), nämnd bland Sveriges rikes råd o män från 7 jan 06 (HSH 19), ...

(Natt och Dag), Bengt Stensson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1450/51)

4 Bengt Stensson, son till N 2, d mellan 29 juni 1450 o 18 april (Genealogica) 1451. Tidigast nämnd 1399 (B 16) o var då riddare, blev mellan 99 o 05 innehavare av Styresholms slottslän med Ångermanland, som han lämnade 05, blev mellan 97 o 10 lagman i Närke, vilket han var ännu 50, riksråd åtminstone från 13 o ännu 50, innehavare av (Söder-)Tälje slottslän senast 35, av Kalmar slot...

(Natt och Dag), Bo Nilsson, Lagman, Riksråd (– tidigast 1322)

1 Bo Nilsson, d tidigast 1322. Far: riddaren o lagmannen Nils Sigridsson. Riddare mellan 14 febr 11 o 19 juni 13, hertigarnas råd senast 13, lagman i Östergötland från något av åren 16–18 o ännu 20, kallas hertiginnornas råd 1 aug 18 o riksråd 28 juli 19.

G sannolikt kort efter 16 maj 1306 med Cecilia Knutsdtr, d tidigast 1350, dtr till drotsen o lagmannen i Östergötland Knut Jonsson ...

(Natt och Dag), Magnus Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1473/77)

7 Magnus Bengtsson, son till N 4 i dennes första gifte, d mellan 19 aug 1473 o (säkert) 13 sept 1477 (sannolikt dock före 22 jan 1476, se nedan). Tidigast nämnd 22 jan 35, då med titeln väpnare, blev riddare något av åren 39–42 eller 43, varför han bör ha slagits till riddare vid kung Kristoffers kröning i Uppsala 14 sept 41, ingick i det utvidgade rik...

(Natt och Dag), Måns Johansson, Lagman, Riksråd (1500ca – 1555)

9 Måns Johansson, son till N 8 i dennes första g, f ca 1500, d julnatten 1555 i Viborg (Margareta Grips bok). Häradsh i Närke 11 jan 26, riddare 12 jan 28, riksråd juni 29, befalln:man på Kalmar slott 29–33, lagman i Östergötland o Småland utom Tiohärads lagsaga 14 aug 43, erhöll tills med sju andra slottsloven på Viborg 27 okt 55.

G trol 27 juni 1524 (morgongåvobrev 28 juni;...

Algot Brynolfsson, Lagman (senast omkring 1228 – senast 1302)

1. Algot Brynolfsson, lagmän i Västergötland, torde varit född senast omkring 1228. Hans son Brynolf valdes nämligen till biskop år 1278 och hade vid denna tid nått stadgad ålder, trettio år, och A. har väl icke före tjugu års ålder kunnat få en legitim son. Som död omtalas han i en handling av 16 dec. 1302. A har, liksom tidens stormän i det hela, varit stor jordägare. Vi erfara, a...

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundalagman (sedan han i apr. s. å. benämnts endast »herr Israel»); han är då jä...

Bengt Magnusson, Lagman, Riksråd (– 1294)

Bengt Magnusson, d 1294, riddare, riksråd, lagman i Östergötland, son till Magnus Bengtsson, likaledes lagman i Östergötland, tillhörde samma gren av Folkungaätten som Birger jarl, men hur nära han var släkt med denne, låter sig ej med visshet fastställas. Möjligen var Magnus Bengtsson son till Birgers broder Bengt.

Gift 1) med Margareta, d före 1275, då B. för hennes själs frälsning ...

Birger Petersson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1327)

Birger Petersson, d. 1327, har uppgivits vara son till en viss Peter Andersson till Mohammar, men detta antagande har visat sig lika ohållbart som förenandet av hans stamträd med Braheättens. Sannolikt var hans fader riddaren Peter Israelsson, som nämnes i urkunder från åren 1269–74, och hans moder var en dotter till Birger Skänkare. Det är i ett sigill, tillhörigt en annan dotter till denne...

Bonde, Karl Tordsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1443/45)

2. Karl Tordsson Bonde, den föregåendes son, f. troligen på 1390-talet, d mellan 28 jan. 1443 och 16 nov. 1445. Riksråd från 1420-talets början (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Raseborg 1412(?) och aug. 1437−41; lagman i Västmanland 1422 (1417?)−38 och ånyo från 1442. Ägde och bebodde Penningby.

Gift senast 1426 med Cecilia Bosdotter Djure, d efter 27 maj 1463, dot...

Cedercrantz, Johan, Diplomat, Lagman, Ståthållare (1646 – 1699)

1. Johan Cedercrantz, före adlandet Malmenius eller Malmen, f. 23 juli 1646 i Strängnäs, d. 23 dec. 1699 på Vegeholm i Strövelstorps socken. Föräldrar: teol. lektorn i Strängnäs och kyrkoherden i Aspö Nicolaus Laurentii Malmenius och Helena Hansdotter Fick. Elev vid Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 1665; skrivare hos v. lagmannen Petras Kyronius 7 febr. 1665; kanslist vid generalguvern...

Eskil [Magnusson], Diplomat, Lagman (1175 omkring – 1227)

Eskil [Magnusson], f. omkr. 1175, d. omkr. 1227. Fader: Magnus Minnisköld av Folkungaätten. Nämnes i ett Knut Erikssons brev tillsammans med fadern; kallas 1217 lagman och var detta i Västergötland; deltog i diplomatiska förhandlingar med konung Håkon Håkonsson i Norge; nämnes i konung Johan Sverkerssons donationsbrev 1219 främst bland de världsliga stormännen och i ett Erik Erikss...

Fincke, Jöran, Lagman, Hovman (– troligen 1569)

2 Fincke, Jöran, bror till F 1, f på 1510-talet, trol d. 1569. I hovtjänst hos Gustav Vasa 1535, trol köksmästare 1536, anlitad i dipl uppdrag 1543—47, lagman i Norrfinne lagsaga 1549, från 7 nov 1560 också innefattande Satakunda o Österbotten, senare även Åland, riddare 29 juni 1561, nämnd som köksmästare s å, hovmästare 1562, namnes som riksråd 1563—67, hovmästare hos hertiginnan...

Gyllenstierna, Erik Eriksson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1477/78)

1 Erik Eriksson, d mellan 1 juni 1477 o 18 jan 1478. Föräldrar: danske rikshovmästaren Erik Nilsson (Gyldenstierne) o Gerver (Görvel) Andersdtr (Lunge). Riddare mellan 23 maj 40 o 23 april 43 (trol dubbad vid konung Kristofers danska kröning i Ribe domkyrka 1 jan 43), hövitsman på Riberhus 43 efter 7 jan, på Borgholm möjligen redan 47, säkert 49—56, sv riksråd åtminstone 13 maj 50—26 febr 55...

Jeppe djäkn, Fogde, Lagman (– 1406/12)

Jeppe djäkn (ibland kallad Jakob Abrahamsson), d något av åren 1406–12. Fogde i Åbo åtminstone från 1377, lagman i Finland sannolikt redan 86, säkert 95, bosatt i Lübeck från omkr 97, blev riddare något av åren 98–01, bosatt i Reval åtminstone från 05.

G 1) m Katarina Haraldsdtr, d senast 86, dtr till underhäradshövdingen Harald Laurensson (fisk) i Sörby, Landeryd, Ög; 2) senast 01 m ...

Karle av Edsvära, Lagman (– 1100)

Karle av Edsvära, levde sannolikt under 1100-talets förra hälft. Lagman i Västergötland.

Knutsson, Svantepolk, Riksråd, Lagman (– 1310)

Svantepolk Knutsson, d 1310, före 21 febr (Paulsson; DS 1654). Föräldrar: hertig Knut av Reval o Hedvig, en släkting till hertig Svantepolk II av Pomerellen (Hinterpommern). Riksråd 88, lagman i Östergötland 05 (möjligen redan 94; Axelson 1953).

G senast 1253 (DS 404) m Benedikta Sunesdtr, d efter 1261 (DS 472), dtr till Sune Folkesson (se ovan) o [a:12809:H...

Lars Petersson, Lagman (– mellan 1244/53)

Lars Petersson, d mellan 1244 o 1253. Föräldrar: Peter Larsson o. möjligen konung Erik Knutssons dtr Katarina. Lagman i Östergötland senast 44 eller 45.

G 44 eller 45 m Benedicta Sunesdtr (Folkungaätten), d tidigast 61, senast 53 omgift med sedermera riksrådet o östgötalagmannen Svantepolk Knutsson, dtr till Folke jarls son Sune (bd 16, s 261) o...

Nipertz, Eric, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (1404omkr – 1470)

Nipertz, Eric, f omkr 1404, d i slutet av febr 1470 i striden vid Öresten, Örby sn, Älvsb. Föräldrar: riddaren Kort Nipritz (se s 61) o Cecilia Nilsdtr (schack; se Gardell, RA:s fotostatkopia av perg:brev i Esplunda arkiv 1420, perg:brev 22 jan 1428 i RA, RA:s odat pappersbrev nr 20 o SMR, nr 803). Häradshövding i Boberg, Ög, från mellan 24 (Lags o dom...

30 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se