Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
36 träffar, sida:  1 
Arborelius, Olof P U, Landskapsmålare, Genremålare (1842 – 1915)

2. Olof Per Ulrik Arborelius, den föregåendes son, f. 4 nov. 1842 i Orsa, d 2 juni 1915 i Stockholm. Elev vid konstakademins principskola okt.–dec. 1860 samt vid dess läroverk 1861–68, då han belönades med den K. medaljen; företog som akademins resestipendiat studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Rom 1869–72, sam...

Behm, Wilhelm E, Landskapsmålare (1859 – 1934)

1. Wilhelm Emanuel Behm, f. 23 febr. 1859 i Ervalla. Föräldrar: kyrkoherden Emanuel Behm och Charlotte Sofia Stenius. Genomgick fem klasser i Västerås h. elementarläroverk 1871–76; idkade förberedande konststudier, dels i konstakademiens principskola, dels i slöjdskolan i Stockholm, 1878 och 1879; elev vid konstakademiens läroverk 27 aug. 1879; ...

Belanger, Louis, Landskapsmålare (1756 – 1816)

Belanger, Louis, f. 25 aug. 1756 i Paris, d. 16 mars 1816 i Stockholm. Utbildade sig i Paris till utsiktsmålare under inflytande av bl. a. de Machy och Louis Moreau d. ä., vilken senare troligen varit hans lärare; begav sig efter resor i södra Frankrike, Schweiz och Italien samt några års verksamhet i Paris omkr. 1790 till London, där han stannade i &ari...

Berg, J Albert S, Landskapsmålare, Marinmålare (1832 – 1916)

2. Joseph Albert Soult Berg, den föregåendes son, f. 19 sept. 1832 i Stockholm, d 20 jan. 1916 därstädes. Elev vid l'Epée'ska institutet för dövstumma i Paris 1841 samt vid Manilla 21 sept. s. å.—11 juli 1848; elev vid Konstakademien 1851—53; medföljde som kadett linjeskeppet Karl XIII under  eskaderns expedition i &...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergh, Johan Edward, Landskapsmålare (1828 – 1880)

1. Johan Edward Bergh, f. 29 mars 1828 i Stockholm, d 23 sept. 1880 därstädes. Föräldrar: kommissionären Severin Bergh och Emma Forsström. Student i Uppsala 3 mars 1846; studerade där först naturvetenskap, sedan juridik och erhöll tillika undervisning i målning av J. Way; avlade hovrättsexamen 1 juni 1849. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1849; e. o. kanslist i justitierevisionen; auskultant...

Bergström, Alfred M, Landskapsmålare (1869 – 1930)
1. Alfred Mauritz Bergström, f. 15 jan. 1869 i Stockholm. Föräldrar: gravören Jan Alfred Bergström och Hedvig Nilsson. Biträdde från sitt trettonde år sin fader som gravör och fortsatte därmed under hela sin studietid i Stockholm; elev vid Konstakademien 1 sept. 1887—30 maj 1891; erhöll sistnämnda år K. medaljen; företog en studieresa till Frankrike med akademiens mindre stipendium 1894—95. E....
Billing, Lars Theodor (Tore), Landskapsmålare (1817 – 1892)

2. Lars Theodor (Tore) Billing, f. 14 okt. 1817 å Lundsgården i Kallna församling, d 30 dec. 1892 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, hovkamreraren Kristoffer Billing och Anna Fredrika Schmidt. Student i Lund 9 dec. 1831 och påbörjade där studier för avläggande av kameralexamen; bedrev konststudier under ledning av landskapsmålaren ...

Camphuysen, Govert Dircksz, Landskapsmålare, Genremålare, Djurmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättade...

Carlson, John F, Landskapsmålare (1875 – 1945)

Carlson, John Fabian, f. 4 maj 1875 å Västantorp, Kolsebro, Ukna socken. Föräldrar: skräddaren Karl Vilhelm Teodor Carlson och Klara Fridorp. Följde föräldrarna vid deras utvandring till Amerika 1886; åtnjöt undervisning i public schools; utbildade sig till målare under studier för olika amerikanska mästare, bland dem Vincen...

Dahlbom, Wilhelm S., Landskapsmålare (1855 – 1928)

2. Wilhelm Stephanus Dahlbom, den föregåendes son, f. 3 aug. 1855 i Lund, d. 15 sept. 1928 i Snogeröd. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1864—vt. 1872; studerade konst i Paris 1874—77; elev hos E. Perséus i Stockholm 1877 och vid Konstakademien 28 aug. 1878—vt. 1882. Vistades i Göteborg och utomlands samt i Stockholm, där han var skri...

Ekström, Per (Peter, Pehr), Landskapsmålare (1844 – 1935)

Per (dp Peter; skrev sig under tidigare år Pehr) Ekström, f. 26 febr. 1844 i övre Segerstad, Segerstads sn (Kalm.), d. 21 jan. 1935 i Mörbylånga. Föräldrar: lanthandlanden och målaren Gustaf Ekström och Brita Olsdotter. Elev i folkskola; biträdde fadern som yrkesmålare; målargesäll i Kalmar 1865, tog samtidigt te...

Erdtman, Elias Henrik, Landskapsmålare (1862 – 1945)

Elias Henrik Erdtman, f. 22 okt. 1862 i Linköping, d. 20 sept. 1945 i Stockholm (Högalid). Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Henrik Erdtman och Brita Catharina (Karin) Fredrika Wiström. Genomgick sju klasser vid Linköpings läroverk; studerade vid Tekniska skolan i Stockholm samt hos E. Perséus och O. Törnå 1882–83; reste ...

Ericson, Johan Erik, Landskapsmålare, Teckningslärare (1849 – 1925)

Ericson, Johan Erik, f. 17 okt. 1849 i Karlshamn, d. 26 sept. 1925 i Göteborg (Haga). Föräldrar: varvstimmermannen Anders Eriksson och Johanna Petronella Petersson. Elev vid Karlshamns lägre elementarläroverk 1862–67; elev vid Akademiens för de fria konsterna förberedande skola 1870 samt vid Akademien 1872–78 (examen i anatomi och perspekti...

Eugen Napoleon Nicolaus, Landskapsmålare, Prins (1865 – 1947)

Eugen Napoleon Nicolaus, Sveriges (till 1905 även Norges) arvfurste, f. 1 aug. 1865 på Drottningholms slott, d. 17 aug. 1947 på Waldemarsudde, Djurgården. Föräldrar: konung Oscar II och Sophia av Nassau. Hertig av Närke 1 aug. 1865; elev vid Beskowska skolan i Stockholm 1874–76; fanjunkare vid Andra (Göta) livgardet och ...

Fahlcrantz, Axel Erik Valerius, Landskapsmålare (1851 – 1925)

4. Axel Erik Valerius Fahlcrantz, den föregåendes bror, f. 5 sept. 1851 i Stockholm (Jak.), d. 14 nov. 1925 där (Klara). Mogenhetsex. i Västerås maj 1872; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å–vt. 1873; elev vid konstakademien 31 aug. 1874—1876; led. av Konstnärsförbundet 1886–90. – Landskapsmålare. – ...

Fahlcrantz, Carl Johan, Landskapsmålare (1774 – 1861)

1. Carl Johan Fahlcrantz, f. 29 nov. 1774 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 9 jan. 1861 i Stockholm (Joh.). Föräldrar: prosten Johan Fahlcrantz och Gustava de Brenner. Elev hos teatermålaren P. E. Limnell 1792; elev vid konstakademiens principskola okt. s. å.; agreé vid akademien 1802; LFrKA 1803 (vice preses 1853–56); HedLFrKA 1856; erhöll resesti...

Flodman, Carl S, Landskapsmålare (1863 – 1888)

Flodman, Carl Samuel, f 17 dec 1863 i Sthlm (Nik), d 27 okt 1888 där (Ad Fredr). Föräldrar: musikläraren Carl Samuel F o Emma Johanna Petronella Wallerius. Målare, tecknare, etsare. – Ogift.

Forssell, Victor R, Landskapsmålare (1846 – 1931)

Forssell, Victor Reinhold, f 19 juni 1846 i Sala, d 16 aug 1931 på Solsunda vilohem, Ektorp, Nacka (Sth). Moder: Beata F. Elev vid Sala elementarskola 1855–61, elev vid FrKA 1865. Landskapsmålare. – Ogift.

Gegerfelt, von, Wilhelm, Landskapsmålare (1844 – 1920)

2 von Gegerfelt, Wilhelm, son till G 1, f 9 nov 1844 i Gbg (Garnisonsförs), d 2 april 1920 i V Kamp (Krist). Studerade vid konstakad i Köpenhamn 1861–63, elev vid FrKA 14 dec 1864, studerade i Düsseldorf 1867–72, agreé FrKA 1872. Landskapsmålare. – RVO 1886.

G 1) 17 sept 1871 i Trollhättan m Wilhelmina Carolina Fogelber...

Genberg, Anton Jonsson, Landskapsmålare (1862 – 1939)

2 Genberg, Anton Jonsson, brorsdtrs son till G 1, f 20 juni 1862 i Östersund, d 8 jan 1939 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: slaktaren Pehr Jonsson o Anna Genberg. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 82–84, studerade även vid Oscar Törnås privata målarskola där, elev vid FrKA 30 aug 84–89, led av styr för Sveriges allm konstfören...

Hermelin, Olof, Författare, Landskapsmålare, Fornforskare (1827 – 1913)

3 Hermelin, Olof, f 8 febr 1827 i Säby (Jönk), d 3 dec 1913 i Danderyd (Sth). Föräldrar: kammarh frih August Söderling H o Ebba Sophia Ribbing. Inskr vid UU 25 sept 46, sergeant vid livbeväringsreg 13 nov 46, furir vid Västgöta-Dals reg 20 maj 47, off:ex i Sthlm 20 dec 47, underlöjtn vid Västgöta-Dals reg 3 mars 48, löjtn 9 juli 50, drev egendomen Österby i Råby-Rekarne 53—95, agré vid ...

Hesselbom, J Otto, Landskapsmålare, Lekmannapredikant (1848 – 1913)

Hesselbom, Johan Otto, f 13 juli 1848 i Ånimskog (Älvsb), d 20 juni 1913 i By (Värml). Föräldrar: hemmansäg o nämndemannen Johannes H o Stina Jonasdtr. I må-larlära 66, elev vid Tekn skolan i Sthlm 68 —70, elev vid Evangel fosterlandsstift:s kolportörskola i Johannisberg, Brännkyrka, 74— 76, kolportör o pred i Nor...

Hill, Carl Fredrik, Tecknare, Landskapsmålare (1849 – 1911)

2 Hill, Carl Fredrik, son till H 1, f 31 maj 1849 i Lund, d 22 febr 1911 där. Studentex i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, elev vid FrKA 71—73. Målare, tecknare. — Ogift.

Holm, P Daniel, Landskapsmålare (1835 – 1903)

Holm, Per Daniel, f 11 sept 1835 i Malingsbo, Kopp, d 7 aug 1903 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kh Alexander H o Kristina Elisabet Askergren. Elev vid Teknologiska inst i Sthlm 52, utex därifrån som byggnadsingenjör 55, maskinritare vid Köping-Hults järnvägsstation i Örebro 56—58, tecknare vid Riksmus 56—62, elev vid FrKA 57—62, agreé där 63, resor till Tyskland 64—67, uppehöll E Berghs prof...

Kallenberg, Anders Hansson, Landskapsmålare, Djurmålare (1834 – 1902)

Kallenberg, Anders Hansson, f 23 okt 1834 i Burlöv, Malm, f 24 jan 1902 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kyrkovaktmästaren o skolläraren Hans Andersson o Gertrud Svensdtr. Elev vid Sv slöjdfören:s skola i Sthlm 57, vid FrKA:s skola 30 mars 61—66, studier i Düsseldorf periodvis 67—74, agré vid FrKA 70, studier i London o Paris 74, i Berlin ...

Kolthoff, Kjell G A H, Skriftställare, Landskapsmålare, Konservator (1871 – 1947)

2 Kolthoff, Kjell Gustaf Adolf Henrik, son till K 1, f 29 aug 1871 i Uddevalla, d 28 febr 1947 i Rasbo, Upps. Läroverksstudier i Uppsala, deltog i upprättandet av Biologiska mus, Sthlm, 93, chef för K:s naturaliemagasin, Uppsala (ab från 10) 05–32. — Skriftställare, landskapsmålare.

G 24 okt 05 i Gbg, Domk, m Elna Morell, f 26 juli...

Krumlinde, C Olof T, Landskapsmålare (1856 – 1945)

Krumlinde, Carl Olof Theodor, f 31 mars 1856 i Ängelholm, d 25 okt 1945 i Helsingborg. Föräldrar: förste lantmätaren Hans Jacob K o Hulda Evelina Sofia Hallberg. Elev vid FrKA 76—80, studier i Düsseldorf o Paris 81—82, bosatt i Khvn vintern 82— 83 o 88—99, i Helsingborg från 99.

G 2 febr 92 i Khvn, Holmens kirke, m Hilda Henriette Marie Bjering, f 28 sept 65 där, Helligånds sogn, d 15...

Larson, S Marcus, Landskapsmålare, Marinmålare (1825 – 1864)

Larson, Simon Marcus, f 5 jan 1825 på Lilla Örsätter, Åtvid, Ög, d 26 jan 1864 i London (enl db för Karlstorp, Jönk). Föräldrar: rusthållaren Arvid L o Eva Sophia Fridman. Elev vid katedralskolan i Linköping vt 35—vt 39, sadelmakarlärling i Sthlm 42, gesäll 46, elev vid FrKAis antikskola 46, model...

Lindholm, Berndt A, Landskapsmålare (1841 – 1914)

Lindholm, Berndt Adolf, f 20 aug 1841 i Lovisa, Finland, d 5 maj 1914 i Gbg, Vasa. Föräldrar: magistratssekr Berndt Otto L o Elisabeth (Betty) Edberg. Studentex i Abo 62, konststudier i Düsseldorf 63—64, i Karlsruhe 65—66, i Paris 67 — 70 o 73 — 76, bosatt i Gbg från 76, intendent vid Gbgs konstfören 78—86, vid Gbgs museums konstavd 78—06, förest för Gbgs museums ritskola 79 — 86, inspektor ...

Nordgren, Axel W, Landskapsmålare (1828 – 1888)

Nordgren, Axel Wilhelm, f 5 dec 1828 i Sthlm, Livg till häst, d 12 febr 1888 i Düsseldorf, Tyskland. Föräldrar: konstnären Carl Wilhelm N o Johanna Amalia Rantell. Elev vid FrKA 4548, verksam i Düsseldorf från 51. Agré vid FrKA 62, LFrKA 68.

G 1857 (Hofberg) m Anna Mariane Natalie...

Palm, Gustaf Wilhelm, Landskapsmålare, Teckningslärare (1810 – 1890)

Palm, Gustaf Wilhelm, f 14 mars 1810 i N Åsum, Krist, d 20 sept 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: underofficeren Adolf Wilhelm P (Sv biogr lex) o Christina Ulrika Bergström. Elev vid FrKA 28–37, bosatt i Rom juli 41–dec 51, tillfällig lär vid FrKA:s elementarteckn:skola 17 dec 59, ord lär där 7 mars 60–dec 78, v prof i teckn vid FrKA 2...

Schultzberg, Anshelm L, Landskapsmålare (1862 – 1945)

Schultzberg, Anshelm Leonard, f 28 sept 1862 i Stora Kopparberg, Kopp, d 27 febr 1945 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: fotografen Fabian Tobias S o Maria Theresia Leverin. Inskr vid FrKA:s principskola 27 aug 78, elev vid Tekn skolan 79–82, vid E Perséus målarskola 81, vid FrKA 31 aug 82–87, ordf i Sv konstnärernas fören 18-27, i Konstnärsklubb...

Skånberg, Carl E, Landskapsmålare (1850 – 1883)

Skånberg, Carl Emmerick, f 12 juni 1850 i Norrköping, S:t Olai, d 24 jan 1883 i Sthlm, Hedv El. Moder: pigan Emma Christina Hallbom (Skånberg). Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 69–71, vid FrKA:s lärov sept 71–74, vistades i Paris periodvis 75–80, i Italien 81–82. Konstnär.

G 29 maj 1882 i Rom (Elgenstierna, 3, s 392) m Signe Gabriell...

Strömberg, Julia Charlotta Mortana, Landskapsmålare (1851 – 1920)

Strömberg, Julia Charlotta Mortana, f 24 febr 1851 i Lund, d 29 aug 1920 i Sthlm, Jak. Föräldrar: arkitekten Hans Jakob S o Dorothea Fredrika Gransted. Elev vid Gbgs musei ritskola 67–71, vid FrKA ht 72–vt 80, stiftare o led av Akademiklubben 77, agrée vid FrKA 81, elev vid Konstnärsförb:s andra skola 99–01, privatlär i Sthlm. – Ogift.

Stäck, Joseph Magnus, Landskapsmålare (1812 – 1868)

Stäck, Joseph Magnus, f 4 april 1812 i Lund, d 21 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: perukmakaren o hökaren Joseph S o Greta Maja Killgren. Inskr vid LU 27 juni 29, disp pro exercitio maj 31, elev vid FrKA 32–42, agré där 30 nov 39, bosatt i Rom 43–46, i Paris 46–48, k hovmålare 49, erhöll prof:s n h o v 17 j...

36 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se