Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
117 träffar, sida:  1 2 3 
Andersson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1848 – 1919)

Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammar...

Andersson, Jonas, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1810 – 1887)

Andersson, Jonas, i Häckenäs, f. 29 sept. 1810 i Undenäs, d. 4 febr. 1887 i Häckenäs, Rogslösa församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Persson i Lilla Måshult och Maria Abrahamsdotter. Överflyttade omkring 1828 med föräldrarna till Askersunds landsförsamling; dräng å hemmanet Häckenäs; ä...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1837 – 1919)

Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; le...

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Baptistpredikant, Småskollärare (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Bengtsson, Jon, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Nämndeman (1719 – 1797)
Bengtsson, Jon, f. 1719 i Ströby (döpt 31 maj), mördad 5 apr. 1797. Föräldrar: fjärdingsmannen Bengt Nilsson och Malin Jonsdotter. Ägde Ströby i Skatelövs socken samt ett hemman vid Nöbbeleds gästgivargård nära Växjö; nämndeman; riksdagsman i bondeståndet för Albo, Kinnevalds och Norrvidinge härad i Kronobergs län 1755—56, 1760—62, 1765—66, 1771-72, 1786 och 1789 (men däremot ej 1769—70 och tr...
Bexell, E G D Alfred, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1831 – 1900)

3. Ernst Gustaf Detlof Alfred Bexell, f. 22 nov. 1831 i Harplinge prästgård, d 3 maj 1900. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Harplinge och Steninge församlingar, teol. doktorn och hovpredikanten Justus Gabriel Bexell och Eleonora Kristina von Segebaden. Arrenderade vid aderton års ålder faderns prästgård; inköpte vid tjuguett års ålder hemmanet Lyngåkra i Harplinge, som utvidgades till go...

Bjerkander, Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1811 – 1892)
Bjerkander, Gustaf, f. 31 dec. 1811 i Dala, Skaraborgs län, d 12 jan. 1892 i Skövde. Föräldrar: inspektören Magnus Bjerkander och Karin Högman. Vistades i Dala; inköpte gården Brismestorp i Kungslena och bodde där från år 1840 till år 1882, då han flyttade till Skövde; kommunalman i hemorten; ledamot av bondeståndet 1853—66 och var därunder ledamot av allmänna besvärs- och ekonomiutskottet 185...
Blûm, Carl H Adolf, Lantbrukare, Jordbruksreformator (1828 – 1901)
Carl Henrik Adolf Blum, f. 10 sept. 1828 i Karlstad, d 18 juni 1901 i Linköping. Föräldrar: översten Mikael Adolf Blum och Charlotta Sofia Ulrika Mörner av Morlanda. Genomgick Karlstads läroverk och Sjögestads lantbruksskola i Östergötland. Tjänstgjorde som inspektor vid flera egendomar i Östergötland; innehade Ullvi gård i Västmanland 1855—62; arrenderade därefter Normestorp i Slaka socken sa...
Bondesson, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Lantbrukskooperatör (1843 – 1921)
Bondesson, Per, f. 10 dec. 1843 i Svalövs församling, d 1 aug. 1921 i Malmö. Föräldrar: hemmansägaren Bonde Persson i Svalöv och Pernilla Persson. Åtnjöt undervisning i folkskolan. Deltog i arbetet vid fädernegården; övertog densamma 1866; nämndeman 1868—71; ordförande i kommunalnämnden 1874—82 och tidtals i sockenstämman; landstingsman 1874—1911; ledamot av styrelsen för Svalövs m. fl. sockna...
Brisman, Sven, Författare, Skriftställare, Lantbrukare (1752 – 1826)

1. Sven Brisman, f. 16 dec. 1752 i Ekby, Skara stift, d. 16 juli 1826 i Skara. Föräldrar: kyrkoherden i Ekby och Utby, prosten Harald Brisman och Helena Noring. Elev vid gymnasiet i Skara maj 1768; student i Uppsala 2 febr. 1771 och därpå i Greifswald; disp. i Greifswald 18 aug. 1778 (Theses philosophicae; pres. J. Kr. Muhrbeck) och sept. s. å. (De vero et pseudopolitico; pres. J. Kr. M...

Bromée, Jöns, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1841 – 1931)
Bromée, Jöns, f. 10 jan. 1841 å hemmanet Vårdrolet i Östnårs by. Hackas socken. Föräldrar: bonden Jöns Jönsson och Kristina Johansdotter Preusenberg. Åtnjöt under en kort tid folkskoleundervisning. Anställd hos Tunadals a,-b. 1859—62; inköpte n:o 1 Billsta, Hackas socken, 2 febr. 1864 och bedrev därstädes jordbruk och kvarnrörelse; fjärdingsman 1864—70, ledamot av kommunalnämnden från 1864 och ...
Cassel, Albert V, Lantbrukare, Nötkreatursavlare (1857 – 1931)

Albert Victor Cassel, f.6 aug. 1857 på Hallkved i Funbo socken. Föräldrar: brukspatronen Knut Cassel och Elisabet Matilda Schwan. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro ht. 1870 och vid Tekniska skolan i Örebro 28 aug. 1873—1 juni 1876.; studerade vid polytekniska högskolan i Aachen 1876—78 och bedrev studier i kemi vid universitetet i Heidelberg 1878—80; lantbrukselev vid Gamma...

Dacke, Nils, Lantbrukare, Upprorsledare (– 1543)

Dacke, Nils, var enligt Gustav Vasas uppgift en danskfödd man från Blekinge. Hans släkt bar namnet D. som familjenamn; den var stor och ansedd och bosatt på såväl småländska som blekingska sidan av riksgränsen. Hans hustru, dotter av en Gertorn, tillhörde en liknande släkt, närmast hemma i Södra Möre. D. och hans fr&au...

Darelli, af, Isac, Lantbrukare, Poet, Dramatiker (1756 – 1834)

2. Isac af Darelli, den föregåendes son, f. 19 apr. 1756, d. 16 dec. 1834 på Vängsjöberg i Gottröra församling. Ägnade sig ¦efter avslutade skolstudier åt lantbruk; övertog förvaltningen av iideikommissegendomen Vängsjöberg i Gottröra socken och Lång-hundra härad 1780; var bosatt därstädes till sin död; bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789, 179...

Erickson, Oskar, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1847 – 1931)

Oskar Erickson, f. 10 dec. 1847 på Skälsnäs, Hults sn (Jönk.), d. 14 febr. 1931 på Bjärsby där. Föräldrar: lantbrukaren och riksdagsmannen Johan Erickzon och Sara Elisabet Rundberg. Skolgång i Eksjö läroverk; ägare av Bjärsby säteri 1891–1917; v. ordf. i Hults kommunalstämma 1874, där...

Ericsson, Harald Mauritz, Författare, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Bankdirektör (1826 – 1894)

3. Harald Mauritz Ericsson, den föregåendes son, f. 30 aug. 1826 på Ramsbergs bruk, Ramsbergs sn (Ör. o. Vm.), d. 5 febr. 1894 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan, Barnängen, Stockholm, 1838–44; student vid Uppsala univ. 30 maj 1845; kameralex. där 10 juni 1847; e. o. elev vid bergsskolan i Falun 19 jan. 1849–14 dec. 1850; anstä...

Evers, Oscar Hugo, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Generaldirektör (1833 – 1918)

Oscar Hugo Evers, f. 18 april 1833 i Göteborg (Kristine), d. 19 april 1918 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Asmus Heinrich Evers och Christina Sophia von Sivers. Elev vid realläroverket i Göteborg; anställd i faderns firma; utexaminerad från Chalmersska institutet 1851; lantbruksstudier bl. a. i Skottland; förvaltade St...

Feilitzen, von, Carl Axel Hjalmar, Lantbrukare, Jordbrukskemist (1870 – 1928)

6. Carl Axel Hjalmar von Feilitzen, son av F. 4, f. 10 okt. 1870 på Blomsfors bruk, Horns sn (Ög.), d. 7 mars 1928 på Lidingön. Mogenhetsex. vid H. allm. läroverket i Jönköping 13 juni 1889; elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1890, avgångsex. därifrån 20 okt. 1892; student vid univ. i Göttingen 16 okt. 1894; doktor phil. d&...

Feilitzen, von, Carl Henrik Jobst, Lantbrukare (1840 – 1901)

4. Carl Henrik Jobst von Feilitzen, bror till F. 3, f. 22 sept. 1840 på Vargsäter, Skeda sn (Ög.), d. 4 april 1901 i Enköping. Skolgång i Linköping; student vid Uppsala univ. 25 jan. 1859; bergsex. 14 dec. 1863; auskultant i Kommerskollegii bergsavd. och bergsnotarie 18 dec. s.å.; ritare vid Överums bruk 1864; elev vid Falu bergsskola 23 j...

Fischerström, Petter Johan, Författare, Lantbrukare (1751 – 1840)

2 Fischerström, Petter Johan, brorson till F 1, f 20 okt 1751 i Kristianstad, d 6 jan 1840 på Bo, Ronneby sn (Blek). Föräldrar: handl o bruksäg Anders F o Lucia Catharina Mesterton. Inskr vid Lunds univ 27 jan 1766, jur ex 19 dec 1767, auskultant i Göta hovrätt 7 nov 1768, kanslist 7 febr 1771, arkivarie 7 febr 1774, civilnotarie 1 april 1780, pr...

Flach, A Wilhelm, Lantbrukare, Tidskriftsredaktör (1857 – 1920)

2 Flach, Axel Wilhelm, f 16 aug 1857 på Svensksund i Konungssunds sn (Ög), d 12 juni 1920 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kabinettskammarh Sixten Axel F o Augusta Frestadius. Mogenhetsex i Uppsala maj 1878, inskr vid Uppsala univ 23 sept s å, lantbruksutbildn på Bogesund o på Bjärka-Säby lantbruksskola, startade 1885 en mejeriaff&...

Gränebo, C Petrus V, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Talman (1881 – 1959)

Gränebo, Carl Petrus Valdemar, f 28 dec 1881 i Mönsterås (Kalm), d 14 okt 1959 där. Föräldrar: lantbrukaren Nils Johan Oscar Nilsson o Nanny Augusta Vilhelmina Jonsson. Folkhögskola, led av AK 17, av FK 19—51 (led av statsutsk 22—37 o 45— 51, v ordf där 37—39, av utrikesnämnden 24—35, FK:s andre v talman 29—39, förste v talman 40—51, led av särsk utsk I 32 o 35, av bankoutsk 40—44, av utrike...

Hedengren, Olof G, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Arméofficer (1812 – 1870)

1 Hedengren, Olof Gabriel, f 14 jan 1812 på Riseberga, Edsberg (Ör), d 6 dec 1870 där. Föräldrar: bruksägaren Olof H o Agneta Charlotta Silfverstolpe. Inskr vid UU 18 maj 30, tjänstg som officer från 25 febr 32, utex från Mariebergs krigsskola 27 maj 35, löjtn i Svea art:reg 26 okt 36, avsked från militärtjänsten 39, övertog skötseln av Riseberga gård 39, ordf i Örebro läns hushålln: sä...

Hedin, Edvard L M, Lantbrukare, Missionär (1856 – 1921)

Hedin, Edvard Laurentius Maximus, f 29 maj 1856 i Kräcklinge (Ör), d 21 okt 1921 där. Föräldrar: hemmansägaren Lars Persson o Inga Sofia Ersdtr. Elev vid h a l i Örebro 67—74, arrenderade Torps egendom 79, ägare från 88, idkade mejerirörelse från 80, stiftare av Missionssällsk Helgelseförb 87, dess ordf från 87, led av AK 97—02 o 18—20, ordf i V Närkes hushålln:gille 06— 13, led av Öreb...

Henricson, August, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1839 – 1932)

Henricson, August, f 6 febr 1839 i Ö Eneby (Ög), d 30 april 1932 i Skärkind (Ög). Föräldrar: arrendatorn Henrik Persson o Annalisa Olofsdtr. Förvaltare på fideikommisset Engelholm i S:t Anna (Ög), därefter arrendator av herrgården Åbylund, Strå (Ög), godsägare på Karlslund, Skärkind, från 84, kommunalordf i Skärkind, v ordf i kyrko- o skolråd, ordf i Skärkinds sparbank, ordf i Memmings ...

Hisinger, Johan, Lantbrukare, Bruksidkare, Bergsråd (1727 – 1790)

2 Hisinger, Johan (före adl Hising), son till H 1, f 31 jan 1727 i Sthlm, Nik, d 19 maj 1790 på Fagervik i Ingå sn, Nyland, Finland. Inskr vid UU 12 okt 37, auskultant i bergskoll 23 nov 47, v notarie där 49, avsked 12 sept 58, assessors titel 22 nov 58, adl 23 jan 70, bergsråds titel 13 febr 78. Bruksägare, lantbrukare.

G 1) 14 mars 56 i Åbo m...

Holten, von, Johan David, Lantbrukare, Kommunalpolitiker (1814 – 1906)

2 von Holten, Johan David, son till H 1 i hans andra g, f 24 sept 1814 i Gbg, Kristine, d 15 nov 1906 där, Domk. Inskr vid UU 15 okt 32, kansliex 5 juni 35, hovrättsex 1 dec 36, ägare till landeriet Marieholm 39—89, tillsyningsman i 6:e fattigvårdsdistr 57—77, led av allm folkskolestyr 58—91 (v ordf 67 —71, ordf 72—91), av Gbgs o Bohus läns hushålln:s...

Ifvarsson, Carl, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1818 – 1889)

Ifvarsson, Carl, f 13 febr 1818 i Våxtorp, Hall, d 27 dec 1889 i Värestorp, Ränneslöv, Hall. Föräldrar: frälselandbon Ifvar Jönsson o Pernilla Hansdtr. Frälsehemmansäg i Värestorp, Ränneslöv, 38, sexman, byordn:man, v ordf i sockenkomm för brandstod, nämndeman 42—44, bouppteckn- o auktionsförrättare, ...

Insulander, P Erik G, Agronom, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1871 – 1939)

2 Insulander, Per Erik Gustaf, brorson till I 1, f 31 mars 1871 i Ovansjö, Gävl, f 1 maj 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: folkskoleinsp FD Gustaf Bernhard I o Hilda Augusta Katarina Isoz. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 89, elev vid Bjärka-Säby lantbruksskola 90—91, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 91—93, 2:e lär vid Skaraborgs läns lantbruksskola p...

Insulander, E Ivar, Lantbrukare, Jordbrukslärare (1839 – 1919)

1 Insulander, Ernst Ivar, f 5 nov 1839 i Aspö, Söd, d 17 juni 1919 i Linköping. Föräldrar: prosten o kh Erik Johan I o Hedvig Magdalena Fidelia Chenon. Elev vid Strängnäs hal 48—60, inskr vid UU vt 60, elev vid Åkerö, Söd, 61, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 61, utex därifrån 63, förste lär vid Blekinge läns lantbruksskola på Marielund 63—65, vid Skaraborgs läns lantbruksskola på Klag...

Jansson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1792 – 1854)

1 Jansson, Hans, f 7 jan 1792 i Mo, Älvsb, f 1 febr 1854 i Svanskog, Värml. Föräldrar: bonden o sexmannen Jan Larsson o Catharina Jonasdtr. Klockare i Mo, Älvsb, 09–22, hemmansäg i Låbyn, Mo, 1923, hemmansbrukare i Bräcketorp, Edsleskog, Älvsb, 23

Jeppsson, Ola, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Landshövding, Kommunikationsminister (1887 – 1941)

Jeppsson, Ola, f 8 febr 1887 i Mörrum, Blek, d 17 juni 1941 i Visby. Föräldrar: lantbrukaren Nils J o Maria Olsdtr. Elev vid Blekinge läns folkhögsk 04—05, led av AK 18A—20 o 22—40 (led i tillf utsk 18A— 19A o 22—23, led i 2:a lagutsk 29—30, i särsk utsk 30 o 34, i statsutsk 33—38, i talmanskonferensen 34—40, ...

Johanson, August, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1839 – 1924)

Johanson, August, f 6 aug 1839 i Ransberg, Skar, d 6 mars 1924 i Skövde. Föräldrar: hemmansäg Johannes Svensson o Maria Stina Jacobsdtr. Lantbrukare i Ransberg, fjärdingsman o nämndeman där, led av Skaraborgs läns landsting 80—87, 90—99 o 01— 09, arrenderade Kråks säteri, Mölltorp, Skar, 86—91, kronogården Mossebo där 91—¦ 17, led av AK 00—11 (led av tillf utsk 04— 09), ägde gården Gäls...

Johansson, Johan Bernhard, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Jordbruksminister (1877 – 1949)

Johansson, Johan Bernhard, f 23 sept 1877 i Torup, Hall, d 4 sept 1949 där. Föräldrar: lantbrukaren, rdgm Johannes Bengtsson o Johanna Johansdtr. Nämndeman 02—12, innehavare av gården Fredrikslund från 04, ordf i Torups kommunalstämma från 05, i kommunalnämnden från 07, landstingsman från 06 (ordf från 31), här...

Johansson, Reimer N, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Landshövding (1893 – 1967)

Johansson, Reimer Napoleon, f 17 nov 1893 i Norrby, Vm, d 4 febr 1967 i Sala. Föräldrar: lantbrukaren Karl August J o Ellen Matilda Eriksson. Lantbrukare i Norrbäck, Norrby, elev vid Tärna folkhögsk 11—12, vid lantmannask där 14—15, ordf i kommunalnämnden i Norrby 29—41, led av organi-sationskomm för den lantbrukskemiska kontrollverksamheten 30 juni 38—30 maj 39, ordf i egnahemsnämnden ...

Juhlin-Dannfelt, Carl M, Diplomat, Lantbrukare, Lanthushållningsförfattare, Tidningsredaktör (1823 – 1904)

1 Juhlin-Dannfelt, Carl Mathias, f 11 april 1823 i Nederluleå, Nb, d 2 sept 1904 i Djursholm. Föräldrar: bruksägaren Pehr Juhlin o Charlotta Juliana (Julie) v Dannfelt. Studier vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, Rackeby, Skar, drev Lilla Hölje bruk i Blekinge 42—49, arrendator av Edeby i Lovö, Sth, 49, grundade lantbruksskola där 52, led av Sthlms läns hushålln:-sällsk:s förv...

Jönsson, Ola, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1826 – 1904)

Jönsson, Ola, f 25 aug 1826 i Allerum, Malm, d 17 april 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: rusthållaren Jöns Gunnarsson o Marna Persdtr. Övertog fädernegården i Kungshult, Allerum, 54, led av bondeståndet 59—66, av AK 67—75 (förstärkta lagutsk 59—66, förstärkta statsutsk o allm besvärs- o ekonomiutsk 62—63, statsrevisor 65—66, konstitutionsutsk 65—68 o 71—75, bankoutsk 69, tillf utskott ...

Jönsson, Petter, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1791 – 1859)

Jönsson, Petter, f 16 dec 1791 i Nässjö sn, Jönk, d 11 nov 1859 där. Föräldrar: lantbrukaren Jöns Bengtsson o Brita Isacsdtr. Lantbrukare i Träslända, Nässjö, led av bondeståndet vid riksdagarna 28—30, 34—35, 40— 41, 47—48, 53—54 o 56—58 (led av förstärkta statsutsk o förstärkta bankoutsk 28— 30, statsrevisor o led av förstärkta lagutsk 34—35, led av allm besvärs- o ekonomiutsk frå...

Kolmodin, Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1823 – 1893)

3 Kolmodin, Gustaf, f 16 mars 1823 i Endre, Gotl, d 25 febr 1893 i Visby. Föräldrar: kronofogden Gustaf Adolf K o Catharina Maria Hemph. Inskr vid LU 4 maj 42, elev vid Väderbrunns lantbruksskola, Söd, 45—47, förest för Gotlands läns lantbruksskola på Stenstugu, Endre, 48—51, arrendator i Stenstugu 51—77, kommunalman, led av Gotlands läns landsting 63—77 o 80—92 (v ordf 81—86), av AK 67—75 (...

Kræmer, von, A Robert, Författare, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kommunalpolitiker, Språkforskare (1825 – 1903)

2 von Kræmer, Anders Robert, son till K 1, f 6 febr 1825 i Sthlm, 2:a livg, d 13 mars 1903 där, Hedv El. Inskr vid UU 7 maj 41, fanjunkare vid 2:a livg 30 dec 42, kansliex vid UU 8 juni 43, ex inför VHAA 22 juni 43, eo kanslist i lantförsvarsdep:s kansliexp 17 juli 43, officersex 29 dec 43, underlöjtn vid livg 13 mars 44, löjtn 21 juni 47, e elev vid Ultuna lantbruksinstitut 49—51, led av ri...

Kylberg, Hjalmar, Lantbrukare, Jordbrukslärare (1824 – 1885)

2 Kylberg, Hjalmar, son till K 1, f 6 jan 1824 på Såtenäs, Tun, Skar, d 13 okt 1885 i Östad, Älvsb. Elev vid Skara katedralskola 35—40, jordbrukspraktikant på Såtenäs 40—• 42, genomgick Degebergs lantbruksinst, Rackeby, Skar, 42—44, förvaltare på Vallstanäs, Norrsunda, Sth, 45—46, lär vid S Kalmar läns lantbruksskola på Bo, Dörby, Kalm, 46—56, förest där 48—56, skolan flyttad till Ryssbylund...

Kylberg, Lars Wilhelm, Lantbrukare, Arméofficer (1798 – 1865)

1 Kylberg, Lars Wilhelm, f 18 aug 1798 på Såtenäs, Tun, Skar, d 1 nov 1865 i Vänersborg (enl db för Tun). Föräldrar: hovförgyllaren, senare godsäg Laurentz K o Regina Christina Örn. I militärtjänst 12, utex från krigsakad 16, underlöjtn vid Värmlands fältjägarereg 1 okt 16, inköpte Blackstorp, Tun, Skar, 22, löjtn vid Värmlands fältjägarereg 4 mars 23, kaptens avsked 22 maj 23, innehade o br...

Kylberg, L Henrik, Lantbrukare, Industriledare, Bokhållare (1872 – 1927)

3 Kylberg, Lars Henrik, brorson till K 2, f 24 okt 1872 på Tidaholm, Agnetorp, Skar, d 31 okt 1927 i Wien. Föräldrar: kontorschefen Gustaf Henrik K o frih Eleonora (Ela) Gustafva v Essen. Lantbruksbokhållare på Kavlas, Hömb, Skar, 90—93, lärling vid Alnarps lantbruksinst 93—95, bokhållare på Spolegården, Motala, 95—96,...

Larson, Nils, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1822 – 1896)

Larson, Nils, f 7 okt 1822 i Tullus, Näskott, Jamtl, d 3 juli 1896 där. Föräldrar: hemmansägare rdgm Lars Olofsson o Lisbeth Nilsdtr. Elev vid Frösö trivialskola 32—36, brukade gården i Tullus 45—74, led av jämtländska landstinget 46, led av bondeståndet vid riksdagarna 50—66 (bevilln:utsk 53—54 o 56—58, statsrevisor 53—54, led av talmanskonferensen, statsutsk o ståndets ensk besvärsuts...

Lidholm, Hildemar A, Lantbrukare, Mejeripionjär (1834 – 1904)

Lidholm, Hildemar [Hilmer i fb) Albin, f 23 jan 1834 i Gbg, Kristine, d 22 dec 1904 i Vårdinge, Sth. Föräldrar: järnhandl Johan Anders L o Anna Charlotta Tengberg. Drev mejerirörelse på sin egendom Nådhammar, Vårdinge, Sth, 63—68, inneh av mjölkaffär i Sthlm 63—68, av firman Sthlms mejeri 68—70, disponent för M...

Liedberg, C Gustaf (Gösta), Lantbrukare, Riksdagsledamot (1893 – 1976)

Liedberg, Carl Gustaf (Gösta), f 11 juni 1893 i Baldringe, Malm, d 28 dec 1976 i Malmö, Eriksfält. Föräldrar: löjtn Carl Gustaf L o Walborg Andersson. Studentex vid h a l i Malmö vt 11, i krigstjänst 17 maj 12, underlöjtn vid Kronprinsens husarreg:s reserv 31 dec 14, löjtn där 13 sept 18, avsked 27, förvaltare på Ål...

Lilliehöök, Gustaf (Gösta) A, Lantbrukare, Arméofficer, Järnvägsbyggare, Kanalbyggare (1829 – 1922)

9 Lilliehöök, Gustaf (Gösta) Arvid, f 18 mars 1829 i Gbg, Garnisonsförs, d 27 febr 1922 i Uppsala. Föräldrar: majoren Fredrik Gustaf L o frih Augusta Fredrika Charlotta v Nolcken. Furir vid Värmlands reg 20 april 45-22 sept 47, inskr vid UU 8 juni 47, minor vid Säffle kanalbolag 47—48, furir vid Värmlands fältjägarreg 4 juli 48, genomgick J A Hazelius' läroanst för linjeofficerare 48—49...

Lilljebjörn, Knut, Skriftställare, Lantbrukare, Cellist (1765 – 1838)

Lilljebjörn, Knut, f 4 april 1765 på Odenstad, Gillberga, Värml, d 19 maj 1838 i Karlstad. Föräldrar: v häradsh Knut Jacob L o Anna Elisabeth Welin. Sergeant utan lön vid Närkes o Värmlands reg 30 okt 74, inskr vid UU 10 febr 77, fänrik vid nämnda reg 7 dec 84, avsked 12 april 91.

G 1) 6 maj 1788 i Väckelsö, Borgvik, Värml (Stiernstedt 1947, s 58) m Elisabet Johanna (Jeanna) Troili, f ...

Lind, Anders Petter, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker (1828 – 1888)

Lind, Anders Petter, f 19 april 1828 i Tanum, Göt, d 8 maj 1888 i Sthlm (enl db för Tanum). Föräldrar: rdgm Tobias L o Maria Margareta Hansdtr. Hemmansägare på fadernegården Kustorp i Tanum, led av Gbgs o Bohus läns landsting 69-72, 79-80 o 82-87, av AK från 76 (utom vaderiksdagen 87; led av tillf utsk 77-79, 81 o 84, av lagutsk 88). G 8 okt 1856 i Tanum m Anna Elisabeth Carlsdtr, f 4 o...

Linders, Sven, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Trädgårdsmästare, Landstingspolitiker, Jordbruksminister (1873 – 1932)

Linders, Sven, f 14 febr 1873 i Nevishög, Malm, d 16 dec 1932 i Lund (enl db för Nevishög). Föräldrar: lantbrukaren Nils Andersson o Ingår Olsdtr. Trädgårdsmästare o jordbrukare i Nevishög, led av AK 09—17, av FK från 27 (jordbruksutsk 12-17 o från 27, första särsk utsk 27, särsk utsk 28 o 30), led av M...

117 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se