Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Böttiger, L F Carl Wilhelm, Poet, Lingvist, Estetiker (1807 – 1878)

1. Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f. 15 maj 1807 i Västerås, d. 22 dec. 1878 i Uppsala. Föräldrar: apotekaren Karl Fredrik Böttiger och Sofia Vilhelmina Hülphers. Elev vid Västerås gymnasium 1821; student i Uppsala 6 maj 1825; disp. 13 dec. 1827 (Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi, p. IV; pres. J. H. ...

Collin, August Zacharias, Lingvist, Kemist (1833 – 1886)

2. August Zacharias Collin, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1833 i Glimåkra, d 23 juli 1886 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föräldrar: prosten Martin Elmgren Collin och Charlotta Sofia Olin. Student i Lund 3 juni 1852; fil. kand. 17 sept. 1856; disp. 20 febr. 1858; fil. doktor (primus) 1 juni 1859; företog studieresor till England, Skottland o...

Edgren, August Hjalmar, Poet, Lingvist, Språklärare (1840 – 1903)

2. August Hjalmar Edgren, den föregåendes broder, f. 18 okt. 1840 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 9 dec. 1903 i Djursholm. Studerade i Karlstads elementarskola 1849–51 och vid Stockholms lyceum 1854–57; studentex. i Uppsala 22 maj 1858; student vid Uppsala univ. 29 maj s. å.; volontär vid Värmlands reg. 27 ...

Edström, August Enzio, Lingvist, Språklärare (1854 – 1926)

Edström, August Enzio, f. 22 dec. 1854 i Sundsvall, d. 31 dec. 1926 i Sollefteå. Föräldrar: konsuln, bankdirektören Olof August Edström och Eva Maria Rothman. Genomgick Sundsvalls femklassiga läroverk och gymnasieklasserna av Upsala privatläroverk; mogenhetsex. vid Upsala privata elementarläroverk 29 maj 1874; student vid Uppsala univ. 4 sept. 18...

Eklund, Eric, Fysiker, Lingvist (1713 omkring – 1766)

Eklund, Eric, f. omkr. 1713 troligen i Eskilstuna, d. 7 okt. 1766 i Strängnäs. Fadern var antagligen borgare i Eskilstuna. Genomgick trivialskolan i Strängnäs; studier vid Strängnäs gymnasium 1729—36; student vid Uppsala univ. 26 jan. 1736, antecknad som närvarande senast ht. 1752; lektor i logik och fysik vid Strängnäs gymnasium jan. (före 19) 1762; rektor där 1765—66.

G. 6 jan. 1763...

Geijer, A Herman, Etnolog, Lingvist (1871 – 1943)

8 Geijer, Anders Herman, f 17 nov 1871 i Bjursås (Kopp), d 16 sept 1943 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Bengt Otto G o Julia Albertina Fahlvik. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm vt 90, inskr vid UU 12 sept s å, FK 30 jan 97, FL 29 maj 06, sekr hos Undersökn av sv folkmål o förest för dess arkiv i Uppsala 11 dec 13, doc i nord språk vid UU 26 april 18, led av folkminneskommittén 20—23...

Geijer, Per Adolf, Lingvist, Fransklärare (1841 – 1919)

5 Geijer, Per Adolf, f 9 april 1841 på Uddeholm, N Råda (Värml), d 16 april 1919 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Sofia Lovisa v Geijer. Studentex vid UU 28 jan 60, inskr där 30 jan s å, FK 28 mars 68, disp 20 maj 69, FD 31 maj s å, lär i franska vid Uppsala priv elementarlärov ht 66—vt 73, adj i franska o italienska vid UU 16 febr 72, eo prof i romanska språk där 1...

Gjerdman, Olof H, Lingvist (1883 – 1965)

Gjerdman, Olof Henrik, f 29 april 1883 i Nyköping, d 27 juni 1965 i Uppsala. Föräldrar: bagaren Carl Olof G o Hulda Charlotta Johansson. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 13 juni 03, inskr vid UU 14 sept 03, FK 27 okt 08, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn 11—21 o 25—29, FL 29 maj 17, disp 24 maj 18, FD 31 maj 18, doc i fonetik 16 sept 18—30 juni 50, adjunkt i modersmålet o tyska vid Upps...

Goodwin, H (Henry) C H B, Fotograf, Lingvist (1878 – 1931)

Goodwin, Heinrich (Henry) Carl Hugo Buergel, f 20 febr 1878 i München, Tyskland, d 11 sept 1931 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: landskapsmålaren Hugo Bürgel o Marie Prantl. Dr phil i Leipzig 03, inskr vid UU 20 maj 04, sv medborgare 31 dec 07, lektor i tyska vid UU 06 (förordn 12 juni)—09, flyttade till Sthlm 03, anställd som lexikograf vid P A Norstedt & Söner, öppnade fotoateljé i Sth...

Grape, Anders W, Lingvist, Universitetsbibliotekarie (1880 – 1959)

Grape, Anders Wilhelm, f 7 mars 1880 i Gävle, d 29 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: 1:e stadsläkaren Erik Adolf G o Anna Lovisa Célanire Rydwall. Mogenhetsex vid Gävle h a l 31 maj 98, inskr vid UU 12 sept 98, FK 16 sept 01, eo amanuens vid UUB 8 sept 05, FL 15 dec 09, disp pro gradu 29 maj 11, FD 31 maj s å, amanuens vid UUB 1 jan 10, 2:e bibi 17 okt s å, l:e bibi 15 dec 11, överbibl o chef...

Grip, Elias, Kulturhistoriker, Lingvist (1873 – 1942)

Grip, Elias, f 20 april 1873 i Stockholms-Näs (Upps), d 6 aug 1942 i Norrköping. Föräldrar: kvarnägaren Abraham Jonsson G o Hanna Åkesson. Mogenhetsex i Sthlm 17 maj 93, inskr vid UU 4 sept 93, FK 29 maj 96, FL 16 sept 99, disp pro gradu 29 maj 01, FD 31 maj 01, provar vid Uppsala h a l läsåret 01—02, språkstudier vid univ i Berlin, Leipzig o Heidelberg juni 02—aug 03, lärare i tyska vid Lyc...

Hagberg, Carl August, Översättare, Lingvist (1810 – 1864)

2 Hagberg, Carl August, son till H 1, f 7 juli 1810 i Lund, d 8 jan 1864 där. Inskr vid UU 12 juni 26, mag 16 juni 30, eo amanuens vid UUB 19 sept 32, doc i grekiska litteraturen vid UU 14 maj 33, prof i estetik o moderna språk vid LU 13 april 40, red för SAOB 55, prof i nordiska språk vid LU 30 dec 58. Översättare. — SA:s Karl Johanspris för berömlig...

Hagberg, J Theodor, Författare, Lingvist (1825 – 1893)

3 Hagberg, Jacob Theodor, bror till H 2, f 20 jan 1825 i Sthlm (Klara), d 23 maj 1893 där (Ad Fredr). Inskr vid UU 11 juni 42, FK 4 dec 47, mag 16 juni 48, disp för docentur 24 maj 51, doc i franska litteraturen 28 aug 51, adjunkt i franska o italienska 29 maj 60, prof i nyeuropeisk lingvistik o modern litt 17 april 68—7 aug 90, allt vid UU.

G ...

Hellquist, G Elof, Lingvist, Ortnamnsforskare (1864 – 1933)

Hellquist, Gustaf Elof, f 26 juni 1864 i Norrköping, d 7 mars 1933 i Lund. Föräldrar: postmästaren Carl Gustaf H o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 26 maj 83, inskr vid UU 5 sept 83, FK 26 maj 86, FL vid UU 21 okt 89, disp pro gradu där 30 maj 90, FD 31 maj 90, doc i nord språk vid UU 3 sept 90—vt 98, eo lär vid Gävle h a l 91—93, adjunkt i engelska, tyska o sv v...

Hesselman, Bengt I, Lingvist (1875 – 1952)

2 Hesselman, Bengt Ivar, bror till H 1, f 21 dec 1875 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 6 april 1952 i Uppsala. Mogenhetsex vid h a latinlärov å Norrmalm i Sthlm 15 maj 93, inskr vid UU 18 sept 93, FK 15 sept 96, FL 31 jan 01, disp pro gradu 27 maj 02, FD 31 maj 02, doc i nord språk vid UU 4 juni 02, prof i nord språk vid Gbgs högsk 14 okt 14, led a...

Hjelmqvist, A Theodor, Lärare, Nordist, Lingvist (1866 – 1944)

1 Hjelmqvist, Anders Theodor, f 11 april 1866 i Växjö, d 2 juli 1944 i Lund. Föräldrar: kh Bengt Peter Anders H o Caroline Louise Kuylenstierna. Mogenhetsex vid Lunds h a l 28 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, FK 29 maj 86, eo amanuens vid hist mus 88—92, FL 22 maj 90, disp 4 febr 91, doc i fornnord litt 25 febr 91 (nord språk från 28 maj 02)—19, allt vid LU, lär vid h elementarskolan för fli...

Hof, Sven, Gymnasielärare, Lingvist (1703 – 1786)

Hof, Sven, f 18 jan 1703 i Skara, d 25 aug 1786 på Ulvängen, Väring, Skar. Föräldrar: rektorn kh Johan H o Christina Wallvik. Inskr vid UU 19 sept 21, disp 24 maj 31, mag 15 juni 31, informator hos bl a riksrådet greve Gustaf Bonde, presidenten D N v Höpken o landshövd P v Danckwardt i Falun, v konsistorienotarie o adjunkt i Skara 15 febr 38, domkyrkosyssloman 26 sept 39, ord konsistorienota...

Hoppe, E Otto L, Lingvist, Seminarielärare, Lexikograf (1857 – 1919)

Hoppe, Ernst Otto Liebegott, f 13 febr 1857 i Ljung, Ög, d 5 aug 1919 i Lund. Föräldrar: jägmästaren Ernst Otto Lorentz H o Maria Elisabeth Lunér. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 8 juni 77, inskr vid UU 27 sept 77, FK där 28 jan 82, litt bitr hos P A Norstedt & söner 86—92, extra lär i tyska språket vid Högre lärarinnesem i Sthlm 90— 97, medl av SA:s ordboksred 97, souschef 03, arbetsch...

Kahl, Åke (Achatius) J, Präst, Lingvist (1794 – 1888)

Kahl, Åke (Achatius) Johan, f 17 okt 1794 i S:t Ibb, Malm, d 24 jan 1888 i Lund. Föräldrar: prosten Mauritz K o Helena Catharina Sjöberg. Inskr vid LU 22 sept 06, disp pro exercitio 17 juni 12, ex philologicum 16 dec 12, ex philosophicum 23 april 14, disp pro gradu 1 juni 14, mag 22 juni 14, doc i romersk vältalighet 28 juni 15, allt vid LU, v rektor vid Helsingborgs skola 11 okt 15, ad...

Lindqvist, Axel M, Nordist, Lingvist, Språklärare (1882 – 1959)

Lindqvist, Axel Martin, f 15 nov 1882 i Malmö, Caroli, d 27 sept 1959 i Gbg, Vasa. Föräldrar: byggmästaren Anders L o Maria Landgren. Mogenhetsex vid Malmö h a l 4 juni 01, inskr vid LU 6 sept 01, studerade periodvis vid bla univ i Greifswald, Göttingen o Leipzig 04—30, FK vid LU 14 sept 04, FL där 27 maj 09, lär vid Lunds privata h lärarinnesem 09—16, disp vid LU 27 april 12, doc i nor...

Löfvenberg, Mattias T, Lingvist, Anglicist (1907 – 1981)

Löfvenberg, Mattias Teodor, f 22 juli 1907 i Gräsgård, Kalm, d 8 april 1981 i Nacka. Föräldrar: skepparen Axel Teodor L o Sigrid Edith Teorinda Hansson. Studentex vid Karlskrona h a l 9 juni 26, inskr vid LU 3 sept 26, FM där 31 maj 30, medarb vid Hermods korrespondensinst 33–69, FL vid LU 15 dec 38, disp 29 jan 42, doc i engelska språket 14 april 4...

Neuman, Erik G, Gymnasielärare, Lingvist (1883 – 1959)

Neuman, Erik Gustav, f 12 jan 1883 i Skara, d 3 dec 1959 i Lidingö. Föräldrar: rektorn FD Carl Julius N o Märta Sofia Vilhelmina v Zengerlein. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 12 juni 01, inskr vid UU 20 sept 01, FK där 31 jan 05, FL där 31 mars 10, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn ht 10–vt 13, extralär vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm ht 13–vt 16, adjunkt i modersmålet o tyska vi...

Nordén, G Arthur, Journalist, Lingvist, Arkeolog, Manusförfattare (1891 – 1965)

Nordén, Gustaf Arthur, f 22 dec 1891 i Norrköping, Olai, d 3 okt 1965 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: möbelsnickaren Gustav Fredrik N o Ida Amanda Nilsson. Elev vid Norrköpings h a l ht 03, studentex där 13 maj 10, inskr vid UU ht 10, FK där 30 maj 13, lär vid Värmlands läns folkhögsk i Molkom 5 mars

Nordin, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Historiker, Biskop, Teolog, Lingvist (1749 – 1812)

2 Nordin, Carl Gustaf, bror till N 1, f 2 jan 1749 i Sthlm, Svea livg:s norra bat, d 14 mars 1812 i Härnösand. Inskr vid UU 20 sept 63, disp pro gradu 26 maj 73, mag där 17 juni 73, amanuens vid UUB 18 okt 73, doc vid fil fak vid UU 19 okt 74, eloquentiae et poeseos lektor vid gymn i Härnösand 13 juni 75, kh i survivance i Skellefteå 1 j...

Nordlander, Johan, Historiker, Lingvist, Etnograf (1853 – 1934)

Nordlander, Johan, f 25 dec 1853 i Multrå, Vnl, d 4 dec 1934 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lantbrukaren Henrik Hansson o Brita Margareta Jansdtr. Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 28 maj 75, inskr vid UU ht 75, FK där 24 maj 80, extra lärare o vik adjunkt vid h a l i Härnösand 8081 o vt 83, v...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se