Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Johansson, E Simon T, Geolog, Markforskare (1881 – 1944)

Johansson, Erik Simon Tage, f 27 jan 1881 i Ålem, Kalm, d 27 april 1944 i Danderyd, Sth. Föräldrar: lantbrukaren Johan Erik Jonsson o Fredrika Jonsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Kalmar 30 maj 02, inskr vid UU ht 02, FK där 15 dec 06, praktikant på Ödebo gård, Dörby, o Hedersrum, Ålem, båda Kalm, 06—07, frielev vid Ultuna lantbruksinst 1 nov 07, agronomex där 20 okt 09, stipendiat där 09—10, FL...

Mattson, Sante E, Markforskare, Kemist (1886 – 1980)

Mattson, Sante Emil, f 6 juli 1886 i Grevie, Krist, d 29 maj 1980 i Båstad, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf M o Johanna Pålsdtr. Anställd hos stadskemisten D S Hector i Malmö jan 02–aug 04, språkstudier i Tyskland o England vintern 04–05, påbörjade studier i California, USA, maj 05, inskr vid University of California, Berkeley, 20 aug 10, bachelor of science där 11 maj 15, kemist ...

Odén, N F Svante, Meteorolog, Markforskare (1924 – 1986)

2 Oden, Nils Frederick Svante, son till O 1, f 29 april 1924 i Sthlm, Osc, d 31 juli 1986 (kbf i Uppsala, Gottsunda). Studentex vid h a l för gossar å Södermalm i Sthlm 28 april 43, inskr vid Lantbrukshögsk 1 nov 47, amanuens vid instit för marklära där 1 febr 49, tf förste assistent 1 aug 53–31 aug 57, agronomex 11 juni 54, agron lic 18 febr 57, tf doc i marklära 1 sept 57–30 juni ...

Romell, Lars-Gunnar T, Botanist, Markforskare (1891 – 1981)

2 Romell, Lars-Gunnar Torgny, son till R 1, f 22 jan 1891 i Sthlm, Hedv El, d 28 mars 1981 i Djursholm. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm i Sthlm 20 maj 08, inskr vid StH ht 08, FM 17 april 15, FL 21 sept 18, disp 23 maj 22, FD 30 maj 22, allt vid StH, assistent vid naturvetensk avd vid Statens skogsförsöksanstalt 1 dec 1831 dec 29 ...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se