Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
89 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Sten Bengtsson, Riddare, Marsk (– 1408)

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Öland men synes under senare delen av sitt liv ...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1350)

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståthållarna på Älvsborg 26 febr 1599, ensam ståth där 1 ...

(Horn), Klas Kristersson, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (– 1566)

2 Klas Kristersson, brorson till H 1, d 9 sept 1566 i Stora Åby prästgård (Ög), begr i Uppsala domkyrka. Föräldrar: slottsfogden Krister Klasson (Horn) o Ingeborg Siggesdtr (Sparre). Köksmästare vid hovet 49, jämte H 1 befälhavare över krigsfolket i Finland 12 dec 54, jämte Jakob Bagge överste för de i Viborg förlagda knektarna 27 okt 55, ståthållare på Viborg 15 juni 56 (ny fullm ...

(Lillie), Brynte Birgersson, Häradshövding, Befallningsman, Fältmarskalk (– 1586)

Brynte Birgersson, d 19 jan 1586, sannolikt i Kalmar. Far: häradshövdingen Birger Andersson (Lillie). Tidigast nämnd 29 aug 61 (Orig:genealogierna), nämnd i RR som brandmästare (person som ombesörjde brandskattningen) 4 juli 66, en av de båda interimsbefålhavarna i Västergötland senast 1 okt 66, namnes som fältmarskalk 18 febr 67 men ej senare, häradsh i Kulling, Älvsb, från 15 aug 68 (Almqu...

(Natt och Dag), Åke Axelsson, Riksråd, Riksmarskalk (1594 – 1655)

10 Åke Axelsson, sonsons sonson till N 8, f april 1594 på Göksholm, Stora Mellösa, Ör (Marks v Würtenberg), d 1 febr 1655 (E 1052) på Rinkesta, Ärla, Söd, begr i Stora Mellösa (Marks v W). Föräldrar: häradsh Axel Johansson o Ingel Bonde. Inskr vid univ i Helmstedt 15 mars 10, i Wittenberg 29 mars 10, kammarjunkare hos Gustav II Adolf 12, disp vid univ i Tübingen 6 april 14, hertig K...

(Puke) Erik Kettilsson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1396)

Erik Kettilsson (kallad Erik Puke i 4 brev från åren 136771), d omkr 1 febr 1396. Föräldrar: riddaren Kettil P (i sitt sigill o i ett brev kallad Kettil Ragvaldsson) o sannolikt en dotterdotter till Brud Bänason (Lejonansikte). Förekommer tidigast 61, blev marsk senast 64 o riddare något av åren 6467 (sannolikt 65), var kung...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, Militär (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni s. å.; bevistade affärerna vid Egezin 8 okt. s. å., P...

Arnim, von, Hans Georg, Fältmarskalk (1583 – 1641)

Arnim (Arnimb), Hans Georg von, f. 1583 på slottet Boitzenburg i Uckermark, d 28 apr. 1641 (n. st.) i Dresden. Föräldrar: lantfogden och hovmarskalken Bernd von Arnim och Sofi von der Schulenburg-Löcknitz. Student i Frankfurt an der Oder våren 1599; anträdde därefter resor, som bl. a. skola ha fört honom till Paris. Inträdde i tjänstgöring vid det kurbrandenburgska hovet i Königsberg 1612 me...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska armén under Gustav Horn sommaren 1634 och dess fält...

Banér, Axel, Riksråd, Riksmarskalk (1594 – 1642)

9. Axel Banér till Herrborum, Edshammar, Braheberg och Adsel, broder till B. 78, f. sept. 1594 på Djursholm, d 12 aug. 1642 på Ulvesund (Kungsör). Åtnjöt undervisning i hemmet. Förklarades varaktig av Gustav II Adolf 1615 och antogs till dennes kammarjunkare s.å.; kammarherre; åtföljde dec. 1617 hertig Karl Filip på dennes utländska resa men insjuknad...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående [B. 7, B. 8, B.9], f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlöjtnant vid hovregementet i början av år 1620; erhöll öve...

Banér, Gustaf (Persson), Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst; landshövding på Gottian d 22 juni 1648–29 nov. 1650; krigsråd 6 juni...

Bergfalk, Pehr Erik, Jurist, Kammarskrivare (1798 – 1890)

Bergfalk, Pehr Erik, f. 4 febr. 1798 i Överselö, d. 31 jan. 1890 i Stockholm. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Österhaninge, prosten Erik Bergfalk och Maria Sofia Thyselius. Student i Uppsala 23 apr. 1816; disp. 31 maj 1817 (Fidelium e triplici [grekisk text] per Christum liberatio ex capite epistolæ ad Romanos VIII: VO, p. II; pres. J. O. Holmström); fil. kand. 18 febr. 1824; ...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, Kungligt råd, Generalguvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående [B.23 o B.24], f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, Strövik och Vattholma. Student i Uppsala...

Bielke, Nils Adam, Riksråd, Överstemarskalk, Kollegiepresident (1724 – 1792)

30. Nils Adam Bielke, son till B. 27, f. 30 jan. 1724 i Gröteborg, d 20 juni 1792 på Sturefors, Vists socken i Östergötland. Vistades på Krageholm i Skåne 1727–33; student i Lund 3 nov. 1733, i Uppsala 12 okt. 1738, ånyo i Lund ht. 1739–vt. 1741 och vid Greifswalds universitet ht. 1741—vt. 1743. Erhöll kammarherrefullmakt 28 jan. 1738, tillträdde hösten 1743; medföljde beskickninge...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk, Riksdagsman (1820 – 1894)

1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835–22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h. artilleriläroverket å Marieberg 1839–22 mars 1842; repetitör därstä...

Boman, Petter (Pehr) Conrad, Musikhistoriker, Tonsättare, Kammarskrivare (1804 – 1861)

Boman, Petter (Pehr) Conrad, f. 6 juni 1804 i Stockholm, d 17 mars 1861 därstädes. Föräldrar: kofferdikaptenen Hans Gustav Boman och Sofia Margareta Heldt. Student i Uppsala 20 juni 1821. E. o. kammarskrivare i tullverkets bokslutskontor 28 okt. 1822; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 19 sept. 1823; kammarskrivare i tullverkets kammarkontor 11 apr. 1827; revisor i...

Bonde, Carl, Riksråd, Hovrättspresident, Riksmarskalk (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 maj 1758. E. o. kanslist vid kanslikollegium 20 jan. 1757; erhöll kamma...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642–53; tillika tf. landshövding i Nora och L...

Bonde, Tord Karlsson, Riksråd, Hövitsman, Marsk (– 1456)

3. Tord Karlsson Bonde, den föregåendes son, f. trol. på 1420-talet, d (mördad) å Karlsborg i dv. norska Viken omkr. 16 maj 1456. Nämnes som »fäste» i ett brev 13 nov. 1447; riddare vid Karl Knutssons tronbestigning 1448; åtföljde denne på kröningsresan till Trondhjem 1449 och var då redan riksråd; slottsherre å Axvall och hövitsman över Västergötland från sensommaren 1452; därjämt...

Brahe, Magnus, Diplomat, Riksråd, Riksmarsk, Riksdrots (1564 – 1633)

4. Magnus Brahe, broder till B. 2 och 3, f. 25 sept, 1564 på Tynnelsö, d 3 mars 1633 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm, herre till Lindholmen, Lyckas och Axholm. Reste utrikes efter grundläggande studier hemma och besåg Europas främsta länder. Åtföljde brodern Erik på dennes beskickning till drottningen av England och konungen av Skott...

Brahe, Magnus, Arméofficer, Riksmarskalk (1790 – 1844)

14. Magnus Brahe, den föregåendes son, f. 2 sept. 1790 på Rydboholm, d 16 sept. 1844 i Stockholm. Student i Uppsala 11 okt. 1805. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 14 apr. 1809; reste som ambassadkavaljer till Frankrike s. å.; kabinettskammarherre 6 aug. s. å.; kornett vid livgardet till häst 20 febr. 1810; löjtnant därstädes.10 apr. s. å.; åtföljde sin fader på dennes bes...

Brahe, Magnus Fredrik, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssnämnda regemente 11 juli s. å., löjtnant i ar...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618−21 och 1623−25 utrikes; studerade i Giessen 16...

Creutz, Johan, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Domare (1651 – 1726)

4. Johan Creutz, den föregåendes broder, f. 7 apr. 1651 i Åbo, d. 16 sept. 1726 därstädes. Student i Uppsala 1 okt. 1663; reste utrikes 1667; inskriven vid Strassburgs universitet 1 aug. 1670. Anställd i engelsk örlogstjänst 1671; överlöjtnant vid engelska amiralitetet 12 sept. 1672; kapten därstädes 1674; kapten i svenska flottan 15 juni 1674; major vid amiralitetet 22 dec. 1674; ...

Cronhamn, Jöns (Johan) Peter, Organist, Musikkritiker, Musiklärare, Tonsättare, Kammarskrivare, Flöjtist (1803 – 1875)

1. Jöns (Johan) Peter Cronhamn, f. 7 maj 1803 i Östra Karups socken, d. 15 juni 1875 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren å Dömestorp i Hasslövs socken, överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm och Gunhild (Gunilla) Fredrika Cronhamn. Lärde glasmästaryrket hos sin morbror glasmästaren Lars Cronhamn i Lund; gick vid tio års ålder i gördelmakarlära i Lund; elev vid Musikaliska akade...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635–36 och i Söderköping 1637–maj 1638; elev vid Nikolaus Detris skr...

De la Gardie, Magnus Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler (1622 – 1686)

4. Magnus Gabriel De la Gardie, den föregåendes son, f. 15 okt. 1622 i Reval, d. 26 apr. 1686 å Vänngarn, S: t Olovs socken. Greve till Läckö, Arensburg och sedermera Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket (se nedan). Student vid Uppsala universitet 27 maj 1635; rector illustris därstädes nov. 1639–9 juni 1640; reste för sin utb...

De la Gardie, Magnus Julius, Riksråd, Överstemarskalk (1669 – 1741)

13. Magnus Julius De la Gardie, de trenne föregåendes kusin, son till D. 9, f. 14 apr. 1669, d 28 apr. 1741 i Stockholm. Greve till Tullgarn, friherre till Sjö, herre till ett betydande antal egendomar i olika delar av landet (se nedan). Gick omkr. 1690 troligen först i fransk och därpå under G. F. Lewenhaupt i venetiansk krigstjänst; kapten, överstelöjtnant 1703 samt slu...

Dohna, Christoff Delphicus, Fältmarskalk (1628 – 1668)

1. Christoff Delphicus, burggreve' och greve zu Dohna (skrev sig Dhona), f. 4 juni 1628 i Delft, Nederländerna, d. 21 maj 1668 i London. Föräldrar: Christoff, burggreve och greve zu Dohna, och grevinnan Ursula von Solms-Braunfels. Inskrevs som barn vid prinsens av Oranien livgarde, kapten och kompanichef 16 maj 1646; kammarherre hos drottning Kristina 28 jan. 1653; överste för Livgardet 16 j...

Douglas, Ludvig W A, Landshövding, Riksmarskalk, Utrikesminister (1849 – 1916)

4. Ludvig Wilhelm August Douglas, brorsons sonsons sonson till D. 3, f. 26 (ej 24) nov. 1849 i Zörich, Schweiz, d. 20 juli 1916 i Lysekil. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Carl Israel Wilhelm D. och grevinnan Louise Catherine Caroline von Langenstein und Gondelsheim. Abiturientex. i Karlsruhe 1869; student i Heidelberg 30 okt. 1869; student i Uppsala 5 maj 1870; preliminärex....

Duwall, Johan Diedric, Arméofficer, Lantmarskalk, Politiker (1723 – 1801)

4. Johan Diedric Duwall, sonsons son, f. 5 okt. 1723 på Bredsjö, Järlåsa sn (Upps.), d. 12 mars 1801 på Näsby i Taxinge sn (Söd.). Föräldrar: majoren friherre Sven Duwall och friherrinnan Sofia Charlotta Kruuse af Verchou. Volontär vid Livreg. till häst 1737; student vid Uppsala univ. 15 juni 1738; volontär vid Livgardet till fot 1741; furir 1742; livdrabant 16 okt. s. ...

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, Riksråd, Fältmarskalk (1663 – 1732)

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, f. 1663 i Livland, d. natten mellan 2 och 3 juli 1732 i Stockholm. Föräldrar: majoren Carl Fredrik Dricker och Anna Elisabeth Sass. Kadett vid Fürstenbergs reg. i fransk tjänst 1688; fänrik där s. å., löjtnant 1691, kapten aide-major 1695; generaladjutant i svensk tjänst 14 nov. 1700; överste för ett av honom värvat dragonreg. 12 dec. 1703; generalmajor av kaval...

Ehrensvärd, Augustin, Tecknare, Fältmarskalk, Artilleriofficer (1710 – 1772)

2. Augustin Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 25 sept. 1710 på Fullerö, Barkarö sn (Vm.), d. 4 okt. 1772 på överstebostället Saaris, Virmo sn, Finland, samt begr. på Sveaborg, varest han gravsattes 1 juli 1783. Volontär vid artilleriet 1726; överfyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1 jan. 1728; fick K. tillstånd att med bibehållande av Jonen idka studier vid universitet 3 okt. s...

Erengisle Näskonungsson, Riksråd, Marsk (– 1328)

Nämnes från 1319, d. (enligt annalnotis) 30 mars 1328. Var riksråd 21 mars 1319; kallas väpnare ännu i maj 1326, men riddare 29 juli 1327, troligen dubbad 21 juni 1327; var marsk 13 sept. 1322, troligen utnämnd efter 20 juli s. å. Var mö...

Essen, von, Hans Henric, Arméofficer, Statsråd, Riksmarskalk (1755 – 1824)

3. Hans Henric von Essen, son av E. 2, f. 26 sept. 1755 på Kavlas i Hömbs sn (Skarab.), d. 28 juli 1824 i Uddevalla. Student vid Uppsala univ. 3 okt. 1766; studerade där och i Göttingen till 1770; fanjunkare vid Mörnerska husarreg:tet 1 jan. 1768; sekundadjutant där 27 sept. s. å.; kornett vid Västgöta kavallerireg. 27 jan. 1773; stabslöjtnant där 20 dec. 1775; hovstallmästare 5 ju...

Fersen, Fredrik Axel von, Riksråd, Fältmarskalk, Politiker (1719 – 1794)

7. Fredrik Axel (von) Fersen, bror till F. 6, f. 5 april 1719 i Stockholm (dp 8 april i Jak.), d. 24 april 1794 där (ibid.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 10 sept. 1733, vid Lunds univ. 8 okt. 1734; volontär vid Livreg. till häst 1737; korpral där 1738; kapten vid franska reg. Royal Alsace 6 maj 1740; adjutant vid Livreg. till häst 30 dec. s.å.; deltog i fältt...

Fersen, von, H Axel, Arméofficer, Riksmarskalk (1755 – 1810)

8. Hans Axel (von) Fersen, son av F. 7, f. 4 sept. 1755 i Stockholm (Jak.), massakrerad till döds på dåv. rådhusgården där 20 juni 1810. Korpral vid Livreg. till häst 11 dec. 1770; löjtnant à la suite i franska reg. Royal Bavière s. å.; livdrabant 21 jan. 1771; elev vid krigsskolan Carolinum i Braunschweig, sedan vid militärakademien i Turin s. å.; kornett vid Smålands kavallerireg...

Fersen, von, Otto Wilhelm, Fältmarskalk (1623 – 1703)

1. Otto Wilhelm von Fersen, f. 25 juli 1623 i Reval (lik-pred.), d. 23 april 1703 på Kurnal vid Reval. Föräldrar: lantrådet Hermann von Fersen och Margareta Anrep. Kom till Sverige vid 1640-talets början; hovjunkare hos drottning Kristina (likpr.); kornett vid Östgöta kavallerireg. (likpr.); deltog i kriget mot Danmark 1643–45; tjänstgjorde vid svenska armén i Tyskland 1645–48; ryt...

Fleming, Claes A, Lantmarskalk, Riksmarskalk (1771 – 1831)

15 Fleming, Claes Adolph, brorsons son till F 14, f 25 april 1771 på Lydinge, Stavby sn (Upps), d 12 maj 1831 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: hovmarskalken frih Johan Casimir F o grev Florentina Henriette Hamilton. Inskr vid Uppsala univ 13 okt 1786, fänrik vid livgardet 8 mars 1782, löjtn där 6 dec 1787, avsked 12 mars 1790, kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 19 maj 1794, överste...

Fleming, Erik, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1616 – 1679)

9 Fleming, Erik (Henriksson), son till F 7 i hans 1:a g, f 19 febr 1616 på Edeby gård, Salems sn (Sth; enl gravmonument i Sorunda kyrka), d 19 april 1679 på Riksten, Botkyrka sn (Sth). Medföljde 1634 som kammarh sin far på beskickningen till Moskva, assessor i generalbergsamtet 1637, studieresa till Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland o Frankrike 1639–42, inskr vid Leide...

Fleming, Henrik, Lantmarskalk, Ståthållare (1584 – 1650)

7 Fleming, Henrik (Klasson), son av F 6 i hans 1:a g, f 15 aug 1584 (enl uppg på F:s gravvård i Virmo kyrka), d 7 nov 1650 i Sthlm. Inskr vid Rostocks univ 1602, hovjunkare 1605, i tjänst vid Karl IX:s livkomp s å, löjtn vid adelsfanan 1610, ryttmästare för Upplands ryttare 1611, häradsh i Sollentuna hd (Sth) 1613–17, ståth över Viborgs o Nyslotts län 26 dec 1617 (vartill...

Fleming, Klas, Riksråd, Riksmarsk, Ståthållare, Riksamiral (– 1597)

5 Fleming, Klas (Eriksson), son av F 2, f på 1530-talet, d 13 april 1597 i Pojo sn (Nyland), begr i Pargas kyrka. Hövitsman under kriget mot Ryssland 13 febr 1556, ridd vid Erik XIV:s kröning 29 juni 1561, lagman i Söderfinne lagsaga 12 mars 1562–1576, utnämndes till ståth i Pernau 8 juli (tilltr senast 5 okt) 1562 o till överste befalln:man på Wittensten 5 jan 1563 (till...

Fleming, Klas, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665–69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671–74, hovråd i k kansliet 13 mars 1674, bankofullm 29...

Gripenhielm, Nils, Landshövding, Lantmarskalk (1653 – 1706)

2 Gripenhielm, Nils, son till G 1 i hans 1:a g, f 1653, begr 27 mars 1706 i Falun. Inskr vid UU 4 sept 61, hovråd 13 mars 74, dir över KB 4 jan 76, lagman på Öland 27 jan 81, förflyttad till Östergötland 1 febr 82 o till Uppland 22 okt 86, landshövd i Kopparbergs län 15 jan 92, lantmarskalk vid riksdagen 97, k råd o president i Bergskoll 06 men dog före tillträdet.

G 80 m fr...

Grundel-Helmfelt, Simon, Riksråd, Fältmarskalk (1617 – 1677)

Grundel-Helmfelt, Simon (före adl Grundell), f 25 sept 1617 i Sthlm, d 14 juli 1677 i slaget vid Landskrona. Föräldrar: borgmästaren Jacob Grundell o Elisabeth Depken. Major vid artilleriet 43, generaladjutant hos Torstenson 44, överstelöjtn vid Torstensonska livreg 45, adl med namnet Hjelmfelt 9 maj 46, generalkvartermästare vid huvudarmén i Tyskland o överste för ett dragonreg 46, kommenda...

Gyldenstolpe, Nils, Diplomat, Lantmarskalk, Kanslipresident, Kungligt råd (1642 – 1709)

2 Gyldenstolpe, Nils, son till G 1, f 5 nov 1642 i Åbo, d 4, själaringn 5 maj 1709 i Sthlm (Nik). Inskr vid Åbo akad 50, anställd i kansliet 63, sekr i justitierevisionen 29 juli 64, revisionssekr 29 nov 65, häradsh i Vättle o Askim med Ö Hisingen (Älvsb) 17 okt 70 (fullm konf 16 juni 80)—85, legationssekr till Khvn 31 juli 75, kommissionssekr:s fullm 19 april 76, eo envoyé i Haag ...

Gyldenstolpe, A F Nils, Arméofficer, Riksmarskalk, Lantförsvarsminister (1799 – 1864)

5 Gyldenstolpe, Adolph Fredrik Nils, son till G 4, f 28 jan 1799 i Sthlm (Hovf), d 26 maj 1864 där (Jak). Inskr vid UU 2 febr 16, stor teol ex 28 nov 16, matem ex 17 febr 17, korpral utan lön vid livreg:s husarkår 8 nov 17, kansliex vid UU 8 dec 17, kornett utan lön vid livreg:s husarkår 9 dec 17, eo kanslist i kanslistyr 15 jan 18, officersex 2 maj 18, kornett vid Livg till häst 1...

Gyllenborg, Henning Adolf, Riksråd, Lantmarskalk, Hovkansler (1713 – 1775)

4 Gyllenborg, Henning Adolf, brorson till G 2 o G 3, f 11 juni 1713 på Lindsta, Järlåsa (Upps), d 29 nov 1775 i Sthlm (Klara). Föräldrar: överstelöjtn greve Anders G o frih Virginia Christina Kruuse af Verchou. Inskr vid UU 9 nov 23, rector illustris där 17 juni 31, hovjunkare 28 juni 31, inskr vid LU 32, eo kanslist i k kansliet 32, kammarherre 23 okt 32, överintendents ...

89 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se