Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
80 träffar, sida:  1 2 
Agner, Eric Nilsson, Matematiker, Lantmätare (1642omkr – 1727)

Agner, Eric Nilsson, f. i Angsta, Arnäs socken, omkr. 1642, d 1727. Bondson. E. o. lantmätare 1680; fick kammarkollegiets fullmakt på ord. lantmätarbeställningen i Södermanlands län 20 juli 1683; erhöll avsked 1720; bodde sedan på Bönsta gård IV2 mil från Nyköping.

Gift med Dorotea Sofia Njure, d 1716.

Aurén, Pehr, Gymnasielärare, Matematiker, Astronom (1761 – 1842)

Aurén, Pehr, f. 27 mars 1761 i Selånger, d 23 jan. 1842 i Härnösand. Föräldrar: bonden Henrik Ersson och Karin Nilsdotter. Intogs vid Härnösands gymnasium ht. 1774; student i Uppsala 23 febr. 1782; disp. 11 okt. 1786 (De inventis Herschelii astronomicis, pres. V. J. Huss); fil. kand. 21 apr. 1790; disp. 12 juni s. å. (De adscensu aquae inter plana vitrea, pres. Z. Nordmark); fil. magister 16...

Bendixson, Ivar O, Matematiker, Högskolerektor (1861 – 1935)

Ivar Otto Bendixson, f. 1 aug. 1861 å Bergshyddan, Djurgårdsbrunn. Föräldrar: grosshandlaren Vilhelm Emanuel Bendixson och Tony Amalia Warburg. Genomgick nya förberedande elementarskolan, som sedan övergick i Stockholms ateneum; avlade mogenhetsexamen 25 maj 1878; inskriven vid tekniska högskolan 13 sept. s. å.; student vid Uppsala universitet vt. 1879; fil. kand. 27 jan. 1881; inskriven vid...

Berger, Alexander F, Matematiker (1844 – 1901)

2. Alexander Fredrik Berger, den föregåendes son, f. 30 juni 1844 på Södra Håkanbol i Nysunds socken, d. 9 juni 1901 i Uppsala. Intogs i Örebro h. elementarläroverk 1853; student i Uppsala 20 maj 1862; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 24 maj 1873; fil. doktor 31 maj 1875; vistades med offentligt understöd i Berlin under vintersemestern 1885—86 fö...

Bergsten, Nils Johan, Matematiker (1759 – 1837)

Bergsten, Nils Johan, f. 22 maj 1759 i Uppsala, d 25 febr. 1837 i Gävle. Föräldrar: konrektorn i Uppsala, sedermera lektorn i Gävle Karl Bergsten och Ingrid Elisabet Löfstadius. Student i Uppsala 4 sept. 1772; disp. 11 dec. 1776 (De scriptis veterum analyticis; pres. L. Nordmarck); fil. kand. 5 dec. 1781; disp. 11 maj 1782 (Diss. gradualis sistens controversiam de loga-rithmis numerorum nega...

Bilberg, Johan, Biskop, Teolog, Matematiker, Astronom (1646 – 1717)

1. Johan Bilberg, f. 17 nov. 1646 i Mariestad, d 11 mars 1717. Föräldrar: rector scholæ därstädes, sedermera kyrkoherden i Berg Jonas Amberni och Ingrid Birgitta Joakimsdotter Denckert. Student i Uppsala sept. 1659; disp. 29 aug. 1668 (Philosophicorum thematum τϱιάς ; pres. P. E. Ljungh); fil. kand. 1672; företog åren 1673–77 såsom lärare för friherre Ulf Bonde, K. rådet Tord Bondes son, en ...

Bilmark, Johan, Historiker, Matematiker (1728 – 1801)

Bilmark (Billmark), Johan, f. 3 juli 1728 i Skara, d 12 apr. 1801 i Åbo. Föräldrar: teol. lektorn, slutligen kyrkoherden i Vinköl Johan Bilmark och Anna Maria Bierchenia. Student i Åbo 10 sept. 1746; disp. 3 okt. 1750 (De Holmgardia, p. I och II; pres. A. Scarin) samt 31 mars 1752 (Diss. sistens methodum determinandi sequationes temporis; pres. J. Gadolin); fil. magister 25 juli 1754 (primus...

Björling, Carl Fabian Emanuel, Matematiker, Skolman (1839 – 1910)

3. Carl Fabian Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 30 nov. 1839 i Stockholm, d 6 maj 1910 i Lund. Elev vid elementarläroverket i Västerås; student i Uppsala 19 maj 1857; fil. kand. 15 dec. 1862; disp. 16 maj 1863; fil. doktor (primus) 30 maj s. å.; företog en vetenskaplig studieresa till Frankrike, Schweiz och Tyskland 1865. Vik. adjunkt vid Västerås h. elementarläroverk vt. ...

Björling, Emanuel Gabriel, Pedagog, Matematiker (1808 – 1872)

2. Emanuel Gabriel Björling, f. 2 dec. 1808 i Västerås, d 3 nov. 1872 därstädes. Föräldrar: rådmannen och handlanden Karl Adolf Björling och Anna Margareta Lagerwall. Student i Uppsala 17 okt. 1826; disp. 15 nov. 1828 (De idea ecclesiæ ejusque in religione momento, p. posterior; pres. K. E. Fahlcrantz); fil. kand. 21 dec. 1829; disp. 22 maj 1830 (De motu corporum rigidorum, p. X; pres. J. Sv...

Bratt, Anders, Matematiker (1769 – 1811)

1. Anders Bratt, f. 14 febr. 1769 i Vartofta-Åsaka, d. 27 febr. 1811 i Greifswald. Föräldrar: kyrkoherden i Åsaka, sedermera i Fröjered, f. d. docenten och adjunkten i matematik vid Åbo akademi Johan Bratt och Johanna Hesselia. Genomgick Skara skola; student i Uppsala 4 okt. 1788; disp. 13 juni 1789 (Specimen academicum de cura veterum legislatorum augendi frequentiam populi; pres. J. F. Nei...

Brisman, Carl, Matematiker (1760 – 1800)

2. Carl Brisman, broder till B. 1, f. 15 nov. 1760 i Ekby, d. 10 febr. 1800 i Greifswald. Studerade i Uppsala och i Greifswald; disp. i Greifswald 2 maj 1786 (Solutio problematis: ex dato loco cometse geocentrico invenire ejus locum heliocentricum, si locus nodi et inclinatio orbitse, in qua cometa movetur, pro cognitis habeantur; pres. Z. Nordmarck) och 17 juli 1787. (Nova et usib...

Brodén, Torsten, Matematiker (1857 – 1931)

2. Torsten Brodén, den föregåendes son, f. 16 dec. 1857 i Skara. Intogs i Skara h. elementarläroverk ht. 1868; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1877; student vid Uppsala universitet 11 sept. s. å. och vid Lunds universitet 3 febr. 1879; fil. kand. 15 sept. 1881; idkade studier vid Stockholms högskola läsåret 1884–85; fil. lic. i Lund 3 mars 1886; disp. 21 apr. s. å.; fil. do...

Bucht, G (Gösta) A, Matematiker, Hembygdsforskare (1884 – 1945)

Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept...

Burman, Eric, Organist, Matematiker, Astronom (1692 – 1729)

1. Eric Burman, f. 23 sept. 1692 i Bygdeå, d. 3 nov. 1729, i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bygdeå Jakob Laurentii Burman och Kristina Bozaea. Elev i Piteå skola 1703 och i Härnösands gymnasium; student i Uppsala 13 dec. 1707; orerade 3 maj 1712 »De laude musices»; disp. 22 juni 1715 (Specimen mathematicum de proportione harmonica, P. 1; pres. P. Elvius) samt 6 juni 1716 (Disputatio alter...

Bäcklund, Albert Victor, Fysiker, Matematiker (1845 – 1922)

Bäcklund, Albert Victor, f. 11 jan. 1845 i Väsby församling, d. 23 febr. 1922 i Lund. Föräldrar: kamreraren Hans Peter Bäcklund och Maria Vilhelmina Pride. Elev vid Hälsingborgs lärdomsskola ht. 1855; student vid Lunds universitet 28 maj 1861; fil. kand. 14 sept. 1866; disp. 7 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog med offentligt understöd en studieresa till Tyskland febr.—juli 1874. Am...

Carleman, T G Torsten, Matematiker (1892 – 1949)

Carleman, Tage Gillis Torsten, f. 8 juli 1892 i Visseltofta församling. Föräldrar: kantorn och folkskolläraren Karl Johan Carleman och Alma Linnea Jungbeck. Elev vid Växjö h. allmänna läroverk ht. 1905; avlade studentexamen därstädes 30 maj 1910; student i Uppsala ht. 1910; avlade filosofisk ämbetsexamen 14 dec. 1912; fil. lic. 29 maj 1915; disp. 20 jan. 1917; fil. doktor 31 maj 1917; besökt...

Carlson, Fritz D, Matematiker (1888 – 1952)

Carlson, Fritz David, f. 23 juli 1888 i Vimmerby. Föräldrar: gårdsägaren. Johan Vilhelm Carlson och Lovisa Matilda Carlson. Elev vid Vimmerby 1. allmänna läroverk ht. 1899—vt. 1903 och vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1903; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 4 juni 1907; student vid Uppsala universitet 5 sept. 1907; fil. kand. 30 maj 1911; fil. lic. 14 dec. 1912; disp. 26 ...

Cawallin, Carl Bernhard Sebastian, Matematiker (1846 – 1926)

Cawallin, Carl Bernhard Sebastian, f. 8 juli 1846 i Östersund, d. 22 nov. 1926 å ålderdomshemmet Björkbacka vid Östersund. Föräldrar: häradsskrivaren Karl Johan Cawallin och Katarina Dorotea Adéle Festin. Elev vid Östersunds h. elementar läroverk vt. 1857—vinterterminen 1868; idkade privatstudier; avlade mogenhetsexamen vid ovannämnda läroverk 9 dec. 1869; studerade vid Uppsala universitet h...

Celsius, Magnus N, Botanist, Matematiker, Astronom, Fornforskare (1621 – 1679)

1. Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagæus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis inclusa; pres. E. Unonis Gevalius)...

Celsius, Nils, Matematiker, Astronom (1658 – 1724)

2. Nils Celsius, den föregåendes son, f. 15 apr. 1658 i Uppsala, d 21 mars 1724 därstädes. Inskriven vid universitetet 15 mars 1672; disp. 1678 (Synopsis physica XIV de effluviis variis, ventu & sætu maris; pres. P. Hoffwenius) och ånyo 15 okt. 1679 (Dissertatio mathematica de principiis astronomicis propriis; pres.. A. Spole); erhöll dubbelt kungl. stipendium 1680 (förlängt på tre...

Chesnecopherus, Nils, Diplomat, Matematiker, Hovkansler (1574 – 1622)

1. Nils Chesnecopherus, f. 1574, sannolikt i Ekeby prästgård i Ekeby socken i Närke, d 15 apr. 1622, troligen i Nyköping. Föräldrar: kyrkoherden i Ekeby, sedermera kyrkoherden i Kumla och prosten i Västernärke Lars Klasson och Ingegärd Svensdotter. Besökte sannolikt skolorna i Örebro och Strängnäs; vistades vid universiteten i Helmstedt och Wittenberg omkring 1590 samt vid skolan i...

Cronholm, Johan Christopher, Präst, Matematiker (1750 – 1809)
1. Johan Christopher Cronholm, f. 7 maj 1750 i Karlshamn, d. 22 juli 1809 i Glemminge. Föräldrar: rektorn, sedermera kyrkoherden i Västra Karleby och Saxtorp Kristoffer Lars Cronholm och Helena Böttcher (Bödker). Student i Lund 18 febr. 1765; disp. 12 nov. 1768 (Dissertatio mathematica sistens formulas generales pro solidis Platonicis; pres. S. Heurlin) och 16 maj 1772 (Dissertatio gradualis de...
Dahlin, Ernst Mauritz, Matematiker (1843 – 1929)

1. Ernst Mauritz Dahlin, f. 4 aug. 1843 i Handog, Lits socken, d. 24 febr. 1929 i Hälsingborg. Föräldrar: fanjunkaren Olof Dahlin och Anna Laura Elisabet Stridsberg. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1854, vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1858—vt. 1859 och ånyo vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1859; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 11 juni 1867; student i ...

Dahlstierna, Gunno, Poet, Matematiker, Lantmätare (1661 – 1709)

Dahlstierna, Gunno, före adlandet Eurelius, f. 7 sept. 1661 i Ör, Karlstads stift, d. före 19 juli 1709 i Pommern. Föräldrar: kyrkoherden i Ör, kontraktsprosten Andreas Thorstani Eurelius och hans hustru i första giftet (Maria?) Margareta Blut(t)hera. Elev vid Karlstads gymnasium; student i Uppsala 8 sept. 1677; studerade navigationskonsten under resor på Östersjön; student i Leipzig 1686; f...

Daug, Herman Theodor, Matematiker (1828 – 1888)

Daug, Herman Theodor, f. 24 apr. 1828 i Göteborg, d. 23 mars 1888 i Uppsala. Elev vid Göteborgs h. lärdomsskola 7 sept. 1838 och vid dess gymnasium 9 sept. 1843; student i Uppsala 4 dec. 1846; fil. kand. 14 dec. 1855; disp. 7 maj 1856; fil. magister 5 juni 1857. Docent i matematik vid Uppsala universitet 31 maj 1856; examinator i studentexamen ht. 1857—vt. 1863; tf. professor i matematik 9 s...

de Brun, Frans D., Matematiker, Kulturhistoriker (1866 – 1930)

de Brun, Frans David, f. 4 nov. 1866 i Stockholm, d. 27 dec. 1930 i Saltsjöbaden. Föräldrar: bokbindarmästaren Frans Alfred de Brun och Adelaide (Adéle) Margareta Holm. Elev vid Maria l. elementarläroverk (från 1879 h. latinläroverket å Södermalm) ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1885; student i Uppsala 11 sept. 1885; fil. kand. i Uppsala 13 sept. 1888;. inskrevs vid Stockho...

Dillner, Göran, Tidskriftsredaktör, Matematiker, Skolgrundare (1832 – 1906)

Dillner, Göran, f. 26 april 1832 i Västnår, Ovikens sn (Jämtl.), f 28 mars 1906 å Sofielund, Gustavsbergs sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Anders Olofsson och Anna Jönsdotter; kallade sig Dillner på grund av skyldskap genom modern med den från gården Dillne stammande släkten av samma namn (se ovan). Intogs i Östersunds läroverk 17 jan. 1848; avgångsex. 12 jan. 1854; student i Up...

Duhre, Anders Gabriel, Jordbrukslärare, Matematiker (1680 omkring – 1739)

Anders Gabriel Duhre, f. enligt uppgift omkr. 1680, d. 1739 på Gnista, Vaksala sn (Upps.) och begr. 1 mars s. å. Föräldrar: häradshövdingen Gabriel Duhre och hans första hustru (namnet okänt). Student vid Uppsala univ. 7 mars 1695; auskultant i Bergskollegium 26 sept. 1715; dess stipendiat i mekaniken 9 maj 1717; höll som sådan föreläsningar på svenska i matematiska ämnen i Stockholm 1717—23...

Duræus, Samuel, Fysiker, Matematiker (1718 – 1789)

2. Samuel Duræus, f. 20 maj 1718 i Linköping, d. 8 juli 1789 i Uppsala. Föräldrar: kollegan vid Linköpings skola Erik Duræus och Elisabeth Aschebom. Student vid Uppsala univ. 2 juni 1736; disp. 7 juli 1742 och pro gradu 27 maj 1746; fil. magister 5 juni 1746; docent i ren matematik; fil. adjunkt (efter P. Wargentin) 30 nov. 1749; erhöll andra förslagsrummet till professuren i fysik 19 maj 17...

Elvius, Pehr d.y., Uppfinnare, Matematiker, Astronom (1710 – 1749)

2. Pehr Elvius d. y., den föregåendes son i hans 2:a gifte, f. aug. 1710, d. 27 sept. 1749 på Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. 30 nov. 1720; elev vid A. G. Duhres läroanstalt i Uppsala; studerade i Stockholm för D. Menlös och vid Fortifikationskontoret; elev hos Chr. Polhem på Stjernsund; auskultant i Bergskollegium 11 okt...

Eneström, Gustaf Hjalmar, Statistiker, Matematiker, Bibliograf (1852 – 1923)

Gustaf Hjalmar Eneström, f. 5 sept. 1852 i Nora, d. 10 juni 1923 i Stockholm (Hedv. El). Föräldrar: bruksägaren Jacob Philip Eneström och Anna Augusta Lundquist. Elev i Klara lägre elementarläroverk i Stockholm vt. 1861, i Stockholms gymnasium ht. 1866; mogenhetsex. där 17 maj 1870; student vid Uppsala univ. 15 sept. s. å.; fil. kand. där 13 dec. 1871; fil. hedersdoktor i Lund 27 sept. 1918;...

Enskog, David, Fysiker, Matematiker (1884 – 1947)

Enskog, David, f. 22 april 1884 i Västra Ämtervik (Värml.), d. 1 juni 1947 på S:t Eriks sjukhus, Stockholm. Föräldrar: predikanten, hemmansägaren Nils Olsson och Karolina Jonasdotter. Elev vid Karlstads h. allm. läroverk 1900; mogenhetsex. där 8 juni 1903; student vid Uppsala univ. s. å.; fil. kand. där 31 jan. 1907; fil. lic. 15 sept. 1911; disp. pro gradu 14 april 1917; fil. dr 31 maj s. å...

Ferrner, Bengt, Matematiker, Astronom (1724 – 1802)

Ferrner, Bengt (före adlandet Ferner), f. 10 dec. 1724 i Nyeds prästgård (Värml.), d. 20 okt. 1802 i Stockholm (Ridd.). Föräldrar: vice prosten och kyrkoherden magister Georg Jonsson Ferner och Anna Helena Noreen. Elev vid trivialskolan och gymnasiet i Karlstad; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1743; ämnessven i VA 9 april 1748; astronomie observator vid Uppsala univ. 22 juni 1751;...

Fogelmarck, F Emil T, Lärare, Matematiker (1833 – 1904)

1 Fogelmarck, Fredrik Emil Theodor, f 1 jan 1833 i Västervik, d 28 dec 1904 i Sthlm (Joh). Föräldrar: kofferdikaptenen o skeppsklareraren Fredrik August F o Christina Charlotta Waefver. Inskr vid Uppsala univ 14 sept 1849, fil kand 15 dec 1856, mag (primus) 5 juni 1857, amanuens vid astronomiska observatoriet i Uppsala, adjunkt i matematik o mekanik vid teknol inst i Sthlm (sederme...

Fornelius, Jonas, Matematiker, Astronom (1635 – 1679)

2 Fornelius, Jonas, son till F 1, f 14 april 1635 i Uppsala (enl J Arrhenius), f 17 febr 1679 där. Inskr vid Uppsala univ 11 maj 1642, vid Leidens univ 29 aug 1658, disp pro gradu där 1659 (före 1 juli), närv vid Franekers univ aug s å o juli 1661, e o prof i matematik vid Uppsala univ 6 nov 1663, ord matheseos prof (i astronomi) 23 okt 1664, kallas matheseos superiorum prof från 1...

Forssell, Olof, Präst, Matematiker (1762 – 1838)

1 Forssell, Olof Hansson, f 22 sept 1762 i Järvsö (Gävl), d 9 nov 1838 i Östervåla (Vm). Föräldrar: komministern Hans Olofsson F o Maria Pehrman. Inskr vid Uppsala univ 7 juni 1777, mag 16 juni 1788, doc i astronomi 13 sept 1790, informationsadjutant vid artilleriet i Sthlm 25 jan 1793 o vid Göta artillerireg 1794, adjunkt vid krigsakad på Karlberg 25 aug 1794, lektor i matematik d...

Fredholm, E Ivar, Matematiker (1866 – 1927)

2 Fredholm, Erik Ivar, son till F 1, f 7 april 1866 i Sthlm (Klara), d 17 aug 1927 i Danderyd (Sth). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 16 maj 1885, inskr vid KTH s å, vid Uppsala univ 1886, fil kand 28 maj 1888, inskr vid Sthlms högskola s å, fil lic 30 maj 1893, disp 4 maj 1898, fil dr 31 maj s å, allt vid Uppsala univ, doc i matematisk fysik vid Sthlms högskola 14 sept s å...

Gadolin, Jacob, Biskop, Matematiker (1719 – 1802)

1 Gadolin, Jacob, f 13 okt 1719 i Strängnäs, d 26 sept 1802 i Åbo. Föräldrar: kontraktsprosten Jacob G o Anna Lignipaea. Inskr vid Åbo akad 14 febr 1736, vid Uppsala univ 20 okt 1742, fil kand i Åbo 4 dec 1744, mag 18 juli 1745, doc i matematik s å, tf prof i samma ämne 1745–55, allt i Åbo, astronomie observatör vid lantmäterikommissionen i Finland 1 april 1748, astronomie observat...

Gestrinius, Martinus Erici, Matematiker (1594 – 1648)

Gestrinius, Martinus Erici, f 16 febr 1594 i Gävle, d 27 sept 1648 i Uppsala. Föräldrar: kh Ericus Nicolai G o Anna Mårtensdtr. Inskr vid UU 11, studieresor till Helmstedt 14, till Wittenberg 15 o till Rostock, inskr vid Greifswalds univ 22 april 18, mag där 18, kollegie- o lektionsgivare vid UU 18–20, eo prof där 20, ord 21, rektor där 30, 38 o 43, led av prästeståndet för UU 33.

G 2...

Granius, Nicolaus Andræ, Matematiker (– 1631)

Granius, Nicolaus Andreæ;, f trol 1569 (åldersuppg i db), d 5 mars 1631 i Helmstedt (Stephani), Tyskland. Skolgång i Strängnäs o vid kollegiet på Gråmunkeholmen i Sthlm, inskr vid Helmstedts univ 25 aug 98, mag där 04, inskr vid Rostocks univ nov 09, prof i fysik vid Helmstedts univ 1 maj 13.

Grauers, B Hugo, Maskiningenjör, Matematiker (1869 – 1942)

Grauers, Bror Hugo, f 8 jan 1869 i Norrköping (Olai), d 26 dec 1942 i Gbg (Annedal). Föräldrar: snickarmästaren Jacob Fredrik G o Ida Carolina Ekelund. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 31 maj 89, inskr vid LU 24 sept s å, FK där 30 maj 91, inskr vid KTH ht 91, civiling 94, FL vid LU 8 maj 00, disp pro gradu 23 maj 00, FD 31 maj 00, vik lektor i matematik o fysik vid Malmö tekn elementarsk 0...

Heuman, Carl A, Matematiker (1870 – 1948)

3 Heuman, Carl August, bror till H 2, f 1 juni 1870 i Morlanda (Göt), d 13 okt 1948 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid h latin-lärov i Gbg 25 maj 88, inskr vid LU ht 88, elev vid KTH 15 sept 90, utex 10 juni 93, FK vid LU 15 sept 91, inskr vid UU ht 93, FL 15 sept 98, disp pro gradu 29 maj 99, FD 31 maj 99, biblioteksamanuens vid KTH 99—02, assistent där i matematik ht 99—vt 02, i ...

Hill, Carl Johan D:son, Matematiker (1793 – 1875)

1 Hill, Carl Johan Danielsson, f 12 jan. 1793 i Målilla, Kalm, d 25 aug 1875 i Lund. Föräldrar: bonden Daniel Jonsson Rudelius o Maria Christina Jaensdtr. Elev i Vimmerby skola 06, i Linköpings gymn 09, inskr vid LU 24 febr 12, ex philologicum 15 juni 16, antog namnet H 16, ex philosophicum 3 maj 17, disp pro gradu 4 juni 17, mag 21 juni 17, allt vid LU, v bataljonsläk vid Skånska husarreg 1...

Holmgren, Erik A, Matematiker (1872 – 1943)

8 Holmgren, Erik Albert, son till H 1, f 7 juli 1872 i Sthlm, Ad Fredr, d 18 mars 1943 i Uppsala. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 13 maj 90, inskr vid UU ht 90, FK 31 jan 93, FL 14 dec 95, disp pro gradu 19 febr 98, doc i matematik 8 mars 98, FD 31 maj 98, allt vid UU, uppehöll eo proffessuren i matematik vid UU 1 okt 01—1 jan 02 o 15 okt ...

Holmgren, Hjalmar J, Matematiker (1822 – 1885)

1 Holmgren, Hjalmar Joseph, f 22 dec 1822 i Västra Ny, Ög, d 29 aug 1885 i Väddö, Sth (enl db för Ad Fredr, Sthlm). Föräldrar: hovpredikanten kh Anders H o Gustava Nordwall. Studier i Vadstena o vid Linköpings gymn, inskr vid UU 9 okt 38, studentex där 27 okt 38, FK 30 april 45, disp pro gradu 4 juni 45, mag 16 juni 45, akad disp:prov 19 maj 47, doc i matematik 31 maj 47, allt vid UU, lär i ...

Hultman, Frans V, Fysiker, Lärare, Matematiker (1829 – 1879)

Hultman, Frans Vilhelm, f 25 maj 1829 i Tärby, Rångedala, Älvsb, d 19 febr 1879 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Anders H o Märta Ulrica Kjellén. Elev i Skara 38—48, inskr vid UU 15 sept 48, mag 9 juni 54, lär vid Sthlms h elementarlärov 59, lektor i matematik o fysik där (senare Sthlms gymnasium) 60, lär i matematik vid K h lärarinneseminariet 61—72, aktuarie i bolaget Skandia 71, le...

Kexlerus, Simon, Matematiker (1602 – 1669)

Kexlerus, Simon, f 29 dec 1602 i Kexle, Edsberg, Ör, d 22 mars 1669 i Åbo. Son till bonden Sven. Inskr vid UU 27 aug 25, mag där 13 mars 32, studieresor i Danmark, Tyskland o Holland, lär i matematik vid gymnasiet
i Strängnäs 35, adjunkt vid UU:s fil fak 37, prof i matematik vid Åbo akad från 26 mars 40, dessutom kh i Pikis prebendepastorat 17 juli 51, rdgm 64.

G 11 maj 41 i Åbo m ...

Kjellin, Carl Erik, Präst, Matematiker (1776 – 1844)

Kjellin, Carl Erik, f 18 jan 1776 i Gbg, Kristine, d 9 jan 1844 i Kumla. Föräldrar: kassören i fortifikationsstaten Carl Arendt K o Johanna Friedrika Heinrici. Genomgick Gbgs gymn, inskr vid UU 7 okt 94, mag där 16 juni 03, doc i experimentalfysik där 22 okt 05, prof vid art:skolan i Gbg 19 april 06—10, föreläsn:ar vid Svea art:reg 11, prof i matematik vid LU 26 febr 12—25, dekanus vid fil f...

Klingenstierna, Samuel, Fysiker, Matematiker (1698 – 1765)

Klingenstierna, Samuel, dp 18 aug 1698 i Kärna, Ög, d 3 nov 1765 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: majoren Zacharias K o Helena Maria Gyllenadler. Inskr vid UU 11 jan 17, kanslist i KK 13 okt 20, meddelade undervisn i matematik i Uppsala 25—27, utrikes studier 27—31, prof i matematik (geometri) vid UU 13 aug 28, i fysik där 26 juni 50, tjänstl 17 aug 52, avsked 8 dec 56, kansliråds titel 5 mars 56, ...

Kobb, Gustaf, Matematiker, Riksdagspolitiker (1863 – 1934)

2 Kobb, Gustaf, son till K 1, f 25 juli 1863 i Gbg, Kristine, d 30 jan 1934 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid realgymn i Gbg vt 81, inskr vid StH ht 81, ord elev vid KTH 13 sept 81—82, inskr vid UU nov 82, FK där 27 maj 85, FL 8 dec 88, disp 21 maj 89, FD 31 maj 89, doc i matematik vid StH (i mekanik från sept 98) maj 89—12, sekr i StH:s lärarråd 95—03, lär vid sjökrigsskolan 1 okt 98—12, KTH ht...

80 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se