Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Ahlborn (f. Lundgren), Lea F, Medaljgravör (1826 – 1897)

Ahlborn, Lea, f. Lundgren, f. 18 febr. 1826, d 13 nov. 1897. Föräldrar: medaljgravören vid K. myntverket Ludvig Persson Lundgren och Rebecka Johanna Salmson. Åtnjöt undervisning av fadern samt, såsom extra elev vid konstakademins läroverk 1850–51, av K. Gr. Qvarnström; vistades våren 1852–hösten 1853 tillsammans med brodern, me...

Breuer, Johan Georg (Hans Jürgen), Medaljgravör, Myntmästare (– tidigast 1695)
Breuer, Johan Georg (Hans Jürgen) antagligen född och död i Tyskland. Stämpel- och medaljgravör hos Abraham Kock-Cronström från omkr. 1666; utförde under åren 1666—69 ett flertal medaljer, dels åt kungahuset, dels åt enskilda stormän, samt åtta i koppar drivna runda medaljonger med symboliska framställningar för Hedvig Eleonoras paradsängkammare på Drottningholm; var även verksam vid utsmycknin...
Cronström, Abraham, Diplomat, Medaljgravör, Bruksidkare, Myntmästare (1640 – 1696)

3. Abraham Cronström, före adlandet Kock, den föregåendes broder, son till Markus Kock (se ovan 1), f. 3 juli 1640 i Säter, d. 22 apr. 1696. Student i Uppsala febr. 1650; reste utomlands på 1650-talet och ånyo på 1660-talet; myntmästare i Stockholm 29 apr. 1665—1668 och i Aves...

Enegren, Gustaf Adolf, Medaljgravör (1784 – 1854)

Enegren, Gustaf Adolf, f. 10 aug. 1784 i Falun (Kristine), d. 29 okt. 1854 i Stockholm (Klara). Föräldrar: kronoinspektoren Johan Enegren och Agneta Sophia Molin. Elev vid Målar- och bildhuggarakademien (Akademien för de fria konsterna) 1800–12; erhöll där 1803 och 1808 3:e medaljen, 1809 2:a medaljen två gånger, 1810 2:a medaljen, 1812 1:a me...

Enhörning, Carl Carlsson, Medaljgravör (1745 – 1821)

1. Carl (Carlsson) Enhörning (skriver sig ibland Carl Enhörning Carlsson), f. 30 sept. 1745 i Bälinge sn (Söd.), d. 11 jan. 1821 i Stockholm (Maria). Föräldrar: kyrkoherden och kontraktsprosten Carl Carlsson Enhörning och Margareta Ahlberg. Medaljgravör. Var bosatt i Stockholm 1775, vistades i Köpenhamn sannolikt 1779–84, säkert 1781&nd...

Ericsson, Johannes (Johan) Edvard, Skulptör, Medaljgravör (1836 – 1871)

Ericsson, Johannes (Johan) Edvard, f. 23 juli 1836 i Göteborg (Garnisonsförsaml.), d. 5 juli 1871 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: sjöartilleristen och tobaksarbetaren Johannes Ericsson Storm och Inga Svensdotter. Elev vid Akademien för de fria konsterna i Stockholm 30 aug. 1856–1860 och 1862–63; erhöll den Ribbingska medaljen 1857, lovo...

Faltz, Raymond (Raimond), Medaljgravör (1658 – 1703)

Raymond (Raimond) Faltz, f. 4 juli 1658 i Stockholm (dp 7 juli i Ty.), f 21 maj 1703 i Berlin. Föräldrar: hovjuveleraren hos änkedrottning Maria Eleonora, guldsmeden Raymond Faltz och Susanna Hartmann (Hartmännin). Lärling vid guldsmedsämbetet i Stockholm 1674–6 nov. 1678; resa till Danmark, Tyskland och Frankrike 1680–83; medaljgravör...

Fehrman, Carl Gustaf, Medaljgravör (1746 – 1798)

2. Carl Gustaf Fehrman, son av F. 1, dp 16 april 1746 i Stockholm (Tyska), d. 24 dec. 1798 där (Ridd.). Undervisning i medaljkonst för fadern (F. 1); utbildning i modellering och teckning hos skulptören H. L'Archevêque 1759–64 samt vid Ritareakademien i Stockholm; upprätthöll faderns tjänst som myntgravör och medaljör 17...

Fehrman, Daniel, Medaljgravör (1710 – 1780)

1. Daniel Fehrman, f. 12 jan. 1710 i Stockholm (dp 14 jan. i Tyska), d. 8 juni 1780 i Stockholm (Ridd.). Föräldrar: färgaren Daniel Fehrman och Anna Catharina Meijer. Studier vid tyska skolan; elev hos medaljören J. C. Hedlinger 1726–34; därefter dennes medhjälpare vid myntverket; medföljde som dennes följeslagare till Köpenhamn ap...

Frumerie, Mauritz, Medaljgravör (1775 – 1853)

Frumerie, Mauritz, f 18 (dp 20) maj 1775 i Karlskrona (Am:f), d 7 mars 1853 i Arboga. Föräldrar: inspektören vid amiralitetskoll Claes Elias F o Margareta Sophia Stierngranat. Studier vid FrKA från 1791, elev till Carl Enhörning, till kapten mechanicus Charles Apelqvist under 1790-talet, agrée vid FrKA 30 jan 1808, utförde en serie minnesp...

Georgii, Nicolaus (Nils), Medaljgravör (1717 – 1790)

2 Georgii, Nicolaus (Nils), bror till G 1, f 16 aug 1717 i Sthlm (Ty), d 6 april 1790 där (Klara). Elev vid K ritarakad 34, myntgravör 35–37, vik myntgravör 39–44, medaljör vid ryska hovet 44–46, verksam i Sthlm 46–47, medaljör hos Fredrik II av Preussen 12 juni 48–19 maj 82, bosatt i Sthlm från 82. – FrKA:s GM 38, ...

Grandel, Lars, Medaljgravör (1750 – 1836)

Grandel, Lars, f 29 okt 1750 i Skara, d 31 maj 1836 i Sthlm (Nik). Föräldrar: lektor Lars G o Caisa Tegnéus. Elev hos medaljgravören G Ljungberger från 71, tjänstgöring vid k myntet 76, erhöll resestipendium 80, förnyat 83, vistades i Paris 80—83, i Italien 83—hösten 96, prof vid FrKA 20 dec 96 (skattmästare där 03, dir 19 okt 16—9 juni 28), medaljör vid k myntet 12 febr 99 —13 nov 30. LFrKA...

Hedlinger, Johann Karl, Medaljgravör (1691 – 1771)

Hedlinger, Johann Karl, f 28 mars 1691 i Seewen, intill Schwyz, Schweiz, d 14 mars 1771 i Schwyz. Föräldrar: bergsmannen Johann Baptist H o Anna Elisabetha Betschart. Gravörlärling vid biskopliga myntverket i Sitten, Schweiz, 10 febr 10, guldsmedslärling i Luzern 11, gravör vid Luzerns myntverk 13, resa till Frankrike 16, medaljör o myntgravör i Sthlm 18 sept 18, resa till Italien 26, å...

Karlsteen, Arvid, Medaljgravör (1647 – 1718)

Karlsteen, Arvid, f 16 mars 1647 i Karlskoga, d 3 maj 1718 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lantmätaren o kartografen Jonas Kjellander o Brita Larsdtr. Lärling vid kopparmyntverket i Avesta 64, gravör vid myntverket i Sthlm omkr 65, resor till Tyskland o England 69 o 70—72, k medaljsnidare 13 maj 74—juni 04, isersnidare vid Myntet juli 80, adl 2 jan 92.

G 1 okt 74 i Sthlm m Magdalena E...

Kulle, Sven S, Medaljgravör (1860 – 1945)

3 Kulle, Sven Servatius, bror till K 1 o K 2, f 13 maj 1860 i Lund, d 6 febr 1945 i Sthlm, Bromma. Lärling hos A Lindberg i Sthlm 76—87, elev vid Tekn skolan 76, vid FrKA (principskolan) 6 april 76—vt 78, arbetade i Paris hos P Tasset jämsides med studier vid École nationale des Arts décora-tifs 87—01, drev egen ateljé där 91—01, verksam i Sthlm från 01.

G 27 sept 90 i Nora m Sofia Ch...

Lindberg, J Adolf, Medaljgravör, Myntgravör (1839 – 1916)

1 Lindberg, Johan Adolf, f 4 sept 1839 i Sthlm, Hedv El, d 27 juni 1916 där, Kungsh. Föräldrar: snickaren Johan L o Christina Charlotta Lundin. Elev vid FrKA med vissa intervaller 52-68, vid Slöjdfören:s skola 54-56, vid K mynt- o kontrollverken 1 febr 56-63, allt i Sthlm, studier för medaljgravörer i Khvn o i Paris 63-64, innehade egen gravyrateljé i Sthlm okt 64-nov 97, ordf i Konstnä...

Lindberg, J Erik, Medaljgravör (1873 – 1966)

2 Lindberg, Johan Erik, son till L 1, f 31 dec 1873 i Sthlm, Klara, d 28 sept 1966 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 18 maj 92, elev vid Tekn skolan okt 92—april 93, vid FrKA 93-97, studieresa till Paris o Italien mars 99—juni 02, innehade egen gravyrateljé i Sthlm juni 02 —aug 16 o från 1 juli 44, sekr i Konstnärsklub...

Liungberger, Gustaf, Tecknare, Medaljgravör, Myntgravör (1733 – 1787)

Liungberger, Gustaf, f 22 okt 1733 i Sthlm, Nik, d 5 nov 1787 där, ibid. Föräldrar: bankokamreraren Erik L o Regina Catharina Berch. Studier för J E Rehn 48-59, för D Fehrman vid K myntet 50—58, vid K ritarakad, gravör vid myntverket i Stralsund 59— 62, studier i Paris omkr 63 — 66, i Rom 66—67, i Wien 67, prof i teckn vid K målar- o bildhuggarakad 17 febr 68 (k fullm 73), erhöll arvode för ...

Lundgren, Ludvig Persson, Medaljgravör, Myntgravör (1789 – 1853)

1 Lundgren, Ludvig Persson, f 3 mars 1789 (enl vb för Nik, Sthlm, 1822) i Trolle-Ljungby, Krist, d 15 sept 1853 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: trädgårdsmästaren Petter L o Johanna Christina Cronander. Skolgång i Kristianstad, inskr vid LU 12 febr 06, studier i medicin där 06—09, informator, inskr vid FrKA ht 13-ht 16, bitr lär vid GCI i Sthlm 11 sept 16—18, bitr Jaktmästare vid Karlberg 18, ver...

Meybusch, Anton, Medaljgravör, Myntgravör (1645 omkr – 1702)

Meybusch (Meijbusch), Anton, f omkr 1645 trol i Tyskland, d 1 maj 1702 trol i Khvn. Gesäll hos guldsmeden Valentin Toutin i Sthlm på 60-talet, gravör vid k myntet 69, k medalj snidare 13 mars 74, fransk hovmedaljör 84, dansk mynt- o hovmedaljör 92.

G 1) 4 febr 1675 i Sthlm, Ty, m Margareta Reimer (Römer), d 1690 (själaringn 28 aug i Sthlm, Nik o Ty), dtr till guldsmeden Johan R, samt ...

Miller, Ruprecht, Medaljgravör (– senast 1630)

Miller, Ruprecht (Roprecht, Robbert, Robrecht, Rubbrecht), f under 1500-talets andra hälft trol i Tyskland, d senast 1630 trol i Sthlm. Guldsmed, medalj konstnär, verksam i Sverige från 06. G m okänd, d efter M.

Milles, Olga, Målare, Tecknare, Medaljgravör (1874 – 1967)

2 Milles, Olga, f 24 jan 1874 i Leibnitz, Österrike, d 3 jan 1967 i Graz, där. Föräldrar: finanskontrollören Anton Granner o Rosalia Kornberger. Studier vid Grazer Zeichenakademie 8792, vid konstakad i München 93...

Nilsson, Svante E, Medaljgravör (1869 – 1942)

Nilsson, Svante Edvin, f 10 juni 1869 i Sthlm, Maria, d 21 maj 1942 där, Sofia. Föräldrar: bokbindaren Jakob N o Edla Fredrica Stenbom. Elev hos medaljgravören Adolf Lindberg (bd 23) i Sthlm 8292, erhöll av kommerskoll resestipendier...

Richter, Bengt, Medaljgravör (1670 – 1737)

2 Richter, Bengt, bror till R 1, dp 17 sept 1670 i Sthlm (SMoK), d 28 april 1737 i Wien. I guldsmedslära hos fadern i Sthlm, erhöll gesällbrev 14 jan 90, elev hos medaljsnidaren A Karlsteen (bd 20) omkr 97, hovmedaljör 13 aug 04, erhöll pass för utlandsresa 12 juli 09, allt i Sthlm,...

Svensson-Lundkvist, Gunvor Gerda Maria, Skulptör, Medaljgravör (1916 – 2009)

Svensson-Lundkvist, Gunvor Gerda Maria, f 11 juli 1916 i Gbg, Annedal, d 6 maj 2009 i Lundby, Vm. Föräldrar: direktören Uno Albert Leopold S o Hervor Carola Olsson. Elev vid Slöjdfören:s skola i Gbg 30, vid Halls skola där, inskr vid Åhlinska skolan, Sthlm, vt 33, vid Tekn skolan där 19 sept 34–vt 35, studier vi...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se