Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
13 träffar, sida:  1 
Almquist, Ernst B, Läkare (hygienmedicinare) (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Drossander, Andreas, Medicinare (1648 – 1696)

Drossander, Andreas, f. 1648 i Julita prästgård (Söd.), d. 19 juli 1696 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden Lars Hemmingsson Drosander och Catharina Johansdotter Becchia. Student vid Uppsala univ. 31 aug. 1667; studieresor i Europa 1681—83, student i Leyden 5 nov. 1681; med. doktor i Reims 1683; med. professor vid Uppsala univ. s. å. G. 8 juli 1684 på Nävekvarn, Tunabergs sn (Söd.), m. Maria d...

Edgren, Johan Gustaf, Läkare (medicinare) (1849 – 1929)

4. Johan Gustaf Edgren, f. 9 okt. 1849 i Åmål, d. 17 sept. 1929 i Stockholm (Hedv. El). Föräldrar: sadelmakaren Johan Segerberg och Beata Christina Edgren. Student vid Uppsala univ. hösten 1.871; med. fil. kand. där 1872; underläkare vid Allmänna garnisonssjukhuset 1873; amanuens vid fysiologiska institutionen i Uppsala 1875; med. kand. d&a...

Fischer, Gunnar A V, Läkare (hygienmedicinare) (1901 – 1956)

Fischer, Gunnar Anders Victor, f 29 maj 1901 i Gbg (Masth), d 19 jan 1956 i Sthlm (Västerl). Föräldrar: rektorn Walter Fabian F o Edith Ingeborg Stockman. Studentex vid h latinläroverket i Gbg 24 maj 1919, med kand 31 maj 1923 i Lund, med lic 24 maj 1927, disp 2 april 1932, med dr 31 maj 1932, amanuens vid patol institutionen i Lund febr 1929–febr 1930, tf prov...

Hwasser, Israel, Medicinare (1790 – 1860)

1 Hwasser, Israel, f 17 sept 1790 i Älvkarleby, Upps, d 11 maj 1860 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Adolph H o Margareta Catharina Djurman. Inskr vid UU 4 dec 04, med-fil ex 07, MK 19 dec 10, ML 6 juni 12, allt vid UU, pensionär vid fältläkarkåren 15 aug 12, MD vid UU 3 juni 13, tjänstg som läk i sv armén i Tyskland o Norge 13&...

Ingvar, Sven I O, Läkare (medicinare) (1889 – 1947)

Ingvar, Sven Ingvar Olsson, f 15 dec 1889 i Gevninge, Själland, Danmark, d 21 april 1947 i Lund. Föräldrar: godsägaren Lars Olof Olsson o Inger Kirstine Jensen. Mogenhetsex vid Ystads h a l 18 maj 07, inskr vid LU 18 sept 07, MK där 30 nov 10, ML där 15 dec 15, bataljonsläk vid fältläkarkåren 23 aug 16, disp vid LU 18 jan 19, doc i neur...

Josefson, Arnold R, Läkare (medicinare) (1870 – 1946)

Josef son, Arnold Robert, f 4 juni 1870 i Gbg, Mosaiska, d 31 dec 1946 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Herrman Josephsson o Emilie Amsberg. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 89, inskr vid UU ht 89, med fil kand där 12 sept 90, MK vid Kl 30 nov 93, ML där 15 april 99, amanuens o underläk vid Serafimerlasarettets neurolog o intern med kliniker 3 no...

Linroth, Klas M, Generaldirektör, Läkare (hygienmedicinare) (1848 – 1926)

Linroth, Klas Mauritz, f 20 juni 1848 i Övre Ullerud, Värml, d 13 dec 1926 i Danderyd, Sth. Föräldrar: flottningschefen Claes Carl Axel L o Laura Elvira Dahlgren. Inskr vid Karlstads hal 60, mogenhetsex där 2 juni 68, inskr vid UU 17 sept 68, med fil kand 26 maj 69, MK där 30 nov 72, stipendiat i fältläkarkåren 30 dec 72, pensionär där ...

Malmsten, Petter (Pehr) Henrik, Läkare (medicinare) (1811 – 1883)

1 Malmsten, Petter (Pehr) Henrik, f 12 sept 1811 i Tun, Skar, d 28 mars 1883 i Växjö (enl db för Klara, Sthlm). Föräldrar: prosten Hans Georg M o Sara Christina Ekelund. Inskr vid UU 5 okt 31, med fil ex 17 juni 34, disp pro exercitio där 19 nov 34, stipendiat i fältläkarkåren 19 mars 35

Murray, Johann A, Botanist, Medicinare (1740 – 1791)

1 Murray, Johann Andreas, dp 29 jan 1740 i Sthlm, Ty, d 22 maj 1791 i Göttingen, Tyskland. Föräldrar: pastor primarius TD Andreas M o Johanna Christiana Golitz. Inskr vid UU 30 april 56, vid univ i Göttingen 20 aug 60, disp pro gradu o MD 20 aug 63, eo prof i medicin 21 april 64, tf förest för botan trädgården 64, prom fil mag 4 juli 68, prof vid fil fak 12 april 69, prof i medicin o botanik...

Nylin, K Gustav V, Läkare (medicinare) (1892 – 1961)

Nylin, Karl Gustav Vilhelm, f 18 dec 1892 i London, d 6 aug 1961 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: skomakarmästaren Fritiof N o Alma Pauline Åberg. Studentex vid Uppsala h a l 29 maj 13, inskr vid UU ht 13, MK 29 maj 17, innehade ett flertal kortare läk:förordnanden juni 18–okt 22, ML vid UU 29 maj 22, kommunalläk i Spånga, Sth, nov 22–dec 30, ...

Odin, Martin O, Läkare (medicinare) (1890 – 1960)

Odin, Martin Odin, f 13 juni 1890 i Eslöv, V Sallerup, Malm, d 18 febr 1960 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: handlanden Anders Nilsson o Ohlu Persdtr. Mogenhetsex vid Katedralskolan i Lund 26 maj 08, inskr vid LU 12 sept 08, MK där 28 febr 12, amanuens bl a vid med o pediatr klinikerna i Lund 1 febr 19–31 dec 20, ML vid LU 13 dec 19, underläk vid med kliniken i ...

Svensson, Otto Åke Ingemar, Läkare (yrkesmedicinare) (1914 – 2005)

Swensson, Otto Åke Ingemar, f 7 sept 1914 i Västra Broby, Skå, d 27 april 2005 i Järfälla, Sth. Föräldrar: lantbrukaren Otto Valdemar Svensson o Alma Helfrida Carlsson. Studentex vid h a l i Helsingborg 10 juni 33, inskr vid LU 8 sept 33, vid KI 10 nov 33, med kand 30 april 36, med lic där 28 juni 41, leg läk 8 juli 41, extra l&...

13 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se