Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Almquist, Ernst B, Läkare (hygienmedicinare) (1852 – 1946)

7. Ernst Bernhard Almquist, den föregåendes broder, f. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble. Student i Uppsala 15 juni 1870; med. fil. kand. 31 maj 1871; med. kand. 28 maj 1875; med. lic. 18 maj 1881; disp. 29 apr. 1882; med. doktor 30 maj s. å.; företog en resa för likenologiska forskningar i Norrland 1873 samt en resa till Frankrike, Tyskland och Danmark 1882&nda...

Amnéus, Axel Johan, Läkare, Rättsmedicinare (1833 – 1881)

Amnéus, Axel Johan, f. i Gudmundrå 14 febr. 1833, d 6 dec. 1881. Föräldrar: dv. adjunkten, sedermera kyrkoherden Anders Johan Amnéus och Anna Lovisa Orstadius. Genomgick trivialskolan på Frösö och övre klasserna av Östersunds h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 nov. 1851; med. fil. kand. 13 dec. 1856; med. kand. 14 dec. 1861...

Below, Jacob Fredric, Läkare, Medicinare (1669 – 1716)

3. Jacob Fredric Below, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 25 mars 1669 i Stockholm, d. 28 (eller enligt uppgift av änkan 27) mars 1716 av hetsig feber i Moskva. Student i Uppsala 5 juni 1680; erhöll K. brev å stipendium 31 juli s. å. men synes ej nu ha börjat sina studier; åtnjöt efter fyllda femton år sin första medicinska undervisning av fa...

Braunerskiöld, Lars, Läkare, Medicinare (1657 – 1729)
Lars Braunerskiöld, före adlandet Braun, senare Brauner, broder till biskopen i Kalmar Nicolaus Nicolai Braun (se denne), f. 1 aug. 1657 enligt en uppgift på Nävra gård, Ålems församling, enligt en annan på Kalmar slott, d. 3 nov. 1729 i Kalmar. Föräldrar: lektorn i Kalmar, sedermera kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, slutligen prosten i Madesjö Nicolaus Brodderi Braun eller Brun och K...
Bruzelius, Ragnar Magnus, Läkare, Zoolog, Medicinare (1832 – 1902)

6. Ragnar Magnus Bruzelius, f. 4 juni 1832 i Löderup, d. 17 febr. 1902 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Löderup och Hörup fil. doktor Magnus Bruzelius och Sofia Vilhelmina Johansson. Genomgick Lunds katedralskola; student i Lund 16 dec. 1848; disp. 25 maj 1850 (Beskrifning öfver fornsaker funna i Skåne, 2; pres. N. G. Bruzelius); filol. oc...

Bröms, Sven, Läkare, Medicinare (1612 – 1693)

1. Sven Bröms, f. 9 aug. 1612 i Ockelbo, d 1693 (begravd 22 okt. i Västerås). Föräldrar: kyrkoherden i Ockelbo Johan Svenonis Bröms och Katarina Krok. Kom vid nio års ålder till skolan i Gävle; student i Uppsala febr. 1628; erhöll år 1643 av akademiska konsistoriet ett reseunderstöd på 50 rdr; studerade därefter ...

Drossander, Andreas, Medicinare (1648 – 1696)

Drossander, Andreas, f. 1648 i Julita prästgård (Söd.), d. 19 juli 1696 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden Lars Hemmingsson Drosander och Catharina Johansdotter Becchia. Student vid Uppsala univ. 31 aug. 1667; studieresor i Europa 1681—83, student i Leyden 5 nov. 1681; med. doktor i Reims 1683; med. professor vid Uppsala univ. s. å. G. 8 juli 1684 på Nävekvarn, Tunabergs sn (Söd.), m. Maria d...

Hwasser, Israel, Läkare, Medicinare (1790 – 1860)

1 Hwasser, Israel, f 17 sept 1790 i Älvkarleby, Upps, d 11 maj 1860 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Adolph H o Margareta Catharina Djurman. Inskr vid UU 4 dec 04, med-fil ex 07, MK 19 dec 10, ML 6 juni 12, allt vid UU, pensionär vid fältläkarkåren 15 aug 12, MD vid UU 3 juni 13, tjänstg som läk i sv armén i Tyskland o Norge 13—dec 14, kir mag 10 maj 15, prof i prakt medicin vid Å...

Josefson, Arnold R, Läkare (medicinare) (1870 – 1946)

Josef son, Arnold Robert, f 4 juni 1870 i Gbg, Mosaiska, d 31 dec 1946 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Herrman Josephsson o Emilie Amsberg. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 89, inskr vid UU ht 89, med fil kand där 12 sept 90, MK vid Kl 30 nov 93, ML där 15 april 99, amanuens o underläk vid Serafimerlasarettets neurolog o intern med kliniker 3 no...

Leche, Johan, Läkare, Medicinare (1704 – 1764)

1 Leche, Johan, f 22 sept 1704 i Barkåkra, Krist, d 17 juni 1764 i Åbo. Föräldrar: kh Jöns L o Christina Paulin. Inskr vid LU 5 sept 24, studerade där 24—28, informator i fyra år, åter vid LU 33, doc o anatomie prosektor där 20 juni 35, disp under J J v Döbeln där 1 dec 39, provinsialmedicus i Skaraborgs län 22 mars 40—41, disp under G Harmens vid LU 10 april 40, MD där 14 april 40, Ost...

Malmsten, Petter (Pehr) Henrik, Läkare, Medicinare (1811 – 1883)

1 Malmsten, Petter (Pehr) Henrik, f 12 sept 1811 i Tun, Skar, d 28 mars 1883 i Växjö (enl db för Klara, Sthlm). Föräldrar: prosten Hans Georg M o Sara Christina Ekelund. Inskr vid UU 5 okt 31, med fil ex 17 juni 34, disp pro exercitio där 19 nov 34, stipendiat i fältläkarkåren 19 mars 35

Micrander, Lars, Läkare, Medicinare (– 1706)

2 Micrander, Lars (adl Lilliestolpe), bror till M 1, d 5 juli 1706 i Litauen. Inskr vid UU 16 april 1673, teol fil ex där 79, läkare o bibliotekarie hos Magnus Gabriel De la Gardie 80, resa till Frankrike 84, med dr i Caen d...

Munck af Rosenschöld, Eberhard Z, Läkare, Medicinare, Politiker (1775 – 1840)

2 Munck af Rosenschöld, Eberhard Zacharias, före adl Munck, son till M 1 i hans andra g, f 3 aug 1775 i Lund, d 17 maj 1840 i Khvn (enl db för Lund). Inskr vid LU 22 jan 76, ex theologicum 89, ex stili pro gradu vt 91, ex philosophicum ht 91, allt vid LU, studier vid Det Kgl Frederiks hospital o vid univ i Khvn aug 92–april 93, disp pro gradu vid LU 5 juni 93, m...

Murray, Johann A, Botanist, Medicinare (1740 – 1791)

1 Murray, Johann Andreas, dp 29 jan 1740 i Sthlm, Ty, d 22 maj 1791 i Göttingen, Tyskland. Föräldrar: pastor primarius TD Andreas M o Johanna Christiana Golitz. Inskr vid UU 30 april 56, vid univ i Göttingen 20 aug 60, disp pro gradu o MD 20 aug 63, eo prof i medicin 21 april 64, tf förest för botan trädgården 64, prom fil mag 4 juli 68, prof vid fil fak 12 april 69, prof i medicin o botanik...

Nylin, K Gustav V, Läkare, Medicinare (1892 – 1961)

Nylin, Karl Gustav Vilhelm, f 18 dec 1892 i London, d 6 aug 1961 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: skomakarmästaren Fritiof N o Alma Pauline Åberg. Studentex vid Uppsala h a l 29 maj 13, inskr vid UU ht 13, MK 29 maj 17, innehade ett flertal kortare läk:förordnanden juni 18okt 22, ML vid UU 29 maj 22, kommunalläk i Spånga, Sth, nov 22

Odin, Martin O, Läkare, Medicinare (1890 – 1960)

Odin, Martin Odin, f 13 juni 1890 i Eslöv, V Sallerup, Malm, d 18 febr 1960 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: handlanden Anders Nilsson o Ohlu Persdtr. Mogenhetsex vid Katedralskolan i Lund 26 maj 08, inskr vid LU 12 sept 08, MK där 28 febr 12, amanuens bl a vid med o pediatr klinikerna i Lund 1 febr 19–31 dec 20, ML vid LU 13 dec 19, underläk vid med kliniken i Lund 1 jan 21–31 dec 23, extra läk o...

Ribbing, Seved, Läkare, Pediatriker, Medicinare (1845 – 1921)

7 Ribbing, Seved, f 17 febr 1845 i Sthlm, Klara, d 14 febr 1921 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren Gustaf Edvard R o Hedvig Maria Ribbing (syster till R 6). Avgångsex från Sthlms gymnasium 28 april 63, studentex vid UU 6 maj 63, inskr 11 maj 63, med fil kand 14 sept 64, MK 25 maj 67, allt vid UU, ML vid Kl 23 okt 69, amanuens vid...

Rosén von Rosenstein, Nils, Läkare, Medicinare (1706 – 1773)

1 Rosén von Rosenstein, Nils, före adl Rosén, f 12 febr 1706 trol i Blidsberg, Älvsb (fdb saknas), d 16 juli 1773 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kh Erik Rosenius o Anna Wekander. Elev vid gymnasiet i Gbg sept 19, inskr vid LU 13 aug 23, informator i Sthlm 2528, studerade vid UU 2728, företog studieresor i Europa ...

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Sparrman, Anders, Läkare, Forskningsresande, Medicinare (1748 – 1820)

Sparrman, Anders, f 16 febr (g st) 1748 i Lena, Upps, d 9 aug 1820 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prosten Eric S o Brita Högbom. Inskr vid UU 1 okt 57, medföjde ostindie-fararen Stockholms Slott till Kina dec 65-aug 67, medicinsk ex vid UU 70, företog forskn:resa till Kapkolonin i södra Af-rikajan-nov 72 o mars 75-april 76, deltog i James Cooks andra världsomsegling med HMS Resolution 22 nov 72-21...

Spöring, Herman Diedrich, Läkare, Medicinare (1701 – 1747)

Spöring, Herman Diedrich, dp 19 okt 1701 i Sthlm, Ty, d 17 juni 1747 i Åbo, Sv förs. Föräldrar: rektorn Eberhard Christian S o Elisabeth Benedicta Burmeister. Inskr vid UU 10 maj 17, studieresa till Holland, Tyskland o Frankrike 23-26, MD vid univ i Harderwijk, Holland, 18 maj 26, med prof vid Åbo akad från 5 jan 28. - LVS 30.LVA42.

G 4 maj 1732 (Bäck, s 25) m Hedvig Ulrica Meurm...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se