Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Angerstein, Reinhold Rüdker, Metallurg, Bergsman (1718 – 1760)

4. Reinhold Riidker Angerstein, den föregåendes brorson, f. 25 okt. 1718 på Vikmanshyttan, d 3 jan. 1760. Föräldrar: brukspatronen Gustav Angerstein och Anna Rücker. Student i Uppsala 17 febr. 1727. Auskultant i bergskollegiet 2 juni 1738; e. o. notarie 18 dec. 1744; kanslist vid fiskalskontoret 11 juni 1747 (bergskollegiets protokoll); v. fiskal 5 nov. 1752; direktör för den grövre...

Caspersson, Carl August, Metallurg (1844 – 1919)

Caspersson, Carl August, f. 17 juni 1844 i Säter, d. 20 mars 1919 i Örebro. Föräldrar: arrendatorn av Säters stads såg och kvarn, byggmästaren Anders Caspersson och Johanna Ersdotter. Genomgick folkskolan; företog studieresor till Österrike 1873, Förenta staterna 1890 och England 1900. Innehade anställning som smed vid Långshyttan; biträde vid bessemerblåsningen åt bruksförvaltaren vid Västa...

Danieli, Sven D., Uppfinnare, Elektrometallurg, Civilingenjör (1880 – 1946)

Danieli, Sven Dagobert, f. 31 mars 1880 i Hajom. Föräldrar: komministern Magnus Danieli och Edla Gustava Jakobina Åkerlund. Elev vid Varbergs h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1899; elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1 sept. 1899—31 aug. 1900; informator hos kabinettskammarherre A. Herlenius på...

Dellwik, Carl Axel, Metallurg, Bergsingenjör (1829 – 1897)

1. Carl Axel Dellwik, f. 23 juni 1829 i Stockholm, d. 29 juli 1897 å Charlottendal, Brännkyrka (Sth.). Föräldrar: regementsläkaren vid K. flottan, livmedikus Carl Isak Dellwik och Malvina Adelaide Lindbom. Erhöll undervisning i S: ta Clara h. lärdomsskola i Stockholm till 8 april 1842; senare i Nya elementarskolan; studentex. i Uppsala 2 febr. 1847; informator hos Bergsskolans i Falun chef J...

Eggertz, Victor, Metallurg, Högskolelärare (1817 – 1889)

2. Victor Eggertz, f. 16 okt. 1817 på gården Morbygden, Stora Kopparbergs sn (Kopp.), d. 16 aug. 1889 i Stockholm (Ad. Fr.). Föräldrar: bergsrådmannen Daniel Eggertz och Eva Elisabeth Erlandsson. Elev i Falu skola 1826–27 och i Västerås gymnasium; student vid Uppsala univ. 25 okt. 1836; hovrättsex. där 3 juni 1839; e. o. kanslist i justitiefördelningen av K. M:ts kansli s. å.; elev vid Falu ...

Ekman, Gustaf, Metallurg (1804 – 1876)

9. Gustaf Ekman, son till E. 5, f. 26 (ej 29) maj 1804 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 3 maj 1876 på Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.). Undervisning av privatlärare i hemmet från 8 års ålder; elev vid Göteborgs gymnasium 1818; student i Uppsala 5 okt. 1821; hovrättsex. 3 juni 1823; akademisk bergsex. ht. 1825; auskultant i Bergskollegium 25 april 1825; elev till greve [a:7315:B. B...

Flodin, G Henning, Metallurg (1871 – 1940)

Flodin, Gustaf Henning, f 15 febr 1871 i Västerhaninge sn, d 5 mars 1940 i Sthlm. Föräldrar: befallningsmannen Johan Petersson i Nödesta o Fredrika Charlotta Flodin. Extra elev vid fackavdelningen för bergsvetenskap vid KTH 1893–95, anställd i Gustaf de Lavals företag 1895–1909, först såsom kemist bl a vid zinkframställningsföretag i Trollhättan o Sarpsborg, tekn dir i Société anon...

Fornander, S G Edvin, Metallurg, Bergsingenjör (1883 – 1951)

3 Fornander, Sven Gustaf Edvin, bror till F 2, f 8 juli 1883 i Mönsterås, d 27 sept 1951 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 1903, bergsingenjörsex vid Tekn högskolan 1907, anst vid Höganäs-Billesholms ab 1908–09, assistent till övering J A Brinell vid Jernkontoret 1909, ing vid Jernkontorets försöksverk i Trollhättan 1909–11, avdelningsing för masugn...

Forsberg, Fredrik, Metallurg (1856 – 1942)

Forsberg, Fredrik, f 10 juli 1856 i Folkesbacka, Sundborns sn (Kopp), d 17 juni 1942 i Sandviken (enl Munktorps dödbok). Moder: Stina Forsberg. Elev vid Falu lärov vt 1868–16 okt 1873, åtnjöt gratis privatundervisning av mag O W Wahlin i Falun 1873–74, elev vid K teknolog inst 15 sept 1874, utex 10 juni 1877 från avd för maskinbyggnadskonst o mekanisk teknologi, ritare vid Göranssons mek ver...

Garney, Johan Carl, Metallurg (1740 – 1808)

Garney, Johan Carl, f 26 dec 1740 på Öns bruk, Älvkarleby (Upps), d 18 april 1808 i Kristinehamn. Föräldrar: inspekt Hybbert Claesson G o Agneta Printz. Inskr vid Uppsala univ 20 okt 1749, intyg om kunskap i bergsvetenskaperna 26 maj 1761, auskultant i bergskoll 19 maj s å, ämnessven där 19 jan 1762, övermasmästare i Nora distr 27 nov 1769, i Värmland 13 nov 1779–1 april 1800, dir för tackjä...

Hybinette, Victor N, Industriidkare, Metallurg (1867 – 1937)

1 Hybinette, Victor Noach, f 18 april 1867 i Falun, d 7 sept 1937 i Merano, Italien. Föräldrar: smeden o hovslagaren Johan Samuel H o Ulrika Forsström. Elev vid hal i Falun 76—84, vid Chalmers tekn läroanst 84—87, avgångsex som mekanisk o kemisk ing 87, assistent vid Falu kopparverk 87—88, guld- o nickelmetallurg vid Os-Hommelviks kopparverk, Trondheim, Norge, 88—91, nickelmetallurg vid Orfo...

Johansson, K Arvid, Metallurg (1870 – 1934)

Johansson, Karl Arvid, f 17 sept 1870 i By, Kopp, d 23 juni 1934 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bergsmannen o häradsdomaren Anders J o Margareta (Greta) Larsdtr. Mogenhetsex i Falun 8 juni 89, elev vid KTH 14 sept 89, avgångsex som bergsing 31 okt 93, assistent i bergskemi vid KTH 93—95, förest för metallurgiska avd vid Sandvikens jernverks ab 96—18, led av malmkommissionen 13, prof i hyttmekan...

Leffler, Johan (Janne) A, Metallurg (1870 – 1929)

6 Leffler, Johan (Janne) Albert, f 13 febr 1870 i Gbg, Domk, d 19 maj 1929 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandl o godsäg Charles Albert L o Hilda Augusta Lithman. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 31 maj 89, ord elev vid KTH 15 sept 90, avgångsex från dess avd för metallurgi o hyttkonst 31 okt 93, anställd vid Klosters ab, Husby, Kopp, 94—05, led av kommunalnämnd, kyrko- o skolråd i Hus...

Lidbeck, Carl Johan, Metallurg, Bergsvetenskapsman (1774 – 1817)

3 Lidbeck, Carl Johan, bror till L 2, f 5 mars 1774 i Lund, d 28 juli 1817 i Nora. Inskr vid LU 5 maj 75, jur ex där 13 dec 91, bergsex juni 93, auskultant i bergskoll 17 sept 93, ämnessven i masmästeriet 4 april 94, elev hos J C Garney vid masugnsbyggnader 95—96, övermasmästare i Nora 0 Linde m fl bergslag från 7 juni 96, studier i Danmark, Tyskland, Nederländerna o Frankrike 03—05, översal...

Lindblad, Axel R, Metallurg, Uppfinnare, Industriman (1874 – 1944)

Lindblad, Axel Rudolf, f 23 april 1874 i Vånga, Ög, d 6 nov 1944 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren Adolf Fredrik L o Maja Greta (Margareta) Andersdtr. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping ht 98, avgångs-ex där vt 01, montör vid Alfred Johanssons elektriska affär (från mars 02 Elektriska industri ab Stella), Sthlm, sept 01 —aug 03, ing vid Elektriska ab Magnet, Ludvika, aug 03—sept 0...

Ljungberg, Erik Johan, Industriidkare, Metallurg (1843 – 1915)

Ljungberg, Erik Johan, f 4 mars 1843 i Grythyttan, Ör, d 5 april 1915 i Sthlm (enl db for Kristine, Falun). Föräldrar: bergsmannen o handlanden Eric L o Anna Charlotta Hagberg. Anställd vid Hällefors bruk, Ör, 60, vid Villingsbergs bruk, Ör, maj 60—sommaren 64, studier vid bergsskolan i Filipstad 64—65, anställd vid Uddeholms bolag (från 70 Uddeholms ab) 65—75, därav vid Stjärnfors, N Råda, ...

Malmberg, C J Gunnar, Metallurg, Kemist, Mikroskopist (1882 – 1975)

Malmberg, Carl Johan Gunnar, f 21 april 1882 i Sthlm, Kungsh, d 7 aug 1975 där, S:t Göran. Föräldrar: ingenjören Carl Vilhelm Fredrik M o Betty Isabella Carola Boklund. Elev vid Östermalms allm lärov i Sthlm 92–97, vid h reallärov på Norrmalm 97, mogenhetsex där 20 maj 01, ord elev vid KTH 15 sept 01, avgångsex från fackskolans för bergsvetenskap underavd för metallurgi o hyttkonst där 31 ja...

Odelstierna, Erik G:son, Metallurg, Bergsingenjör (1853 – 1933)

2 Odelstierna, Erik Gustafsson, f 5 sept 1853 i Vånga, Ög, d 5 febr 1933 i Uppsala, Domk. Föräldrar: godsägaren Gustaf Odelstjerna o Hilda Josefina Hofstam. Elev vid Tekn elementarskolan i Norrköping 1 sept 70–29 maj 73, ord elev vid Teknolog inst, Sthlm, 13 sept 73, avgångsex (bergsingenjörsex) där 30 okt 76, elev vid Bångbro bessemerverk, Ör, 76–77, elev på Jernkontorets metallurg...

Qvist Andersson, Benct, Metallurg, Mineralog, Bergmästare (1726 – 1799)

Qvist Andersson, Benct (av släkten Svinhufvud i Västergötland), f 21 okt 1726 i Ockelbo, Gävl (fb saknas), d 14 okt 1799 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bruksinspektorn Andreas Q o Anna Elisabeth Salner. Inskr vid UU 3 mars 43, auskultant i Bergskoll 1 okt (avlade eden 13 okt) 47, eo notarie där 29 jan 50, biträde hos övermasmästaren Sven Rinman 7 sept 51, övermasmästare i Bergskoll 8 apri...

Rinman, Sven, Metallurg, Bergsråd (1720 – 1792)

1 Rinman, Sven, f 12 juni 1720 i Uppsala (egen uppg i X 286, UUB; ej i fdb), d 20 dec 1792 i Eskilstuna. Föräldrar: lanträntmästaren Gustaf R o Magdalena Leijonmarck. Inskr vid UU 12 okt 24, studerade på egen hand bl a matematik o fysik i Uppsala o Sthlm 3339, auskultant i Bergskoll 18 dec 40, ämnessven i VA 16 dec 41, studerade järn- o stålmanufakturer bl a i Nederländerna, Be...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se