Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
6 träffar, sida:  1 
Annorelius, Johannes, Munk (– levde på 1700)

Annorelius, Johannes, son till länsmannen Karl Nilsson i Årsta, Tierps socken. Student i Uppsala 20 mars 1705. Reste utrikes och övergick i Flandern till katolska läran; kapucinermunk med namnet frater Stanislaus; präst och lärare (professeur) i teologi i Aire-sur-Lys.

Budde, Jöns, Översättare, Munk (– levde på 1400)

Budde, Jöns, även kallad Rask, munk i Nådendals kloster, översättare. Fadern hette Anders, ty en av B. skriven leoninsk strof slutar med orden: »Hic fuit Andreades pauper cœnobita Johannes».. Hans födelse- och dödsår äro obekanta. Men då han 1461 eller 1462 blev birgittinermunk, måste han enligt ordensreglerna hava fyllt minst tjugufem år. Han var således född 1437 eller något år förut. Sist...

Ericus Johannis, Munk (1362 omkring – 1447)

Ericus Johannis (Erik Johansson), f. omkr. 1362, d. 11 nov. 1447 (Vadstena klosters diarium). Var från Öland; vigd till diakonbroder i Birgittinorden 28 nov. 1389 i Vadstena kloster; generalkonfessor där 23 dec. 1401; sändes vid mickelsmässan 1402 jämte Thorirus Andreae till kurian i Rom; utfärdade där 18 april 1403 fullmakt för tre andra personer att vara klostrets ombudsmän samt återvände ...

Johannes Hildebrandi, Munk (– 1454)

Johannes Hildebrandi (Hans Hildebrandsson), d 26 april 1454 (SRS 1:1, s 171). Föräldrar: borgaren i Söderköping Hildebrand Cruse o h h Elisabeth (C 6, f 40 v, UUB). Trol student (C 6, f 37 r—v) o baccalaureus i Prag 02, namnes som präst i Linköpings stift o som kejserlig notarie 7 mars 03 (SD 291), namnes som kanik i Linköping från 6 aug 06 (SD 766), grundade som kanik tills med modern Petri...

Kanutus Johannis, Boksamlare, Munk (– 1496)

Kanutus Johannis (Knut Jensson), d 28 aug 1496 i Söderköping. Föräldrar: borgaren Jens o h h Gertrud, dtr till tyske rådmannen i Sthlm Henrik Dingstede. Inskr vid univ i Greifswald som broder i Sthlms franciskankloster 8 nov 67, student i Strassburg, lektor i Randers kloster 74, repetitor i Sthlms franciskankloster före 25 jan 76, baccalarius sacre theologie i Lund 76, lektor i sthlmsklostre...

Magnus Unnonis, Munk (1400/10 trol – 1470)

Magnus Unnonis (Unnesson), f sannolikt mellan 1400 o 1410 i Jönköping, d 11 eller 12 aug 1470 i Vadstena. Fader: borgmästaren i Jönköping Unne Björnsson. Inskr vid univ i Leipzig vintern 22, mag artium där 8 jan 26, omtalas som skolmästare i Linköping 27, baccalaureus i teologi vid univ i Leipzig 1 juni 34, kanik i Linköpings domkapitel 34–35, prästmunk i Vadstena kloster 12 maj 35, generalk...

6 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se