Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Bergh, S Richard, Målare, Museiman (1858 – 1919)

3. Sven Richard Bergh, son till B. 1, f. 28 dec. 1858 i Stockholm, d. 29 jan. 1919 å Saltsjö-Storängen. Elev vid Beskowska skolan ht. 1868—vt. 1876; elev av E. Perséus 1877; studerade vid Konstakademien 28 aug. 1878—21 maj 1881; fullföljde sina studier i Paris. Utställde för första gången i Paris å Salongen 1883; bo...

Bovallius, Carl E A, Zoolog, Museiman (1849 – 1907)

2. Carl Erik Alexander Bovallius, den föregåendes son, f. 31 juli 1849 i. Stockholm, d 8 nov. 1907 i Georgetown, Brittiska Guyana. Efter enskild undervisning elev vid Maria elementarskola vt. 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1864; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; student i Uppsala 4 juni s. å.; fil. kand. 14 sept. 1872; disp. 26 maj ...

Bååth, Albert Ulrik, Museiman, Översättare, Skald (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna lärove...

Böttiger, J (John) F, Museiman, Konsthistoriker (1853 – 1936)

3. Johan (John) Fredrik Böttiger, den föregåendes son, f. 25 mars 1853 i Stockholm. Elev vid Söderköpings lägre elementarläroverk vt. 1864 och vid Norrköpings högre elementarläroverk vt. 1867; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1873; student i Uppsala ht. 1873 och i Lund vt. 1877; fil. kand. 29 maj 187....

Dahlander, Magnus E., Arkitekt, Museiman (1862)

2. Magnus Emil Dahlander, den föregåendes kusins son, f. 2 aug. 1862 i Bispbergsgården i Säters stadsförsamling. Föräldrar: apotekaren Axel Esaias Dahlander och Emelie Augusta Nordfeldt. Elev vid B. K. Rodhes skola i Göteborg vt. 1872—ht. 1874, vid nya elementarskolan i Stockholm vt. 1875—vt. 1879, vid södra realläroverket därstädes ht. 1879 och vid K...

Eurenius, Malte Carl Joseph, Museiman (1821 – 1901)

Malte Carl Joseph Eurenius, f. 22 mars 1821 i Skartofta, Öveds sn (Malm.), d. 28 febr. 1901 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden fil. magister Carl Abraham Eurenius och Anna-Brita Hylander. Skolstudier i Lund; student vid Lunds univ. 14 juni 1839; filol. kand. 18 dec. 1843 där; filos. kand. 3 juni 1844; disp. pro gradu...

Fredenheim, Carl Fredric, Museiman, Ämbetsman (1748 – 1803)

Fredenheim, Carl Fredric (före adl Mennander), f 7 mars 1748 i Åbo, d 6 mars 1803 i Sthlm (Finska). Föräldrar: biskopen i Åbo, sedermera ärkebiskopen Carl Fredric Mennander o Johanna Magdalena Hassel. Inskr vid Åbo akad 19 juni 1754, vid Uppsala univ 3 aug 1761, respondent i Åbo 5 juni 1765, eo kanslist i nedre justitierevi-sionsexp ...

Friberg, K Algot, Museiman (1850 – 1935)

Friberg, Karl Algot, f 2 sept 1850 i Mariestad, d 5 febr 1935 i Jönköping (Sofia). Föräldrar: bankkassören Sven Adam F o Fredrique Dorothea Apelqvist. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro 1870, inskr vid Uppsala univ 15 sept 1871, antagen som extra elev vid Teknol inst 22 sept 1875, studier där 1875–77, verkmästare vid Hellefors styckeb...

Gauffin, Axel W R, Konsthistoriker, Museiman (1877 – 1964)

Gauffin, Axel Wilhelm Reinhold, f 1 juli 1877 i Kristianstad, d 26 jan 1964 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: apotekaren Lars Carl Axel G o Johanna (Jenny) Laurentia Holm. Mogenhetsex vid Kristianstads hall juni 1895, inskr vid Lunds univ 10 sept s å, fil kand där 31 jan 1899, konst- o språkstudier utomlands juni 1902–juli 1904, fil lic i Lund 30 maj 1908, eo...

Jakobsson, G Theodor, Arméofficer, Museiman (1883 – 1952)

Jakobsson, Gustaf Theodor, f 7 maj 1883 i Foss, Göt, d 11 nov 1952 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: domprosten, TD o FD Gustaf J o Adéle Ottonie Rosalie Peters. Officersex vid Karlberg 04, underlöjtn vid Boden-Karlsborgs art:reg 16 dec 04, genomgick art-o ingenjörshögsk:s allm o högre art:kurs 06—10, löjtn 31 aug 07, kapten 6 juni 14, genomgick kurs vid KTH:s avd för bergs-vetensk 15—16, ko...

Kruse, John E, Museiman (1865 – 1914)

Kruse, John Erik, f 13 okt 1865 i Malmö, Caroli, d 15 juli 1914 i Djursholm. Föräldrar: handl Lorentz Edvard K o Maria Benedicta Anna Flensburg. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 83, inskr vid LU 19 sept 83, FK 14 dec 86, eo amanuens vid LU:s konstmus 11 maj 92, FL 13 maj 93, disp 5 okt 95, eo amanuens vid NM 7 febr 96, FD vid LU 31 maj 97, bibliotekarie vid FrKA ht 99, ord amanuens o förest ...

Lagerquist, C Marshall, Museiman (1907 – 1977)

Lagerquist, Carl Marshall, f 15 maj 1907 i Pittsburgh, Penn, USA, d 12 sept 1977 i Lidingö. Föräldrar: civiling Carl August Elfing L o Jenny Lovisa Svallin. Studentex vid h a l i Jönköping vt 26, inskr vid StH ht 26, FK där 11 mars 31, assistent vid NordM 31, amanuens där 1 okt 37, FL vid StH 25 maj 39, tf förest för undervisn:avd vid NordM 41—43, andre intendent där 1 jan 45, eo intend...

Larsson, Hans E, Museiman (1855 – 1922)
Larsson, Hans Emil, f 24 nov 1855 i Hem-mesdynge, Malm, f 26 febr 1922 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: lantbrukaren Bengt L o Mätta Hansdtr. Mogenhetsex vid hal i Malmö vt 74, inskr vid LU ht 74, lär vid Hvilans folkhögsk, Tottarp, Malm, 77—84, litt- o konstanmälare (särsk i SDS) från 79, FK vid LU 31 jan 81, förest för Malmö föreläsn:fören 84—04, sekr i sällsk Heim-dall i Malmö från 91, bitr i...
Manker, Ernst M, Museiman (1893 – 1972)

Manker, Ernst Mauritz, f 20 mars 1893 i Valla, Göt, d 1 febr 1972 i Sthlm, Matt. Föräldrar: sjökaptenen o lantbrukaren Edvard Olsson o Mathilda Kristiansdtr. Elev vid Mariannelunds praktiska skola, studentex vid privata elementarskolan i Lund vt 21, inskr vid GH ht 21ht 25, anställd vid Gb...

Nerman, Birger, Museiman, Språkforskare, Arkeolog (1888 – 1971)

2 Nerman, Birger, bror till N 1, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 22 aug 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Norrköping 10 juni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FK där 31 mars 10, bibliotekarie vid Östgöta nation 12, FL vid UU 16 sept 12, disp 7 maj 13, FD 31 maj 13, doc i nordisk o jämförande fornkunskap med nordisk sagohist 20 okt 19, allt...

Nilsson, Axel R, Museiman (1872 – 1924)

Nilsson, Axel Rudolf, f 11 aug 1872 i Källtorp, Malm, d 21 febr 1924 i Gbg, Vasa. Föräldrar: godsförvaltaren Nils Peter N o Charlotte Richter. Mogenhetsex vid Lunds hal 91, inskr vid LU 21 sept 91, amanuens vid Kulturhist museet i Lund 93–99, restau-rator av LU:s konstsamkar 98, ordnade o katalogiserade Hallands museums samkar 00

Sander, N Fredrik, Poet, Konsthistoriker, Museiman (1828 – 1900)

Sander, Nils Fredrik, f 26 sept 1828 i Vintrosa, Ör, d 30 maj 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansägaren o kyrkvärden Lars Nilsson o Catharina Larsdtr. Elev vid Örebro skola 39–44, i Strängnäs gymn 44–48, inskr vid UU 23 maj 48, duplikant vid Örebro h lärdomsskola ht 49–ht 50, FK vid UU 31 maj 55, ordf i Uppsala student...

Sandklef, J Albert, Museiman (1893 – 1990)

Sandklef (till 1929 Anderson), Johan Albert, f 13 maj 1893 i Frillesås, Hall, d 31 aug 1990 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hemmansägaren Andreas Andersson o Hilda Augusta Johansdtr. Medarb i Varbergsposten 20, lokalred i Varberg för tidn Halland 21–32, sekr i Norra Hallands kulturhist fören (från 47 Varbergs museum, Fören för Hallands folkkultur ...

Seitz, F Heribert, Museiman (1904 – 1987)

Seitz, Fritz Heribert, f 13 jan 1904 i Ystad, d 29 juni 1987 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Fritz Waldemar Larsson o Ida Amalia Maria Seitz. Studentex vid H a l för gossar å Södermalm, Sthlm, 10 maj 24, inskr vid StH ht 25, fänrik i reserven vid Södermanlands reg 30 dec 26, underlöjtn 31 dec 28, löjtn där 4 dec 31, amanuens vid ...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se