Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Bergh, S Richard, Målare, Museiman (1858 – 1919)

3. Sven Richard Bergh, son till B. 1, f. 28 dec. 1858 i Stockholm, d. 29 jan. 1919 å Saltsjö-Storängen. Elev vid Beskowska skolan ht. 1868—vt. 1876; elev av E. Perséus 1877; studerade vid Konstakademien 28 aug. 1878—21 maj 1881; fullföljde sina studier i Paris. Utställde för första gången i Paris å Salongen 1883; bosatt i Paris till slutet av 1889; svensk kommissarie för konstutstä...

Bovallius, Carl E A, Zoolog, Museiman (1849 – 1907)

2. Carl Erik Alexander Bovallius, den föregåendes son, f. 31 juli 1849 i. Stockholm, d 8 nov. 1907 i Georgetown, Brittiska Guyana. Efter enskild undervisning elev vid Maria elementarskola vt. 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1864; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; student i Uppsala 4 juni s. å.; fil. kand. 14 sept. 1872; disp. 26 maj 1875; fil. doktor 31 maj s. å.;...

Bååth, Albert Ulrik, Museiman, Översättare, Skald (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna läroverket i Malmö ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1871; student vid Lunds universit...

Böttiger, J (John) F, Museiman, Konsthistoriker (1853 – 1936)

3. Johan (John) Fredrik Böttiger, den föregåendes son, f. 25 mars 1853 i Stockholm. Elev vid Söderköpings lägre elementarläroverk vt. 1864 och vid Norrköpings högre elementarläroverk vt. 1867; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1873; student i Uppsala ht. 1873 och i Lund vt. 1877; fil. kand. 29 maj 187.7; fil. lic. 18 okt. 1879; disp. 4 dec. 1880; fil. doktor 30 ...

Dahlander, Magnus E., Arkitekt, Museiman (1862)

2. Magnus Emil Dahlander, den föregåendes kusins son, f. 2 aug. 1862 i Bispbergsgården i Säters stadsförsamling. Föräldrar: apotekaren Axel Esaias Dahlander och Emelie Augusta Nordfeldt. Elev vid B. K. Rodhes skola i Göteborg vt. 1872—ht. 1874, vid nya elementarskolan i Stockholm vt. 1875—vt. 1879, vid södra realläroverket därstädes ht. 1879 och vid Karolinska h. a...

Eurenius, Malte Carl Joseph, Museiman (1821 – 1901)

Malte Carl Joseph Eurenius, f. 22 mars 1821 i Skartofta, Öveds sn (Malm.), d. 28 febr. 1901 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden fil. magister Carl Abraham Eurenius och Anna-Brita Hylander. Skolstudier i Lund; student vid Lunds univ. 14 juni 1839; filol. kand. 18 dec. 1843 där; filos. kand. 3 juni 1844; disp. pro gradu 15 juni s. å.; fil. magister ...

Fredenheim, Carl Fredric, Museiman, Ämbetsman (1748 – 1803)

Fredenheim, Carl Fredric (före adl Mennander), f 7 mars 1748 i Åbo, d 6 mars 1803 i Sthlm (Finska). Föräldrar: biskopen i Åbo, sedermera ärkebiskopen Carl Fredric Mennander o Johanna Magdalena Hassel. Inskr vid Åbo akad 19 juni 1754, vid Uppsala univ 3 aug 1761, respondent i Åbo 5 juni 1765, eo kanslist i nedre justitierevi-sionsexp 31 juli s å, auskultant i Åbo hovrätt 12 okt s å,...

Friberg, K Algot, Museiman (1850 – 1935)

Friberg, Karl Algot, f 2 sept 1850 i Mariestad, d 5 febr 1935 i Jönköping (Sofia). Föräldrar: bankkassören Sven Adam F o Fredrique Dorothea Apelqvist. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro 1870, inskr vid Uppsala univ 15 sept 1871, antagen som extra elev vid Teknol inst 22 sept 1875, studier där 1875–77, verkmästare vid Hellefors styckebruk, Mellösa (Söd), 1877–81, anlade Huskvarna förnicklin...

Gauffin, Axel W R, Konsthistoriker, Museiman (1877 – 1964)

Gauffin, Axel Wilhelm Reinhold, f 1 juli 1877 i Kristianstad, d 26 jan 1964 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: apotekaren Lars Carl Axel G o Johanna (Jenny) Laurentia Holm. Mogenhetsex vid Kristianstads hall juni 1895, inskr vid Lunds univ 10 sept s å, fil kand där 31 jan 1899, konst- o språkstudier utomlands juni 1902–juli 1904, fil lic i Lund 30 maj 1908, eo amanuens vid Nat:mus 2 okt s å, disp ...

Jakobsson, G Theodor, Arméofficer, Museiman (1883 – 1952)

Jakobsson, Gustaf Theodor, f 7 maj 1883 i Foss, Göt, d 11 nov 1952 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: domprosten, TD o FD Gustaf J o Adéle Ottonie Rosalie Peters. Officersex vid Karlberg 04, underlöjtn vid Boden-Karlsborgs art:reg 16 dec 04, genomgick art-o ingenjörshögsk:s allm o högre art:kurs 06—10, löjtn 31 aug 07, kapten 6 juni 14, genomgick kurs vid KTH:s avd för bergs-vetensk 15—16, kontrol...

Kruse, John E, Museiman (1865 – 1914)

Kruse, John Erik, f 13 okt 1865 i Malmö, Caroli, d 15 juli 1914 i Djursholm. Föräldrar: handl Lorentz Edvard K o Maria Benedicta Anna Flensburg. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 83, inskr vid LU 19 sept 83, FK 14 dec 86, eo amanuens vid LU:s konstmus 11 maj 92, FL 13 maj 93, disp 5 okt 95, eo amanuens vid NM 7 febr 96, FD vid LU 31 maj 97, bibliotekarie vid FrKA ht 99, ord amanuens o förest ...

Lagerquist, C Marshall, Museiman (1907 – 1977)

Lagerquist, Carl Marshall, f 15 maj 1907 i Pittsburgh, Penn, USA, d 12 sept 1977 i Lidingö. Föräldrar: civiling Carl August Elfing L o Jenny Lovisa Svallin. Studentex vid h a l i Jönköping vt 26, inskr vid StH ht 26, FK där 11 mars 31, assistent vid NordM 31, amanuens där 1 okt 37, FL vid StH 25 maj 39, tf förest för undervisn:avd vid NordM 41—43, andre intendent där 1 jan 4...

Larsson, Hans E, Museiman (1855 – 1922)

Larsson, Hans Emil, f 24 nov 1855 i Hem-mesdynge, Malm, f 26 febr 1922 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: lantbrukaren Bengt L o Mätta Hansdtr. Mogenhetsex vid hal i Malmö vt 74, inskr vid LU ht 74, lär vid Hvilans folkhögsk, Tottarp, Malm, 77—84, litt- o konstanmälare (särsk i SDS) från 79, FK vid LU 31 jan 81, förest för Malmö föreläsn:fören 84—04, sekr i sällsk Heim-dall i Ma...

Manker, Ernst M, Museiman (1893 – 1972)

Manker, Ernst Mauritz, f 20 mars 1893 i Valla, Göt, d 1 febr 1972 i Sthlm, Matt. Föräldrar: sjökaptenen o lantbrukaren Edvard Olsson o Mathilda Kristiansdtr. Elev vid Mariannelunds praktiska skola, studentex vid privata elementarskolan i Lund vt 21, inskr vid GH ht 21ht 25, anställd vid Gbgs Posten 22

Nerman, Birger, Museiman, Språkforskare, Arkeolog (1888 – 1971)

2 Nerman, Birger, bror till N 1, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 22 aug 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Norrköping 10 juni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FK där 31 mars 10, bibliotekarie vid Östgöta nation 12, FL vid UU 16 sept 12, disp 7 maj 13, FD 31 maj 13, doc i nordisk o jämförande fornkunskap med nordisk sagohist 20 okt 19, allt vid UU, led av Centrala hjälpkomm ...

Nilsson, Axel R, Museiman (1872 – 1924)

Nilsson, Axel Rudolf, f 11 aug 1872 i Källtorp, Malm, d 21 febr 1924 i Gbg, Vasa. Föräldrar: godsförvaltaren Nils Peter N o Charlotte Richter. Mogenhetsex vid Lunds hal 91, inskr vid LU 21 sept 91, amanuens vid Kulturhist museet i Lund 93–99, restau-rator av LU:s konstsamkar 98, ordnade o katalogiserade Hallands museums samkar 00

Sander, N Fredrik, Poet, Konsthistoriker, Museiman (1828 – 1900)

Sander, Nils Fredrik, f 26 sept 1828 i Vintrosa, Ör, d 30 maj 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansägaren o kyrkvärden Lars Nilsson o Catharina Larsdtr. Elev vid Örebro skola 39–44, i Strängnäs gymn 44–48, inskr vid UU 23 maj 48, duplikant vid Örebro h lärdomsskola ht 49–ht 50, FK vid UU 31 maj 55, ordf i Uppsala studentkår 56, e o kanslist i ED 19 sept 56, disp vid UU 19 maj 57, mag där...

Sandklef, J Albert, Museiman (1893 – 1990)

Sandklef (till 1929 Anderson), Johan Albert, f 13 maj 1893 i Frillesås, Hall, d 31 aug 1990 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hemmansägaren Andreas Andersson o Hilda Augusta Johansdtr. Medarb i Varbergsposten 20, lokalred i Varberg för tidn Halland 21–32, sekr i Norra Hallands kulturhist fören (från 47 Varbergs museum, Fören för Hallands folkkultur o Varbergs hist) samt intendent o chef för Varbergs m...

Seitz, F Heribert, Museiman (1904 – 1987)

Seitz, Fritz Heribert, f 13 jan 1904 i Ystad, d 29 juni 1987 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandlaren Fritz Waldemar Larsson o Ida Amalia Maria Seitz. Studentex vid H a l för gossar å Södermalm, Sthlm, 10 maj 24, inskr vid StH ht 25, fänrik i reserven vid Södermanlands reg 30 dec 26, underlöjtn 31 dec 28, löjtn där 4 dec 31, amanuens vid Hallwylska museet, Sthlm, 1 aug 27–31 dec 34, FK vi...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se