Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
31 träffar, sida:  1 
Agardh, Carl Adolph, Nationalekonom, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (Observa-tiones in methodum T...

Arnberg, Johan Wolter, Nationalekonom, Bankman (1832 – 1900)

Johan Wolter Arnberg, f. 14 okt. 1832 i Norrköping, d 20 juni 1900 på Saltsjöbaden. Föräldrar: klädesfabrikören Johan Adolf Arnberg och Sofia Luth. Student i Uppsala 18 maj 1849; disp. 28 nov. s. å. (De genere sciendi philosophico, p. 1, pres. E. A. Carlsten); fil. kand. 30 maj 1853; disp. 3 juni 1854; fil. magister 9 juni s. å.; företog såsom riksstatens stipendiat en resa till Frankrike, B...

Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)

Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins university i Baltimore 1904–05; fil. lic. vid Stockholms hög...

Barchæus, Anders Gustaf, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1735 – 1806)

Anders Gustaf Barchaeus, f. 26 sept. 1735 i Västerås, d 7 sept. 1806 i Uppsala. Föräldrar: lektorn och rektorn i Västerås, prosten Gustav Barchæus och Brita Buschenfeldt. Student i Uppsala 6 mars 1750, disp. 12 dec. 1759 (De historia naturali, lumine scriptorum Ciceronianorum mirabiliter collustrata; pres. P. Ekerman); fil. kand. 17 dec. 1760; disp. 14 maj 1761 (Dissertatio gradualis, pruden...

Berch, Anders, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1711 – 1774)

2. Anders Berch, den föregåendes broder, f. 4 mars 1711 på Larsbo bruk, d 14 dec. 1774 i Uppsala. Student i Uppsala 15 febr. 1726; disp. 17 dec. 1731 (De felicitate patrise per oeco-nomiam promovenda; pres. A. Celsius). Auskultant i kommerskollegiet 18 jan. 1732; v. notarie 14 apr. 1733; sekreterare i kommersutskottet 1734 och i handels- och manufåktu...

Brisman, Sven B, Nationalekonom (1881 – 1953)

3. Sven Bernhard Brisman, f. 9 juni 1881 i Kil. Föräldrar: postmästaren Daniel Brisman och Julia Apollonia Josefina Hegardt. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1899; student vid Göteborgs högskola ht. s. å.; fil. kand. 11 mars 1903; fil. lic. 6 mars 1907; disp. 8 dec. 1908; fil. doktor 28 maj 1909; har företagit studieresor bl. a. till Krist...

Brock, Fritz P H, Nationalekonom, Finansjurist (1877 – 1956)

Brock, Fritz Pär Hansson, f. 18 jan. 1877 i Landskrona. Föräldrar: köpmannen, danske v. konsuln Frits Hansson och Rösina Barck. Intogs i Landskrona l. allmänna läroverk ht. 1885, i Göteborgs handelsinstitut 1891 och i Lunds privata elementarskola ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 8 dec. 1896; student vid Lunds universitet vt. 1897; jur. fil. kand. 15 sept. s. å.; jur. ...

Cassel, K Gustav, Nationalekonom (1866 – 1945)

2. Karl Gustav Cassel, den föregåendes sonson, f. 20 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlanden Oskar Cassel och Leontine Dahlstrand. Elev vid h. latinläroverket å- Norrmalm ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1885; student i Uppsala ht. 1885; fil. kand. 30 jan. 1888; fil. lic. 14 dec. 1891; disp. 19 sept. 1894; fil. doktor 31 maj 1895; företog för studier i na...

Davidson, David, Nationalekonom (1854 – 1942)

Davidson, David, f. 21 aug. 1854 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Isak Isak Davidson och Rebecka Stiebel. Elev vid mosaiska församlingens i Stockholm skola 1861—vt. 1867 och vid Stockholms gymnasium ht. 1867;- avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 16 maj 1871; student vid Uppsala universitet 21 sept. 1871; jur. fil. kand. 6 apr. 1872; jur. utr. kand. 13 dec. 1877; har företagit st...

Hamilton, Gustaf A K, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1831 – 1913)

10 Hamilton, Gustaf Axel Knut, brorson till H 6, f 29 nov 1831 i Österplana (Skar), d 14 april 1913 i Djursholm. Föräldrar: v häradsh greve Hugo David H o Maria Charlotta v Hofsten. Genomgick Skara skola o gymn 40—48, studentex vid UU 25 sept 48, jur-fil ex där 5 juni 50, JK där 25 april 55, eo notarie i Svea hovrätt 28 sept 55, tjänstg i Svea hovrätt o tingstjänstg 55—57, disp för...

Hammarskjöld, Carl G, Nationalekonom, Jurist, Ecklesiastikminister (1838 – 1898)

3 Hammarskjöld, Carl Gustaf, f 22 febr 1838 på Väderum i Tuna (Kalm), d 1 april 1898 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kaptenen Carl Leonard H o Beata Maria Tham. Studentex vid UU 23 maj 56, inskr där 26 maj 56, jur fil ex 9 febr 61, ex till rättegångsverken 19 maj 63, jur utr kand:ex 26 maj 65, doc i nationalekonomi o ekonomi-o finansrätt vid UU vt 66, prof förordnanden inom jur fak där 68—77, ...

Hammarskjöld, Dag H A C, Diplomat, Nationalekonom, Statsråd (1905 – 1961)

9 Hammarskjöld, Dag Hjalmar Agne Carl, bror till H 8, f 29 juli 1905 i Jönköping, d 18 sept 1961 i Ndola, Zambia. Studentex i Uppsala 25 maj 23, inskr vid UU ht 23, FK där 15 dec 25, FL där 31 jan 28, bitr sekr i arbetslöshetsutredn 24 nov 28, sekr där 22 april 32—30 nov 34, JK vid UU 15 dec 30, disp vid Sthlms högskola 4 nov 33, doc i nationalekonomi där 28 dec 33—20 dec 41, FD dä...

Heckscher, Eli F, Historiker, Nationalekonom (1879 – 1952)

Heckscher, Eli Filip, f 24 nov 1879 i Sthlm (Mosaiska), d 23 dec 1952 där (Engelbr). Föräldrar: generalkonsuln Isidor H o Rosa Meyer. Mogenhetsex i Sthlm 4 dec 96, inskr vid UU 28 jan 97, vid Gbgs högskola vt 98, FL vid UU 15 sept 04 (utan föreg kand:ex), amanuens i nationalekonomi vid Sthlms högskola ht 04—vt 07, sekr i statistiska komm nov 06—jan 09, disp pro gradu vid UU 17 maj ...

Jacobsson, Per, Nationalekonom (1894 – 1963)

Jacobsson, Per, f 5 febr 1894 i Tanum, Göt, d 5 maj 1963 i London. Föräldrar: länsveterinären Carl Julius J o Emma Christina Mellander. Studentex vid h a l i Västerås vt 12, inskr vid UU ht 12, amanuens vid Statens krigsberedskapskommission 26 juli 17—15 sept 18, JK vid UU 15 sept 17, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 17, lär i ekon ämnen vid Skogshögskolan 18—20, vik lär i nationalekon vid ...

Lange, N Gunnar, Nationalekonom, Handelsminister, Civilminister, Riksdagspolitiker (1909 – 1976)

Lange, Nils Gunnar, f 9 mars 1909 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 sept 1976 där, Bromma. Föräldrar: kanslirådet Nils Johan Gabriel L o Magda Lovisa Boije. Studentex vid N reallärov i Sthlm vt 28, inskr vid StH vt 29, ordf i Sthlms Clartésektion 31–33, FK vid StH 15 dec 33, amanuens i Statens jordbruksnämnd 35, bitr sekr i bostadssoc utredn 35, assistent hos chefen för jordbruksdep 35–38, bitr sekr i...

Leffler, Johan A, Nationalekonom (1845 – 1912)

2 Leffler, Johan Anders, brorsons son till L. 1, f 8 juni 1845 i Gbg, Domk, d 24 maj 1912 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: mäklaren Johan Albrecht L o Maria Theresia Hegardt. Studier vid h elementarlärov i Gbg, studentex vid UU 13 maj 63, inskr där 15 maj 63, naturvetensk studier i Geneve o Paris ht 65—vt 66, extralär i naturhist vid nämnda lärov vt 67 (tf 30 jan 67), drev egendomen Stavlösa,. Or...

Lindahl, Erik R, Nationalekonom (1891 – 1960)

Lindahl, Erik Robert, f 21 nov 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 6 jan 1960 i Uppsala. Föräldrar: fängelsedir Carl Johannes L o Carolina Arfwedson. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 10, inskr vid LU 10 sept 10, FK26okt 12,JK27maj 14, JL 10 dec 19, disp 13 dec 19, doc i finansvetenskap 8 jan 20, JD 31 maj 20, allt vid LU, doc i nationalekonomi o finansrätt vid UU 1 okt 24, ledde s...

Montgomery, G Arthur, Nationalekonom, Journalist, Ekonomhistoriker (1889 – 1976)

6 Montgomery, Gustaf Arthur, sonson till M 4, f 2 sept 1889 på Lindholmen, Orkesta, Sth, d 3 juni 1976 i Sthlm, Osc. Föräldrar: godsäg o riksdagsledamoten William Cecil M o grev Hedvig (Hedda) Maria Amalia Mörner. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 22 maj 07, inskr vid UU 20 sept 07, vid StH ht 15ht 17,...

Myrdal, K Gunnar, Nationalekonom, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1898 – 1987)

1 Myrdal, Karl Gunnar, f 6 dec 1898 i Skattunge kapellförs, Kopp, d 17 maj 1987 i Danderyd, Sth. Föräldrar: lantbrukaren o byggmästaren Perers Carl Adolf Pettersson o Anna Sofia Karlsson. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 18, inskr vid StH 2 sept 18, JK där 21 april 23, JL vid StH 26 mars 27, disp 11 april 27, doc i politisk ekonomi 7 maj 27, JD 21 maj 27, allt vid StH, pr...

Nordencrantz, Anders, Författare, Nationalekonom, Politiker (1697 – 1772)

Nordencrantz, Anders, före adl Bachmanson, f 6 jan (Orig:geneal), dp 17 jan 1697 i Brunflo, Jämtl, d 19 juli 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: borgmästaren o riksdagsmannen Lorens Bachman o Margareta Svedina. Borgare i Sundsvall juli 26, led av borgarståndet vid riksdagen 26–27 (led av ekonomi- o kommersedeput), sv konsul i Lissabon 9 okt 27 (instr 18 mars 28)–6 febr 38, agents titel 12 juli 3...

Nordström, Johan Jakob, Nationalekonom, Statsvetare, Politiker, Arkivman (1801 – 1874)

1 Nordström, Johan Jakob (i fdb Jakob Johan), f 20 dec 1801 i Abo sv förs, d 17 maj 1874 i Sthlm, Finska. Föräldrar: svarvarmästaren Matts N o Katarina Holmberg. Elev vid Åbo katedralskola 10, inskr vid Åbo akad 17 juni 18, stipendiat 19–27, FK 9 dec 22, disp pro gradu 16 juni 23, mag 27 juni 23, domarex 21 maj 24, eo amanuens vid konsistoriet 4 juni 25, JK 17 dec 25, allt vid Åbo akad, ausk...

Ohlin, Bertil G, Nationalekonom, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1899 – 1979)

Ohlin, Bertil Gotthard, f 23 april 1899 i Gråmanstorp, Krist, d 3 aug 1979 i Undersåker, Jämtl (kbf i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: landsfiskalen Elis Wilhelm O o Hilda Ingeborg Sandberg. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 15, inskr vid LU 18 sept 15, FK där 31 maj 17, inskr vid Handelshögsk i Sthlm 28 sept 17, ex där 14 juni 19, tjänstg i tull- o traktatkomm 19–20, led av styr för Frisin...

Petander, Karl T, Nationalekonom, Folkhögskoleman (1883 – 1974)

Petander, Karl Timoteus, f 9 maj 1883 i Gbg, Domk, d 9 nov 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Nils August Pettersson o Magdalena Ödberg. Mogenhetsex vid Gbg:s latinlärov 13 juni 03, inskr vid UU 21 sept 03, FK där 31 jan 06, inskr vid StH 15 okt 07, FL 29 maj 09, disp 1 april 12, FD 28 maj 12, doc i ekon hist 14 febr 13–19, allt vid StH, lär vid Birkagårdens folkhögsk, Sthlm, ...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Akademisk lärare (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, bitr sekr i utredn ang grunderna för beräk...

Runeberg, Ephraim Otto, Nationalekonom, Fortifikationsofficer, Lantmätare (1722 – 1770)

Runeberg, Ephraim Otto, f 29 juli 1722 i Lovö, Sth, d 20 jan 1770 i Vasa. Föräldrar: prosten Lars Runnebergh o Agneta Elisabeth Maistrin. Inskr vid UU 2 mars 33, teol ex där 10 dec 42, informator hos överintendenten Louis De Geer (bd 10, s 453) juni 44, erhöll testimonium academicum från jur fak vid UU 19 okt 44...

Schulzenheim, von, David, Läkare, Nationalekonom, Politiker (1732 – 1823)

von Schulzenheim, David (före adl Schultz), f 16 (g st; Hagberg), dp 19 mars 1732 i Amsberg, Dalarna, d 24 april 1823 i Sthlm, Klara. Föräldrar: regementsfältskären Jacob Schultz o Maria Magdalena v Husum. Inskr vid univ i Königsberg 26 sept 47, disp där 50, inskr vid UU 25 nov 51, anatomie prosektor där 51–54, med dr där 31 okt 54, reste i Europa 54–56, läk vid Frimurarebarnhuset i Sthlm 59...

Steffen, Gustaf F, Nationalekonom, Sociolog, Riksdagspolitiker (1864 – 1929)

Steffen, Gustaf Fredrik, f 4 maj 1864 i Sthlm, Klara, d 15 april 1929 i Gbg, Vasa. Föräldrar: e o kammarskrivaren i Tullverket Jacob Ludvig Oscar Stenhård o Anna Maria v Reis. Mogenhetsex vid H reallärov, Sthlm, 21 maj 83, studerade kemi, fysik, mineralogi o tekn kemi vid Tekn högskolan i Aachen hösten 83-våren 85, studerade mineralanalys vid Bergakademie, Berlin, sommaren 85, assistent för ...

Stjernberg, Nils Fredrik, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1873 – 1943)

Stjernberg, Nils Fredrik, f 2 febr 1873 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 21 sept 1943 i Sthlm, Osc. Föräldrar: överlotsen Fredrik Leonard S o Sofia Catharina Lindquist. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 12 juni 90, inskr vid UU 29 sept 90, FK 15 dec 93, jur fil ex 30 april 94, jur utr kand 5 okt 98, allt vid UU, e o notarie i Svea hovrätt 17 okt 98, tf domhavande vid Uppsala ...

Sven Ingvar, Svennilson, Nationalekonom (1908 – 1972)

Svennilson (före 1934 Nilsson), Sven Ingvar, f 14 mars 1908 i Sthlm, Maria, d 25 jan 1972 i Lovö, Sth. Föräldrar: hovpredikanten Sven Johan Nilson o Augusta Karolina Andersson. Studentex vid h a l på Norrmalm, Sthlm, 11 maj 26, inskr vid StH 15 feb 27, fil kand 15 dec 30, fil lic 30 maj 33, allt vid StH, amanuens vid Inst för socialpol o kommunal ut...

Södersten, Bo Åke, Nationalekonom, Riksdagsman (1931 – 2017)

Södersten, Bo Åke, f 5 juni 1931 i Grängesberg, Dal, d 5 sept 2017 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: gruvarbetaren Axel Wiktor S o Anna Elisabet Blomkvist. Studentex vid H a l i Ludvika 26 maj 51, inskr vid UU 9 sept 52, fil kand 7 mars 55, pol mag 27 mars 56, fil lic 15 dec 59, allt vid UU, sekr i styr för studentfören Laboremus ht 53–vt 54, vice ordf ht 54–vt 55, ordf där ht ...

31 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se