Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Ferber, Johan Eberhard, Apotekare, Naturaliesamlare (1678 – 1764)

1. Johan Eberhard F., f. 13 aug. 1678 i Karlskrona, d. 29 juni 1761 i Ronneby. Föräldrar: amiralitets- och stadsapotekaren i Karlskrona Johan Ferber och N. N. Amiralitetsapotekare på Göta Lejon i Karlskrona 14 maj 1701; tillika stadsapotekare där 21 juni 1705 (k. fullmakter 30 juni 1719 och 11 maj 1721); brunnsmedicus vid Ronneby brunn 19 febr. 1726; avsked som apotekare med assess...

Grill, Adolph Ulric, Naturaliesamlare (1752 – 1797)

6 Grill, Adolph Ulric, son till G 3, dp 10 mars 1752 i Sthlm (Ty), d 1 okt 1797 i Söderfors (Upps). Började som 15-åring tjänstgöra på g:ska kontoret i Sthlm, ägare av Söderfors bruk. Naturaliesamlare. — LMA 72, LVA 93.

G 7 juni 78 i Sthlm (Hovf) m sin kusin Anna Johanna G, syster till G 5, dp 8 maj 53 i Gbg (Kristine), d 24 maj 09 i Sthlm (Kla...

Hall, John, Affärsman, Naturaliesamlare (1771 – 1830)

2 Hall, John, son till H 1, f 23 dec 1771 i Gbg (Domk), d 28 dec 1830 i Sthlm (Ad Fredr). Burskap som grosshandl i Gbg 17 dec 02, övertog firma John Hall & Co 02, i konkurs mars 07.

G 19 nov 05 (—27 juni 11) i Gbg (Kristine) m frih Anna Gustava Constantia (Constance) Koskull, f 88, d 28 mars 40 i Khvn (Frue), dtr till krigsrådet frih Gustaf Fre...

Ljungh, Sven Ingemar, Naturaliesamlare, Ämbetsman (1757 – 1828)

Ljungh, Sven Ingemar, f 5 juni 1757 i Björkö, Jönk, d 12 sept 1828 i Bälaryd, Jönk. Föräldrar: kh Sven L o Birgitta Oxelgren. Elev vid Jönköpings trivialskola 20 febr 70, vid Växjö gymnasium 25 sept 74, inskr vid UU 11 sept 75–77, teol ex där 17 maj 76, eo landskontorist vid Sthlms läns landskontor 2 mars 78, eo kammarskrivare i kammarrevisionen 9 april 78–19 april 79, v kronobefalln:man i N...

Marklin, Gabriel, Entomolog, Naturaliesamlare, Bibliograf (1777 – 1857)

Marklin, Gabriel, f 1 juli 1777 i Skellefteå, d 29 aug 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden Hans Jonsson o Sara Ericsdtr. Elev vid Piteå pedagogi, vid Härnösands gymnasium 0102, inskr vid UU 14 okt 03, informator bl a hos Leonard Gyllenhaal (bd 17) på Höberg, N Vånga, Skar, amanuens vid UU:s naturhist museum o botan trädgård 1 mar...

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Paykull, von, Gustaf, Författare, Entomolog, Naturaliesamlare (1757 – 1826)

3 von Paykuil, Gustaf (före 1818 Pajkull), f 23 juli 1757 i Sthlm, Svea art, d 28 jan 1826 i Östuna, Sth. Föräldrar: majoren Carl Fredrik P o Beata Charlotta Simming. Inskr vid UU 23 juni 67, kansliex där 15 maj 79, eo kanslist i utrikesexp 1 febr 80, hovjunkare 27 nov 80, kopist 30 aug 81, prot:sekr 6 maj 83, exp:sekr 14 aug 94, allt i utrikesexp, kansliråds titel 9 maj 96, hovmarskalk 28 s...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se