Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Ahlqvist, Abraham, Präst, Naturforskare, Fornforskare (1794 – 1844)

1. Abraham Ahlqvist, f. 5 juli 1794 i Mörbylånga församling, d 9 juli 1844 i Runsten. Föräldrar: komministern Per Ahlqvist och Maria Juliana Fornander. Student i Uppsala 11 okt. 1813; disp. 7 juni 1815 (Flora Runsteniensis, p. I, pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 3 dec. 1817; disp. 13 dec. s. å. (Quinta Iliadis Homericge rhapsodia Græce et Svethice, p. V, pres. J. Tranér); fil. magister 16 j...

Berzelius, Jöns Jacob, Läkare, Naturforskare, Kemist (1779 – 1848)

Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm. Föräldrar: supremus collega scholæ i Linköping Samuel Berzelius och Elisabet Dorotea Sjösteen. Genomgick Linköpings gymnasium 1793–96; student i Uppsala 18 okt. 1796; med. fil. kand. 5 dec. 1798; disp. 6 dec. 1800 (Nova analysis aquar. Medeviensium; pres. A. G. Ekeberg); med. kand. 20 maj 1801; med. lic. 11 dec. ...

Bjerkander, Clas, Präst, Naturforskare (1735 – 1795)

Bjerkander, Clas (före 1773 Bierkander), f. 26 sept. 1735 i Bjärka församling, d 1 aug. 1795. Föräldrar: bonden Jon Larsson i Stora Timmerbacken och Magdalena Klasdotter. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1758; prästvigd 1761. Huspredikant först hos överstinnan Nackrey på Hjälmsäter och sedan hos excellensen greve Karl Gustav Tessin; efter enhällig kallelse komminister i ...

Bromell, von, Magnus, Läkare, Naturforskare (1679 – 1731)

2. Magnus Bromelius, senare Bromell, adlad von Bromell, den föregåendes son, f. 26 mars 1679 i Stockholm, d. 26 mars 1731 därstädes. Erhöll undervisning dels enskilt, dels i gymnasium; studerade medicin vid universitetet i Leiden, Oxford, Paris, Reims 1697— 1704; disp. i Leiden 1700 (De phlyctsenis; pres. G. Bidloo) och ånyo s. å. (De non existensia spirituum); med. doktor i Reims ...

Browallius, Johan, Biskop, Teolog, Naturforskare (1707 – 1755)

Browallius, Johan, f. 30 aug. 1707 i Västerås, d. 25 juli 1755 i Åbo. Föräldrar: lektorn, sedermera kyrkoherden i Bro socken, Västerås' stift, prosten Andreas Browallius och Katarina Sigtunia. Elev i Västerås' trivialskola 1713; student i Uppsala 18 febr. 1720; disp. 10 juni 1727 (Meditationes de vocibus, in quan-tum veritati vel prosint vel obsint; pres. E. Alstrin); undergick examen rigoro...

Chesnecopherus, Johan, Läkare, Naturforskare (1581 – 1635)

2. Johan Chesnecopherus, den föregåendes broder, f. 1581, troligen i Kumla, d 31 jan. 1635 i Uppsala. Besökte skolorna i Örebro och Strängnäs under förra hälften av 1590-talet; vistades vid universitetet i Rostock något före 1597; inskrevs vid universitetet i Marburg 18 apr. 1597; disp. därstädes i medicin 19 mars 1603 (Disputatio medica de calculo; pres. Henriciis Ellenberger); åt...

Dalman, Johan Wilhelm, Entomolog, Naturforskare (1787 – 1828)

2. Johan Wilhelm Dalman, den föregåendes broders sonson, f. 4 nov. 1787 å Hinseberg, Näsby socken, Västerås stift, d. 12 juli 1828 i Stockholm. Föräldrar: bergmästaren Jakob Vilhelm Dalman och Maria Ulrika Mullberg. Elev vid uppfostringsanstalten i Kristiansfeld, Schleswig-Holstein, 1796—1801; åtnjöt privat undervisning i hemmet; student i Lund 28 sep...

Franck (Franckenius), Johannes, Naturforskare (1590 – 1661)

Franck (Franckenius), Johannes, f 25 jan 1590 i Sthlm, f 16 okt 1661 i Uppsala. Föräldrar: köpmannen Matthias F o Anna Rostorp. Inskr vid Rostocks iiniv nov 1613, vid Helmstedts univ 8 aug 1619 o vid Witten-bergs univ 18 dec s å, mag där 9 april 1622, eo prof i medicin vid Uppsala univ 1624, ord prof i medicin (anatomi o botanik) där 15 jan 1628–30 mars 1661, univ:s rektor vt 1631, vt 1637 o...

Goës, Axel T, Läkare, Naturforskare (1835 – 1897)

Goës, Axel Theodor, f 3 juli 1835 i Rök (Ög), d 20 aug 1897 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: lantbrukaren med kand Henrik Edvard Theodor G o Henriette Sophie G. Inskr vid UU 11 sept 54, med fil kand 5 dec 55, MK 22 sept 60, amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen ht 64, ML 13 nov 64, guvernements- o garnisonsläk på S:t Barthélemy 7 april 65–20 maj 70, provinsialläk i Boxholms...

Gyllenhaal, Johan Abraham, Naturforskare (1750 – 1788)

1 Gyllenhaal, Johan Abraham, f 9 dec 1750 i Bråttensby (Älvsb), d 24 juli 1788 i Åtvidaberg (Ög). Föräldrar: kornetten Hans Reinhold G o Anna Catharina Wahlfelt. Inskr vid Skara skola 62, vid LU 12 okt 67, disp där 23 juli 68, ämnessven i VA 5 juli 69, inskr vid UU 7 mars 69, auskultant i bergskoll 11 juli 69, dir vid Åtvidaberg från 76, bergmästares titel 12 sept 83. — LFS 76. — O...

Hahn, Petrus (Petter) O, Naturforskare (1650 – 1718)

Hahn, Petrus (Petter) Olai, f trol 1650 i Uråsa (Kron), d 12 dec 1718 i Sverige. Son till en bonde. Elev vid Växjö skola 19 mars 61, vid Växjö gymn 69—72, inskr vid Åbo akad 27 juni 72, amanuens vid bibl där 14 okt 75, bibliotekarie 27 juli 77 (ed 19 aug 90), disp pro gradu 31 okt 79, mag 24 nov 79, eo prof i fysik 17 sept 81, allt vid Åbo akad, prof i historia vid LU 82 (tilltr ej), prof i ...

Hiärne, Urban, Författare, Läkare, Naturforskare (1641 – 1724)

1 Hiärne, Urban, f 20 dec 1641 i Skvorits, Ingermanland, d 10 mars 1724 i Sthlm. Föräldrar: kh Erland H o Christina Schmidt. Inskr vid univ i Dorpat 23 mars 55, studier vid Strängnäs gymn 57—58, inskr vid UU 25 okt 58, informator i Sthlm, studier i Uppsala 61—66, husläk hos generalguvernören greve Claes Tott i Riga 66, garnisonsläk i Riga, läk på Totts ambassad till Polen 69, med s...

Hornstedt, Clas Fredric, Läkare, Naturforskare (1758 – 1809)

Hornstedt, Clas Fredric, f 12 febr 1758 i Linköping, d trol maj 1809 i Sveaborgs fästn:förs. Föräldrar: rådmannen Olof H o Charlotta Eld. Inskr vid UU 27 sept 77, ex theologicum maj 80, med fil ex 81, forskn:resa till Ostindien o Kaplandet 83— 85, med studier bl a i Caen o Paris, disp pro gradu o med dr vid Greifswalds univ 7 sept 86, lektor i naturalhist o medicin i Linköping 6 febr 87 (til...

Kalm, Pehr, Naturforskare, Ekonom (1716 – 1779)

Kalm, Pehr, f i mars 1716 i Ångermanland, d 16 nov 1779 i Åbo. Föräldrar: kapellanen i Korsnäs kapell, Närpes, Vasa län, Gabriel K o Catharina Ross. Genomgick trivialskolan i Vasa, inskr vid Åbo akad 35, vid UU 5 dec 40, botan studieresor i Finland, Sverige, Ryssland o Ukraina 40—45, doc i naturalhist o ekonomi vid Åbo akad 46 (var doc 10 mars), prof i ekonomi där 31 aug 47 (instal-lationsfö...

Laxman, Erik, Präst, Naturforskare, Upptäcktsresande (1737 – 1796)

Laxman, Erik, f 27 juli 1737 i Nyslott, Finland, d 16 jan 1796 trol i Dresvjanska, Sibirien, Ryssland. Föräldrar: handl Gustaf L o Helena Fabritius. Inskr vid Borgå gymn 15 mars 55, vid Åbo univ 8 okt 57, prästvigd, lärare i naturalhistoria vid A F Buschings skola i Petersburg 62, pastor vid tysk-lutherska förs i Barnaul, Sibirien, 64—68, prof i ekonomi o kemi vid kejserl vetenskaps-akad i P...

Linné (von), Carl, Botanist, Naturforskare (1707 – 1778)

1 (von) Linné, Carl, före adl Linnæus, f 13 maj 1707 i Stenbrohult, Kron, d 10 jan 1778 i Uppsala. Föräldrar: kh Nicolaus (Nils) Linnæus o Christina Broderzonia. Studier för informatorer febr 14—22, elev vid trivialskolan i Växjö 10 maj 16, vid gymnasiet där 11 juli 23, inskr vid LU 19 aug 27, vid UU 23 sept 28, företog vetensk resa till Lappland maj—okt 32, till Dalarna dec 33—febr 34 o som...

Martin, Anton Rolandsson, Naturforskare (1729 – 1785)

2 Martin, Anton Rolandsson, kusin till M 1, f 3 aug 1729 på Mijntenhoff vid Reval, Estland, d 30 jan 1785 i Åbo sv fors. Föräldrar: hovrättsrådet Roland M o Ulrica Charlotta Rotkirch. Inskr vid Åbo akad 26juni 45, stipendiat som blivande musiker i akad:s kapell 49

Osbeck, Pehr, Präst, Naturforskare (1723 – 1805)

Osbeck, Pehr, f 9 maj 1723 på Oset, Hålanda, Älvsb, d 23 dec 1805 i Hasslöv, Hall. Föräldrar: torparen Hans Andersson o Rangela (Ragnhild) Andersdtr. Elev vid Gbgs trivialskola 33, vid Gbgs gymn 40, inskr vid UU 20 sept 45, prästv 12 okt 50, skeppspredikant vid Sv ostindiska komp under resa till Kina 27 nov 50–26 juni 52, anställd hos riksrådet Carl Gustaf Tessin 53–58, kh i surviva...

Roberg, Lars, Anatom, Naturforskare (1664 – 1742)

Roberg, Lars, f 4 (egen uppg, se Dintler, s 14), dp 10 jan 1664 i Sthlm, Hovförs, d 21 maj (Dintler, s 113 o där ang källor), begr 30 maj 1742 i Helga Tref, Upps. Föräldrar: hovapotekaren Daniel R o Ingrid Meinich. Inskr vid UU 24 sept 75, studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike o England 80–89 o tidigast 91–93, inskr vid univ i Wittenberg 17 maj 81, i Leiden 18 juli 84, MD där 3 juli ...

Rolander, Daniel, Naturforskare (1723omkring – 1793)

Rolander, Daniel, f omkr 1723 i Hälleberga, Kron, d 10 aug 1793 i Lund. Inskr vid Växjö skola 29 okt 36, vid UU 5 juli 44, ämnessven i VA 50, informator hos Carl v Linné omkr 51–54, anträdde forskn:resa till Surinam 21 okt 54 o anlände dit 21 juni 55, informator hos överstelöjtn Carl Gustaf Dahlberg där, åter i Sverige 2 okt 56, ämnessven i VS 16 okt ...

Rudbeck, Olof, Läkare, Språkforskare, Naturforskare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 87–91, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. – Led av Collegium curiosorum 10 o dess efterföljare VS 28.

G...

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 44–47, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53–juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 60–11 jan 91, rektor dec 61–dec 62, dec 68–juni 69 o maj–dec 79, en av kuratorerna 14 febr 63–juli 70, al...

Solander, Daniel C, Naturforskare, Forskningsresande (1733 – 1782)

Solander, Daniel Carlsson, f 19 febr 1733 i Piteå landsförs, d 13 maj 1782 i London, Sv förs. Föräldrar: kontraktsprosten o riksdagsmannen Carl S o Magdalena Bostadia. Elev vid Piteå trivialskola, inskr vid UU 18 juli 50, företog botaniska studieresor till Piteå lappmark o Norge 53, till Torneträsk-området 55, påbörjade resa till England våren 59, anlände till London 29 juni 60, bitr bibliot...

Stenhammar, Christian, Präst, Naturforskare, Skolman, Riksdagsman (1783 – 1866)

1 Stenhammar, Christian, f 18 okt 1783 i Västra Ed, Kalm, d 10 jan 1866 i Härads-hammar, Og. Föräldrar: prosten Adolf S o Fredrika de Brenner. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 6 febr 01, disp pro ex-ercitio 20 nov 02, FK 09, disp pro gradu 12 april 09, mag primus 09, doc i fysik 8 juni 10, allt vid UU, informator i Kisa, Og, maj 03-sept 04, adjunkt vid Linköpings gymn 21 nov 10-vt 17, ...

Söderberg, Joel Rudolf, Naturforskare, Ornitolog (1881 – 1958)

Söderberg, Joel Rudolf, f 24 feb 1881 i Lidköping, d 24 juli 1958 i Sthlm, Matt. Föräldrar: överläraren o redaktören Joel Gustaf S o Maria Hildegard Steen. Mogenhetsex vid h a l i Skara 3 juni 03, inskr vid UU 14 sept 03, inskr vid StH 6 sept 04, fil kand där 18 mars 10, deltog i den av VA föranstaltade vetensk undersökn:en av sjön Tåkern 08, deltog som ornitolog i en vetens...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se