Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
11 träffar, sida:  1 
Berch, Carl Reinhold, Numismatiker, Ämbetsman (1706 – 1777)

1. Carl Reinhold Berch, f. 29 jan. 1706 i Stockholm, d 22 dec. 1777 därstädes. Föräldrar: kamreraren Anders Berch och Regina Katarina Tersmeden. Undervisades av informatorer; elev vid tyska skolan i Stockholm 1720; student i Uppsala 14 juni 1722; disp. 27 sept. 1728 (De baronum dignitate apud Svecos; pres. F. Törner); fullföljde sin utbildning genom resor juni 1729 —nkt. 1731 och vistades dä...

Blad, Anders, Läkare, Numismatiker (1748 – 1834)

3. Anders Blad, den föregåendes broder, f. 2 jan. 1748 i Vasa, d 14 sept. 1834 i koleran i Stockholm. Student i Åbo 16 mars 1763 och i Uppsala 1765; disp. juni 1767 (Fundamenta entomologiæ; pres. K. von Linné); fortsatte studierna i Stockholm 1769; promoverades utan föregående disputationsprov till med. doktor 15 dec. 1775. Fattigläkare för Klara och Kungsholms församling i Stockho...

Brenner, Elias, Fornforskare, Kopparstickare, Numismatiker, Emaljmålare, Miniatyrmålare (1647 – 1717)

2. Elias Brenner, son till B. 1, f. 18 apr. 1647 i Stor-Kyro, d. 16 jan. 1717 i Stockholm. Erhöll undervisning i Nykarleby skola 1654–58 och i Björneborgs skola 1658–62; student i Uppsala 10 dec. 1663. Ritare vid antikvitetskollegiet 18 juni 1668 samt tillika kopparstickare därstädes; verkade som miniatyrmålare i Stockholm från 1674 eller slutet av år 1673; K. miniatyr- och emaljmå...

Hildebrand, Bror Emil, Fornforskare, Numismatiker, Riksantikvarie (1806 – 1884)

1 Hildebrand, Bror Emil, f 22 febr 1806 i Madesjö, Kalm, d 30 aug 1884 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bergsmekanikus, bruksdirektören Hildebrand Hildebrandsson o Lovisa Mörck. Inskr vid LU 23 sept 20, teol ex ht 21, FK vid LU 22 maj 26, disp pro gradu 3 juni 26, mag 23 juni 26, disp för docentur 16 dec 29, doc i numismatik 26 febr 30, allt vid LU, biträdde med vården o ordnandet av s...

Keder, Nicolas, Numismatiker (1659 – 1735)

Keder, Nicolas, f 20 mars 1659 i Sthlm, Ty, d 17 april 1735 där, ibid. Föräldrar: handelsmannen o bankokommissarien Niclas K o Lucretia Peters. Studier vid Tyska skolan, Sthlm, inskr vid UU 9 febr 72, studieresor till Estland, Ryssland, Danmark, Tyskland, Böhmen o Italien, anställd av Karl XI för att ordna den k myntsaml 96, assessor vid antikvitetsarkivet 1 juni 97, adl 10 dec 11. — LVS 29....

Lorichs, Gustaf Daniel, Diplomat, Samlare, Numismatiker (1785 – 1855)

3 Lorichs, Gustaf Daniel (före 1802 Hassel), kusin till L 2, f 3 jan 1785 i Sthlm, Maria, d 21 okt 1855 i Madrid (bouppt). Föräldrar: brukspatronen o grosshandl Fredric Otto Hassel, adlad o adopt L, o Hedvig Charlotta Görges. Stud vid univ i Göttingen (enl UUM), inskr vid UU 18 okt o kansliex där 12 dec 03, sekr o tolk vid legationen i S:t Petersburg 05, legationssekr vid fredsförha...

Rasmusson, Nils Ludvig, Antikvarie, Numismatiker (1904 – 1973)

Rasmusson, Nils Ludvig, f 3 maj 1904 i Svedala, Malm, d 26 nov 1973 i Sigtuna. Föräldrar: lantbrukaren Per Ludvig R o Anna Erlandsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 12 dec 22, inskr vid LU jan 23, eo amanuens vid hist museets mynt- o medaljkabinett jan 27, andre amanuens där 1 jan–31 dec 30, FK 16 mars 29, allt vid LU, amanuens vid Statens hist museum med placering vid K myntkab...

Schröder, Johan Henrik, Arkeolog, Numismatiker, Biblioteksman (1791 – 1857)

Schröder, Johan Henrik, f 18 april 1791 i Västerås, d 8 sept 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: konsistorienotarien Johan S o Henrica Ugla. Studier vid trivialskolan o gymnasiet i Västerås, inskr vid UU 13 juni 10, disp pro exercitio där 18 maj 11, konsistorieamanuens i Västerås 21 juli 14, disp pro gradu vid UU 31 maj 15, mag 15 juni 15, doc i historia litteraria där 28 dec 15, eo amanuens vi...

Skjöldebrand, Eric, Författare, Numismatiker, Ämbetsman (1722 – 1814)

1 Skjöldebrand, Eric (före adl Brander), f 16 nov 1722 i Köping, d 27 jan 1814 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handlanden o rådmannen Fredrik Brander o Maria Elisabeth Sahlman. Inskr vid UU 16 mars 33, e o kanslist i Rikets ständers banks kansli 3 april 47, i Kanslikoll 10 mars 48, kanslist där 7 nov 49, konsulatsekr i Alger 16 maj 53, tf konsul 8 nov 56, konsul där 30 jan 58–22 okt 66, adl 17 fe...

Stiernstedt, August W, Numismatiker, Heraldiker, Hovman (1812 – 1880)

2 Stiernstedt, August Wilhelm, sonsons son till S 1, f 14 dec 1812 i Sthlm (enl fdb för Huddinge, Sth), d 20 sept 1880 i Pojo, Finland (enl db för Sthlm, Jak o Joh). Föräldrar: majoren frih Samuel Peter S o frih Sofia Charlotta v Gedda. Inskr vid UU 1 okt 29, kansliex 7 dec 32, ex till rättegångsverken 29 nov 33, allt vid UU, e o kanslist i justitierevisionsexp 18 jan 34, i ecklesi...

Svensson, Sven, Numismatiker (1855 – 1928)

Svensson, Sven, f 1 maj 1855 i Asarum, Blek, d 12 maj 1928 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bonden Sven Fredriksson o Sissa Svensdotter. Sjöman, styrmansex vid Sthlms navigationsskola 4 maj 76, handelsbiträde i brodern Bernt S:s handelsrörelse, övertog den 97, led av styr för Sv numismatiska fören 22. Numismatiker. – Ogift.

11 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se