Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Aspling, S M Herman, Skolman, Nykterhetsman (1822 – 1910)

Aspling, Samuel Marcus Herman, f. 26 nov. 1822 i Lofta, d 20 dec. 1910 i Svennevad. Föräldrar: prosten Samuel Aspling och Katarina Charlotta Kinnander. Student i Uppsala 9 okt. 1838; disp. 10 apr. 1841 (Detfacobo, epistolse scriptore, et ejus cum Paulo consensu, pres. P. J. Emanuelsson); fil. kand. 16 dec. 1845; disp. 13 juni 1848 (Giordano Bruno, d. 6, pres. E. A. Schröder); fil. doktor 16 ...

Berg, Carl Oscar, Grosshandlare, Nykterhetsman (1839 – 1903)

1. Carl Oscar Berg, f. 30 okt. 1839 i Kumla församling, d 14 okt. 1903 i Stockholm. Föräldrar: fanjunkaren vid Västmanlands regemente, sedermera underlöjtnanten i armén Oskar Berg och Emelie Karolina Sandholm. Genomgick folkskola; åtnjöt undervisning vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm. Innehade anställning på affärskontor i Stockholm; bedrev egen grosshandelsrörelse därstädes från 1863...

Bergman, Johan, Gymnasielärare, Klassisk filolog, Nykterhetsman (1864 – 1951)

Bergman, Johan, f. 6 febr. 1864 i Tydje. Föräldrar: hemmansägaren Nils Fredrik Andersson öch Ingegärd Sofia Engelbrektsdotter. Intogs i Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877 : avlade mogenhetsexamen därstädes 22 maj 1882; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1884; fil. lic. 14 nov. 1888; disp. 27 maj 1889; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett betydande antal u...

Bexell, Carl Emanuel, Präst, Nykterhetsman (1788 – 1873)

2. Carl Emanuel Bexell, den föregåendes broder f. 16 jan. 1788 i Villstad, d 12 mars 1873 å sin egendom Upplid i Rydaholm. Student i Lund 11 okt. 1806; disp. 29 apr. 1807 (Numophylacium regiae academise Lundensis, p. XI; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 1 juni 1808; fil. kand. 19 juni 1810; disp. 21 juni s. å. (De ethica justis limitibus circumscribenda, p. I; pres. F. Cederschiöld)...

Bodell, Jonas, Nykterhetsman, Frikyrkoman (1811 – 1867)

Bodeli, Jonas, f. 22 juli 1811 i Botentorp i Skällviks församling, d 27 febr. 1867 i Luleå. Föräldrar: hemmansägaren Jonas Nilsson och Lena Andersdotter. Åtnjöt undervisning i Söderköpings skola. Ägnade sig åt handel; erhöll anställning hos grosshandlaren Karl Fredrik Liljevalch i Stockholm; disponent vid det av denne anlagda Oskarsvarv i Luleå 1836; förvärvade sedermera denna anläggning och...

Brandell, Pehr, Präst, Väckelsepredikant, Nykterhetsman (1781 – 1841)

1. Pehr Brandell, f. 1 jan. 1781 i Portsnäs by, Piteå socken, d 4 maj 1841 i Ullånger. Föräldrar: skräddaren och hemmansägaren Per Brandell och Katarina Olsdotter. Studerade vid Piteå trivialskola 1806−08 och vid Härnösands gymnasium 1810−11; student i Uppsala 1 okt. 1811; avlade prästexamen juli 1812; prästvigd 4 okt. s. å. Adjunkt hos komministern i Högsjö 24 okt. 1812; nådårspredikant där...

Byström, Jakob Jakobsson, Publicist, Nykterhetsman, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnjöt därefter predikantutbildning i Örnsköldsvik och Härnösand; resepredika...

Cervin-Stéenhoff, Nicolaus Johan, Präst, Nykterhetsman (1805 – 1879)

2. Nicolaus Johan Cervin-Stéenhoff, använde före moderns död 1848 blott faderns efternamn Stéenhoff, den föregåendes sondotterson, f. 19 juni 1805 i Karlshamn, d. 7 jan. 1879 därstädes. Föräldrar: handelsmannen Per Wandel Stéenhoff och Kristina Sofia Cervin. Student i Lund 4 okt. 1822; disp. 18 dec. 1824 (De vi juris romani in jus svecanum, p. II; pres. F. Schrevelius); filol. kand...

Ekenstam, af, Carl Theodor, Sjöofficer, Nykterhetsman (1798 – 1879)

2. Carl Theodor Ekenstam, son till E. 1, f. 24 mars 1798 på Sålla, Sjögestads sn (Ög.), d. 17 sept. 1879 på Höstrum, Mogata sn (Ög.). Elev vid major U. G. von Konows inst. i Stockholm 23 jan. 1812, utex. där 3 maj 1815; elev och nivellör vid Göta kanalverk 10 juni 1815; löjtnant vid flottornas mekaniska stat 11 maj 1818; kapten (kapten-mekanikus) vid örlogsflottans mekaniska stat 2...

Eklund, Oskar Gustaf, Boktryckare, Nykterhetsman (1861 – 1940)

Eklund, Oskar Gustaf, f. 8 juli 1861 i Arboga, d. 15 dec. 1940 i Stockholm (Maria). Föräldrar: byggmästaren Carl Christiansson Eklund och Lovisa Carolina Larsdotter. Genomgick Arboga fem-klassiga läroverk; medarbetare i Arboga-Posten 1880; redaktör och utgivare av Svenska Good Templar 1881–87; led. av Godtemplar-ordens svenska styr. 1881–1927 (ordenssekr. 1881–85; ordensrådgivare 1886–87, 18...

Emanuelsson, Per Jacob, Präst, Nykterhetsman (1802 – 1888)

Emanuelsson, Per Jacob, f. 27 mars 1802 i Krokeks sn (Ög.), d. 8 jan. 1888 i Hällestads sn (Ög.). Föräldrar: komministern Hans Emanuelsson och Johanna Widén. Elev i Linköpings skola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 6 okt. 1820; fil. magister där 16 juni 1827; docent i grekiska vid Uppsala univ. 22 jan. 1829; lektor i grekiska och hebreiska vid Gävle gymnasium 10 mars 1837; försvarade...

Ericsson, Johan, Lantbrukare, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1852 – 1936)

Ericsson, Johan, f. 5 juni 1852 i Vallsta, Arbrå sn (Gävleb.), d. 19 juni 1936 där. Föräldrar: hemmansägaren, riksdagsmannen Eric Ersson och Anna Johansdotter. Hemmansägare; nämndeman, led. av kyrko- och skolråd, ordf. i kommunalstämma, huvudsakligen under 1890-talet; led. av Gävleborgs läns landsting 1893–96 och 1903–22 (v. ordf. från 1916); led. av riksdagens andra kammare 1897–1...

Feilitzen, von, Otto Theodor Fabian, Skriftställare, Nykterhetsman, Arkivman (1820 – 1889)

2. Otto Theodor Fabian von Feilitzen, bror till F. 1, f. 22 april 1820 på Åkerstad, Skeda sn (Ög.), d. 3 sept. 1889 i Stockholm (Hedv. El.). Elev vid Linköpings skola ht. 1830; student vid Uppsala univ. 27 okt. 1838; fil. kand. där 8 juni 1844; e.o. kanslist i Generaltullstyrelsen 12 sept. s.å., i Förvaltningen av sjöärendena 20 sept. s.å. och i Ecklesiastikdep. 10 juni 1845; disp....

Fjällbäck, Johan Alfred, Nykterhetsman, Riksdagsman (1855 – 1933)

Fjällbäck, Johan Alfred, f 3 jan 1855 i Smula sn (Älvsb), d 25 sept 1933 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: hemmansägaren o skräddaren Anders Johansson o Sofia Jansdtr. Startade en snickarverkstad i Sthlm. 1879, erhöll 1888 rätt att idka snickeri-, fabriks- och handelsrörelse, upphörde med rörelsen 1898, ägnade sig åt jordbruk i Eriksbergs sn (Älvsb) o åt skötseln av sina stockholmsfastigheter, ny...

Furuskog, K Jalmar, Författare, Skolman, Nykterhetsman (1887 – 1951)

Furuskog, Karl Jalmar, f 18 jan 1887 i Järnboås (Ör), d 11 mars 1951 i Filipstad. Föräldrar: bergsmannen Theodard Andersson o Eva Mathilda Andersson. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 22 maj 1906, inskr vid Uppsala univ 4 okt s å, lär vid ett flertal folkhögskolekurser 1907–11, fil kand vid Uppsala univ 30 maj 1910, fil mag 25 okt 1911, inskr vid Sthlms högskola 1913, adj vid samrealskolan i V...

Hermelin, Joseph, Godsägare, Nykterhetsman (1857 – 1938)

5 Hermelin, Joseph, f 22 april 1857 på Gripenberg, Säby (Jönk), d 28 mars 1938 där. Föräldrar: godsägaren frih Samuel Axel H o Teodora Eugenia Fjellstedt. Mogenhetsex som privatist vid Nya elementarlärov i Sthlm vt 75, studier vid Tekn skolan i Sthlm 75—76, arrenderade Gripenberg o Mörbylund (Jönk) från 77, Åby från 79, Ulvåsa o Brittas (samtliga i Ekebyborna, Ög) från 80, Restad (...

Huss, Magnus, Läkare, Ämbetsman, Politiker, Nykterhetsman (1807 – 1890)

2 Huss, Magnus, brorson till H 1, f 22 okt 1807 i Torp, Vnl, d 22 april 1890 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kh o kontraktsprosten Johan H o Katarina Magdalena Hellzén. Inskr vid UU ht 24, FK vt 29, disp 10 mars 30, mag 16 juni 30, MK dec 32, disp för med drsgraden 13 febr 34, ML 16 april 34, allt vid UU, underläk vid Serafimerlas 34, kir mag 3 juni 35, MD 15 juni 35, adjunkt i med o ...

Karlsson, O Gottfrid, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1882 – 1953)

Karlsson, Oscar Gottfrid, f 6 febr 1882 i S:t Per, ög, d 29 juni 1953 i Vadstena. Föräldrar: snickaren Johan K o Maria Karlsson. Gälbgjutare o metallarb 96—00, lokeldare 00—18, ordf i Sv järnvägsmannaförb:s avd 193 06—43, led av styr i Vadstena arbetarekommun 07 o 10—32, led av Vadstena stadsfullm 11—19, lokförare 18—45, led av Sv järnvägsmannaförb:s förstärkta styr 18— 40, ordf i förbundsrå...

Koch, von, R G Halfred, Kooperatör, Socialpolitiker, Ämbetsman, Nykterhetsman (1872 – 1948)

4 von Koch, Richert Gerard Halfred, bror till K 3, f 13 jan 1872 i Sthlm, Livg till häst, d 16 mars 1948 i Sthlm, Kungsh. Studier vid Palmgrenska samskolan i Sthlm, extra elev vid KTH 3 okt 87, lantbrukspraktik 88—89, elev vid lantbruksinst i Alnarp 89, vid h mejeriskolan där 90—91, inspektor på Ullavi gård, Sköllersta, Ör, 92—93, förvaltare på Odersberga, Fjälkestad, Krist, 94— 97, studier ...

Kvarnzelius, S Herman, Landshövding, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1864 – 1938)

Kvarnzelius, Svante Herman, f 13 nov 1864 i Strängsered, Älvsb, d 17 april 1938 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: klensmeden o hemmansägaren Isak Svenningsson o Gustava Andersdtr Fagerskog. Bleck- o plåtslagarmästare i Skön, Vnl, medl av liberala saml:-partiet 00—23, led av AK 00—11, av FK 12—35 (led av särsk utsk nr 1 04, 07, 12 o 20, av konstitutionsutsk 07—08, statsrevisor 07—10, av bevilln:uts...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Generaldirektör, Socialminister, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utredn 13—15, förste aktuarie o förestån...

Lindqvist, Axel A, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1878 – 1951)

Lindqvist, Axel Albert, f 23 okt 1878 i Kosta, Ekeberga, Kron, d 20 maj 1951 i Halmstad. Föräldrar: glassliparmästaren Johan Alfred L o Ida Augusta Åstrand. Glasslipare 90 — 34, ordf i glasarbetarnas samorganisation 07—12, led av Kronobergs läns landsting 10-20, av AK 12-20 o 22-48 (led av AK:s tillf utsk nr 4 14 B, av lagutsk 18 A, av särsk utsk nr 2 18 B, 19 A o B, 20, v ordf där 25, led a...

Ljungberg, G F Einar ("Texas"), Agitator, Politisk skriftställare, Nykterhetsman (1880 – 1974)

Ljungberg, Georg Frithiof Einar, f 26 aug 1880 i Gbg, Kristine, d 6 dec 1974 i Sthlm, Matt. Föräldrar: källarmästaren Johannes Hansson o Hilda Amalia Ljungberg. Led av centralstyr för Sveriges soc:dem ungdomsförb (SSU) 07-13, av verkst utsk där 09, bokförläggare i Gbg 07—12, led av styr för soc:dem vänsterfören 12—14, bokförläggare i Sthlm från 13 (från 24 under namnet Ljungbergs förlag), or...

Ljunggren, August, Tidningsredaktör, Nykterhetsman (1874 – 1943)

2 Ljunggren, August, bror till L 1, f 29 okt 1874 i S Ljunga, Kron, d 27 april 1943 i Sthlm, Bromma. Studentex vid Nyköpings hal 97, inskr vid UU vt 98, folkskollärarex i Linköping 99, inskr vid LU ht 99–ht 00, FK där 14 sept 00, ordf för Studenternas helnykterhetsförb i Lund vt 00–ht 00, led av centralstyr för Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH) 00-05, lär vid Sthl...

Ljunggren, Elof, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH)...

Lundgren, K Oskar, Politiker, Skolman, Nykterhetsman (1862 – 1937)

Lundgren, Karl Oskar, f 1 jan 1862 i Råda, Skar, d 25 jan 1937 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: fanjunkaren Sven (Svante) Johan L o Minerva Amanda Amalia Friberg. Mogenhetsex vid Skara h a l 6 juni 83, studier vid GCI o Kl, andre lär vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Göt, 15 okt 87–93, inskr vid LU 88, andre lär vid Grebbestads folkhögskola, Tanum, Göt, 93–95, rektor vid Billströmska folkhö...

Neuman, K Ivar, Tidningsman, Politiker, Nykterhetsman (1876 – 1939)

Neuman, Karl Ivar, f 28 nov 1876 i Ödsmål, Göt, d 10 aug 1939 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: handl Martin N o Charlotta Persson. Elev vid Gustavsbergs skola vid Uddevalla 86–92, ritare vid verkstäder i Trollhättan o Gbg 9599, medarb i Ny tids Borås-avd nov 99

Nilsson, E Gustaf, Lantbrukare, Nykterhetsman, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1860 – 1944)

Nilsson, Erik Gustaf, f 26 april 1860 i Nedre Ullerud, Värml, d 10 juli 1944 i Söderbärke, Kopp. Föräldrar: sågaren Nils Persson o Anna Maria Eriksdtr. Utex från Sv missionsförb:s predikantskola i Kristinehamn 84, förest för Söderbärke missionsförs 84–86 o 9599, ordf där, ägare o brukare av Vibberbo bergsmansgård, Sö...

Nolcken, von, Carl Adam, Agronom, Godsägare, Nykterhetsman (1811 – 1857)

4 von Nolcken, Carl Adam, brorsons son till N 2 o N 3, f 20 juli 1811 i Källstorp, Malm, d 3 sept 1857 där. Föräldrar: landsh, frih Eric Reinhold N o frih Anna Magdalena Eleonora Strömfelt. Studier i Kiel o Khvn, inskr vid UU 19 okt 30, ägare av Jordberga, Källstorp o Havgård, Börringe, Malm, 34, studier vid lantbruksinst i Degeberg, Rackeby, Skar, 35–36, deltog i riksdagar...

Olsson, Oscar U B, Folkbildare, Skolman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1877 – 1950)

Olsson, Oscar Ulrik Bernhardin, f 4 juli 1877 i Helsingborg, d 25 jan 1950 i Djursholm, Danderyd, Sth. Föräldrar: skomakaren Nils O o Petronella Hiller. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 12 juni 97, inskr vid LU 14 sept 97, FK där 31 maj 99, eo lär vid h a l i Karlstad vt 03–vt 08, led av styr för Socdem ungdomsförb (SSU) 04–07, ordensstudieledare i Sveriges storloge av IOGT 04–24, adjunkt...

Olsson, G Adolf (Adolv), Agitator, Tidningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1886 – 1958)

Olsson, Gustaf Adolf (Adolv), f 15 jan 1886 i Malmö, Caroli, d 7 juli 1958 i Sandviken (kbf i Gävle, Hel Tref). Föräldrar: muraren Jöns O o Lovisa Sjölin. Ordf i sydsv distr av Nykterhetsorden Verdandi 04, medarb i Nya Samhället 06–08, i Arbetarbladet 08–15, i Ljus o Jord 14–15, led av Hudiksvalls stadsfullm 12–13, av styr för Gävleborgs läns distr av SAP 14–54, ombudsman där 14–40, ordf där...

Scott, George, Predikant, Nykterhetsman (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29, ordinerad i London av The Wesleyan Methodist Missiona...

Skarstedt, C A Waldemar, Publicist, Nykterhetsman (1861 – 1931)

2 Skarstedt, Carl Abraham Waldemar, son till S 1, f 24 juli 1861 i Lund, d 8 febr 1931 i Sthlm (enl db för Falun, Kristine). Mogenhetsex vid H a l i Lund 8 juni 81, studier vid LU ht 81–86, amanuens vid LU:s bokauktionskammare 83–86, bibliotekarie vid LU:s teol fak 85–okt 86, lärare vid Kristinehamns praktiska skola nov 86–sept 87, medarb i Vermlands allehanda 1 nov 86–1 nov 87, red...

Spångberg, August K F, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1893 – 1987)

Spångberg, August Konrad Ferdinand, f 29 mars 1893 i Nora landsförs, Ör, d 19 juni 1987 i Eda, Värml. Föräldrar: kvarnarbetaren Per August Karlsson o Anna Lovisa S. Jordbruks-, fabriks- o anläggn:arb 08-15, stationskarl vid SJ i Charlottenberg, Eda, 16, ordf i Charlottenbergs soc:dem ungdomsklubb 16-20, i Charlottenbergs kommunistiska arbetarkommun 19-28, elev vid Brunnsviks folkhögskola 19-...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se