Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
11 träffar, sida:  1 
Achrenius, Abraham, Präst, Pietist (1706 – 1796)

Achrenius, Abraham, f. 1 febr. 1706 i Somero socken i Tavastland, d 28 sept. 1769 i Nousis. Föräldrar: kaplanen Simon Achrenius och Elisabeta Laurina. Student i Åbo 18 jan. 1725; blev sommaren 1728 informator hos översten greve Gustav Creutz i östra Nyland; lämnade denna befattning sommaren 1730; avlade teologisk examen i Åbo; prästvigd 21 sept. 1730. Kaplan i Pedersöre (i Österbotten); bata...

Almquist, Anders, Pietist, Handelsman (1704 – 1770)

Almquist, Anders, f. 1704, troligen i Linköping, d 1770. Hans hustru hette Agneta. Han var handelsman i Linköping, var 1740–41 riksdagsman och flyttade 1766 till Skevik, där han dog.

Anander, Daniel Haquini, Präst, Pietist (– 1697)

Anander, Daniel Haquini, f. i Örs församling i Kronobergs län, d 10 juli 1697 å Danvikens hospital i Stockholm. Föräldrar: kaplanen i Ör, sedan i Jönköping Haqvin Anander och Margareta Schatelovia. Student i Lund 13 sept. 1669; studerade i Wittenberg; återvände därifrån till Sverige 1671; inskriven som student vid Uppsala universitet okt. s. å., där han dock enligt egen uppgift ej uppnådde m...

Bergen, von, Carl, Präst, Pietist (1702 – 1760)
1. Carl von Bergen, f. 9 jan. 1702 i Stockholm, d 4 aug. 1760. Föräldrar: amiralitetsöverkommissarien Johan von Bergen och Elisabet Gripenmarck. Uppfostrades i Karlskrona, dit föräldrarna flyttade i hans späda barndom; student i Lund 27 jan. 1719; disp. 11 maj 1723 (Diss. studii critico-philologici ad interpretationen! Novi imprimis foederis accommodati primas lineas adumbrans: prolegomena; pr...
Björkqvist, Anders, Präst, Pietist (1741 – 1809)

Björkqvist, Anders, f. 2 nov. 1741 på, Härjänsilmä heminan i Nousis socken, d 7 sept. 1809 i Vemo. Föräldrar: bonden och nämndemannen Anders Grelsson och hans hustru Maria. Student i Åbo 23 juni 1760; prästvigd i Stockholm 20 nov, 1765. Nådårspredikant i Sagu; tjänstgjorde som adjunkt i Loimijoki under åtta månader år 1766; adjunkt i Sagu och Karuna 1767;. enhälligt kallad till andre kaplan ...

Breant, Abraham Isaksson, Pietist (– 1756)

Abraham Isaksson Breant, d. 1756 på Skevik, Värmdö. Son till kommissarien Isak Breant. Kammarskrivare i krigskollegiets husesynskontor (enligt uppgift 1728); kammarskrivare i kammarkollegiets tredje provinskontor; revisor i krigskollegiets husesynsrevisionskontor 23 juni 1730; erhöll avsked 6 aug. 1734; följde Jakob och Erik Eriksson i landsflykten s. å.; återvände till S...

Cedersparre, Johan Conrad, Fortifikationsofficer, Pietist (1699 – 1765)
Johan Conrad Cedersparre, f. 23 apr. 1699, d 29 juli 1765 på Skevik (Värmdö). Föräldrar: fältväbeln, sedermera översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, och Brita Luthman. Inträdde vid unga år i krigstjänst vid Viborgska dragonregementet; fältväbel därstädes, troligen 1717; konduktör vid jämtländska arméns fortifikationsstat 4 juni 1718; deltog i fälttåget mot Norge 1718—19; placerades vid gene...
Collin, Anders, Pietist, Mystiker (1754 – 1830)

Collin, Anders, f. 25 (enligt egen uppgift 27) dec. 1754 i Kumla församling, Strängnäs stift, d 23 dec. 1830 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Olof Larsson och Elisabet Månsdotter. Kom till Stockholm 1771; sidenvävaregesäll hos fabrikören A. Remahl; var enligt mantalslängden 1790 expeditionsbokhållare vid Haga lustpark, enligt mantalslängden 1800 hovbibliotekarie hos hertig Karl samt enl...

Ericksson (Essevius), Erick, Pietist (1695 – 1761)

2. Eric k Ericksson, urspr. Essevius, bror till E. 1, f. 6 jan. 1695 i Kelviå, d. natten till 22 sept. 1761 i Stockholm. Synes ha inträtt i militärtjänst ungefär samtidigt med E. 1 (1713); kallas sergeant i samtida handlingar; efter avsked lantbrukare på Bengtila (Penttilä) i Kelviå; sekteristledare; av Åbo hovrätt dömd till landsförvisning 4 maj 1733; domen stadfäst av K. M:t 21 j...

Ericksson (Essevius), Jacob, Pietist (1689 – 1737)

1. Ericksson, Jacob, ursprungligen Essevius, f. 6 sept. 1689 i Kelviå sn, Österbotten, d. 18 sept. 1737 i Altona. Föräldrar: kyrkoherden i Kelviå Erik Essevius och Brita Holmia. Student vid Åbo akademi 1707; volontär vid Livdragonreg:tet 20 jan. 1713; förare där 1 juni s. å.; sergeant där 16 juni 1715; fältväbel där 7 juni 1716; kornett där 9 jan. 1718; avsked 26 mars 1724; ärvde jämte sysko...

Molin, Erik, Pietist (1709omkr – 1755)

Molin, Erik, f omkr 1709, d 18 juli 1755 i Amsterdam. Inskr vid UU 12 okt 25, anställd vid landskansliet i Gävle 26–29, studier vid UU 29 o 33, erhöll av Uppsala domkap temporärt tillstånd att predika i Västerlövsta, Vm, 26 nov 29, lär vid kh Eric Tolstadius' skola i Sthlm 30–32, bokförare hos köpmannen M L Bluth där, av religiösa skäl fängslad 35 o landsförvist 39, bosatt i bl a Rostock, bo...

11 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se