Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och...

Beijer, von, Johan Gustaf, Postdirektör (1646 – 1705)

2. Johan Gustaf von Beijer, den föregåendes son, f. 18 juli 1646, d. 4 nov. 1705. Student i Uppsala 20 febr. 1654; vistades 1669 utomlands i syfte att bl. a. studera postväsendet. Övertog efter faderns död 1669 jämte modern och medarvingarna förvaltningen av svenska postväsendet; direktör över postväsendet 10 juni 1673; erh&ou...

Beijer, von, Johan, Postdirektör (1606 – 1669)

1. Johan von Beijer (tidigare Beier), f. 10 maj 1606 i Berlin, d. 13 sept. 1669 i Stockholm. Anställdes såsom kanslist hos Axel Oxenstierna 1632 eller 1633; medföljde denne till Sverige 1636; sekreterare i kommerskollegiet 22 dec. 1637; utnämndes till postmästare »här i riket, storfurstendömet och riket underliggande provinser» 15...

Benzelstierna, Matthias, Överpostdirektör, Statssekreterare (1713 – 1791)

3. Matthias Benzelstierna (till 1747 Benzel), f. 8 sept. 1713 i Lund, d 11 mars 1791 i Stockholm. Föräldrar: teol. adjunkten, sedermera ärkebiskopen Jakob Benzelius och Katarina Edenberg. Student i Lund 3 febr. 1721; företog utrikes resor apr. 1742—sept. 1744. Inträdde i tjänstgöring vid inrikes-civilexpeditionen 27 aug. 1734; undergick examen i kansl...

Franc, Ulric Gustaf, Överpostdirektör, Statssekreterare (1736 – 1811)

Franc, Ulric Gustaf, f 16 april 1736 på Janslunda, Överselö (Söd; enl Riddarhusgeneal), d 23 maj 1811 i Sthlm (Nik). Föräldrar: lagmannen Johan F o Elsa Christina von Beijer. Inskr vid Uppsala univ 5 maj 1752, eo kanslist i utrikesexp 21 febr 1754, kopist 1 aug 1758, kanslist 9 okt 1759, leg:sekr i Haag 19 okt 1762, k sekr 20 nov 1769, 1:e sekr i president...

Juhlin, A Julius, Civilminister, Skolman, Generalpostdirektör (1861 – 1934)

Juhlin, Anders Julius, f 26 juli 1861 i Vårdsberg, Ög, d 10 jan 1934 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Magnus Petersson o Carolina Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 24 maj 81, inskr vid UU 11 sept 82, FK 28 maj 84, amanuens vid meteorolog institutionen ht 86—vt 91, FL 29 maj 90, disp 13 maj 91, FD 30 maj 91, doc i meteorologi 8 juli 91, allt ...

Roos, A Wilhelm, Generalpostdirektör (1824 – 1895)

1 Roos, Adolf Wilhelm, f 21 juni 1824 i Kristinestad, Finland, d 19 jan 1895 i Sthlm, Finska. Föräldrar: vice pastorn Johan Henrik R o Maria Lovisa Wenman. Elev vid Åbo gymnasium 42–45, inskr vid UU 10 okt 45, studentex där 14 juni 48, sv medborgare 12 juni 49, kansliex vid UU 12 dec 51, e o kanslist i Finansdep:s exp 22 dec 51, i Kammarkoll 20 febr 52, tf kanslist...

Schmedeman, Johan, Överpostdirektör (1652 – 1713)

Schmedeman, Johan, f 2 dec 1652 i Vi-borg, d 6 maj 1713 i Sthlm (Frese; själaringn s d där, Nik). Föräldrar: borgmästaren Hans S o Katarina Valeriansdtr. Inskr vid Åbo akad 5 april 67, auskultant i Åbo hovrätt 72, inskr vid UU 26 nov 72, kanslist (registraturskrivare) i RA 9 mars 74, kanslist i K kansliet 75, aktuarie där 85, adl 30 sept 86, del...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se