Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
38 träffar, sida:  1 
Ahlberg, Per August, Präst, Predikant, Folkskollärare (1823 – 1887)

Ahlberg, Per August, f. 13 aug. 1823 i Mörlunda socken, d 1 juli 1887 i Örebro. Föräldrar: hovslagaren och hästläkaren vid Smålands lätta dragoner Jöns Petter Ahlberg och Lukretia Gustavsdotter. Studerade vid Vimmerby skola och Linköpings gymnasium; apotekselev; ambulerande byskollärare; student i Lund 3 nov. 1846; avlade folkskollä...

Ahnfelt, Oscar, Väckelsepredikant, Väckelsemusiker (1813 – 1882)

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Baptistpredikant, Småskollärare (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Berg, Carl Oscar, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Nykterist, EFS-predikant (1839 – 1903)

1. Carl Oscar Berg, f. 30 okt. 1839 i Kumla församling, d 14 okt. 1903 i Stockholm. Föräldrar: fanjunkaren vid Västmanlands regemente, sedermera underlöjtnanten i armén Oskar Berg och Emelie Karolina Sandholm. Genomgick folkskola; åtnjöt undervisning vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm. Innehade anställning på affärskontor i Sto...

Beskow, F Natanael, Predikant, Religiös författare, Folkhögskolegrundare (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Boltzius, Fredrik August, Predikant, Helbrägdagörare, Gårdfarihandlare (1836 – 1910)

Boltzius, Fredrik August, f. 17 maj 1836 i Grava församling, d 13 juli 1910 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren och chartæ sigillatæ ombudsmannen Johan August Boltzius och Sara Nyqvist. Kringvandrande handlare, arbetare; började uppträda som helbrägdagörare 1877; utsträckte sin verksamhet till Dalarna och Gävle 1883, til...

Brandell, Pehr, Präst, Nykterist, Väckelsepredikant (1781 – 1841)

1. Pehr Brandell, f. 1 jan. 1781 i Portsnäs by, Piteå socken, d 4 maj 1841 i Ullånger. Föräldrar: skräddaren och hemmansägaren Per Brandell och Katarina Olsdotter. Studerade vid Piteå trivialskola 1806—08 och vid Härnösands gymnasium 1810—11; student i Uppsala 1 okt. 1811; avlade prästexamen juli 1812; prästvigd 4 okt. s. å. Adjunkt hos komministern i Högsjö 24 okt. 1812; nådårspredikant där...

Broady, Knut Oscar, Missionär, Baptistpredikant, Amerikansk arméofficer, Predikantseminarielärare (1832 – 1922)
Broady (Brundin), Knut Oscar, f. 28 maj 1832 i Uppsala, d. 13 mars 1922 i Stockholm. Föräldrar: salpetersjudaren Jan Erik Brundin och Anna Persdotter. Elev vid Stockholms stads allmänna barnskola (»Finemanska skolan») 1838 samt vid Kungsholms apologistskola, Tyska skolan och Storkyrkoförsamlingens apologistskola. Inträdde på affärsbanan 1845; erhöll anställning vid andra kanonjärkompaniet ...
Carlander, Carl Magnus, Grosshandlare, Bokhållare, Väckelsepredikant (1837 – 1911)

2. Carl Magnus Carlander, den föregåendes sysslings son, f.24 sept. 1837 i Göteborg, d. 27 juni 1911 i Stockholm. Föräldrar: kammarskrivaren, sedermera godsägaren Lars Magnus Carlander och Karolina Lithner. Elev i Skara läroverk 1848—51. Anställd hos sidenfabrikör E. Liné i Stockholm 1851—55; bokhållar...

Challman, Peter, Metodistpredikant, Snickare (1823 – 1900)

Challman (Källman), Peter, f. 1 okt. 1823 på Voxna bruk i Voxna socken, d 8 juli 1900 i Challer, Iowa. Föräldrar: kolaren Matts Källman och Katrina Olofsdotter. Innehade tjänst som dräng; anslöt sig till Erik Janssons lära i början av 1840-talet och utsågs till en av dess »apostlar»; lämnade Sverige 20 juni 1846; anl&a...

Drake, Magnus Adolf Gottlob, Lärare, Baptistpredikant (1833 – 1906)

9. Magnus Adolf Gottlob Drake, sonsons sonson till D. 6, f. 21 sept. 1833 å Tisenhults säteri,. Skedevi sn (Ög.), d. 4 (ej 6) febr. 1906 i Flen. Föräldrar: löjtnanten, godsägaren Magnus Gustaf Drake af Hagelsrum och Johanna (Janna) Gustafva Indebetou. Gick i skola i Norrköping och från 1848 i Linköpings gymnasium; student vid Uppsala univ. 29 sept. 18...

Edgren, Johan Alexander, Tecknare, Sjöofficer, Baptistpredikant (1839 – 1908)

1. Johan Alexander (i U. S. A. John Alexis) Edgren, f. 20 febr. 1839 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 26 jan. 1908 i Oakland, Kalifornien, U. S. A. Föräldrar: bruksförvaltaren Axel Hjalmar Edgren och Johanna Mathilda Berger. Undervisning i hemmet och 1849–52 i Karlstads elementarskola; gick till sjöss 1852; elev vid Stoc...

Elfving, Anders, Väckelsepredikant (1745 – 1772)

1. Anders Elfving, f. 1 jan. 1745 på Vitemåla länsmansboställe, Ålems sn (Kalm.), d. 31 mars 1772 i Stockholm (Kat.). Föräldrar: kronolänsmannen Bengt Elfving och Catharina Verndahl. Elev vid Kalmar skola 1757; student vid Uppsala univ. 4 okt. 1763; efter erhållen åldersdispens prästvigd i Kalmar 1 mars 1767; adjunkt i Vis...

Ersson, Nils Petter (Per), Predikant (1795 – 1868)

Ersson (Ericsson), Nils Petter (Per), f. 18 okt. 1795 (ej 1805) i Svartskatan, Ersnäs by, Nederluleå sn (Nb.), d. 7 sept. 1868 i Ersnäs. Föräldrar: hemmansägaren Eric Persson och Maria Nilsdotter. Hemmansägare å nr 10 Ersnäs; separatist (nyläsare) och predikant.

G. 7 maj 1826 i Nederluleå m. Anna Lisa Johansdotter Benslin,...

Franson, Fredrik, Predikant, Missionär, Helbrägdagörare (1852 – 1908)

Franson, Fredrik, f 17 juni 1852 i Pershyttan i Nora bergsförs (ör), d 2 aug 1908 i Idaho Springs, Colorado, USA. Föräldrar: bergsmannen Frans Ersson o Maria Nilsdtr. Elev vid h a lärov i Örebro 1867, emigrerade till USA 1869, jordbrukare i Nebraska. Väckelsepredikant o missionär 1875—1908. — Ogift.

Hedberg, P Johan (John), Filantrop, Baptistpredikant (1854 – 1916)

Hedberg, Per Johan (John), f 23 maj 1854 i Askersunds landsförs (Ör), d 17 mars 1916 i Fröskog (Älvsb). Föräldrar: torparen Per Gustav Andersson o Stina Kajsa Andersdtr. Resepredikant 72—73, predikant i Norrköping 73—74, studier vid Betelsemi-nariet 74—77, pastor i Gbgs första baptist-förs 77—79, pastor i Sthlms andra baptist-förs 79—83, led av Sv baptistsamf:s för-valtn:komm 81—89, pas...

Hedström, Olof G, Metodistpredikant (1803 – 1877)

Hedström, Olof Gustaf, f 11 maj 1803 i Nottebäck (Kronob), d 5 maj 1877 i New York. Föräldrar: korpralen Johan Carlsson H o Annica Persdtr. Biträde hos en skräddare i New York 26, slöt sig där till en metodistisk förs 29, provmedlem i New Yorkkonferensen 35, verksam i Windham-kretsen i Delaware-distriktet, i Jamestown o i Chicago, ledare för sjömansmissionen på »Bethelskeppet John Wesley» i ...

Hejdenberg, P Ferdinand, Baptistpredikant (1827 – 1899)

Hejdenberg, Peter Ferdinand, f 18 nov 1827 i Visby (Gotl), d 4 okt 1899 i Sundsvall. Föräldrar: styrmannen Johan H o Greta Nor-dal. Körsnär i Örebro 52, i Sundsvall 56, bildade baptistförs:ar bl a i Sthlm, Örebro o Sundsvall, baptistpredikant.

G 7 dec 51 i Örebro m Charlotta Ottiliana Landin, f 12 juli 22 i Eskilstuna Fors (Söd), d 29 april 06 i Sundsvall, dtr till manufaktu...

Hesselbom, J Otto, Landskapsmålare, EFS-predikant (1848 – 1913)

Hesselbom, Johan Otto, f 13 juli 1848 i Ånimskog (Älvsb), d 20 juni 1913 i By (Värml). Föräldrar: hemmansäg o nämndemannen Johannes H o Stina Jonasdtr. I må-larlära 66, elev vid Tekn skolan i Sthlm 68 —70, elev vid Evangel fosterlandsstift:s kolportörskola i Johannisberg, Brännkyrka, 74— 76, kolportör o pred i Norrbotten för Evangel fosterlandsstift 76—79, för Sv missions-förb 80—82, el...

Hoof, Jacob Otto, Väckelsepredikant (1768 – 1839)

Hoof, Jacob Otto, f 22 okt 1768 i Sätila, Älvsb, d 10 jan 1839 i Holsljunga, Älvsb. Föräldrar: fältväbeln Abraham H o Anna Håkansdtr. Inskr vid Gbgs gymn 88, vid LU 29 mars 91, ex theologicum där 14 nov 94, prästv i Lund 95, huspräst hos generalmajor J G Goyet på Rönneholm, Stehag, Malm, 95—96, adjunkt i Seglora, Älvsb, 96 —98, inskr vid univ i Greifswald 19 nov 98, fil kand 6 april 99, disp...

Hultman, J Alfred, Predikant, Sångare, Musiklärare (1861 – 1942)

Hultman, Johannes Alfred, f 6 juli 1861 i Hjärtlanda, Jönk, d 7 aug 1942 i Los Angeles, USA. Föräldrar: lantbr Johannes Pettersson Koiapp o Christina Catharina Magnidtr. Predikant i sv missionsförs i Swedeburg, Nebr, 79, studerade vid ateneum i Chicago 79—81, predikant i Omaha, Nebr, 81-85, lär i musik o sång vid North Park College i Chicago 95—96, predikant i Salem Square-förs i Worcester, ...

Jansson, Erik, Predikant (1808 – 1850)

Jansson, Erik, f 19 dec 1808 i Biskopskulla, Upps, d 13 maj 1850 i Cambridge, Ill, USA. Föräldrar: bonden Jan Mattsson o Sara Eriksdtr. Jordbrukare, predikant 30—34 o 40—46, handels- o missionsresor i Hälsingland från jan 43, bosatt i Forsa, Gävl, från april 44, emigrerade till USA våren 46. — Sektgrundare, andlig o politisk ledare för kolonin Bishop Hill, Ill.

G 1) 25 dec 35 i Torstu...

Johansson, Samuel A, Tidningsredaktör, Missionspredikant (1837 – 1917)

Johansson, Samuel August, f 14 maj 1837 i Bäckseda, Jönk, d 13 febr 1917 i Gbg, Annedal. Föräldrar: hemmansäg Johannes Andersson o Anna Lena Johansdtr. Folkskollä-rarex vid Växjö seminarium 57, vik lärare i Korsberga folkskola 57—59, kolportör för Vetlanda traktatsällsk 60—65, predikant i Jönköpings missionsfören 66—84, led av styr i Sv missionsförb 78—79 o 86—04, predikant i Gbgs evang...

Johansson, Svenning (Swening), Skriftställare, Missionspredikant (1827 – 1898)

Johansson, Svenning (Swening), f 1 dec 1827 i Stengårdshult, Jönk, d 2 april 1898 i Jönköping. Föräldrar: torparen Johannes Jansson o Ingeborg Johansdtr. Fri predikoverksamhet i Rångedala, Älvsb, 52, i trakterna kring Falköping o Skövde 53, kolportör i Jönköpings traktatsällsk (Jönköpings missionsföre...

Læstadius, Lars Levi, Botanist, Väckelsepredikant (1800 – 1861)

2 Læstadius, Lars Levi, halvbror till L 1, f 10 jan 1800 i Jäckvik, Arjeplog, Nb, d 21 febr 1861 i Pajala, Nb. Föräldrar: bergsfogden Carl L o Anna Magdalena Johansdtr. Elev vid Härnösands gymn 16—19, inskr vid UU 24 okt 20, utex från teol seminariet dec 22, prästv i Härnösand 20 febr 25, förestod miss...

Lidman, C H Sven R, Författare, Poet, Pingstpredikant (1882 – 1960)

1 Lidman, Carl Hindrik Sven Rudolphsson, f 30 juni 1882 i Karlskrona, d 14 febr 1960 i Sthlm, Matt. Föräldrar: tullförvaltaren Nils Rudolph L o Olga Catharina Elisabeth Wolff. Mogenhetsex vid Norra latin-lärov i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00— 04, jur fil prehex 29 maj 01, underlöjtn i Andra livgrenadjärreg:s reserv 18 dec 03 —21 okt 10, red för Sv lösen 16—18, för Evangelii härold 22—...

Lindberg, Carl Johan, Lärare, EFS-predikant (1821 – 1904)

Lindberg, Carl Johan, f 27 dec 1821 i Öde-stugu, Jönk, d 15 dec 1904 i Bjurbäck, Skar. Föräldrar: torparen o skräddaren Sven Nilsson o Marta Jonasdtr. Arbetade i föräldrahemmets jordbruk o skrädderirörelse, i Huskvarna faktori, skollärare i Odestugu 42 — 53, kolportör i Jönköpings traktatsällsk 53—55, provinsombud för Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) 56-64, reseombud 65-95, predi...

Lindmark, Zakarias, Lantbrukare, Folkskollärare, EFS-predikant (1833 – 1893)

Lindmark, Zakarias, f 30 jan 1833 i Glom-mersträsk, Arvidsjaur, Nb, d 28 aug 1893 där. Föräldrar: hemmansägaren Zakarias Nilsson o Margareta Jonsdtr. Erhöll undervisn i hemmet, lantbrukare, studier vid P A Ahlbergs missionsskola i Vetlanda 64—65, ambulerande lär i Arvidsjaur 65 — 77, erhöll Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS) kolportörsbetyg 68, EFS:s kolportör o predikant i Väster...

Lutteman, Ester, Predikant, Teolog, Fredspolitiker (1888 – 1976)

2 Lutteman, Ester, f 3 mars 1888 i Härnösand, d 12 april 1976 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kontraktsprosten Anton Lundström o Anna Brandell. Mogenhetsex vid Åhlinska skolan i Sthlm vt 06, privatlär 06–08, inskr vid LU ht 08, led av Sveriges kristna studentrörelses centralstyr 10–11 o 23–28, resesekr för Sv kvinnors missionsfÖ...

Nilsson, Fredrik O, Baptistpredikant, Baptistkyrkoorganisatör, Sjömansmissionär (1809 – 1881)

Nilsson, Fredrik Olaus, f 28 juli 1809 i Värö, Hall, d 24 okt 1881 i Sheldon, Houston, Minn, USA. Föräldrar: lantbrukaren o fiskaren Per N o Katarina Verdelin. Sjöman 29–39, predikant i Västsverige 39, av The Seamen Friends' Society i New York kallad till sjömansmissionär i Gbg 42, förest för Sv baptistförs sept 48, av baptistförs i Hamburg ordinerad till lär o äldste där 6 maj 49, på grund ...

Nilsson, E Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Nykterist, Frikyrkopredikant (1860 – 1944)

Nilsson, Erik Gustaf, f 26 april 1860 i Nedre Ullerud, Värml, d 10 juli 1944 i Söderbärke, Kopp. Föräldrar: sågaren Nils Persson o Anna Maria Eriksdtr. Utex från Sv missionsförb:s predikantskola i Kristinehamn 84, förest för Söderbärke missionsförs 84–86 o 9599, ordf ...

Ongman, Johan (John), Baptistpredikant (1844 – 1931)

Ongman (tidigare Ångman), Johan (John), f 15 nov 1844 i Oviken, Jämtl (enl fb för Myssjö, Jämtl), d 28 febr 1931 i Örebro, Olaus Petri. Föräldrar: fältjägaren Nils Ersson Sköld o Laurentia Maria Johansdtr Stéen. Dräng 55–58, indelt soldat (med namnet Ångman) vid Bergs kompani av Jämtlands fältj...

Riström, Johannes (Johan), Baptistpredikant (1802 – 1868)

Riström, Johannes (Johan), f 18 jan 1802 i Råneå, Nb, d 19 nov 1868 i Skellefteå landsförs, Vb. Föräldrar: hammarsmeden Erik R o Stina Andersdtr. Bonddräng i Persön, Nederluleå, Nb, 19, hemmansägare i byn Lund, Skellefteå, från 24 jan 49, arrenderade dessutom hemmanet Dombäck i Grundsunda, Vnl, från 54. Väckelseledare, förest för luthersk separatistförs i byn Lund 5463, kr...

Rosenius, Carl Olof, Tidningsredaktör, EFS-predikant (1816 – 1868)

1 Rosenius, Carl Olof, f 3 febr 1816 i Nysätra, Vb, d 24 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: komministern Anders R o Sara Margareta Norenius. Elev vid lärdomsskolan i Umeå 29–33, vid gymn i Härnösand ht 33–13 juni 37, informator i Hällgum, Säbrå, Vnl, sept 36–37, inskr vid UU 8 febr 39, informator på Lä...

Scott, George, Nykterist, Metodistpredikant (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29...

Smedberg, Adam, Roparpredikant (1813 – 1892)

Smedberg, Adam, f 30 jan 1813 i Borgunda, Skar, d 5 febr 1892 i Hova, där. Föräldrar: bysmeden Lars Larsson o Catharina Jönsdtr. Arbetade som skjutsgosse, anställd vid Tidaholms bruk, Agnetorp, Skar, klensmed där, artillerist vid Göta art:reg 36–31 maj 42, verksam inom roparerörelsen 42–43.

G 1841 eller 1844 i Kyrkefalla, Skar, m Bol...

Svensson, Åke, Predikant (1753 – 1788)

Svensson, Åke, f 19 mars 1753 i Ljuder, Kron, d 11 okt 1788 i Sthlm, Danvik-Sicklaö. Föräldrar: bonden Sven Åkesson o Ingeborg Jonsdotter. Hemmansägare i Östergöl, Älmeboda, Kron, från 73, ledare för religiös väckelserörelse från omkr 84.
G 1773 (Älmeboda AI:5, s 43) i Älmeboda, m Ma...

von Essen, Hans Henrik, Affärsman, Tändsticksfabrikör, Lekmannapredikant (1820 – 1894)

6. Hans Henrik von Essen, son av E. 4, f. 24 maj 1820 på Kavlås, Hömbs sn (Skarab.), f 2 juli 1894 på Alvasjö, Brandstorps sn (ibid.). Studerade privat under ledning av informator först i hemmet till 1834, sedan i Uppsala 1834–37; volontär vid Livreg:tets husarkår 1836; sergeant där 13 juni 1837; studentex. i Uppsala 5 dec. s. ...

38 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se