Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Berg (f. Sandell), C (Lina) V, Författare, Psalmdiktare (1832 – 1903)

2. Carolina (Lina) Vilhelmina Berg, f. Sandell, den föregåendes hustru, f. 3 okt. 1832 i Fröryds socken, d 27 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: kontraktsprosten, fil. magister Jonas Sandell och Fredrika Engstrand. Vistades under uppväxtåren i föräldrahemmet och efter dess upplösning genom faderns död 1858 och moderns död...

Dahl, Eric, Präst, Psalmdiktare, Poet (1749 – 1809)
1. Eric Dahl, f. 25 maj 1749 i Värnhem, f 15 aug. 1809 i Skövde. Föräldrar: tredje predikanten i Värnhem, sedermera kyrkoherden i Saleby Kristoffer Dahl och Johanna Helena Enegren. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1762; student i Uppsala 1 okt. 1767; prästvigd i Skara 20 dec. 1772; avlade pastoralexamen 22 febr. 1786. Pastorsadjunkt i Saleby 1772; nådars-predikant därs...
Eklund, Johan Alfred, Psalmdiktare, Biskop, Teolog (1863 – 1945)

Eklund, Johan Alfred, f. 7 jan. 1863 i Ryda sn (Skarab.), d. 23 aug. 1945 i Skärmnäs, Brunskogs sn (Värml.). Föräldrar: skräddaren Andreas Andersson och Greta Olofsdotter. Elev vid Skara h. allm. läroverk vt. 1878; mogehhetsex. där 6 juni 1883; student vid Uppsala univ. 15 sept. s. å.; teol. fil. ex. 30 maj 1884; teor. teol. ex. 31 jan. 1887...

Ekman, Håkan (Pedersson), Riksdagsledamot, Psalmdiktare, Borgmästare (troligen på 1650-talet – 1719)

Håkan (Pedersson) Ekman (skrev sig Eekman), tydl. f. på 1650-talet, d. 5 dec. 1719 i Göteborg. Fader: rusthållaren och gårdsfogden Peder Håkansson i Ekered, Dalstorps sn (Älvsb.). Gymnasist i Göteborg 1668; student vid Lunds univ. 22 sept. s. å.; rådman i Göteborg 13 juli 1685–18 sept. 1719; riksdagsman i borgarst&...

Hemming Henriksson, Riksdagsledamot, Psalmdiktare (– 1619)

Hemming Henriksson, f i början av 1550-talet i Åbo, levde i juni men var död i sept 1619. Fader: borgaren i Åbo Henrik Hollo. Namnes som kyrkoherde i Masko från hösten 86, deltog i Uppsala möte 93, i riksdagarna i Uppsala 94 o i Linköping 00. G m en dtr till domprosten i Åbo Petrus Melartop

Jacobsson, Jacob Thimoteus, Psalmdiktare (1840 – 1912)

Jacobsson, Jacob Thimoteus, f 6 maj 1840 i Sproge, Gotl, d 10 april 1912 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bonden Jacob Johansson o Greta Lena Jacobsdtr. Affärsverksamhet i Klintehamn, jämhandl i Kalmar, anslöt sig till metodistkyrkan 72, lokal-predikant i Kalmar, därefter i Majoma, Gbg, 75—77, skötte metodistkyrkans bokföring där, ombud för missionssällsk o förest för bokförlaget, affärsman ...

Kolmodin, Israel, Psalmdiktare, Biskop (1643 – 1709)

1 Kolmodin, Israel, f 24 dec 1643 i Enköping, d 19 april 1709 i Visby. Föräldrar: kontraktsprosten Michael Kolmodinus o Christina Nilsdtr Emporagria. Inskr vid UU juni 54, mag 12 dec 72, prästv 74, prästeståndets notarie vid riksdagarna 78, 80 o 82, v pastor vid Uppsala domkyrka 79, notarie vid domkap 80, teol adj vid UU 2 april 80, deltog i riksd:rna 80, 82, 86, 89, 93, 97, kh i Näs 86, e t...

Laurentius Petri Gothus, Psalmdiktare, Ärkebiskop (– 1579)

Laurentius Petri Gothus, f 1529 eller 1530 i Söderköping, d 12 febr 1579 i Uppsala. Inskr vid univ i Wittenberg 12 juli 46, predikant vid hovet under .50-talet, ånyo inskr vid univ i Wittenberg 21 april 57, mag där 10 febr 58, var åter i Sthlm juli 61, resa till Tyskland 62, studier i Rostock 64, prof vid UU 8 juni 66, rektor där senast 72, ärkebiskop från juni (k stadf dec) 74.

...

Lindschöld, Erik, Riksdagsledamot, Psalmdiktare, Lagman, Poet, Guvernör (1634 – 1690)

Lindschöld, Erik (före adl Lindeman), f 1 febr 1634 i Skänninge (Klingspor), d 11 juni 1690 i Sthlm (Karl XI; Klingspor). Föräldrar: smeden o borgmästaren Olof Håkansson o Margareta Eriksdtr Nohlanvähr. Skolstudier i Linköping från 39, inskr vid UU 22 jan 51, preceptor för Karl X Gustavs illegitime son greve Gustaf Carlson 24 nov 58, de...

Lybecker, Georg, Psalmdiktare, Visdiktare (– 1716)

2 Lybecker, Georg, kusins son till L 1, d 19 okt 1716, 60 år gammal (Akersteins genealogier, RHA; L Careelbergs brev 23 okt 1716), begr i Sthlm, Klara. Föräldrar: bergmästaren Otto L o Malin Eriksdtr Häll. Inskr vid UU 27 maj 76, registraturrenskrivare i kanslikoll omkr 86, kanslist vid kansliets inrikesexp 89, sekr i kammarrevisionen 13 okt 95, assessor d&...

Lövgren, Oscar G, Psalmdiktare, Missionspastor, Hymnolog (1899 – 1980)

Lövgren, Oscar Georg, f 18 april 1899 i Norra Råda, Värml, d 19 aug 1980 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: skogsarb Olof Gustaf L o Maria Gustafsdtr. Skogs-, linje- o telegrafarbetare till 18, deltog i evangelistkurser 18 o 19, genomgick Missionsskolan, Sv missionsförb:s (SMF) teol sem, Lidingö, 20–24, pastor i Hammarö, Värml, 24–31, i Vi...

Nilsson, L J Paulinus (Paul), Präst, Psalmdiktare (1866 – 1951)

Nilsson, Lars Johan Paulinus (Paul), f 22 juni 1866 i Längjum, Skar, d 28 okt 1951 i Skövde. Föräldrar: folkskolläraren Lars N o Karin Olsson. Mogenhetsex vid h a l i Skara 3 juni 85, inskr vid UU ht 86, teol-fil ex 12 sept 87, teor teol ex 31 jan 90, prakt teol ex 6 dec 90, allt vid UU, prästv i Skara 18 jan 91, innehade olika präst...

Setterlind, Bo A I, Psalmdiktare, Poet (1923 – 1991)

Setterlind, Bo Alf Ingemar, f 24 aug 1923 i Växjö landsförs (kbf i Gbg, Vasa), d 25 jan 1991 i Sthlm (kbf i Strängnäs, Domk). Föräldrar: civilingenjören Nils Andreas Alfred S o Evelina Augusta Konradsson. Studentex vid Västerås h a l 4 maj 44, inskr vid UU 29 aug 46, studerade där 46-50. Poet, psalmdiktare.

...

Spegel, Haquin, Riksdagsledamot, Präst, Psalmdiktare, Ärkebiskop (1645 – 1714)

Spegel, Haquin, f 14 juni 1645 i Ronneby (Gezelius m fl), d 17 april 1714 i Uppsala (Palmskiölds saml, vol 345, s 793, UUB). Föräldrar: köpmannen Daniel Håkansson S o Margareta Fischer. Elev vid katedralskolan i Lund 58-62, inskr vid univ i Greifswald 13 april 61, vistades utomlands 61-65, informator hos burggreven G Ehrenberg (bd 12) i Malmö 66-69, i...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se