Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
56 träffar, sida:  1 2 
Branting, K Hjalmar, Riksdagsledamot, Publicist, Statsminister, Partiledare, Utrikesminister, Finansminister (1860 – 1925)

3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. 1860 i Stockholm, d. 24 febr. 1925 därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. 1868; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1877; student i Uppsala ht s. å.–vt. 1882. Amanuens vid Stockholms observatorium 1879–80 samt 1882–84; e. riksdagsreferent i Stockholms dag...

Carlén, Johan Gabriel, Poet, Publicist (1814 – 1875)

2. Johan Gabriel. Carlén, f. 9 juli 1814 på egendomen Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 6 juli 1875 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, assessorn Karl Gabriel Carlén och Maria Mathesius. Elev vid Skara gymnasium ht. 1828; student i Uppsala 7 okt. 1831; avlade hovrättsexamen 8 juni 1837. E. o. kanslist i justitie-revisionen 21 juni 1837; jur...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. ...

de Rogier, Gideon Herman, Läkare, Översättare, Publicist (1738 – 1814)

Gideon Herman de Rogier, f. 16 nov. 1738 i Vadstena, d. 16 jan. 1814 i Norrköping. Föräldrar: prosten Herman Gideon De Rogier och Catharina Törner. Skolundervisning i Linköpings trivialskola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 maj 1757; fil. kand. 28 nov. 1763; fil. mag. 18 juni 1764; med. lic. 29 nov. 1771; med. doktor (primus) 15 juni 1780. — Ogift.

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 17...

Ekmarck, Carl Eric, Skriftställare, Publicist (1784 – 1846)

1. Carl Eric Ekmarck, f. 8 april 1784 i Strängnäs, d. 23 juli 1846 där. Föräldrar: domprosten Lars Ekmarck och Augusta Maria Nybohm. Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; e. o. kanslist i Krigskollegii artilleridepartement 9 dec. 1807; kammarskrivare i fortifikationsdepartementet där 23 juni 1809; revisors titel 11 maj 1811; avsked med assessors titel...

Ekmarck, Lars August, Tidskriftsredaktör, Poet, Publicist, Förste expeditionssekreterare (1785 – 1869)

2. Lars August Ekmarck, den föregåendes broder, f. 27 juli 1785 i Strängnäs, d. 2 juli 1869 i Stockholm (Jak.). Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; kopist i Justitierevisionsexpeditionen 31 okt. 1812; e. o. kanslist i Kommerskollegium 5 dec. 1815; kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 7 maj 1818; traduktör i juridiska ärenden hos Karl XIV Johan ...

Engström, John (Jon), Läkare, Affärsman, Publicist (1794 – 1870)

John (Jon) Engström, f. 7 april 1794 i Fliseryds sn (Kalm.), d. 27 jan. 1870 i Ryssby sn (Kalm.). Föräldrar: lantbrukaren Carl Engström och Margaretha Lindeström. Student vid Uppsala univ. 20 okt. 1813, vid Lunds univ. 25 aug. 1815; med. kandidat där 25 maj 1816; med. licentiat 26 mars 1818; disp. pro gradu 11 april s. å.; kir. magister 9 juni s....

Forsell, Johan, Publicist, Folkskollärare (1877 – 1953)

Forsell, Johan (Jönsson), f 8 nov 1877 i Hörby sn (Malm), d 1 maj 1953 i Sthlm (Högalid). Föräldrar: trädgårdsmästaren på Osbyholm Jöns Jönsson o Ingår Frostensdtr. Elev vid folkskollärarsem i Lund ht 1894–vt 98, folkskollärarex där 3 juni 1898, vik folkskollär i Hälsingborg ht 1898–vt 99...

Friberg, J Wilhelm N, Idrottsledare, Publicist (1865 – 1932)

Friberg, Johan Wilhelm Nicolaus, f 25 juli 1865 i Gbg (Karl Johan), d 16 jan 1932 där (Örgryte). Föräldrar: segelsömmaren Johan Fredrik F o Martina Nicolina Wahlberg. Studier vid Majornas lärov i Gbg, handels-utbildn, bokhållare vid Bohus mek verkstads-ab 1882—1925, arkivarie vid Gbgs hantverks- o industrifören 1926—31. Initiativtagare till Örgryte Idrottssällsk (ÖIS) samt ordf där 1887—1925...

Gjörwell, Carl Christoffer, Publicist (1731 – 1811)

1 Gjörwell, Carl Christoffer, f 10 febr 1731 i Landskrona, d 26 aug 1811 i Sthlm (Jak). Son utom äktenskapet till överstelöjtnanten Christoffer Ehrensparre (bd 12) o Walborg Gröning, sedan g Ståhl. Inskr vid LU 44, vid Greifswalds univ 26 juli 45, var respondent i Lund 22 dec 48, informator för brukspatron Elias Brandels barn i Sthlm 51—55, extra kanslist vid (Antikvitetsarkivet o) KB 11 mar...

Gothenius, Johan, Präst, Pedagog, Filolog, Publicist (1721 – 1809)

Gothenius, Johan, f 29 jan 1721 i Uddevalla, d 23 jan 1809 i Skee (Göt). Föräldrar: kh i Onsala Lars G o Maria Hjelmberg. Inskr vid LU 39, vid UU 10 mars 46, därefter åter till Lund, vid Göttingens univ 54—56, mag i Lund 23 juni 57, rektor i Marstrand 57, v lektor vid Gbg:s gymn 60, prästv 62, rektor vid trivialskolan i Gbg 64, lektor i logik o metafysik i Gbg 68, teol dr 14 okt 72, led av b...

Granberg, Per Adolf, Författare, Publicist (1770 – 1841)

Granberg, Per Adolf, f 17 april 1770 i Gbg (Domk), d 5 febr 1841 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Petter G o Elisabet (Lisa) Tranman. Eo kammarskrivare i kammarkoll 5 april 03—07, en av stiftarna av SkS 15 (sekr 15—41), led o sekr i kommittén för reglering av rikets styrelseverk 19— 22, sekr i LA 26—41, led av o sekr i Sv trädgårdsfören 32. Publicist, förf. — LWS 02.

G 20 nov 11...

Gumælius, C Arvid, Riksdagsledamot, Publicist (1833 – 1908)

3 Gumælius, Carl Arvid, son till G 2, f 25 nov 1833 i Örebro, d 23 febr 1908 i Sthlm (Hedv El). Inskr vid UU 21 maj 52, anställd i Telegrafverket 54, red för Nerikes Allahanda (från 68 Nerikes Allehanda) febr 55—april 81, telegraf kommissarie i Örebro 56—87, förman för Örebro folkbank 67—81, led av AK 70—77, 82—93 (statsrevisor 71—72 o 84—86, v ordf i...

Gumælius, Otto J, Publicist, Läroboksförfattare (1791 – 1876)

2 Gumælius, Otto Joel, bror till G 1, f 16 okt 1791 på Taxinge, Lid (Söd), d 27 okt 1876 i Örebro. Inskr vid UU 20 okt 12, v kollega vid Karol lärov i Örebro 9 febr 20, FK vid UU 15 nov 20, ord kollega vid gymn i Strängnäs 22 dec 20 (tilltr 1 maj 22), disp pro gradu 21 april 21, mag vid UU 14 juni 21, v konrektor i Strängnäs 7 febr 24, konrektor o v r...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbla...

Hamrin, R Yngve, Riksdagsledamot, Publicist (1907 – 1969)

2 Hamrin, Richard Yngve, brorson till H 1, f 16 okt 1907 i Jönköping, d 25 aug 1969 där. Föräldrar: chefred Carl Josef H o Beda Augusta Ringqvist. Mogenhetsex vid Jönk:s h a l 26, inskr vid LU ht 28, FK där 18 mars 30, medarb i Jönköpings-Posten från 30, red:sekr där 32, chefred där från 35, led av Jönköpings läns landsting från 46, led av AK frå...

Hansson, J Sigurd, Publicist (1870 – 1942)

Hansson, Johannes Sigurd, f 12 (enl fb 15) dec 1870 i Fleninge (Malm), d 31 dec 1942 i V Frölunda (Göt). Föräldrar: lantbrukaren Nils H o Kjersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Hälsingborgs hal 11 juni 88, inskr vid LU 18 sept 88, FK 31 jan 91, FL 14 maj 00, disp 26 maj 00, FD 31 maj 00, allt vid LU, medred i Lunds Dagblad okt— dec 98, medarb i GHT 01—09 o 13—42, i Gbgs-Posten 09—12, led av s...

Hedin, S Adolf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Publicist (1834 – 1905)

4 Hedin, Sven Adolf, f 23 april 1834 i Bo (ör), d 20 sept 1905 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Johan Gustaf H o Beata Elisabeth Westerberg. Gymnasist i Strängnäs 49—50, inskr vid UU ht 51, informatorstjänster, medarb i Upsala-Posten 59—64, FK 31 maj 61, flyttade till Sthlm hösten 64, medarb i AB 64, medverkade till grundandet av Nordisk nationalfören 66, medarb i Fäderneslandet 67, med...

Hedlund, Sven A, Riksdagsledamot, Publicist (1821 – 1900)

1 Hedlund, Sven Adolf, f 24 febr 1821 i Färentuna (Sth), d 16 sept 1900 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf H o Regina Björner. Inskr vid UU 4 okt 39, FK 12 mars 45, eo tjänsteman i ED samt eo amanuens vid KB 47, medarb i Dagligt Al-leh 47—49, red för Örebro tidn 49—51, sekr i Allm reformbestyr 49—53, medarb i Aftonbladet 51—52, red för GHT fr o m 1 okt 52, burskap som minu...

Heilborn, A E Helge, Företagsledare, Publicist (1897 – 1960)

Heilborn, Axel Einar Helge, f 7 okt 1897 i Sölvesborg, d 18 sept 1960 i Sthlm (Engel-br). Föräldrar: majoren Herman Axel H o Helga Sofia Eklund. Studentex i Karlskrona 16, utex från Handelshögskolan i Sthlm 19, anställd vid sv generalkonsulatet i Moskva 19—20, i SLT i olika befattningar 20—25, annonsdir i DN 26—39, v verkst dir i DN:s ab 39 o ab Kvällstidn Expressen 44, verkst dir 46—60...

Helsingius, Daniel Georgii, Publicist, Politisk skriftställare (1717 – 1774)

Helsingius, Daniel Georgii, f trol 1717, d 12 aug 1774 i Sthlm (Klara). Föräldrar: domprosten i Borgå Georg H o Beata Schmidt. Studier i Borgå från 27, inskr vid Åbo akad 4 febr 32, inskr vid UU 25 jan 35, FK 39, innehade k stipendium 43—47, v notarie i slottsrätten april 48, notarie i k kansliet 11 aug 49, ord notarie i slottsrätten 15 nov 53, k bibliotekarie 1 juni 61, k sekr 29 juni 62, l...

Henschen, Wilhelm (William) A, Publicist (1842 – 1925)

2 Henschen, Wilhelm (William) August, son till H 1, f 11 april 1842 i Uppsala, d 31 aug 1925 i Chicago. Inskr vid UU ht 57, FK där 15 dec 62, disp pro gradu 14 nov 63, studerade naturvetenskap o medicin i Uppsala o Berlin 63—66, lär i Hälsingborg 67, emigrerade till USA hösten 70, red för tidn Nordstjeman okt 7...

Hierta, Fredrik P, Riksdagsledamot, Publicist (1815 – 1889)

5 Hierta, Fredrik Philip, son till H 2, f 13 dec 1815 i Sthlm, Jak, d 9 juni 1889 i Främmestad, Skar. Inskr vid UU ht 29, kadett vid Karlberg 1 aug 30—24 okt 31, teol ex maj 31, fanjunkare vid livreg:s dragonkår 12 juni 33, kornett 21 dec 33, off:ex 19 mars 34, avsked 30 mars 41, elev vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, arrenderade Främmestad, in...

Hierta, Lars Johan, Industriidkare, Riksdagsledamot, Publicist, Grosshandlare (1801 – 1872)

4 Hierta, Lars Johan, f 23 jan 1801 i Uppsala, d 20 nov 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: akademiräntmästaren Carl Didrik H o Hedvig Johanna Schméer. Inskr vid UU 13 dec 02, FK där 22 nov 20, auskultant i bergskoll 29 jan 21, mag vid UU 14 juni 21, JK där 10 dec 21, auskultant i kommerskoll 1 april 22, riddarhuskanslist 23, v notarie i bergskoll 23 dec 24, konstit notarie där 30 juni 25, tf se...

Hjärne, Rudolf, Skriftställare, Publicist, Litteraturhistoriker (1815 – 1884)

3 Hjärne, Rudolf, f 15 april 1815 i Gbg, Amiralitetsvarvsförs, d 25 dec 1884 i Sthlm Jak o Joh. Föräldrar: översten Carl Jacob H o Ulrica Sophia Ehrenhielm. Elev vid trivialskolan i Härnösand 1827—29, inskr vid UU ht 31, medl av red för Studentbladet i Uppsala 46, för Bore 49—50, anställd i Försäkringsverket Skandia i Sthlm 57—58, medarb i Sv tidningen 57—59, i Aftonbladet 61 o 83—84, lär vi...

Håstad, Elis W, Riksdagsledamot, Landshövding, Publicist, Statsvetare (1900 – 1959)

Håstad, Elis Wilhelm, f 18 jan 1900 i Håsta, Odensala, Sth, d 7 maj 1959 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Johan Wilhelm Andersson o Karolina Augusta Jansson. Studentex vid h a l i Uppsala vt 18, medarb i tidn Upsala 1 sept 18—15 sept 23, inskr vid UU 13 sept 18, FK där 30 jan 26, riksdagskorresp till landsorten 28—41, FL 30 mars 31, disp 23 mars 36, FD 30 maj 36, docent i statskunskap 19 ...

Höppener, Pehr Johan, Publicist (1726 – 1802)

Höppener, Pehr Johan, f 7 mars 1726 i Linköping, d 4 jan 1802 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Johan H o Hedewik Christina Jancke. Inskr vid LU 12 jan 44, disp där 14 dec 48, mag i Greifswald 49, eo tjänsteman i riksarkivet 14 maj 50, kopist 18 mars 52, kanslist 31 dec 59, avsked 27 jan 61, assessors titel 11 febr 61. — Publicist.

G 54 m Rebecka Amnaeus, f 6 dec 37 i Sthlm, Nik, d 13 ...

Johansson, Johan, Tidningsredaktör, Publicist (1792 – 1860)

Johansson, Johan, f 25 aug 1792 i Avesta, d 10 febr 1860 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bruksförvaltaren Hans J o Märta Johanna Edman. Inskr vid UU 17 febr 03, FK där 22 febr 17, eo kanslist i handels- o finansexp 17–20, mag vid UU 16 juni 18, red för Argus 18 nov 20–17 aug 36, bitr red för Freja 36–40, red för Den konstitutionelle...

Karlgren, L Anton N, Journalist, Publicist, Filolog (1882 – 1973)

Karlgren, Lars Anton Natanael, f 9 juni 1882 i Jönköping, f 28 mars 1973 i Ekerö, Sth. Föräldrar: lärov:adj Johannes K o Gabriella (Ella) Hasselberg. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 00, inskr vid UU ht 00, FK 31 jan 03, studier i Ryssland 04—06, korrespondent från Ryssland för DN sommaren 06 o jan—febr 07, Uppsala studentkårs ordf 07—08, FL vid UU 27 okt 08, journalist vid DN okt 08—okt...

Kellgren, Johan Henric, Litteraturkritiker, Poet, Publicist (1751 – 1795)

1 Kellgren, Johan Henric, f 1 dec 1751 i Floby, Skar, d 20 april 1795 i Sthlm, Jak. Föräldrar: prosten Jonas Kiellgren o Christina Elisabeth v Wulff. Elev vid Skara skola 62–68, inskr vid Åbo akad 15 okt 68, informator hos häradsh J J Sacklén på Loppis, Pemar, Finl, 70

Lindorm, G Erik, Författare, Poet, Publicist (1889 – 1941)

Lindorm, Gustaf Erik, f 20 juli 1889 i Sthlm, Hedv El, d 30 jan 1941 där, Bromma. Föräldrar: lagermästaren Gustaf Jonsson o Edla Maria Berglund. Studier vid H real-lärov på Norrmalm i Sthlm 02 — 03, publicist o förf från 05.

G 18 aug 1910 i Sthlm, Nik, m Elin Marta Magdalena Berg, f 27 sept 1884 där, Ad Fredr, d 10 jan 1973 där, Vällingby, dtr till smedmästaren Carl Johan B ...

Lindström, Karl Adam, Journalist, Publicist (1816 – 1885)

Lindström, Karl Adam, f 20 okt 1816 i Tillberga, Vm, d 4 juni 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantbrukaren Carl Fredrik L o Anna Carlsdtr. Inskr vid UU 20 jan 38, FK där 15 juni 47, extra amanuens i RA 26 okt 47, dessutom eo kanslist i ecklesiastikdep 48, disp vid UU 3 juni 48, mag där 16 juni 48, utrikeskorrespondent för tidn Väktaren 53 — 59, andre amanuens i RA febr 59—62 (tjänstl från ...

Lund, af, Pehr, Arméofficer, Publicist (1736 – 1806)

af Lund, Pehr (före adl Lund), f mellan 13 juli och 1 aug 1736 i Överselö, Söd, d 30 jan 1806 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: kaptenen Jonas Lund o Catharina Franck. Inskr vid UU 23 febr 50, studerade där 50–55, kadett vid k artilleriet 55, deltog i pommerska kriget 57–62, fänrik vid K fribataljonen 28 okt 58, löjtn där 22 juni 61, ...

Magnusson, G Gerhard, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Publicist, Stilgjutare (1872 – 1940)

Magnusson, Gustaf Gerhard, f 15 dec 1872 1 Sthlm, Kungsh, d 29 maj 1940 där, Engelbr. Föräldrar: brädgårdsarbetaren Gustaf M o Betty Jansdtr. Elev vid Frimurarbarnhusets skola i Sthlm 80–88, studier vid Arbetarinst, Borgarskolan o Tekn afton- o söndagsskolan där, stilgjutare vid P A Norstedt & söner 88–98, färdiggörare, linje...

Menander, Henrik, Fackföreningsfunktionär, Publicist (1853 – 1917)

Menander, Henrik, f 12 dec 1853 i Fuglie, Malm, d 12 aug 1917 i Malmö, Joh. Föräldrar: muraren o husmannen Anders Henriksson o Ingar Nilsdtr. Korkskärare vid bryggerier i Gbg o Malmö samt i Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien o Schweiz 7482, red:sekr i Folkviljan 8485, sekr i Foren for Socialismens Fremme i Sverrig, Khvn, 86-87, medarb i Arbetet 87

Mengel, Paul F, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Publicist (1813 – 1889)

Mengel, Paul Fritz (i fb Fredrick), f 29 nov 1813 i Malmö, S:t Petri, d 21 febr 1889 i Sthlm, Nik. Föräldrar: domkyrkokamreraren Carl M o Laura Maria Klinteberg. Inskr vid LU 11 juni 28, lantbrukselev på Näs, Adelöv, Jönk, 30, elev vid lantbruksinst i Tyskland 32, medarb i Skånska Correspondenten 32, i AB sommaren 32 o 5684, lantbrukare på o arrendator av Klakeborg...

Meurling, Per, Författare, Publicist (1906 – 1984)

2 Meurling, Per, f 21 okt 1906 i Uppsala, Domk, d 24 mars 1984 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: kh Erik M o Marianne Wågman. Studentex vid h a l i Linköping 28 maj 26, inskr vid LU 22 febr 27, FK där 15 sept 28, FL vid LU 30 maj 33, inskr vid StH vt 49, disp där 24 maj 49, FD där 30 maj 49, medarb i AB o MT. Publicist.

G 1) 13 dec 1929...

Morby, T Armas, Grafiker, Publicist, Bildbyråchef (1909 – 1980)

Morby, Tore Armas, f 10 nov 1909 i Sthlm, Joh, d 9 juni 1980 i Djursholm. Föräldrar: snickaren Ture Nikolaus Olsson o Natalia Johansson. Tidn:bud i Helsingborg, litograf o kemigraf där, VD i ab Klichéteknik okt 34-juni 36, i reklamföretaget Publicity (Press & Publicity 44) 38, i British World Events ab (Postrader ab 46, ab Rotopress 51) okt 40, i Triofilm 54, &...

Möller, Andreas, Advokat, Poet, Publicist (1800 – 1855)

Möller, Andreas, f 6 sept 1800 i Vänersborg, d 23 sept 1855 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bagarmästaren o krigskommissarien Magnus M o Johanna Magdalena Beckman. Elev vid domskolan i Lund 12—14, vid Malmö skola 15, avgångsex där 3 okt 17, inskr vid LU 13 okt 17, teol ex där 6 dec 17, ex till rättegångsverken där 22 april 25, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 25, auskultant i Sve...

Nisbeth, A F Hugo, Tidningsredaktör, Publicist, Boktryckare (1837 – 1887)

Nisbeth, Adolf Fredrik Hugo (Hugo ej i fdb), f 10 jan 1837 i Nor, Värml, d 9 juli 1887 i Sthlm, Klara. Föräldrar: tulldistriktschefen kapten Per Fredrik N o Anna Charlotta Bratt. Sjökadett 54, sjökaptensex vid navigationsskolan i Kalmar 57, innehade olika anställn:ar i handelsflottan, red o utg av Sthlms Börs- o Handels-Tidn maj 64...

Olsson, Karl Johan, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Landshövding, Publicist (1893 – 1980)

Olsson, Karl Johan, f 6 maj 1893 i Östmark, Värml, d 9 juli 1980 i Örebro (enl db för Askersund). Föräldrar: skogsarbetaren Olof Henriksson o Kerstin Olsson. Skogs- o jordbruksarb, elev vid Molkoms folkhögskola, Nyed, Värml, 1112, vid Varpnäs lantbruksskola, Nor, Värml, 1315, rättare vid gårdar i Frykerud, Värml, 1517, skogsarb i Norge 18

Pauli, Ivan H E, Kommunalpolitiker, Publicist, Romanist (1885 – 1955)

Pauli, Ivan Hjalmar Emanuel, f 19 maj

1885 i Landskrona, d 5 juni 1955 i Torekov, Krist (kbf i Borås, Gustaf Adolf). Föräldrar: handlanden Pål Nilsson (Pauli-Nilson) o Emma Eleonora Lindberg. Mogenhetsex vid Hal i Lund 6 juni 03, inskr vid LU 15 sept 03, FK31 maj 07, FL där 31 jan 10, vik lär vid Djursholms samskola ht 10—19 april 11, vid Lundsbergs skola, Lungsund, Värml, 12-13, FM v...

Petersson, Knut Z, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Publicist (1892 – 1985)

2 Petersson, Knut Zakarias, son till P 1, f 12 dec 1892 i Söderåkra, Kalm, d 30 aug 1985 i Hemsjö, Älvsb. Studentex vid H a l i Kalmar 21 maj 10, inskr vid UU 16 sept 10, FK 1 nov 13, ordf i studentfören Verdandi 15

Rathou, Emilie, Publicist, Nykterist, Kvinnosakspolitiker (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen apriljuli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90–95, initiativtagare till Vita bandets Östermal...

Regnér, Adolf, Översättare, Publicist (1786 – 1852)

2 Regnér, Adolf, son till R 1, f 3 dec 1786 i Sthlm, d 7 febr 1852 där, Jak o Joh. Inskr vid UU 3 okt 00, kansliex vid VHAA 29 juni 03, e o kanslist i utrikesexp 4 juli 03, kanslist i pommerska exp 13 juni 10, prot:sekr i K M:ts kansli 31 aug 15. Publicist, översättare.

G 28 dec 1813 i Sthlm, Klara, m Maria Charlotta Grahn, f 28 d...

Rinman, Erik B, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Publicist (1870 – 1932)

2 Rinman, Erik Benjamin, sonsons sonson till R 1, f 2 maj 1870 i Gålsjö, Vnl, d 29 jan 1932 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sjökaptenen o assuransdirektören Sven Engelbert R o Nanny Elisabeth Johanna Bratt. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 29 maj 89, inskr vid UU 12 sept 89, kansliex d...

Rosén, Johan, Präst, Gymnasielärare, Publicist, Retoriker (1726 – 1773)

3 Rosén, Johan, bror till R 1 o R 2, f 8 mars 1726 i Sexdrega, Älvsb, d 6 sept 1773 i Gbg, Domk. Elev vid gymn i Gbg 38, inskr vid UU 4 okt 42, vid LU 24 sept 47, studerade i Göttingen, mag vid LU 48, doc i "poesien" vid UU 30 april 49, även i "eloquentien" där 50, doc vid LU 52, prä...

Rydberg, A Viktor, Författare, Publicist, Konsthistoriker (1828 – 1895)

Rydberg, Abraham Viktor, f 18 dec 1828 i Jönköping, Sofia, d 21 sept 1895 i Danderyd, Sth. Föräldrar: slottsvaktmästaren Johan R o Hedvig Christina Duker. Elev vid Jönköpings h lärdoms- o apologistskola 39, vid Växjö gymn sept 45, medarb i Jönköpingsbladet 47, i Gbgs handels- o sjöfartstidn (GHT) 49, i Jönköpings...

Salvius, Lars, Publicist, Boktryckare, Förläggare (1706 – 1773)

Salvius, Lars, f 18 sept 1706 (Strömflygt) i Stigtomta, Söd (fdb saknas), d 5 mars 1773 i Sthlm, Klara (db; 4 mars enl Strömflygt o bouppteckn). Föräldrar: kh Lars S o Catharina Aurelia. Elev i Nyköpings skola, i Borgå gymn 27, studerade vid Åbo akad jan 30–33, inskr vid UU 22 febr 34, auskultant vid Sthlms rådhusrätt 10 mars 36, vid...

56 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se