Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
73 träffar, sida:  1 2 
Arnoldson, Klas Pontus, Publicist, Pacifist, Riksdagsman (1844 – 1916)

Arnoldson, Klas Pontus, f. 21 okt. 1844 i Göteborg, d 20 febr. 1916 i Stockholm. Föräldrar: musikern och logevaktmästaren Olof Andersson och Inga Hagbom von Seth. Elev vid Göteborgs gymnasium (sedermera h. elementarläroverk) till vårterminens slut 1860. Inträdde i järnvägens tjänst som kontorsskrivare i Göteborg; stationsinspektor 1871–81 i Jonsered, Älgarås och Tumba; redigerade Nordis...

Askelöf, Johan Christoffer, Publicist, Ämbetsman (1787 – 1848)

Askelöf, Johan Christoffer, f. 13 febr. 1787 i Ingelsorp, d 12 juli 1848 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Magnus Askelöf och Magdalena Cronholm. Student i Lund 11 febr. 1796; disp. 19 dec. 1803 (De grammatica linguae vernaculse prae ceteris discenda, pres. J. S:s Cadéen); filologie kand. 13 juni 1804; fil. kand. 22 maj 1805; disp. 3 juni s. å. (Supplementum et emendationes in editionem se...

Beckman, Ernst J, Publicist, Riksdagsman (1850 – 1924)

2. Ernst Johan Beckman, den föregåendes son, f. 10 maj 1850 i Uppsala. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk 1859 och vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1866; avlade mogenhetsexamen i Härnösand 8 juni 1868; studerade i Tübingen s. å. och i Uppsala vt. och ht. 1871; vistades därpå utrikes, företrädesvis i England och Förenta staterna, och skrev härunder Amerikakorrespondenser t...

Bergstedt, Carl Fredrik, Publicist, Riksdagsman (1817 – 1903)

1. Carl Fredrik Bergstedt, f. 24 juli 1817 i Lillkyrka, Örebro län, d 26 jan. 1903 å Skrukarp i Kristbergs socken. Föräldrar: lantbrukaren Karl Magnus Bergstedt och Fredrika Granlund. Idkade skolstudier i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala 1 mars 1836; disp. 7 dec. 1840 (Quge fuerit educandi ratio Romanorum an te libertatem lamissam, adumbrata descriptio, p. I; pres. L. F. Kumlin); fil....

Bergstrand, Wilhelm Alexander, Publicist, Politisk skriftställare (1850 – 1891)

3. Wilhelm Alexander Bergstrand, f. 26 sept. 1850 i Västerås, d 2 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Alexander Bergstrand och Fredrika Eleonora Follkjern. Student i Uppsala 19 sept. 1870; jur. fil. kand. 30 maj 1871; jur. utr. kand. 25 okt. 1873. Auskultant i Svea bovrätt 23 febr. 1874; e. o. amanuens i civildepartementet s. å.; medarbetare i Nya dagligt allehanda 1874; ledam...

Branting, K Hjalmar, Publicist, Statsminister, Partiledare, Utrikesminister, Finansminister (1860 – 1925)

3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. 1860 i Stockholm, d. 24 febr. 1925 därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. 1868; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1877; student i Uppsala ht s. å.–vt. 1882. Amanuens vid Stockholms observatorium 1879–80 samt 1882–84; e. riksdagsreferent i Stockholms dagblad 1883; medarbetare i tidningen Tiden 1884; red...

Bülow, J Christian, Publicist (1833 – 1921)

1. Jöns Christian Bülow, f. 28 okt. 1833 i Östra Ingelstad, d. 20 jan. 1921 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren och smedsmästaren Nils Jönsson och Kristina Helena Sjöstedt. Kom efter den första undervisningen till morbrodern fanjunkaren Karl G. Bjelke på Bo i Knista socken som ett slags bokhållare 1849; skrivare på landskansliet i Örebro samt hos häradsskrivaren K. F. Lindbergsson i Öster Närkes...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Publicist, Naturskyddsföreträdare (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör från 1 dec. 1891 (utgivningsbevis 26 nov.) —1920; omb...

Byström, Jakob Jakobsson, Publicist, Nykterhetsman, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnjöt därefter predikantutbildning i Örnsköldsvik och Härnösand; resepredika...

Carlén, Johan Gabriel, Poet, Publicist (1814 – 1875)

2. Johan Gabriel. Carlén, f. 9 juli 1814 på egendomen Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 6 juli 1875 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, assessorn Karl Gabriel Carlén och Maria Mathesius. Elev vid Skara gymnasium ht. 1828; student i Uppsala 7 okt. 1831; avlade hovrättsexamen 8 juni 1837. E. o. kanslist i justitie-revisionen 21 juni 1837; juridiskt biträde hos domare i Värmland; ägnade sig fr...

Christiernson, Adolf Christian Johan, Kooperatör, Publicist, Riksdagspolitiker (1875 – 1958)

Christiernson, Adolf Christian Johan, f. 5 okt. 1875 i Uleåborg i Finland. Föräldrar: byggmästaren Anders Fredrik Christiernson och Charlotta Öberg. Utlärd typograf i Stockholm 1895; typograf i Ystad; ledamot av styrelsen för Tryckeri-a.-b. Aurora 5 nov. 1899—1904 och av styrelsen för Ystads partiföreningars fastighetsförening u. p. a. 1900—01; medarbetare i tidningen Arbetet i Malmö aug. 19...

Cramér, Johan Niclas, Präst, Publicist, Skolman (1812 – 1893)

Johan Niclas Cramér, f. 18 febr. 1812 i Visby, d. 29 dec. 1893 i Stockholm. Föräldrar: skepparen, sedermera dykerikommissarien Lorens (Lars) Cramér och Dorotea Elisabet Stake. Student i Uppsala 5 okt. 1830; disp. 14 dec. 1835 (Runographia Gotblandise revisa, aucta et illustrata, p. 1*; pres. J. H. Schröder); fil. kand. 16 dec. 1835; disp. 11 juni 1836 (Inscriptiones gothla...

Cöster, Fredrik B, Poet, Publicist (1797 – 1878)

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fanjunkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandposteri...

Dalman, Wilhelm Fredric A., Publicist, Riksdagsman (1801 – 1881)

3. Wilhelm Fredric Achates Dalman, den föregåendes sysslings son, sonsons son till D. 1, f. 26 aug. 1801 på Flädingstorp i Vissefjärda socken, f 1 febr. 1881 i Stockholm. Föräldrar: hov-junkaren Lars Johan Dalman och Helena Eleonora Justina von Segebaden. Åtnjöt enskild undervisning; student i Lund 11 nov. 1815; avlade kameral-, hovrätts- och kansliexamina. E. o. kanslist...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. kand....

de Rogier, Gideon Herman, Läkare, Översättare, Publicist (1738 – 1814)

Gideon Herman de Rogier, f. 16 nov. 1738 i Vadstena, d. 16 jan. 1814 i Norrköping. Föräldrar: prosten Herman Gideon De Rogier och Catharina Törner. Skolundervisning i Linköpings trivialskola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 maj 1757; fil. kand. 28 nov. 1763; fil. mag. 18 juni 1764; med. lic. 29 nov. 1771; med. doktor (primus) 15 juni 1780. — Ogift.

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 1753; ordinarie 1758–84. Publicis...

Ekmarck, Carl Eric, Skriftställare, Publicist (1784 – 1846)

1. Carl Eric Ekmarck, f. 8 april 1784 i Strängnäs, d. 23 juli 1846 där. Föräldrar: domprosten Lars Ekmarck och Augusta Maria Nybohm. Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; e. o. kanslist i Krigskollegii artilleridepartement 9 dec. 1807; kammarskrivare i fortifikationsdepartementet där 23 juni 1809; revisors titel 11 maj 1811; avsked med assessors titel 8 febr. 1812; boktryckare i S...

Engström, John (Jon), Läkare, Affärsman, Publicist (1794 – 1870)

John (Jon) Engström, f. 7 april 1794 i Fliseryds sn (Kalm.), d. 27 jan. 1870 i Ryssby sn (Kalm.). Föräldrar: lantbrukaren Carl Engström och Margaretha Lindeström. Student vid Uppsala univ. 20 okt. 1813, vid Lunds univ. 25 aug. 1815; med. kandidat där 25 maj 1816; med. licentiat 26 mars 1818; disp. pro gradu 11 april s. å.; kir. magister 9 juni s. å.; med. doktor i Lund 25 juli s. å...

Forsell, Johan, Publicist, Folkskollärare (1877 – 1953)

Forsell, Johan (Jönsson), f 8 nov 1877 i Hörby sn (Malm), d 1 maj 1953 i Sthlm (Högalid). Föräldrar: trädgårdsmästaren på Osbyholm Jöns Jönsson o Ingår Frostensdtr. Elev vid folkskollärarsem i Lund ht 1894–vt 98, folkskollärarex där 3 juni 1898, vik folkskollär i Hälsingborg ht 1898–vt 99, e o folkskollär i Malmö ht 1899–vt 1900, mogenhetsex som privatist i Malmö 1902, inskr vid LU ht 1902, ...

Friberg, J Wilhelm N, Idrottsledare, Publicist (1865 – 1932)

Friberg, Johan Wilhelm Nicolaus, f 25 juli 1865 i Gbg (Karl Johan), d 16 jan 1932 där (Örgryte). Föräldrar: segelsömmaren Johan Fredrik F o Martina Nicolina Wahlberg. Studier vid Majornas lärov i Gbg, handelsutbildn, bokhållare vid Bohus mek verkstadsab 1882–1925, arkivarie vid Gbgs hantverks- o industrifören 1926–31. Initiativtagare till Örgryte Idrottssällsk (ÖIS) samt ordf där 1887–1925, ...

Gjörwell, Carl Christoffer, Publicist (1731 – 1811)

1 Gjörwell, Carl Christoffer, f 10 febr 1731 i Landskrona, d 26 aug 1811 i Sthlm (Jak). Son utom äktenskapet till överstelöjtnanten Christoffer Ehrensparre (bd 12) o Walborg Gröning, sedan g Ståhl. Inskr vid LU 44, vid Greifswalds univ 26 juli 45, var respondent i Lund 22 dec 48, informator för brukspatron Elias Brandels barn i Sthlm 51–55, extra kanslist vid (Antikvitetsarkivet o)...

Gothenius, Johan, Präst, Pedagog, Publicist (1721 – 1809)

Gothenius, Johan, f 29 jan 1721 i Uddevalla, d 23 jan 1809 i Skee (Göt). Föräldrar: kh i Onsala Lars G o Maria Hjelmberg. Inskr vid LU 39, vid UU 10 mars 46, därefter åter till Lund, vid Göttingens univ 54–56, mag i Lund 23 juni 57, rektor i Marstrand 57, v lektor vid Gbg:s gymn 60, prästv 62, rektor vid trivialskolan i Gbg 64, lektor i logik o metafysik i Gbg 68, teol dr 14 okt 72, led av b...

Granberg, Per Adolf, Författare, Publicist (1770 – 1841)

Granberg, Per Adolf, f 17 april 1770 i Gbg (Domk), d 5 febr 1841 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Petter G o Elisabet (Lisa) Tranman. Eo kammarskrivare i kammarkoll 5 april 03—07, en av stiftarna av SkS 15 (sekr 15—41), led o sekr i kommittén för reglering av rikets styrelseverk 19— 22, sekr i LA 26—41, led av o sekr i Sv trädgårdsfören 32. Publicist, förf. — LVVS 02.

G 20 nov 1...

Gumælius, C Arvid, Publicist, Riksdagsman (1833 – 1908)

3 Gumælius, Carl Arvid, son till G 2, f 25 nov 1833 i Örebro, d 23 febr 1908 i Sthlm (Hedv El). Inskr vid UU 21 maj 52, anställd i Telegrafverket 54, red för Nerikes Allahanda (från 68 Nerikes Allehanda) febr 55—april 81, telegraf kommissarie i Örebro 56—87, förman för Örebro folkbank 67—81, led av AK 70—77, 82—93 (statsrevisor 71—72 o 84—86, v ordf i bankoutsk 73—77 o 91—93, led d...

Gumælius, Otto J, Publicist, Läroboksförfattare (1791 – 1876)

2 Gumælius, Otto Joel, bror till G 1, f 16 okt 1791 på Taxinge, Lid (Söd), d 27 okt 1876 i Örebro. Inskr vid UU 20 okt 12, v kollega vid Karol lärov i Örebro 9 febr 20, FK vid UU 15 nov 20, ord kollega vid gymn i Strängnäs 22 dec 20 (tilltr 1 maj 22), disp pro gradu 21 april 21, mag vid UU 14 juni 21, v konrektor i Strängnäs 7 febr 24, konrektor o v rektor där 12 juni 28, rektor vi...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan—aug 92, i Aftonbladet från sept 92 (red:sekr 11—16...

Hamrin, R Yngve, Publicist, Riksdagspolitiker (1907 – 1969)

2 Hamrin, Richard Yngve, brorson till H 1, f 16 okt 1907 i Jönköping, d 25 aug 1969 där. Föräldrar: chefred Carl Josef H o Beda Augusta Ringqvist. Mogenhetsex vid Jönk:s h a l 26, inskr vid LU ht 28, FK där 18 mars 30, medarb i Jönköpings-Posten från 30, red:sekr där 32, chefred där från 35, led av Jönköpings läns landsting från 46, led av AK från 53 (suppl i KU 53—64, led från 65)...

Hansson, J Sigurd, Publicist (1870 – 1942)

Hansson, Johannes Sigurd, f 12 (enl fb 15) dec 1870 i Fleninge (Malm), d 31 dec 1942 i V Frölunda (Göt). Föräldrar: lantbrukaren Nils H o Kjersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Hälsingborgs hal 11 juni 88, inskr vid LU 18 sept 88, FK 31 jan 91, FL 14 maj 00, disp 26 maj 00, FD 31 maj 00, allt vid LU, medred i Lunds Dagblad okt— dec 98, medarb i GHT 01—09 o 13—42, i Gbgs-Posten 09—12, led av stadsf...

Hedin, S Adolf, Publicist, Politiker (1834 – 1905)

4 Hedin, Sven Adolf, f 23 april 1834 i Bo (Ör), d 20 sept 1905 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Johan Gustaf H o Beata Elisabeth Westerberg. Gymnasist i Strängnäs 49—50, inskr vid UU ht 51, informatorstjänster, medarb i Upsala-Posten 59—64, FK 31 maj 61, flyttade till Sthlm hösten 64, medarb i AB 64, medverkade till grundandet av Nordisk nationalfören 66, medarb i Fäderneslandet 67, medverka...

Hedlund, Sven A, Kommunalpolitiker, Publicist, Riksdagsman (1821 – 1900)

1 Hedlund, Sven Adolf, f 24 febr 1821 i Färentuna (Sth), d 16 sept 1900 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf H o Regina Björner. Inskr vid UU 4 okt 39, FK 12 mars 45, eo tjänsteman i ED samt eo amanuens vid KB 47, medarb i Dagligt Alleh 47—49, red för Örebro tidn 49—51, sekr i Allm reformbestyr 49—53, medarb i Aftonbladet 51—52, red för GHT fr o m 1 okt 52, burskap som ...

Heilborn, A E Helge, Företagsledare, Publicist (1897 – 1960)

Heilborn, Axel Einar Helge, f 7 okt 1897 i Sölvesborg, d 18 sept 1960 i Sthlm (Engel-br). Föräldrar: majoren Herman Axel H o Helga Sofia Eklund. Studentex i Karlskrona 16, utex från Handelshögskolan i Sthlm 19, anställd vid sv generalkonsulatet i Moskva 19—20, i SLT i olika befattningar 20—25, annonsdir i DN 26—39, v verkst dir i DN:s ab 39 o ab Kvällstidn Expressen 44, verkst dir 46—60, ord...

Henschen, Wilhelm (William) A, Publicist (1842 – 1925)

2 Henschen, Wilhelm (William) August, son till H 1, f 11 april 1842 i Uppsala, d 31 aug 1925 i Chicago. Inskr vid UU ht 57, FK där 15 dec 62, disp pro gradu 14 nov 63, studerade naturvetenskap o medicin i Uppsala o Berlin 63—66, lär i Hälsingborg 67, emigrerade till USA hösten 70, red för tidn Nordstjeman okt 73—juni 74, för tidn Norden 74—75, för ...

Hierta, Fredrik P, Publicist, Godsägare, Riksdagsman (1815 – 1889)

5 Hierta, Fredrik Philip, son till H 2, f 13 dec 1815 i Sthlm, Jak, d 9 juni 1889 i Främmestad, Skar. Inskr vid UU ht 29, kadett vid Karlberg 1 aug 30—24 okt 31, teol ex maj 31, fanjunkare vid livreg:s dragonkår 12 juni 33, kornett 21 dec 33, off:ex 19 mars 34, avsked 30 mars 41, elev vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, arrenderade Främmestad, inköpte godset av Oscar ...

Hierta, Lars Johan, Industriidkare, Affärsman, Publicist, Riksdagsman (1801 – 1872)

4 Hierta, Lars Johan, f 23 jan 1801 i Uppsala, d 20 nov 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: akademiräntmästaren Carl Didrik H o Hedvig Johanna Schméer. Inskr vid UU 13 dec 02, FK där 22 nov 20, auskultant i bergskoll 29 jan 21, mag vid UU 14 juni 21, JK där 10 dec 21, auskultant i kommerskoll 1 april 22, riddarhuskanslist 23, v notarie i bergskoll 23 dec 24, konstit notarie där 30 juni...

Hjerta, J Gustaf, Arméofficer, Publicist, Riksdagsman (1791 – 1859)

3 Hjerta, Johan Gustaf, f 25 okt 1791 i Gbg, Amiralitetsförs, d 16 dec 1859 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: överstelöjtn Carl Johan H o Anna Maria Rosén. Kadett vid Karlberg 29 sept 06, utex 11 april 08, underlöjtn vid Göta art:reg 21 april 08, löjtn där 19 mars 16, kapten i generalstaben 13 aug 16, deltog i riksdagarna 17—30 (led av stats- o konstitutionsutsk 23), major vid Västgöta-Dals reg ...

Hjärne, Rudolf, Skriftställare, Publicist, Litteraturhistoriker (1815 – 1884)

3 Hjärne, Rudolf, f 15 april 1815 i Gbg, Amiralitetsvarvsförs, d 25 dec 1884 i Sthlm Jak o Joh. Föräldrar: översten Carl Jacob H o Ulrica Sophia Ehrenhielm. Elev vid trivialskolan i Härnösand 1827—29, inskr vid UU ht 31, medl av red för Studentbladet i Uppsala 46, för Bore 49—50, anställd i Försäkringsverket Skandia i Sthlm 57—58, medarb i Sv tidningen 57—59, i Aftonbladet 61 o 83—84, lär vi...

Håstad, Elis W, Publicist, Statsvetare, Riksdagspolitiker (1900 – 1959)

Håstad, Elis Wilhelm, f 18 jan 1900 i Håsta, Odensala, Sth, d 7 maj 1959 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Johan Wilhelm Andersson o Karolina Augusta Jansson. Studentex vid h a l i Uppsala vt 18, medarb i tidn Upsala 1 sept 18—15 sept 23, inskr vid UU 13 sept 18, FK där 30 jan 26, riksdagskorresp till landsorten 28—41, FL 30 mars 31, disp 23 mars 36, FD 30 maj 36, docent i statskunskap 19 ...

Höppener, Pehr Johan, Publicist (1726 – 1802)

Höppener, Pehr Johan, f 7 mars 1726 i Linköping, d 4 jan 1802 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Johan H o Hedewik Christina Jancke. Inskr vid LU 12 jan 44, disp där 14 dec 48, mag i Greifswald 49, eo tjänsteman i riksarkivet 14 maj 50, kopist 18 mars 52, kanslist 31 dec 59, avsked 27 jan 61, assessors titel 11 febr 61. — Publicist.

G 54 m Rebecka Amnaeus, f 6 dec 37 i Sthlm, Nik, d 13 ...

Johansson, Johan, Tidningsredaktör, Publicist (1792 – 1860)

Johansson, Johan, f 25 aug 1792 i Avesta, d 10 febr 1860 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bruksförvaltaren Hans J o Märta Johanna Edman. Inskr vid UU 17 febr 03, FK där 22 febr 17, eo kanslist i handels- o finansexp 17–20, mag vid UU 16 juni 18, red för Argus 18 nov 20–17 aug 36, bitr red för Freja 36–40, red för Den konstitutionelle 12 mars 44–30 dec 45, medarb i bl a Aftonbladet 51–55 o red fö...

Karlgren, L Anton N, Journalist, Slavist, Publicist (1882 – 1973)

Karlgren, Lars Anton Natanael, f 9 juni 1882 i Jönköping, f 28 mars 1973 i Ekerö, Sth. Föräldrar: lärov:adj Johannes K o Gabriella (Ella) Hasselberg. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 00, inskr vid UU ht 00, FK 31 jan 03, studier i Ryssland 04—06, korrespondent från Ryssland för DN sommaren 06 o jan—febr 07, Uppsala studentkårs ordf 07—08, FL vid UU 27 okt 08, journalist vid DN okt 08—okt...

Kellgren, Johan Henric, Litteraturkritiker, Poet, Publicist (1751 – 1795)

1 Kellgren, Johan Henric, f 1 dec 1751 i Floby, Skar, d 20 april 1795 i Sthlm, Jak. Föräldrar: prosten Jonas Kiellgren o Christina Elisabeth v Wulff. Elev vid Skara skola 62–68, inskr vid Åbo akad 15 okt 68, informator hos häradsh J J Sacklén på Loppis, Pemar, Finl, 7071, hos lagman U Walle...

Krook, Axel J E, Författare, Publicist (1831 – 1893)

Krook, Axel Johan Erik, f 9 aug 1831 i Sölvesborg, d 26 april 1893 i Gbg, Domk. Föräldrar: handl Anders Georg K o Fredrika Sager. Inskr vid LU 25 april 50, studentex där 27 maj 50, tillf medarb i Allm tidningen 54, i Nya folkets röst 54—55, telegrafassistent i Vänersborg 55—59, tillf medarb i Nerikes nya allahanda 56, i Jönköpingsbladet 57, telegrafassistent i Gbg 59—60, tillf medarb i Gbgs-...

Lallerstedt, S Gustaf, Affärsman, Kommunalpolitiker, Publicist, Riksdagsman (1816 – 1864)

1 Lallerstedt, Sven Gustaf, f 16 maj 1816 på Norrö, Heda, Ög, d 4 febr 1864 i Sthlm (enl db för Vadstena o Ekerö, Sth). Föräldrar: krigskommissarien o godsägaren Erik Gustaf L o Ulrika Johanna Hertzman. Inskr vid UU 15 okt 33, jur fil ex 36, hovrättsex 37, kanslist i kammarkoll 39, notarie där 41, avsked 53, sekr o ombudsman i Allm brandförsäkr:verket för byggnader...

Landin, Anders Petter, Publicist, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1811 – 1881)

Landin, Anders Petter, f 10 juni 1811 i Turinge, Sth, d 18 mars 1881 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: stadsfiskalen Anders L o Greta Lisa Andersdtr. Inskr vid UU 11 okt 31, tenterade för med fil ex där 17 okt 35, boktryckare o bokhandlare i Gävle juni 37—70, i Sundsvall juli 40—nov 42, i Uppsala 43—45, i Östersund maj 45—49 o i Söderhamn 59, red o utg av tidn Norrlands-Posten (m...

Lenngren, Carl Peter, Publicist, Ämbetsman (1750 – 1827)

1 Lenngren, Carl Peter, f 28 maj 1750 i Nyköping, d 16 nov 1827 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Carl Erik Lo Charlotta Arfvedson. Inskr vid UU 18 febr 62, kanslist i handels-och manufakturdeput vid riksdagen 69—70, kopist i kommerskoll 18 juni 70, kanslist där 15 sept 73, huvudred för Sthlms Posten okt 78—80 o 95—juli 14 o ensam ägare 95, notarie med lön på manufakturfondens stat 15 nov 81 o p...

Lindorm, G Erik, Författare, Poet, Publicist (1889 – 1941)

Lindorm, Gustaf Erik, f 20 juli 1889 i Sthlm, Hedv El, d 30 jan 1941 där, Bromma. Föräldrar: lagermästaren Gustaf Jonsson o Edla Maria Berglund. Studier vid H real-lärov på Norrmalm i Sthlm 02 — 03, publicist o förf från 05.

G 18 aug 1910 i Sthlm, Nik, m Elin Marta Magdalena Berg, f 27 sept 1884 där, Ad Fredr, d 10 jan 1973 där, Vällingby, dtr till smedmästaren Carl Johan B o Christin...

Lindström, Karl Adam, Journalist, Publicist (1816 – 1885)

Lindström, Karl Adam, f 20 okt 1816 i Tillberga, Vm, d 4 juni 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantbrukaren Carl Fredrik L o Anna Carlsdtr. Inskr vid UU 20 jan 38, FK där 15 juni 47, extra amanuens i RA 26 okt 47, dessutom eo kanslist i ecklesiastikdep 48, disp vid UU 3 juni 48, mag där 16 juni 48, utrikeskorrespondent för tidn Väktaren 53 — 59, andre amanuens i RA febr 59—62 (tjänstl från ...

Lund, af, Pehr, Arméofficer, Publicist (1736 – 1806)

af Lund, Pehr (före adl Lund), f mellan 13 juli och 1 aug 1736 i Överselö, Söd, d 30 jan 1806 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: kaptenen Jonas Lund o Catharina Franck. Inskr vid UU 23 febr 50, studerade där 50–55, kadett vid k artilleriet 55, deltog i pommerska kriget 57–62, fänrik vid K fribataljonen 28 okt 58, löjtn där 22 juni 61, stabskapten vid Otto Jakob Zöge v Manteuffels reg 27 mars 70, ...

Magnusson, G Gerhard, Publicist, Politiker (1872 – 1940)

Magnusson, Gustaf Gerhard, f 15 dec 1872 1 Sthlm, Kungsh, d 29 maj 1940 där, Engelbr. Föräldrar: brädgårdsarbetaren Gustaf M o Betty Jansdtr. Elev vid Frimurarbarnhusets skola i Sthlm 80–88, studier vid Arbetarinst, Borgarskolan o Tekn afton- o söndagsskolan där, stilgjutare vid P A Norstedt & söner 88–98, färdiggörare, linjemakare o typograf vid Arbetarnas tryckeri 98, medarb i Soc-dem 99, ...

73 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se