Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
5 träffar, sida:  1 
Barchæus, Anders Gustaf, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1735 – 1806)

Anders Gustaf Barchaeus, f. 26 sept. 1735 i Västerås, d 7 sept. 1806 i Uppsala. Föräldrar: lektorn och rektorn i Västerås, prosten Gustav Barchæus och Brita Buschenfeldt. Student i Uppsala 6 mars 1750, disp. 12 dec. 1759 (De historia naturali, lumine scriptorum Ciceronianorum mirabiliter collustrata; pres. P. Ekerman); fil. kand. 17 dec. 1760; disp. 14 m...

Berch, Anders, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1711 – 1774)

2. Anders Berch, den föregåendes broder, f. 4 mars 1711 på Larsbo bruk, d 14 dec. 1774 i Uppsala. Student i Uppsala 15 febr. 1726; disp. 17 dec. 1731 (De felicitate patrise per oeco-nomiam promovenda; pres. A. Celsius). Auskultant i kommerskollegiet 18 jan. 1732; v. notarie 14 apr. 1733; sekreterare i kommersutskottet 1734 och i handels- och manufåktu...

Cronberg, Börje Olofsson, Räntmästare (1622 – 1673)

1. Börje Olofsson Cronberg, före adlandet Buræus, f. 22 juni 1622 i Örebro, d. 6 febr. 1673 i Stockholm. Herre till Hanstavik och Lina i Västertälje socken i Södermanland. Föräldrar: slottsfogden i Örebro Olof Jonsson Buræus och Ingeborg Börjesdotter Canthera, dotter till kyrkoherden i Stora Mellösa Birgerus Nicolai Cantherus...

Eijck,van, Gillis (Gilius), Räntmästare (– 1631)

1. Gillis (Gilius) van Eijck, d. 1631 i Vaxholm. Förhandlade (jämte P. Langer) som ombud för de holländska emigranterna med Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna i Stockholm 1620–21; borgare i Göteborg, enligt uppgift 1621; räntmästare där 1621–23 och led. av magistraten; tullförvaltare i Vaxholm 1625. G. m. Maijken Regiers från K...

Gripenstierna, Joel, Finansman, Kammarråd, Räntmästare (1637 – 1697)

Gripenstierna, Joel (före adl Ekman), f 9 april 1637 i Klockrike (ög), d 26 aug 1697 i Sthlm, begr i Ekerö kyrka. Föräldrar: kyrkoherden Petrus Jonae Drysander o Kerstin Månsdtr Rungia. Inskr i Linköpings gymnasium 3 juni 47, anställd i K M:ts kansli 54—23 sept 62, resa till Holland, Tyskland o Frankrike 62—63, kammarskrivare i kammarkollegiet 16 okt 63, kammar-förvant 3 maj 65, inspektor öv...

5 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se