Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
27 träffar, sida:  1 
Amija, David, Köpman, Rådman (1652 – 1706)

David Amija, f. 1652, d 1706 (begravd 11 mars). Föräldrar: borgaren och klädesfabrikören Johan Amija och Antoinette Hartz. Köpman; korrespondent-kommissarie i kommerskollegiet 25 febr. 1674; bisittare i köp- och handelsgillet vid dettas reorganisation genom magistraten 1681; vald till riksdagsman 1682 men undanbad sig detta uppdrag; rådman i Göteborg ...

Aulævill, Peter, Riksdagsledamot, Rådman, Talman (1677 – 1757)

Aulævill, Peter, f. 28 sept. 1677 i Stockholm, d 14 dec. 1757. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill och Anna Henriksdotter Karckman. Student i Uppsala 19 nov. 1687; disp. 16 dec. 1699 (Adumbratio quzedam juris naturalis et civilis eorumque qualiscunque collatio, pres. C. Lundius); auskultant i Svea hovrätt 9 febr. 1701; stadsaktuarie i Stoc...

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis, Riksdagsledamot, Rådman, Läroboksförfattare (– 1648)

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i Stockholm, d 1648 (begraven 29 okt. i Storkyrkan). Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, vilken ägde hus vid Stortorget i Stockholm; släktnamnet, som bars även av en broder Johannes, är härlett av faderns yrke. A. är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid Uppsala universitet studerade ...

Beurling, Pehr Johan, Botanist, Rådman (1800 – 1866)

Beurling, Pehr Johan, f. 3 dec. 1800 i Stockholm, d 4 dec. 1866. Föräldrar: hovurmakaren Per Henrik Beurling och Kristina Maria Strömmenberg. Student i Uppsala 17 juni 1813; disp. 13 dec. 1817 (Flora Runsteniensis, p. IV; pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 21 dec. 1820; disp. 2 maj 1821 (Disquisition.es arithmeticse, p. IV; pres. J. Svanberg); fil. magister 14 juni s. å.;...

Bladh, Johan, Köpman, Rådman, Hovkvartermästare (1719 – 1783)

1. Johan Bladh, f. 28 juli 1719 i Norrköping, d 13 jan. 1783 i Närpes. Föräldrar: handelsmannen och rådmannen i Vasa Johan Blad och Beata Liljelund. Köpman och rådman i Vasa; industriidkare därstädes; överflyttade till Benvik i Närpes och bedrev därefter sin rörelse i Kaskö; erhöll hovkvartermästare-titel 1752.

Gift 1) 19 aug. 1744 med Katarina Juvelius, d 23 jan. 1753 i Vasa; 2) med ...

Cederbourg, Eric, Kommunalpolitiker, Rådman (– 1758)

Eric Cederbourg, f. i Göteborg, d. under förra halvåret 1758 (ej 17591). Son till handelsmannen Anders Germundson. Elev vid Göteborgs katedralskola och gymnasium; inskrevs med namnet Cederberg vid Uppsala universitet 28 aug. 1699 och med namnet Cederborg i Göteborgs nations matrikel 24 nov. 1699; studerade lagfarenhet till 1705. Sökte som studenten E. Cede...

Foenander, Theodor, Riksdagsledamot, Rådman (1800 – 1854)

Foenander, Theodor, f 16 jan 1800 i Kalmar, d 26 juli 1854 i Karlshamn. Föräldrar: grosshandlaren Theodor F o Anna Barbara Fornander. Inskr vid Uppsala univ 19 okt 1813, anställd på handelskontor i Kalmar 1814, begav sig 1815 till Amsterdam, varifrån han återkom till Kalmar 1818, inskr vid Lunds univ 10 febr 1820, 1:e bokhållare hos firman Winberg ...

Halling, Carl Christian, Riksdagsledamot, Borgmästare, Rådman (1790 – 1851)

Halling, Carl Christian, f 8 sept 1790 i Malmö (S:t Petri), d 7 nov 1851 där (ibid). Föräldrar: tullöverinspektoren Pehr H o Anna Margaretha Bissmark. Inskr vid LU 17 febr 02, examen theologicum ht 03, extra biträde vid Malmöhus läns landskansli 05, landskanslist, tjänstg hos häradskrivaren i Ö o V Göinge, tf landssekr 10 o 11, v magistratssekr i Malmö 2 maj 12—18, stadsaktuarie där 4 m...

Henschen, Lars Vilhelm, Riksdagsledamot, Häradshövding, Rådman, Domare (1805 – 1885)

1 Henschen, Lars Vilhelm, f 1 juni 1805 i Karlskrona, d 27 jan 1885 i Uppsala. Föräldrar: prosten Wilhelm Peter H o Anna Catharina Abelin. Inskr vid LU 7 okt 20, hovrättsex 21 juni 24, domare i Ångermanlands norra domsaga 29—31, häradsh:s namn 27 sept 34, rådman o magistratssekr i Uppsala 12 aug 35, riksdagsman för Uppsala i borgarståndet 53—54, 56—58 (statsutsk), 62—63 (lagutsk) o 65—6...

Jon Jönsson, Häradshövding, Fogde, Rådman, Riksråd (– 1519)

Jon Jönsson, d 1519 mellan 28 mars o 5 nov. Fader: möjl bonden Jöns i Gladö, Huddinge, Sth (Gillingstam 1949). En av Sthlms båda kämnärer 1483, rådman där 83—94, en av stadens båda rättsfogdar 84, en av dess fyra skottherrar 85, en av dess båda inköpare s å, föreståndare för S: t Örjans hospital 87—90, för stadens våghus 90—93, fogde i Dalarna senast 22 juni 95 o ännu 13 april 00, slott...

Kewenter, Matthias, Riksdagsledamot, Rådman, Källarmästare (1735 – 1805)

Kewenter, Matthias, f 22 juli 1735 i Karlshamn, d 24 maj 1805 i Uppsala. Föräldrar: handl Hans Christopher Keventer o Catharina Berg. Inskr vid LU 23 jan 50, mag där 23 juni 57, inskr vid UU 27 sept 59, doc i kemi vid UU 24 febr 63, burskap i Uppsala 2 nov 65, källarmästare 66, ordf för Uppsala stads äldste 18 nov 72—5 maj 73, 30 dec 73—29 aug 76 o 2 ...

Kierman, Gustaf, Riksdagsledamot, Köpman, Borgmästare, Rådman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sjöutsk 51—52, av SU:s deputerade över statsverket 52...

Kåhre, Truls, Riksdagsledamot, Rådman (1600 – 1672)

Kåhre, Truls, f 1600 i Kåremo, Ryssby, Kalm, d 16 juli 1672 i Sthlm, begr 18 aug 1672 i Storkyrkan där. Föräldrar: bonden Håkan Börjesson o Kerstin Trulsdtr. Inskr vid UU 15 febr 26, disputerade där två gånger 33, informator för Matthias Soops söner 36, utlandsresa 41—dec 45, rådman i Sthlm 47 (ed 8 maj), preses vid Sthlms norra förstads kämnärsrätt 47, led av justi-tiekoll 48, preses vid St...

Lijdbergh, Anders Bengtsson, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Rådman (1725 – 1799)

Lijdbergh, Anders Bengtsson, f 26 dec 1725 i Sthlm, d 21 jan 1799 där, Ridd. Föräldrar: juveleraren Bengt Liedberg o Elisabeth Berg. I lära hos fadern juli 44—jan 47, mästare (juvelerare) 13 maj 60, burskap som juvelerare i Sthlm 17 nov 61, led av Sthlms borgerskaps 50 äldste 66—73, en av dess båda ordf (vald av hantverkarna) 72, utsedd att bevista överläggningarna i den av K M:t förord...

Lyberg, Ernst E, Advokat, Riksdagsledamot, Rådman, Partiledare, Finansminister (1874 – 1952)

Lyberg, Ernst Emil, f 28 febr 1874 i Visby, d 15 aug 1952 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: hamnkaptenen Johan Emil L och Emelie Christina Johanna Kahlström. Mogenhetsex vid Visby h a l vt 92, inskr vid UU ht 92-ht 95, hovrättsex där 31 jan 96, advokat i Falun 96–06, rådman där 06–26, led av Kopparbergs läns landsting 10, ordf där 18–...

Lännergren, E Bengt, Lagman, Rådman, Justitiekansler (1906 – 1982)

Lännergren, Erik Bengt, f 15 okt 1906 i Sthlm, Kat, d 16 febr 1982 där, Hedv El. Föräldrar: förrådsmästaren Johan Jansson o Alma Sofia Eriksson. Studentex vid Södermalms hal, Sthlm, 13 maj 25, inskr vid StH ht 25–vt 34, jur kand där 30 maj 34, tjänstg i Sthlms rådhusrätt 34–37, tf fiskal i Svea hovrätt 37, amanuen...

Malmstén, af, Olof, Riksdagsledamot, Lagman, Borgmästare, Rådman (1720 – 1797)

af Malmsten, Olof, före adl Malmsten, Malmstein, dp 26 aug (enl hfl o db f 25 aug, enl egen uppg 23 aug) 1720 i Säter, d 1 juli 1797 där. Föräldrar: regementsauditören Nils Malmsteen o Maria Björling. Inskr vid UU 2 mars 31, volontär vid Dalreg 41, adjutant 19 aug 42, löjtn:s avsked där 17 jan 49, rådman i Säter 9 jan 51, led av borgarståndet vid riksdagarna 51

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

Muncktell, Fredric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Rådman, Manufakturist (1710 – 1763)

1 Muncktell, Fredric, fil mars 1710 i Falun, Kristine, d 1 aug 1763 i Sthlm, Klara. Föräldrar: direktören Johan M o Margareta Fredricsdtr. Inskr vid UU 9 febr 20, auskultant vid bergs- o gruvrätterna i Falun 28, eo notarie i gruvrätten 29, i bergsrätten 31, auskultant i bergskoll 16 febr 32, eo kammarskrivare där maj 32, tf notarie vid gruvrätten i Stora Kopparberg 4 okt 34, konststatsinsp d...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Nils Nilsson, Riksdagsledamot, Borgmästare, Rådman (– 1664)

Nils Nilsson, begr 22 maj 1664 i Sthlm (Nikolai LIal:29), trol i Jak. Rådman i Sthlm 19 april 43, installerad 6 maj 43, borgmästare i Sthlm 10 aug 48 (kansliets utg diarium) – dec 51, antagen på rådstugan 1 sept 48, deltog i riksdagarna 49 o 50 samt i utskottsmötet 51 (talman 49–51), assessor i Svea hovrätt från 2 juli 55.

G 1) 7 jan 1644 i Sthlm, Nik, m Margareta Gudmundsdtr, begr 6 ...

Norstedt, Per Adolf, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Boktryckare (1763 – 1840)

1 Norstedt, Per Adolf, f 28 jan 1763 i Örebro (Örebro AI.:11, u 416), d 20 sept 1840 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Lars N o Sara Elisabeth v Aken. Köpman i Örebro, rådman där 7 febr 91april 94, led av borgarståndet vid riksdagen 92, erhöll ensamrätt till ...

Peter Ålänning, Köpman, Rådman (– 1404/1407)

Peter Ålänning, d mellan 1 juni 1404 o 10 maj 1407, trol i Sthlm. Far: Finvid (? Kettilsson). Rådman i Sthlm åtminstone 9 juni 1375–1 juni 1404. G senast 1386 m Cristin Petersdtr (en bjälke), d mellan 1 sept 1401 (möjl efter 15 okt 1401 eller 3 juni 1403) o 1 juni 1404, syster till häradshövdingen i Åkers hd, Söd, Rembold Petersson (en bjälke) o halvsyster till Hemming Suneson o Ulf Suneson ...

Pettersson, Daniel, Borgmästare, Rådman, Kommersråd (1720 – 1802)

Pettersson, Daniel, f 17 juli 1720 i Gbg (fdb saknas), d 17 maj 1802 där, Domk. Föräldrar: postdirektören Christian P o Anna Elisabeth Lander. Inskr vid LU 23 sept 38, auskultant vid kämnärs- o rådhusrätterna i Gbg 40, sekr för stadens fullm vid riksdagen 40–41, auskultant i Svea hovrätt 23 maj 41, eo notarie vid rådhusrätten i Gbg 41, andre notarie 43, förste notarie där 45, notarie vid käm...

Polack, Jacob, Riksdagsledamot, Köpman, Rådman, Bruksidkare (1683 – 1750)

Polack, Jacob, f 13 jan 1683 i Frösö, Jämtl (C J G; fb saknas), d 15 nov 1750 (C J G) sannolikt i Sundsvall (db saknas). Son till länsmannen o fängelsevaktmästaren Alexander P. Skolgång i Frösö o Härnösand 96, handelsbetjänt i Sundsvall 00, mönsterskrivare o fänrik vid borgarkompaniet 00, erhöll burskap som handelsman 5 okt 01, led av kyrkorådet, allt i Sundsvall, deltog i riksdagarna 19, 23...

Quiding, N Herman, Författare, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Rådman (1808 – 1886)

1 Quiding, Nils Herman, f 30 aug 1808 i Malmö, Caroli, d 26 dec 1886 där, S:t Petri. Föräldrar: prosten Nils Jönsson Q o Sara Maria Quiding. Skolgång i Malmö, inskr vid LU 21 juni 25, ex till rättegångsverken där 30, tingstjänstg, anställd i Malmö stadsförvaltn 37, stadsnotarie 39, rådman där 18 mars 4779, red för o utg av Ny Malmö Tidn 4 dec 3842, led av borgarst...

Reuterholm, E Christian, Riksdagsledamot, Landshövding, Rådman, Riksråd, Kammarherre (1710 – 1773)

2 Reuterholm, Esbjörn Christian, son till R 1, dp 12 mars 1710 i Sthlm, Kat, d 20 jan 1773 i Sjundeå, Nylands län. E o kanslist vid Krigskoll:s generalförrådskassakontor 28, i Justitierev 29, deltog i riksdagarna 31, 34, 4041, 4243 urt o 5572 (led bl a av sekreta deput o stora särsk deput 60

27 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se