Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
46 träffar, sida:  1 
Beijer, Gottfried, Affärsman, Skeppsredare, Kommunalman (1838 – 1901)

3. Gottfried Beijer, f. 26 aug. 1838 i Malmö, d. 5 dec. 1901 därstädes. Föräldrar: stadsbokhållaren och regementsskrivaren Gottfrid Beijer och Katarina Margareta Kockum. Erhöll undervisning i Malmö h. lärdomsskola. Anställd på speditions- och kolonialimportkontor i Malmö juli 1853; begav sig efter någon tid utrikes för ytterligare utbildning i handelsyrket; korrespondent och biträdande försä...

Bohnstedt, Carl Fredrik, Bruksidkare, Redare (1776 – 1838)

1. Carl Fredrik Bohnstedt, f. 26 juni 1776 i Stralsund, d 3 dec. 1838 i Stockholm. Föräldrar: kommerserådet Joakim Karl Friedrich Bohnstedt och Hermania Barlona Maria Hagemeister. Anställd hos firman Bippen & c:ie i Stockholm; erhöll burskap därstädes 1804; inköpte Riddarhyttans bruk i Västmanland 1810.

Gift 15 dec. 1804 med Lovisa Albertina Moll, f. 23 maj 1785, d 18 okt. 1822, dotte...

Bremer, Jacob, Industriidkare, Köpman, Skeppsredare (1711 – 1785)

1. Jacob Bremer, f. 19 juni 1711 i Västerås, d. 5 sept. 1785 i Åbo. Föräldrar: handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult. Elev i Västerås trivialskola under sex år; anställd vid länsstyrelsen i Västerås i två år; köpsven i Åbo 1727–37; handlande därstädes från mars 1737 (avlade borgared 24 sept. s. å.); tillika skeppsredare och industriidkare; ledamot av Åbo hallrätt 1740; direktör för...

Brodin, Olof August, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare, Kommunalman (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C:os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskytteförening 1860; skeppsbyggmästare och skeppsredare i Gävle 1867–1909; ...

Broström, Axel L, Sjökapten, Skeppsredare (1838 – 1905)

1. Axel Ludvig Broström, f. 21 maj 1838 i Kristinehamn, d 21 sept. 1905 i Göteborg. Föräldrar: stadsfiskalen och hamnfogden Lars Ingvaldsson Broström och Maria Elisabet Jansdotter. Anställd hos grosshandelsfirman K. A. Hagberg i Kristinehamn; faktor och föreståndare för firmans varumagasin; skeppsredare och kapten från 1865; stiftare och ledamot av styrelsen samt verkställande direktör i Ång...

Broström, Daniel (Dan), Skeppsredare, Sjöförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1870 – 1925)

2. Daniel (Dan) Broström, den föregåendes son, f. 1 febr. 1870 i Kristinehamn, d 24 juli 1925 genom olyckshändelse i Trönninge stationssamhälle. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1884; avlade mogenhetsebcamen därstädes 3 juni 1889. Innehade anställning på mäklarekontor i Königsberg 1889 och i Hull 1890; inträdde som bokhållare i faderns rederifirma 1890; ledamot av styrelsen f...

Bång, Lars Augustin, Skeppsbyggmästare, Redare (1806 – 1853)

Lars Augustin Bång, f. 29 sept. 1806 i Gävle, d. 18 okt. 1853 därstädes. Föräldrar: fiskaren Lars Bång och Anna Brita Åberg. Åtnjöt under en kort tid undervisning vid trivialskolan i Gävle; ägnade sig åt såväl fiskaryrket som skeppsbyggen; skeppsbyggmästare hos handelshuset Elfbrink och Luth 1838; bildade tillsammans med grosshandlaren J. A. Forssberg grosshandels- och redarefirman Forssberg...

Clason, Johan, Skeppsredare, Bruksidkare, Varvsägare (1667 – 1747)

1. Johan Clason (Clae[s]son, Classon), f. 2 febr. 1667, d 6 mars 1747 i Stockholm. Borgare som hökare i Stockholm 22 mars 1694; inköpte Graninge bruk med tillydande i Ångermanland 1719 och skeppsvarvet å Blasieholmen i Stockholm 1723 (lagfart 23 dec); riksdagsman i borgarståndet 1726—27 och var därunder bl. a. ledamot av lant- och sjömilitie-ekonomideputationen och av bergsdeputationen.
<...

Dreijer, Johan, Skeppsredare, Grosshandlare (1731 – 1797)

Dreijer, Johan, f. 1731 (dp 28 dec.) i Stockholm (Tysk.), d. 8 dec. 1797 där. Föräldrar: skräddaren Joachim Dreijer och Anna Sofia Rantze. Arbetade i styvfadern Nils Eriksson Öhmans handel ett halvt år 1744—45 och biträdde efter dennes död modern i handeln ett år; gick till sjöss 1746; erhöll burskap som kofferdiskeppare i Visby 1752 och som grosshandlare i Stockholm 18 maj 1762; direktör öv...

Dubbe, Jacob, Skeppsredare, Handelsman, Kalkbruksägare (1769 – 1844)

Dubbe, Jacob, f. 11 nov. 1769 i Visby, d. 7 nov. 1844 i Stockholm, son av skepparen Jacob Jacobsson Dubb (som slutligen skrev sig Dubbe) och Christina Callander; affärsman, skeppsredare, kalkbruksägare; titulärassessor 1802; dykerikommissarie s. å.; dykeriöverkommissarie 26 juni 1804—16 nov. 1810.

G. 23 maj 1802 m. Anna Torsman, f. 14 sept. 1771 i Visby, d. 11 nov. 1837, dotter av öve...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826–44, av direktionen för Gävle elementarskola 1829–44, av ...

Elfbrink, Olof, Skeppsredare, Grosshandlare (1773 – 1835)

Olof Elfbrink, f. 28 sept. 1773 i Älvkarleby, d. 17 okt. 1835 i Gävle. Föräldrar: hemmansägaren Daniel Nilsson och Katarina Jansdotter. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Ordf. i borgerskapets 24 äldste 1822–35; ordf. i handelssocieteten i Gävle 1825–35; kommerseråds namn 1826; led. av Sophia Magdalena kyrkoråd 1827–35.

G. 14 juni 1807 i Gävle m. sin s...

Elfstrand, Pehr, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borgarståndet vid riksdagen 1815; led. av Gävleborgs läns h...

Enhörning, Johan August, Skeppsredare, Trävaruhandlare, Sågverksägare (1824 – 1885)

2. Johan August Enhörning, f. 8 sept. 1824 i Grangärde sn (Kopp.), d. 7 mars 1885 på Kubikenborg, Skön (V. norrl.). Föräldrar: bruksinspektoren, senare kronolänsmannen Claes Ludvig Enhörning och Carolina Catharina Elfström. Bodbetjänt i Stockholm och 1844 i Sundsvall; innehavare av diversehandel i Sundsvall 1846–57; grundare och till sin död innehavare av J. A. Enhörnings trävarufirma i Kubi...

Ennes, Johan, Skeppsredare, Vinhandlare (1640 omkring – 1706)

1. Johan Ennes d. y., f. omkr. 1640, säkerligen i Hälsingborg, d. 1706 (själaringning 9 mars) i Landskrona. Föräldrar: handlanden Johan Ennes d. ä. och Catharina Hoffman. Enligt uppgift verksam först i Helsingör; borgare och vinhandlande samt skeppsredare i Hälsingborg från åtminstone 1665; k. privilegium att ensam hålla öppen källare i Hälsingborg och där försälja vin och främmande drycker ...

Falkman, Henric (III), Skeppsredare, Handelsman (1774 – 1839)

3. Henric (III) Falkman, son av föregående, f. 20 nov. 1774 i Malmö (Caroli), d. 28 jan. 1839 där (Petri). Student vid Lunds Univ. 16 nov. 1789; kontorist på grosshandlaren Johan Schartaus kontor i Köpenhamn 1791–95; kontorist hos firman Möller, Saphord & C:o i Cette, Frankrike, 1795–96; kontorist på faderns kontor i Malmö 1796; volontär vid Wendes artillerireg. maj 1799; stabskorn...

Finlay, Robert, Bruksidkare, Redare (1719 – 1785)

Finlay, Robert (naturaliserad Finlaij), f 5 nov 1719 i Dublin, Irland (Riddarhusgeneal), d sept 1785 vid Bordeaux, Frankrike (Riddarhusgeneal). Föräldrar: grossh i Dublin John F o Maren Davay. Anställd på grossh J Tomortz' kontor i Moskva, inkom till Sverige på 1740-talet, kompanjon med Frans Jennings i Sthlm i början av 1750-talet, bruksägare, erhöll adliga priv 2 maj 1753, kompan...

Flensburg, Mathias, Skeppsredare, Handelsman (1779 – 1851)

1 Flensburg, Mathias, f 24 sept 1779 i Tolånga sn (Malm), d 22 jan 1851 i Malmö (Petri). Föräldrar: prosten fil mag Pehr F o Elsa Maria Lorich. Anställd hos handl Lorens Faxe i Malmö 1792–96, hos hans son Cornelius Faxe från 1796 o som bokh där 1799–1805, började okt 1805 affär i Malmö, burskap som handl där 17 nov 1806, led av Malmö hamndirektion (dess v ordf), av styr f...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18–28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26–30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:inrättn 37–39 o av fabriksfullm 47–50. Grosshandlare, ...

Gibson, William, Industriidkare, Skeppsredare (1816 – 1865)

2 Gibson, William, son till G 1, f 19 april 1816 i Gbg (Am:f), d 7 april 1865 där (Domk). Ex vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 34, anställd i firma Gibson & Keiller 36–39, tekn chef vid Jonsereds fabriker 39–57, led av Gbgs o Bohus läns hushålln:sällsk:s förvalta: utsk 46–63, deläg i William Gibson & Söner från 48, i Leopold Gibson & Co 50–54 samt i Gbgs Patent-Ångrepslageri ab, di...

Gjörloff, Erik, Affärsman, Skeppsredare (1732 – 1805)

Gjörloff, Erik, f 1 (ej 2) dec 1732 i Malmö (S:t Petri), d 4 mars 1805 i Landskrona. Föräldrar: timmermästaren Mattias Eriksson o Katarina Persdtr. Kallas G redan i moderns bouppt 44, köpmansbetjänt (bodbetjänt) i Landskrona senast 53 o ännu 58, borgare o handelsman där 23 nov 63, riksdagsman 78–79, direktörs titel 9 febr 79.

G 13 juni 64 i Landskrona m Sara Lovisa Tauson, f 25 maj 46...

Gorthon, Johan E, Sjökapten, Redare (1876 – 1949)

Gorthon, Johan Esbjörn, f 3 okt 1876 i Lövestad (Malm), d 25 juli 1949 i Hälsingborg. Föräldrar: cigarrfabrikören o restauratören Nils Andersson o Maria Esbjörnsson. Styrmansex i Malmö 96, sjökaptensex i Västervik 98, v verkst dir i Rederi ab Urania 13, bildade Rederi ab Gefion 21 o Gylfe 24, verkst dir i Rederi ab Activ 28 (senare ordf i styr för sistn tre rederibolag), led av stadsfullm i ...

Grill, Claes, Affärsman, Skeppsredare, Mecenat (1705 – 1767)

3 Grill, Claes, son till G 2 i hans 1:a g, f tvilling 19 april 1705 i Sthlm (Ty), d 6 nov, begr 11 nov 1767 där (ibid). Handelskontorist på faderns kontor i Sthlm omkr17, grosshandl tills med farbrodern Carlos G (firma Carlos & Claes G) 25, burskap 4 aug 36, innehade ensam firman 36—47, då han upptog halvbrodern J A G (G 4) som  kompanjon, borgarståndets fullm i riksbanke...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Redare, Bankir (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Johnson, Axel, Diplomat, Köpman, Skeppsredare (1844 – 1910)

1 Johnson, Axel, f 23 mars 1844 i Jönköping, d 13 maj 1910 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sadelmakarmästaren Carl Johan Johnsson o Brita Christina Rålin. I handelsyrket i Sthlm från 62, drev kommissionsaffärer där från 69, egen agentur- o kommissionsaffär där aug 73, från 75 under firma A Johnson & Co, burskap som grosshandl i Sthlm 15 juni 80, en av grundarna av Avesta Jernverks ab 83, konsul f...

Johnson, Axel Axelson, Industriidkare, Diplomat, Skeppsredare (1876 – 1958)

2 Johnson, Axel Axelson (skrev sig Ax:-son Johnson), son till J 1, f 25 juli 1876 i Sthlm, Hedv El, d 3 aug 1958 där, Engelbr. Elev vid Södermalms h a l i Sthlm (till 7: 1 real), extra elev vid KTH 17 sept 94, studier där (kemi, fysik, teckn, ämnen i bergsvetenskap) ht 94—vt 97, konsul för Thailand 01—11, generalkonsul från 11, led av styr för Rederia...

Jonsson, Axel, Diplomat, Skeppsredare (1888 – 1950)

Jonsson, Axel, f 16 maj 1888 i Gbg, Domk, d 11 jan 1950 i Sthlm (skriven i Släp, Hall). Föräldrar: dir Axel Johan Henrik J o Ragnhild Lundgren. Deläg i handelsfirman Jonsson & Krafft 10—19, VD i Angfartygsab Göta kanal 19—28 (led av styr där från 29), led av styr för Sv trafikförb (senare Sv turisttrafikförb) från 20, VD i Sv Amerika linien o led av styr från 29, styr:led i Sveriges redarefö...

Kantzow, Johan Albert, Skeppsredare, Grosshandlare (1713 – 1805)

1 Kantzow, Johan Albert, f 13 aug 1713 i Stralsund, d 5 dec 1805 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Johann Albert K o Ilsabe Dorothea Reinke. Kom till Sthlm trol 35, burskap som grosshandl där 20 maj 36, kyrkoråd i Tyska förs, led av borgerskapets äldste 60, de handlandes ordf där 73— 90, led av borgarståndet vid riksdagen 60— 62, av börsbyggnadsdep 67—78, riksbanksfullm 88—89, kommerseråd...

Kennedy, G Douglas, Skeppsredare, Industriman (1850 – 1916)

Kennedy, George Douglas, f 24 maj 1850 i Gbg, Domk, d 31 okt 1916 där, Vasa. Föräldrar: grosshandl o rådmannen George K o Eleonora Maria Landgren. Studentex vid realgymn i Gbg vt 70, handelspraktik, disponent för Gamla varvet där 72—96, led av folkskolestyr 73—79, av brandstodskomm för Städernas allm brandstodsbolag 73—82, av kyrkofullm 83—96, av Gbgs stadsfullm 87—98, av st...

Knape Hansson, Anders, Sjökapten, Köpman, Skeppsredare (1720 – 1786)

Knape Hansson, Anders, f 3 jan 1720 i Uddevalla, d 26 okt 1786 där. Föräldrar: handlanden o sjökaptenen Hans Andersson o Inger Knape. Sjökapten, köpman o skeppsredare i Uddevalla, skapade tills med hustrun genom donation barnhusinrättningen vid Gustavsberg vid Uddevalla 72, erhöll K M:ts medgivande till inköp av säteriet Gullmarsberg i Skredsvik, Göt, 1 sept 84, deläg i hand...

Källström, Knut M, Redare (1888 – 1949)

Källström, Knut Malkolm, f 30 jan 1888 i Sthlm, Nik, d 12 juli 1949 där, Engelbr. Föräldrar: poliskonstapeln Jaen Peter K o Johanna Mathilda Eliasdtr. Elev vid Katarina realskola i Sthlm, vid F Schartaus handelsinst där 03—05, tjänsteman vid Rederiab Rex där 06—17, anställd vid Rederiab Fredrika, Kramfors, Vnl, 17—23, VD i Rederiab Rex i Sthlm från 23, led av styr för Inteck...

Liljewalch, Edward O, Affärsman, Redare, Kommunalman (1833 – 1915)

3 Liljewalch, Edward Olof, son till L 2, f 30 jan 1833 i Sthlm, Kat, d 20 aug 1915 där, Osc. Kontorspraktik i Visby 53—56, inneh grosshandels- o rederifirman E Liljewalch där 56—70, konsularägent för USA där 60—70, huvudman för Östersjö dykeribolag i Sthlm 65-67, huvudredare för bärgningsångaren Neptun där 27 aug 70—26 sept 72, huvudredare o chef för Bergnings- & dykeribolaget Nept...

Lindberg, Charles Felix, Affärsman, Donator, Redare (1840 – 1909)

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Ångfartygs ab ...

Lundgren, Wilhelm R B, Sjökapten, Skeppsredare (1856 – 1914)

Lundgren, Wilhelm Rogatius Benjamin, f 24 maj 1856 i Söderåkra, Kalm, d 15 sept 1914 i London (kbf i Vasa, Gbg). Föräldrar: kh Pehr L o Judith Carolina Hoffman. Inskr vid h a l i Kalmar 29 aug 68, sjöman 69–74, elev vid navigationsskolan i Kalmar sept 74, styrmansex av 2 kl 11 maj 75, sjökaptensex där 26 april 76, styrman hos Ångbåtsab Svithiod, Gbg, sept 76–87, ångbåtsbefälhavareex vid navi...

Malmros, Frans, Affärsman, Kommunalpolitiker, Skeppsredare (1836 – 1904)

1 Malmros, Frans, f 17 mars 1836 i Trelleborg, d 20 nov 1904 där. Föräldrar: handl Jacob M o Sofia Catharina Bergh. Sjöman våren 53, anställd hos industriidkaren Mathias Elsner i Malmö hösten 55, övertog o innehade faderns andel i Handelsbolaget Malmros & Möller i Trelleborg april 5767, ordf i ...

Malmros, Frans D, Industriidkare, Skeppsredare (1865 – 1931)

2 Malmros, Frans Didrik, son till M 1 i hans l:a gifte, f 14 sept 1865 i Trelleborg, d 12 april 1931 där. Mogenhetsex 84, inskr vid LU ht 84, praktik på spannmålsfirmor o skeppsmäklarkontor i London o Hamburg, hovrättsex vid LU 29 maj 88, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 5 okt 88, v häradsh där 29 maj 91, led av styr för Trelleborgs ångfartygs ab 93

Malmros, Jarl V, Skeppsredare (1897 – 1969)

3 Malmros, Jarl Vilhelm, son till M 2, f 6 april 1897 i Trelleborg, d 21 maj 1969 där. Studier vid h a l o handelsinst, praktik på skeppsmäklerikontor 1519, studier i USA, England ...

Melin, Olof R, Affärsman, Kommunalpolitiker, Skeppsredare, Riksdagsman (1834 – 1925)

1 Melin, Olof Richard, f 20 aug i Gbg, Kristine, d 21 maj 1925 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Johan (Janne) Richard M o Mathilda Christina Melin. Handelspraktik i C F Wærns handelsfirma i Gbg, bokhållare i JA o A Lefflers skeppsmäkleri 52

Meyer, F Adolph, Affärsman, Skeppsredare (1833 – 1924)

Meyer, Friedrich Adolph, f 19 maj 1833 i Bremen, Tyskland, d 24 mars 1924 i Sthlm, Ty. Föräldrar: handlanden Johann Ernst M o Sara Catharina Schnelle. Handelsbokhållare hos W Röhss & co, Gbg, 56–59, burskap 14 okt 59, grundare o innehavare av firma Adolph M & co 59–09, konsul för Brasilien 6 mars 68–nov 96, huvudredare o led av styr för Ångfartygsab Svenska Lloyd 69, för Förnyade ångfartygsa...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privilegium ...

Nordborg, O Anshelm, Sjökapten, Skeppsredare, Redarföreningsdirektör, Riksdagspolitiker (1875 – 1942)

Nordborg, Oscar Anshelm, f 9 aug 1875 i Holm, Vnl, d 28 aug 1942 i Gbg, Domk. Föräldrar: handlanden Olof Anton N o Maria Olsson. Sjöman 91–97, elev vid navigationsskolan i Sthlm 98, sjökaptensex där 99, andre styrman i Ångfartygsab Sölve 99–00, styrman o befälhavare i Ångfartygsab Kattegat o Förnyade ångfartygsab Götha 00–nov 12, led av centralstyr för Sveriges fartygsbefäls fören 07–14, Sve...

Olson, John E, Skeppsredare (1849 – 1937)

Olson, John Edvard, f 4 febr 1849 i Gbg, Carl Johan, d 31 juli 1937 där, ibid. Föräldrar: sjökaptenen o skeppsredaren Benjamin O o Josefin Elisabeth Edel. Elev vid Lägre elementarlärov i Gbg, kontorspraktik i firma Edvin Leffler där 62, anställd vid Gbgs o Bohus läns sjöassuransfören 65 o senare vid Sveriges ångfartygs assuransfören, språkstudier o mäklarpraktik i Frankrike o England 68–69, ...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i Förnyade tjäru...

Rydberg, Abraham, Donator, Skeppsredare, Grosshandlare (1780 – 1845)

Rydberg, Abraham, f 3 april 1780 i Lidköping, d 23 mars 1845 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Anders R o Elsa Maria Lidbeck. Elev vid Skara gymn 9 sept 88, inskr vid UU 5 okt 98, informator hos grosshandlaren C F Bohnstedt (bd 5), Sthlm, 99, kontorsbiträde o senare handelsbokhållare hos firman Bohnstedt & co, erhöll burskap som grosshandlare 26 sept 09, affärsman o skeppsredare, allt i Sthlm, led...

Salén, Sven G, Skeppsredare, Seglare (1890 – 1969)

 Salén, Sven Gustaf, f 7 nov 1890 i Borås, d 29 okt 1969 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: häradsskrivaren Axel Mauritz S o Zelma Wilhelmina Åhlin. Studentex vid H a l i Skara 10 juni 09, elev vid Gbgs handelsinst 09–10, anställd hos Gustaf Bergendahls Eftr o Borås kolimport ab, Borås, 10–12, bedrev språk- o affärsstudier utomlands 11

46 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se