Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
64 träffar, sida:  1 2 
(Aspenäsätten), Birger Filipsson, Upprorsledare, Riddare (– 1280)

2. Birger Filipsson, den föregåendes broder, delade i det hela dennes öden. Han var gift med Ulfhild, dotter till Östgötalagmannen Magnus Bengtsson.

(Aspenäsätten), Johan Filipsson, Upprorsledare, Riddare (– 1280)

1. Johan Filipsson nämnes för första gången, då redan riddare, i ett gåvobrev, utfärdat år 1272 av konung Valdemar. Enligt de norska konungasagornas berättelse skall han senare ha blivit oenig med konungen, vilken lät gripa och fängsla honom. Då han kom lös, vände han sig med klagomål till konung Magnus Lagaböte i Norge; denne försökte åstadkomma en förlikning mellan J. och Valdemar och åväg...

(Aspenäsätten), Ulf Jonsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1393)

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

(Bielke), Erik Turesson, Diplomat, Riddare (– omkring 1328)

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. – E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

(Bielke), Erik Turesson, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1511)

12. Erik Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.10 o B.11] broder, f. troligen på 1460-talet, d maj 1511 på Viborg. Slottsfogde i Stockholm nov. 1487–11 aug. 1490; hövitsman å Stäkeborg hösten 1494 –sommaren 1499; därefter till sin död innehavare av Viborgs och Sankt Olovsborgs (Nyslotts) slottslän, med vilka befattningar han från sept. 1504 förenade funktionen som stå...

(Bielke), Nils Turesson, Riksråd, Drots, Riddare (– 1364)

4. Nils Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.2 o B.3] broder, d 1364. Var år 1341 väpnare, 1343 riddare och nämnes år 1344 såsom riksråd och konungens drots; omtalas tillika såsom lagman på Öland redan 1339 samt såsom lagman i Tiohärad och i Småland; innehade efter 1357 Viborgs slott och län såsom förläning.

Gift 1) med Ingrid Sunesdotter; 2) med Margareta Mat...

(Bielke), Peder Turesson, Riksråd, Riddare (– 1520)

11. Peder Turesson (Bielke), broder till föregående, f. troligen på 1460-talet, d på senhösten 1520. Nämnes redan 1488; mottog riddarslaget vid konung Hans' kröning 1497 och inträdde under resningen mot densamme 1501 i riksrådet; hövitsman på Stäkeholm från 13 jan. 1506 till början av 1517; var en av Sveriges delegerade vid de svensk-danska fredsmötena i Ny-Varberg 1508, ...

(Bielke), Sten Bengtsson, Riddare, Marsk (– 1408)

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Öland men synes under senare delen av sitt liv ...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1350)

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare (– tidigast 1520)

10. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes son, f. senast på 1460-talet, d 1520 eller kort därefter. Nämnes redan 1488; riksråd och lagman i Västmanland från 1494 (lämnade sistnämnda befattning ej långt före sin död); riddare vid konung Hans' kröning 1497; hövitsman på Kastelholm 1506–juli 1507; därefter i fångenskap i Danmark till sensommaren 1508. Bodde på Rävelsta i Uppland, so...

(Bielke), Ture Bengtsson, Riksråd, Riddare (– 1414)

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i Lagunda härad, år 1407 och följande år häradshövding i Åkerbo härad, år 1409 och...

(Bielke), Ture Eriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1533/34)

13. Ture Eriksson (Bielke), den föregåendes son, f. sannolikt på 1490-talet, d 1533 eller senast i början av 1534. Hade redan i febr. 1525 två västgötska härader i förläning, troligen Frökinds och Vedens, som han de följande åren bevisligen innehade; erhöll dessutom 1527, under eller strax efter riksdagen i Västerås, Läckö län: Kållands, Kinne och Skånings härader, varmed följde be...

(Bielke), Ture Kettilsson, Riksråd, Riddare, Kammarmästare (– mellan 1322/27)

1. Ture Kettilsson (Bielke) nämnes första gången 13 juli 1283 såsom deltagare i det stormannamöte, som Magnus Ladulås sammankallat till Hälgö, och var redan då riddare. Tre år senare (22 maj 1286) bevistade han ett nytt sådant möte i Stockholm; först 11 sept. 1288 omtalas han emellertid uttryckligen som riksråd. Efter konung Magnus' död tog han del i förmyndarstyrelsen för den unge [a:18234:...

(Bielke), Ture Stensson, Riksråd, Riddare (– 1425)

7. Ture Stensson (Bielke), son till B. 5, f. på 1370-talet eller senast i början av 1380-talet, d »tempore quadragesime» (troligen omkr. 21 febr.) 1425. Var riddare redan 1402; blev efter faderns död lagman på Öland och ägare av Kråkerum, där han framgent var bosatt (gården Rävelsta i Uppland, som var hans moders arvegods, hade han sannolikt erhållit tidigare); hövitsman på Piksbor...

(Bååt), Erengisle Sunesson, Jarl, Riksråd, Riddare (– 1392)

1. Erengisle Sunesson (Bååt), son till riddaren och riksrådet, lagmannen i Tiohärad Sune Jonsson, d. 26 dec. 1392. Var jämte västgötalagmannen Knut Magnusson konung Magnus Eriksson följaktig på dennes friarfärd till Namur 1334; namnes riddare första gången 25 okt. 1344 och riksråd 4 aug. 1350; deltog i herredagen i Jönköping 1351; förskaffade sig titeln jarl av Orkneyöarna maj 1353...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 1441; var riksråd 7 okt. 1449; var hövitsman på Kastelholm 18 m...

(Eka-släkt), Trotte Karlsson, Riksråd, Riddare (– 1471)

4. Trotte Karlsson, den föregåendes son, stupade i slaget på Brunkeberg 10 okt. 1471. Var riddare 1 juli 1464; var riksråd 21 sept. 1467; innehade Ringstadaholms slott, under Karl Knutssons sista kungaperiod.

(Eka-släkt), Trotte Månsson, Riksråd, Riddare (– 1512)

5. Trotte Månsson, den föregåendes brorson, d. 20 mars 1512. Föräldrar: riksrådet, väpnaren Magnus Karlsson och Sigrid Eskilsdotter (Banér). Uppträder första gången under Sten Sture d. ä:s tid, möjligen 1502; var riddare och riksråd 1504; innehade Stäkeborgs slott och län med säkerhet från 1506 och ännu vid sin död; skrev sig till Eka (Upps.).

G. 1510 m. Märta Beng...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— mellan 29 mars 45 o 19 jan 51 (Norden; jfr perg-brev 8 okt 51), lagman på Öland senast 4 jul...

(Hammerstaätten), Nils Eringislason, Riksråd, Riddare (– 1440)

1 Nils Eringislason, d 22 aug 1440 på Follnäs i Sorunda (Sth). Föräldrar: lagmannen Eringisl Nilsson (Hammerstaätten) o Margareta Bengtsdtr (Bielke). Uppträder tidigast 96 o var redan då riddare, blev lagman i Södermanland mellan 06 o 09, riksråd senast 13, hövitsman på Faxaholm (vid nuv Söderhamn) senast 19, på Ringstadaholm (vid Norrköping) aug eller sept 34 — mellan 5 maj 36 o 1...

(Leijonhufvud), Erik Abrahamson, Riksråd, Riddare (– 1520)

1 Erik Abrahamson, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Föräldrar: riksrådet Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) o Birgitta Magnusdtr (Natt o Dag). Trol dubbad till riddare vid konung Hans kröning 26 nov 97, hövitsman i Västergötland 7 jan 13 o ännu 20 o därjämte på Örebro senast 10 juli 13 — försommaren 20, riksråd senast 31 aug 14 (Gillingstam 1977), häradshövding i Väne hd, Älvsb, vid obekant ...

(Lillie), Folke Gregersson, Riksråd, Riddare (– 1507)

3 Folke Gregersson, son till L 2 i hans andra gifte, d 19 april 1507. Blev riddare vid konung Hans' kröning 26 nov 97, nämnes bland Sveriges rikes råd o män tidigast 30 jan 04 (Herr Svante Stures acta o handl:ar) o som riksråd tidigast i maj 04 (BSH).

G 15 sept 1499 i Söderköping m Birgitta Hansdtr, d mellan löjan 1539 o 12 mars 1541 (GIR), dtr...

(Lillie), Gregers Mattsson, Riksråd, Riddare (– 1494)

2 Gregers Mattsson, son till L 1, d 24 mars 1494. Nämnes tidigast 40, riddare vid konung Kristofers kröning 14 sept 41, hövitsman på Raseborg senast 5 juni 50 — mellan 25 mars o 5 juli 52, riksråd senast 4 okt 50 (Bring; Geete), hövitsman på Rumblaborg senast 12 juni 55, lagman i Västmanland o Dalarna senast 28 nov 78 (Dipl dalek) — mellan 16 okt 88 (FMU) o 4 jan 90, hövitsman på S...

(Natt och Dag), Bengt Stensson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1450/51)

4 Bengt Stensson, son till N 2, d mellan 29 juni 1450 o 18 april (Genealogica) 1451. Tidigast nämnd 1399 (B 16) o var då riddare, blev mellan 99 o 05 innehavare av Styresholms slottslän med Ångermanland, som han lämnade 05, blev mellan 97 o 10 lagman i Närke, vilket han var ännu 50, riksråd åtminstone från 13 o ännu 50, innehavare av (Söder-)Tälje slottslän senast 35, av Kalmar slot...

(Natt och Dag), Bo Stensson, Häradshövding, Riksråd, Riddare (– 1469/77)

5 Bo Stensson, bror till N 4, d mellan 1469 o 1477 (Smål arch). Tidigast nämnd 08 o var då riddare, häradsh i Bankekind, Ög, åtminstone 14–64, riksråd åtminstone från 30 o ännu 60, innehavare av Kalmar slottslän tillsammans med brodern N 4 sensommaren 36–okt 39, fick Sundholms län (sannolikt Västra hd) o Södra Vedbo hd i Småland samt två socknar i Öste...

(Natt och Dag), Magnus Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1473/77)

7 Magnus Bengtsson, son till N 4 i dennes första gifte, d mellan 19 aug 1473 o (säkert) 13 sept 1477 (sannolikt dock före 22 jan 1476, se nedan). Tidigast nämnd 22 jan 35, då med titeln väpnare, blev riddare något av åren 39–42 eller 43, varför han bör ha slagits till riddare vid kung Kristoffers kröning i Uppsala 14 sept 41, ingick i det utvidgade rik...

(Natt och Dag), Sten Bosson, Riksråd, Riddare (– 1410/11)

2 Sten Bosson, sonson till N 1, d mellan 12 april 1410 o 14 mars 1411. Far: riddaren o riksrådet Bo Bosson. Nämnes tidigast 1371, möjl Bo Jonssons (Grip; bd 5) fogde på Borgholm 72 eller 73, häradsh i Östkind, Ög, åtminstone 80 (RAperg; ej RPB) –90, Bo Jonssons fogde i Södermanland senast 2 aug 86, blev riddare mellan 21 juni 87 o 19 febr 88 o riksråd senast okt 89, häradsh i Dalarn...

(Oxenstierna), Bengt Jönsson, Riksråd, Riddare, Riksföreståndare (– 1449/1450)

2 Bengt Jönsson, bror till O 1, d 1449 eller 1450. Nämnes tidigast 09, häradsh i Tierp i Uppland senast 26, riksråd senast 22 jan 35, lagman i Uppland från mellan 23 okt 39 o 13 jan 40, hövitsman på Ringstadaholm vid Norrköping från mellan våren 39 (jfr bd 18, s 266) o 3 aug 40, riddare sannolikt 14 sept 41, hovmästare åtminstone 30 sept 41–21 juli 48, befullmäktigades 11 juni 42 at...

(Oxenstierna), Erik Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1470/1471)

4 Erik Nilsson, son till O 1 i hans tredje gifte, d sannolikt 1470 eller 1471. Nämns tidigast 51 o var redan då riddare, riksråd tidigast 10 mars 57, kallar sig hövitsman över Västergötland 28 aug 64, hövitsman på Västerås o över Dalarna senast 4 okt 65–mellan 1 o 24 nov 66, på Örebro omkr 65–sensommaren 67, på Stegeborg senast 28 okt 66–mellan 2 sept o 12 nov 67.

G senast 28...

(Oxenstierna), Nils Jönsson, Riksråd, Riddare, Riksföreståndare (– tidigast 1450)

1 Nils Jönsson, d tidigast 1450. Föräldrar: riddaren Jöns Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Finvidsdtr (Frössviksätten). Nämns tidigast 09, riksråd senast 32, hövitsman på Borgholm tillsammans med Magnus Gren (bd 17) 27 okt 36, på Stäkeholm åtminstone från 5 maj 38 o möjl ännu 11 okt 41 o på Nyköping åtminstone från 14 okt 42 till 48 eller 49, riddare sannolikt 14 sept 41, v...

(Oxenstierna), Sten Cristiernsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1516)

5 Sten Cristiernsson, brorson till O 3, d mellan 28 okt o 11 dec 1516, sannolikt på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren o riksrådet Cristiern Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Magnusdtr (Gren). Nämns tidigast 1476, riddare sannolikt 26 nov 97 eller 3 febr 99, häradsh i Vendel i Uppland åtminstone 00–13, riksråd senast 01, hövitsman på Nyköping 01 eller 02–17 aug 16 o i Kalmar län sommar...

(Puke) Erik Kettilsson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1396)

Erik Kettilsson (kallad Erik Puke i 4 brev från åren 136771), d omkr 1 febr 1396. Föräldrar: riddaren Kettil P (i sitt sigill o i ett brev kallad Kettil Ragvaldsson) o sannolikt en dotterdotter till Brud Bänason (Lejonansikte). Förekommer tidigast 61, blev marsk senast 64 o riddare något av åren 6467 (sannolikt 65), var kung...

(Sparre av Tofta), Karl Ulfsson, Riksråd, Riddare, Riksföreståndare (1317ca – 1407)

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), f omkr 1317, d 17 (Messenius) nov 1407. Föräldrar: riksrådet Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) o Cristina Sigmundsdtr (3 klöverblad). Studerade juridik i Paris (Sankt Nikolaus' av Linköping kanonisationsprocess), artium mag där (Messenius), omnämnd i Sverige tidigast 49, häradsh i Trögd i Uppland åtminstone 54–92, riddare något av åren 54–56, riksråd åtminstone...

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundalagman (sedan han i apr. s. å. benämnts endast »herr Israel»); han är då jä...

Anund Jonsson (lejonansikte), Riksråd, Riddare (– 1397)

Anund Jonsson (lejonansikte), f. senast på 1340-talet, d 1397 (begraven i Vadstena kloster). Son till riddaren Jon Henningsson; som 1346 var g. m. Ingeborg Anundsdotter (Sture). Nämnes som riddare 1368, riksråd 1377–96 och lagman på Öland; 1381–94.

Gift 1) med Ramborg Israelsdotter (två nedåtvända vingar), dotter till lagmannen Israel Birgersson och förut g. m. Filip. Nilsson; hon var...

Bengt Niklisson, Hövitsman, Riddare (– 1423)

Bengt Niklisson (lejonansikte), f. troligen på 1350-talet, d. barnlös 1423 omkr. 20 juli (»på s. Margarete tid», B 15, f. 283 v.). Riddare troligen 1389 (var det bevisligen 1395); hövitsman å Stäkeholm 1399—1419 och pantinnehavare av Söderköpings stad från 1419; konungsdomhävande å Öland 1406; häradshövding i Tjust (1411).

Gift senast 1394 med Margareta Lambrektsdotter Dume ...

Bidz, Henrik, Riksråd, Riddare (– 1458)

1. Henrik Bidz, till Vik i Kimito socken i Finland, d 1458. Väpnare, slagen till riddare 1441 vid konung Kristoffers kröning; häradshövding i Halikko härad; medlem av landsrätten i Åbo; från 1456 nämnd som lagman i Söderfinne; av Karl Knutsson omedelbart efter dennes upphöjelse gjord till medlem av rikets råd.

Gift med Anna Klasdotter Diekn, dotter till Klas Lydekesson Diekn, ståthåll...

Birger Petersson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1327)

Birger Petersson, d. 1327, har uppgivits vara son till en viss Peter Andersson till Mohammar, men detta antagande har visat sig lika ohållbart som förenandet av hans stamträd med Braheättens. Sannolikt var hans fader riddaren Peter Israelsson, som nämnes i urkunder från åren 1269–74, och hans moder var en dotter till Birger Skänkare. Det är i ett sigill, tillhörigt en annan dotter till denne...

Birger Ulvsson, Riksråd, Riddare (– 1391)

Birger Ulvsson, d 26 aug. 1391. Föräldrar: riddaren, och Närkeslagmannen Ulv Gudmarsson av Ulvåsaätten och Birgitta Birgersdotter av Finstadätten. Riddare 1372; riksråd senast 1375; lagman i Tiohärad senast 1381 och lagman i Närke 1384 (nämnes »lagmansdomhavande» i Närke redan 1382).

Gift 1) sannolikt med en dotter till riddaren Erik Glysing; 2) med Märta Siggesdotter, d 137...

Bonde, Tord Röriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1417)

1. Tord Röriksson Bonde, f. i mitten av 1300-talet, d 21 mars 1417, troligen å Viborgs slott. Föräldrar: riddaren Rörik Bonde och Märta Gislesdotter (sparre). Nämnes i bevarade handlingar första gången 8 nov. 1374; drotsen Bo Jonssons fogde i Finland 1378 (Raseborg) och troligen ännu under 1380-talet; riksråd 27 okt. 1389 (A. 1, f. 10 r.—11 r., RA); lagman i Västmanland från 1394; hövitsman ...

Broder Svensson, Riddare, Krigsbefäl, Kapare (– 1436)

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sverige, där han under den Engelbrektska resningen står på det natione...

Djure (Dyre), Bo d.ä., Hövitsman, Riddare (– 1421)

Bo Tygesen Dyre eller Bo Djure d. ä. omtalas från 1397, begr. 20 jan. 1421 i Vadstena klosterkyrka. Föräldrar: väpnaren Tyge Jensen Vispe (Due) till Tessebolle och Cecilia (Olufsdatter Lunge?). Var hövitsman på Stockholms slott från 1403, namnes som hövitsman även på Täljehus 1419; var riddare 1408; lekbroder i Tulita kloster 17 sept. 1416; lekbroder i Helga lekamens gille i Stockholm. Ägde ...

Johan Elofsson, Ordensriddare (1200 – 1300)

1. Johan Elofsson (Johannes Elaui, Elefson, Elepssun). Kallar sig från 1285 broder av Kristi ridderskap i Livland (frater milicie Christi de Liuonia), d. v. s. dåvarande Tyska orden; levde ännu 4 nov. 1295.

Var g. m. en dotter (d. före 1281) till Karl Tjälvesson till Fånö (Fånö-ätten), syster till riddarna Johan Karlsson och Peter Karlsson.

Jönsson (Svarte Skåning), Svarte Åke, Riksråd, Riddare (– omkring 1495)

Svarte Åke Jönsson, d mellan 23 nov 1494 o 15 aug 1495. Föräldrar: riksrådet Svarte Jöns o Ingeborg Nilsdotter (Natt o Dag, bd 26, s 411). Inskr vid univ i Leipzig sommarterminen 38, åter i Sverige tidigast 40, hövitsman över Ringstadaholms fögderi i Östergötland från något av åren 40–51 till något av åren 53-69, riddare något av åren 46–49 (trol 29 juni 48), riksrå...

Karl Ulfsson, Riddare, Ordensriddare (– 1260)

Karl Ulfsson, d 13 juli 1260 vid Durbe i Kurland. Föräldrar: jarlen Ulf fase (Folkungaätten) o möjligen (Carlsson) en dtr till Folke jarl (bd 16). Nämnd bland stormän i Sverige möjligen redan 48, säkert 51 o ännu 53. — Ogift.

Knut Folkesson, Riksråd, Riddare (– 1348)

4. Knut Folkesson, son av Folke Algotsson och den rövade Ingrid Svantepolksdotter, gifte sig före 1319 med Margareta, dotter av Torgils Knutsson. Han synes ha varit rådsherre med titel väpnare 1320, riddare 1323. Ständigt vid Magnus Erikssons hov, förefaller han att ha varit en av Birgittas bittraste antagonister. Enligt en anteckning i Kungliga bibliotekets exemplar av »...

Kristofer Andersson, Riksråd, Riddare (– 1548)

Kristofer Andersson, 7 25 mars 1548 i Lübeck (Stiernman). Föräldrar: Anders Eriksson (Ekeblad av Hedåker, bd 12, s 613 f) o Anna Gudmundsdtr (Bagghuvud). Inskr vid univ i Greifswald 20 jan 25, i Wittenberg våren 25, i Jena hösten 27, mag i Wittenberg nov 29, inträdde i sv k kansliet 32, riksråd senast juni 32 (GIR), i beskickn till Danmark 32, 35, 37 o 43, till Preussen 37, riddare mellan 25...

64 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se