Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Bowallius, Robert Mauritz, Historiker, Riksarkivarie (1817 – 1902)

1. Robert Mauritz Bowallius, f. 24 maj 1817, d 19 jan. 1902. Föräldrar: komministern i Bergs församling, Västerås stift, Erik Bowallius och Klara Zellroth. Genomgick trivialskolan och gymnasiet i Västerås; student i Uppsala 14 nov. 1836; disp. 10 dec. 1841 (De systemate civitatum septentrionalis Europæ sub initio medii sevi, p. I; pres. V. E. Svedel...

Bure, Jonas, Diplomat, Riksarkivarie, Kanslisekreterare (1575 – 1655)

3. Jonas Bure, tidigare Bureus, den föregåendes broder, f. 17 nov. 1575 i Säbrå, d. 26 febr. 1655 i Stockholm. Inskrevs under en utrikes resa som informator för Nils Turesson Bielke såsom student i Marburg 29 dec. 1599. Kallas sekreterare 1 aug. 1612, då han erhåller donation på Björkö i Mälaren; erhöll 24 sept....

Clason, S (Sam), Riksdagsledamot, Historiker, Riksarkivarie, Ecklesiastikminister (1867 – 1925)

5. Samuel (Sam) Clason, den föregåendes kusin, son till C. 3, f. 23 juni 1867 i Uppsala, d 19 dec. 1925 i Stockholm. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1884; fil. kand. 28 jan. 1887; fil. lic. 31 jan. 1893; disp. 28 maj 1895; fil. doktor 31 maj 1895; företog, delvis med offentligt und...

Hildebrand, Bror Emil, Riksarkivarie, Fornforskare, Numismatiker, Riksantikvarie (1806 – 1884)

1 Hildebrand, Bror Emil, f 22 febr 1806 i Madesjö, Kalm, d 30 aug 1884 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bergsmekanikus, bruksdirektören Hildebrand Hildebrandsson o Lovisa Mörck. Inskr vid LU 23 sept 20, teol ex ht 21, FK vid LU 22 maj 26, disp pro gradu 3 juni 26, mag 23 juni 26, disp för docentur 16 dec 29, doc i numismatik 26 febr 30, allt vid LU, biträdde med vården o ordnandet av samharna i ...

Järta, Hans, Skriftställare, Riksdagsledamot, Landshövding, Riksarkivarie (1774 – 1847)

Järta, Hans, f 11 febr 1774 på Näs kungsgård, Husby, Kopp, d 6 april 1847 i Uppsala. Föräldrar: generallöjtn frih Carl Hierta o Maria Charlotta v Plomgren. Volontär vid Dalreg 77, sergeant där 22 dec 77, fänrik i reg 16 nov 79, vid reg 6 dec 87, inskr vid UU 12 okt 87, kansliex 14 juni 90, eo kanslist i k kansliet 8 febr 91, i RA 10 ja...

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), Riksarkivarie, Riksantikvarie, Urkundsutgivare (1791 – 1837)

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), f 27 febr 1791 i Fryele, Jönk, d 2 juni 1837 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: hemmansbrukaren Jonas Jonsson o Catharina Nilsdtr. Elev vid Växjö gymn 08, inskr vid LU sept 11, disp pro exercitio april 12, amanuens vid LU:s mynt- o antikvitetskabinett 31 mars 14, FK april 14, disp pro gradu 14 maj 14, mag 22 juni 14, antiquitatum patri

Malmström, Carl Gustaf, Historiker, Tidningsredaktör, Riksarkivarie, Ecklesiastikminister (1822 – 1912)

2 Malmström, Carl Gustaf, bror till M 1, f 2 nov 1822 i Tysslinge, Ör, d 12 sept 1912 i Danderyd, Sth. Elev vid Örebro skola, vid Strängnäs gymnasium ht 36, inskr vid UU 16 okt 40, informator på Boxtorp, Söd, 41, på Stjärnholm, Söd, 42, förvaltare där 43, FK vid UU 20 maj 46, informator för Hugo Tamm 46

Nordström, Johan Jakob, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Riksarkivarie, Statsvetare (1801 – 1874)

1 Nordström, Johan Jakob (i fdb Jakob Johan), f 20 dec 1801 i Abo sv förs, d 17 maj 1874 i Sthlm, Finska. Föräldrar: svarvarmästaren Matts N o Katarina Holmberg. Elev vid Åbo katedralskola 10, inskr vid Åbo akad 17 juni 18, stipendiat 1927, FK 9 dec 22, disp pro gradu 16 juni...

Odhner, Clas J Theodor, Historiker, Riksarkivarie (1836 – 1904)

1 Odhner, Clas Jonas Theodor, f 17 juni 1836 i Alingsås landsförs, Älvsb, d 11 juni 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: prosten mag Claes O o Anna Carolina Ericsson. Elev vid Skara gymn 48–51, studentex vid UU 24 sept 51, inskr 16 sept 51, FK 9 nov 59, disp pro gradu 22 maj 60, fil mag 31 maj 60, doc i allm historia 4 okt 60, allt vid UU, adjunkt i hist...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se