Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Asmund Karesson, Runristare (– levde på 1000)

Asmund Karesson är Sveriges förste runstensristare av konstnärlig rang. Han har själv huggit eller givit utkastet till omkr. 40 runstenar, resta i trakterna från södra Gästrikland i norr till Stockholm i söder. Flertalet av hans stenar äro samlade kring Uppsala, vilket ju på A:s tid — 1000-talets andra fjärdedel och mitt — ...

Balle(r), Runristare (– levde på 1000)
Balle, även Baller, är en av Upplands produktivare runristare under 1000-talet. Medan Asmund Karesson huggit eller åtminstone planerat ett fyrtital runstenar, Fot omkring femtio och Öper inemot åttio, förskriva sig omkring trettio ristningar från B. Dessa ristningar förekomma mest i västra och sydvästra Uppland, några också i angränsande delar av Södermanland och Västmanland. B. började sin ve...
Fot, Runristare (– verksam omkring 1050)

 Fot, uppländsk runristare, verksam omkring 1050.

Livsten, Runristare (1000-tal – 1000)

Livsten, uppsvensk runristare.

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se