Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
93 träffar, sida:  1 2 
Abrahamson (f. Leman), Euphrosyne, Operasångare (1836 – 1869)

2. Euphrosyne Abrahamson, f. Leman, den föregåendes hustru, f. 24 mars 1836 i Stockholm, d 7 febr. 1869. Föräldrar: handlanden John Leman och Emma Jacobson. Vid sexton års ålder elev av sångaren och sångläraren, sedermera professorn Julius Günther; uppträdde 1855 efter tre års utbildning vid en av Günther &a...

Afzelius-Bohlin (f. Larsson), Davida Carolina, Operasångare (1866 – 1955)

Afzelius-Bohlin, Davida Carolina, f. Larson, f. 30 dec. 1866 i Göteborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Anton Larson och Hilda Durchbach. Idkade sångstudier för Andreas Hallen i Göteborg 1882–83, för Frits Arlberg i Stockholm 1891–92 samt för professor Iffert i Dresden 1896–98. Uppträdde första gången offentligt v...

Almati-Rundberg, A Adele L, Operasångare (1861)

Almati-Rundberg, Alma Adéle Louise, f. 23 febr. 1861 i Jersey City, N. J. Föräldrar: skeppskaptenen Berthold Hein Heitmann och Emma Henrietta Gercken. Upptogs efter föräldrarnas död av sedermera chefen för svenska telegrambyrån Alfred Harald Emil Fich och hans hustru, vilka överflyttade från Berlin till Stockholm 1868, och antog läng...

Andersson-Sörensen, Wendela Linnea, Operasångare (1860 – 1926)

Andersson-Sörensen, Wendela Linnea, f. 19 nov. 1860. Föräldrar; musikern Johan August Andersson och Gustava Vilhelmina Berggren. Studerade sång för Isidor Dannström och plastik för Signe Hebbe; debuterade efter femton månaders studier 17 dec. 1878 å Nya teatern i Göteborg såsom Serpolette i »Cornevilles klockor»; upptr&au...

Arlberg, G E Fritz, Operasångare, Sångpedagog, Operaregissör (1830 – 1896)

Arlberg, Georg Efraim Fritz, f. 21 mars 1830 i Leksand, d 21 febr. 1896 i Kristiania. Föräldrar: dv. adjunkten Georg Arlberg och Margareta Lovisa Sahlmark. Avlade studentexamen i Uppsala 8 juni 1848 men inskrevs först 23 okt. 1849 som student vid universitetet; avlade kameralexamen 10 dec. 1852 och undergick examen inför kammarkollegium 24 dec. s. å. E. o. kammarskr...

Arnoldson, C Oscar, Operasångare (1830 – 1881)

1. Carl Oscar Arnoldson, f. 4 juli 1830 i Stockholm, d 8 juli 1881 i Karlsbad för egen hand. Föräldrar: förste expeditionssekreteraren Lars August Arnoldson och Fredrika Vilhelmina Raphael. Student i Uppsala 7 dec. 1849; avlade kameralexamen 23 maj 1854. E. o. tjänsteman i generaltullstyrelsen m. fl. ämbetsverk; debuterade 3 dec. 1855 som Farinelli i sångs...

Arnoldson-Fischof, Sigrid, Operasångare (1861 – 1943)

2. Sigrid Arnoldson - Fischof, den föregåendes dotter, f. 20 mars 1861 i Stockholm, d 7 febr 1943 i där, Hedv El. Utbildades i sång av fadern och Fritz Arlberg samt fortsatte, efter ett första konsertuppträdande i Sverige och Norge 1882–83, sina studier i Berlin för Desirée Artot. K. sachsisk kammarsångerska 1909; K. sven...

Augusti, Lovisa Sofia, Operasångare (1756 – 1790)

Augusti, Lovisa Sofia, f. 1756, d 25 juni 1790, dotter till en kringvandrande judisk musiker; hette ursprungligen Ester Salomon, vilket namn vid hennes dop Marie bebådelsedag 1767 förändrades till Lovisa Sofia Salomoni. Upptogs efter dopet i generalskan von Kaulbars' hus; anställd vid den nyss förut inrättade operan, sedan Gustav III under ett besök i Kris...

Behrens, H Conrad F W B, Operasångare, Grosshandlare (1835 – 1898)

Behrens, Hans Conrad Friedrich Wilhelm Behrend, f. 27 jan. 1835 i Sambleben, Braunschweig, d. 16 jan. 1898 i New York. Föräldrar: pastorn, sedermera kyrkoherden vid S:t Pauli församling i Hamburg Carl Heinrich Behrens och Louise Emerentia Krause. Genomgick gymnasium i födelsestaden; ämnade efter avlagd studentexamen bliva präst men inträdde i stället &...

Belletti, Giovanni Battista, Operasångare (1813 – omkring 1885)

Belletti, Giovanni Battista, f. 1813 i den italienska staden Sarzana ej långt från Carrara, d. omkr. 1885 därstädes. Studerade musik för en lärare i grannskapet samt vid musikskolan i Bologna. Reste 1838 till Sverige; aktör och sångare vid K. teatern 1839–1 juli 1844; lämnade Sverige 1844 och uppträdde därefter i olika länd...

Berg, C Alfred, Dirigent, Sångare (1857 – 1929)
Berg, Carl Alfred, f. 13 okt. 1857 i Hudiksvall. Föräldrar: läroverksadjunkten fil. doktor Karl Olof Vilhelm Berg och Margareta Nordin. Genomgick Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1877; student i Uppsala 11 sept. s. å. och i Lund 2 nov. 1886; fil. kand. i Lund 31 maj 1888; har i botaniskt syfte företagit studieresor inom Hälsingland, Härjedalen, Skåne oc...
Berg, Isak Albert, Sångare, Musiklärare (1803 – 1886)

1. Isak Albert Berg, f. 22 sept. 1803 i Stockholm, d 1 dec. 1886 därstädes. Föräldrar: hovdestillatorn Abraham Berg och Kristina Charlotta Ferngren. Åtnjöt skolundervisning i Stockholm och erhöll samtidigt mu...

Bergström, Oscar, Operasångare (1874 – 1931)

2. Oscar Bergström, den föregåendes broder, f. 18 juli 1874 i Stockholm. Anställd vid K. teatern 1897—99 samt hos Albert Ranft 1899—1912 och ånyo tidvis från år 1917.

Gift 5 juni 1901 med Svea Karolina Lund, f. 26 febr. 1878, dotter till perukmakaren Karl Johan Lund.

Beronius, Jonas Otto, Kanslist, Sångare (1820 – 1895)

2. Jonas Otto Beronius, den föregåendes son, f. 11. sept. 1820 i Films församling; d 2 febr. 1895 i Strängnäs. Student, i Uppsala 6 juni 1838; disp. 6 juni 1839 (Konsttheoriernas historia, d. 8; pres. K. J. Lenström); fil. kand. 29 apr. 1848; disp. 14 juni s. å. (Anteckningar i filosofiens historia, d. 7; pres. E. A. Schröder); fil. magiste...

Berwald, J M Julie, Operasångare (1822 – 1877)

4. Julia (Julie) Mathilda Berwald, dotter till B. 1, f. 14 okt. 1822, d 1 jan. 1877. Engagerad vid K. teatern 1 juli 1848–30 juni 1852. Gift 7 okt. 1852 med löjtnanten, sedermera hovmarskalken friherre Gustav Georg Knut Åkerhielm.

Björksten, J Theodor R, Sångpedagog, Sångare (1858 – 0)

Björksten, Josef Theodor Rickard, f. 23 maj 1858 i Stockholm. Föräldrar: slottsfogden kaptenen Klas Gustav Rickard Björksten och Paulina Konkordia Elisabet Trotzig. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1877–vt. 1878; åtnjöt undervisning av hovsångaren I. A. Berg; debuterade i Stockholm 24 jan. 1880; fortsatte därefter sin utbildning...

Bournonville, Charlotte H F, Operasångare (1832 – 1911)

3. Charlotte Helene Frederikke Bournonville, den föregåendes dotter, f. 29 nov. 1832 i Köpenhamn, d. 22 (icke 23) mars 1911 därstädes. Åtnjöt undervisning i sång av Karl Heisted i Köpenhamn och av Arlet i Wien samt av G. B. Lamperti i Milano 1856−57; uppträdde på konserter i Paris 1857; anställd vid K. teatern i ...

Brag, A Herman T, Operasångare (1860 – 1936)

Brag, Axel Herman Theodor, f. 1 apr. 1860 i Kalmar. Föräldrar: byggnadssnickaren Olof Andersson och Fredrika Danielsson. Elev vid Kalmar h. elementarläroverk ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes juni 1879; student i Uppsala ht. s. å.−vt. 1884; idkade musikstudier för I. Hedenblad i Uppsala, för Julius Stockhausen i Frankfurt am Main 1886 o...

Branzell-Eduardsen, Karin M, Operasångare, Organist (1891 – 1974)
f. 24 sept. 1891 i Stockholm. Föräldrar: överläraren Anders Vilhelm Branzell och Jenny Bernhardina Persson. Elev i folkskolan samt i Åhlinska skolan; avlade organistexamen i Stängnäs för musikdirektör A. Bedinger 1909; studerade sång för fru T. Hofer 1909—12 samt plastik för fru E. Hjortberg 1909—18; tf. organist vid Hjorthagens kapell vid Värtan i Stockholm 1910—13; debuterade vid en av Operan...
Bratt, Gillis W, Läkare, Sångare (1870 – 1925)
2. Gillis Waldemar Bratt, f. 16 jan. 1870 i Göteborg, d 10 febr. 1925 i Stockholm. Föräldrar: köpmannen Axel Napoleon Bratt och Isabella Pineus. Elev vid Reuterskiöldska skolan och vid Göteborgs h. latinläroverk från ht. 1883; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 31 maj, 1889; student i Uppsala ht. s. å.; med. fil. kand. 12 sept. 1890; med. kand. 13 mars 1895; idkade sångstudier ...
Brooman, Johan Erik, Skådespelare, Operasångare (1772 – 1823)

1. Johan Erik Brooman, f. 30 juli 1772 i Stockholm, d. 19 nov. 1823 därstädes. Fadern, som var kammartjänare, har ej kunnat identifieras, modern hette Kristina Katarina (mantalslängden). Elev vid K. operan 1788. Engagerad hos J. A. Lindqvist i Göteborg 1794—95.; gästspelade hos K. Stenborg i Stockholm 1796—97; engagerad hos honom 1798—99; gästspelade hos A. O. Hofflund 1799; ånyo engage...

Brooman (f. Lagerqvist), Margareta Sofia, Operasångare (1771 – 1800)

2. Margareta Sofia Brooman, f. Lagerqvist, den föregåendes hustru, f. 1771, d. 6 juni 1800 i Norrköping. Föräldrar: vaktmästaren, vid generallandtullskansliet Olof Lagerqvist och Elisabet Katarina Sörling. Elev vid Eriksbergs teatern 1783; engagerad hos K. Stenborg i Stockholm 1784—1788, vid K. teatrarna 1788— 99 och hos J. A. Lindqvist i Göteborg 1799—1800.

Gift 21 nov. 1798 med...

Brunius, E M Pauline, Skådespelare, Operasångare (1881 – 1954)

4. Emma Maria Pauline Brunius, den föregåendes hustru, f. 10 febr. 1881 i Stockholm. Föräldrar: poliskonstapeln, sedermera tillsyningsmannen Sven Lindstedt och Maria Charlotta Larsson. Genomgick folkskolan; elev vid K. Operans balettskola 1892—1902; idkade privatstudier för fru L. Dors...

Claussen (f. Ohlsson), Julia, Operasångare (1879 – 1941)
Claussen, Julia, f. Ohlsson, f. 11 juni 1879 i Stockholm. Föräldrar: bokbindaren Karl Gustav Ohlsson och Rosalie Elisabet Lindholm. Åtnjöt undervisning i folkskola; elev vid Stockholmsavdelningen av rikstelefon 10 juni 1897; lokaltelefonist vid rikstelefon i Stockholm 1 aug. 1897—31 juli 1898; elev i sång vid musikkonservatoriet ht. 1898—vt. 1902; tillika elev vid den med konservatoriet förenad...
Crælius, Carl Magnus, Operasångare (1773 – 1842)

Craelius, Carl Magnus, f. 4 apr. 1773 på Kosta, Ekeberga socken, d. 7 juni 1842 i Stockholm. Föräldrar: direktören vid Kosta glasbruk, hovkamreraren Frans Kristian Craelius och Maria Helena Hedenstierna. Student vid Uppsala universitet 4 okt. 1790; disp. 4 apr. 1792 (Dissertatio de medicina per incantationem, p. II, sect. I; pres. J. F. Neikter). Aktör och sån...

Dahlgren, A. Victor, Operasångare (1828 – 1892)

Dahlgren, Anders Victor, f. 16 okt. 1828 i Stockholm, d. 23 juni 1892 å Sabbatsbergs sjukhus därstädes. Föräldrar: slaktargesällen Petter Dahlgren och Charlotta Eriksson. Elev vid K. teaterns balettskola 1 juli 1846; figurant vid K. teatern och tillika elev vid sångscenen därstädes 1 juli 1852; debuterade 14. jan. 1853 som Pelle Jonsson Krycka i »Målaren och modellerna» och 6 maj 1853 s...

Dannström, J. Isidor, Operasångare, Sångpedagog, Tonsättare (1812 – 1897)

Dannström, Johan Isidor, f. 14 dec. 1812 i Stockholm, d. 17 okt. 1897 därstädes. Föräldrar: vaktmästaren, sedermera värderingsmannen vid general-assistance-kontoret Anders Dannström och Charlotta Lovisa Rönqvist. Elev vid Jakobs h. apologistskola 1821—25 och vid Musikaliska akademien 1826—29; ägnade sig åt handelsyrket från 1829 och var kontorsbetjänt hos skeppsklareraren A. J. Tär...

Düring, Frans Edvard, Dirigent, Sångare, Körledare (1848 – 1926)

Düring, Frans Edvard, f. 30 juni 1848 i Linköping, d. 29 jan. 1926 i Norrköping. Föräldrar: fotografen, musikfanjunkaren Frans Düring och Johanna Karolina Sandberg. Student i Linköping 1872; medicinska studier i Uppsala 1872—75; dirigent för Musikaliska sällskapet i Norrköping 1882—88; kyrkosångarex. i Linköping 1883; organistex. 1892; ledare för »Duringska damkvintetten» 1888—1904; kapellmä...

Ebeling, Aurora Mathilda, Skådespelare, Operasångare (1826 – 1851)

Ebeling, Aurora Mathilda, f. 11 okt. 1826 i Stockholm (Nik.), d. i dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: flöjtisten i K. hovkapellet och nottryckaren Johan Ludvig Ebeling och Aurora Olivia Björkman. Elev i pianospelning av bl. a. Wilhelmina Josephson; debuterade i Stockholm 1842; övergick till sångarbanan och debuterade på Mindre teatern i Stockholm 1844; elev vid K. teatern 1845; debuterade där 18...

Edling, Bernhardina, Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1854 – 1935)

Bernhardina (Dina) Edling, f. 25 april 1854 i Lund, d. 9 jan. 1935 i Djursholm. Föräldrar: fanjunkaren Christian Niehoff och Johanna Fogelberg. Elev i sång till Julius Günther vid Musikkonservatorium i Stockholm 1872–76; debuterade för första gången på K. teatern 1876, andra och tredje gången 1877; engagerad där 1 juli 1877–30...

Edström, Anna, Operasångare (1884 – 1940)

Edström, Anna, f. 15 juni 1884 i Vänersborg, d. 8 okt 1940 i Stockholm (Matteus). Föräldrar: kansliskrivaren Johan Emanuel Edström och Maria Kristina Nordqvist. Sångstudier vid Musik-konservatoriet i Stockholm 1902–03 och för doktor Gillis Bratt, engagerad vid A. G. Salmsons operettsällskap 1904–08, vid Oscarsteatern i S...

Ek, Selma, Operasångare (1856 – 1941)

Ek, Selma, f. 3 sept. 1856 i Stockholm (Klara), d. 3 maj 1941 där (Engelbr.). Moder: Brigitta Ek; fosterdotter till ståthållaren Carl Eric Lagerstråle. Studerade sång vid Musikaliska akademiens konservatorium ht. 1873–ht. 1878 för Ellen Bergman och J. Günther samt senare privat för Louise Hériette-Viardot; debuterade på K. t...

Ekmarck, Jon Ulrik, Historiker, Organist, Sångare (1794 – 1830)

3. Jon Ulrik Ekmarck, de två föregåendes broder, f. 16 april 1794 i Strängnäs, d. vid midnatt mellan 5 och 6 dec. 1830 i Uppsala. Elev vid trivialskolan i Strängnäs mars 1806 och i gymnasiet där 15 okt. 1807; student vid Uppsala univ. 31 okt. 1814; teol. ex. där 17 maj 1815; disp. pro exercitio 13 dec. s. å.; ekonomie ex. 19 maj ...

Elmblad, Johannes W S, Operasångare, Konsertsångare, Operaregissör (1853 – 1910)

3. Johannes Wilhelm Samuel Elmblad, den föregåendes bror, f. 29 aug. 1853 i Kärda sn (Jönk.), d. 4 dec. 1910 i Växjö. Sångstudier vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1871–73; vidare sångutbildning i Stockholm, Berlin och Frankfurt am Main 1874–78 samt i Paris; oratorie- och konsertsångare på kontinenten, i England o...

Enbom (g. Lindeberg), Christina Wilhelmina, Skådespelare, Operasångare, Konsertsångare (1804 – 1880)

Enbom, Christina Wilhelmina, f. 19 aug. 1804 i Stockholm (Allmänna B. B.), d. 14 febr. 1880 där (Hedv. El.). Föräldrar: arklihantlangaren Johan Enbohm och Christina Catharina Norrmann. Elev vid K. teatern 1 juli 1819; anställd i operakören 1 okt. 1821–1 juli 1824; debut 1823; aktris vid teatern 1 juli 1824–1 juli 1826 och 1 okt. 1830–1 juli 184...

Falkman (g. Rabenius), Ida Olena Teresia, Konsertsångare (1849 – 1928)

2. Ida Olena Teresia Falkman, g. Rabenius, f. 22 sept. 1849 i Stockholm (Nik.), d. 13 sept. 1928 där (Hedv. El.). Föräldrar: brukspatronen och hövdestillatören Carl Johan Falkman och Sofia Albertina Peterson. Sångstudier för F. Ronconi i S:t Petersburg; konsertsångerska (alt) i Sverige och utlandet.

G. 18 april 1876 i Stockholm (Jak....

Forsell, C John J, Operasångare, Konsertsångare, Operachef (1868 – 1941)

4 Forsell, Carl Johan (John) Jacob, f 6 nov 1868 i Sthlm (Hedv El), d 30 maj 1941 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: sjökaptenen Carl August Joseph F o Johanna Gustafva Axeline Åberg. Mogenhetsex vid Södra Latin i Sthlm maj 1888, underlöjtn vid Upplands reg 7 nov 1890, löjtn där 1 april 1896–1901, gymnastikdir:ex vid GCI 1894, verksam som sjukgy...

Grabow, Mathilda E E, Operasångare, Konsertsångare (1852 – 1940)

2 Grabow, Mathilda Elisabeth Emma, syster till G 1, f 23 maj 1852 i Sthlm (Ty), d 29 maj 1940 där (Kungsh). Elev vid K teatern 65–71, i Paris 72–76, hovsångerska 86. – Litt et art med briljanter 95, LMA 95.

G i Sthlm (Ty) 14 dec 86 m översten greve Carl Evert Taube, f 30 april 54 i Uppsala, d 21 april 34 i Sthlm (Kungsh), son till lantmä...

Grünberg-Sjöstedt, Rosa, Operasångare, Sångpedagog (1878 – 1960)

Grünberg-Sjöstedt, Rosa, f 4 jan 1878 i Sthlm (Mosaiska), d 11 april 1960 där (Joh). Föräldrar: köpmannen David Löb G o Dorotea Samuelson. Sångerska, sångpedagog.

G 16 jan 18 i Sthlm (Joh) m prof Bror Yngve Sjöstedt, f 3 aug 66 i Hjo, d 28 jan 48 i Sthlm (Joh), son till grosshandl Anders Gustaf S o Emma Gustava Forssell.

Günther, Julius C, Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1818 – 1904)

Günther, Julius Cæsar, f 1 mars 1818 i Gbg (Kristine), d 22 mars 1904 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: organisten Georg Valentin G o Fredrika Bleidorn. Debuterade på K teatern 8 nov 38, sångare där 39—56, studerade för M Garcia i Paris 46—47, sångmäst vid K teatern 50—62, lärare i solosång vid Musik-konservatoriet 3 aug 58—01, prof:s titel 23 dec 64, dirigent för Nya harmoniska sällsk 60—78, lärar...

Hebbe, Signe A G, Operasångare, Konsertsångare (1837 – 1925)

5 Hebbe, Signe Amanda Georgina, dtr till H 3 o 4, f 30 juli 1837 på Näsbyholm i Fryele (Jönk), d 14 febr 1925 i Sthlm (Engelbr). Studerade sång för Isidor Dannström, studier för R Wüerst i Berlin 52— 54, debut på K teatern i Sthlm 14 jan 55, studier i Paris privat för J J Masset o vid koncervatoriet där 56...

Hultman, J Alfred, Predikant, Sångare, Musiklärare (1861 – 1942)

Hultman, Johannes Alfred, f 6 juli 1861 i Hjärtlanda, Jönk, d 7 aug 1942 i Los Angeles, USA. Föräldrar: lantbr Johannes Pettersson Koiapp o Christina Catharina Magnidtr. Predikant i sv missionsförs i Swedeburg, Nebr, 79, studerade vid ateneum i Chicago 79—81, predikant i Omaha, Nebr, 81-85, lär i musik o sång vid North Park College i Chicago 95—96, predikant i Salem Square-förs i Worcester, ...

Janzon, Per (Pelle) A, Operasångare, Konsertsångare (1844 – 1889)

Janzon, Per (Pelle) Adolf, f 4 nov 1844 i Norrköping, d 20 okt 1889 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: stadsfiskaren Adolf Jansson o Anna Margareta Olofsdtr. Sjöman, elev vid elementarlärov i Norrköping tom vt 63, inskr vid UU ht 63–68, statist vid K teatern, sånglektioner våren 70, engagerad som sångare (basbaryton) vid K teatern 1 juli 70, ...

Jungstedt, E C Matilda, Operasångare, Konsertsångare (1864 – 1923)

3 Jungstedt, Emilia Charlotta Matilda, syster till J 2, f 13 okt 1864 i Norrköping, d 21 nov 1923 i Sthlm, Osc. Genomgick flickskola i Norrköping, studerade sång för J Günther vid musikkonservatoriet i Sthlm 84–88 o för F Arlberg o scenisk framställn för S Hebbe, debuterade på K teatern febr 89,...

Järnefelt, Olivia (Liva), Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1878 – 1971)

2 Järnefelt, Olivia (Liva), f 18 mars 1876 i Vänersborg, d 24 juni 1971 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kansliskrivaren Johan Edström o Maria Nordqvist. Sångstudier för Julius Günther vid Musikkonservatoriet i Sthlm 94—97, studier i plastik för Signe Hebbe, debuterade vid K teatern säsongen 97—98, engagerad d...

Karlsohn, Anna M, Operasångare (1852 – 1935)

Karlsohn, Anna Margareta, f 10 mars 1852 i Gällstad, Älvsb, d. 27 nov 1935 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: organisten Anders Karlsson o Eva Maria Berndtsson. Organistex i Skara 67, inträdesex till musikkonservatoriets i Sthlm organistklass sept 71, studier där 71— 73, medl av Nya sv damkvartetten, elev vid konservatoriets sångklass 75—78, debuterade vid K teatern 18 okt 78, engagerad där 1 dec 79—...

Karsten, C Christian, Operasångare, Konsertsångare (1756 – 1827)

Karsten, Christopher Christian, f 9 sept 1756 i Ystad, d 7 aug 1827 i Lovö, Sth. Föräldrar: bagaråldermannen Christopher Christian K o Elna Catharina Rot. Studier vid trivialskolan i Ystad, körsångare vid K teatern 73—76, debuterade där 76, sångstudier i Khvn, förste aktör o sångare vid K teatern 76—1 okt 07, förste hovsångare (tenor) 78, vistades i Khvn 83—84, i Berlin 88, hovsekris ti...

Kinmansson, Fredrik G, Skådespelare, Konsertsångare (1787 – 1852)

1 Kinmansson, Fredrik Gustaf, f 27 maj 1787 i Sthlm, Nik, d 2 maj 1852 i Norrtälje. Föräldrar: informatorn Gustaf Adolf K o Catharina Bergudd. Balettelev vid K teatern, elev vid sångskolan där 06, aktör o sångare där 1 april 12—1 juli 45, konsertsångare.

G 22 dec 11 i Sthlm, Jak o Joh, m Sofia (i fdb Brita) Eleonora Dahlberg, f 11 juli 85 där, ...

Kinmansson, Lars A, Skådespelare, Konsertsångare (1797 – 1855)

2 Kinmansson, Lars Adolf, bror till K 1, f 19 maj 1797 i Sthlm, Nik, d 4 febr 1855 där, Hovf. Elev vid Operettteaterns sångskola 08, balettelev vid K teatern 1 okt 12, figurant där 1 april 16, aktör o sångare där 1 nov 18—1 juli 50, verksam vid Mindre teatern i Sthlm 50—54.

G 1) 16 nov 19 i Sthlm, Jak, m Hedvig Dahlström, f 26 jan 89 i Kärnbo, ...

Klemming, Anna M, Operasångare (1864 – 1889)

5 Klemming, Anna Maria, syster till K 3 o K 4, f 6 febr 1864 i Solna, d 8 aug 1889 i Sthlm, Klara. Sångstudier för H Håkansson vid Musikkonservatoriet 3 okt 82—29 okt 85, för F Arlberg i Khvn 85—87, debuterade vid K teatern 24 april 87, anställd där juli 87—30 juni 88, vid K operan från 1 aug 88. — Ogift.

93 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se