Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
57 träffar, sida:  1 2 
Anderson, John Fredrik, Samlare, Brobyggare (1848 – 1927)

Anderson, John Fredrik, f. 30 dec. 1848 i Jämshög. Föräldrar: torparen Anders Tore Anderson och Inga Sunessom Vallpojke; fabriksarbetare; kom som. sjöman.till Amerika 1869; erhöll där anställning vid ett brobygge över Missourifloden i Omaha, Nebraska, för Union-Pacificjärnvägen; byggde brofästen for South street bridge i Philad...

Andersson, Carl Johan (Charles John), Samlare, Upptäcktsresande, Konservator (1828 – 1867)

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål;och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom ...

Bergstrand, Per Emanuel (Manne), Skriftställare, Konstsamlare, Lantmätare (1834 – 1890)

2. Per Emanuel (Manne) Bergstrand, den föregåendes brorson, f. 7 okt. 1834 i Västerås, d 2 apr. 1890 i Stockholm. Föräldrar: garvaren Karl Fredrik Bergstrand och Johanna Kristina Söderberg. Lantmäterielev 31 okt. 1849; avlade lantmäteriexamen 1853, Lantmäteriauskultant 15 juni s. å.; biträdde vid lantmäteriarbeten ...

Bielke, Axel G, Donator, Konstsamlare, Föreningsgrundare (1800 – 1877)

32. Axel Gabriel Bielke, f. 28 mars 1800, d 17 jan. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kornetten greve Gustav Ture Bielke till Sturefors och Viggebyholm och Charlotta Katarina Hård af Segerstad. Student i Uppsala 5 dec. 1815; avlade kansliexamen 12 juni 1820; företog en utrikes resa 1825—27. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 29 juni 1820; kammarjunkare 1822; k...

Bonde, Gustaf Trolle-, Konstsamlare, Mecenat, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 m...

Dahlgren, Carl Fredrik, Donator, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därs...

Edenberg, Matthias, Diplomat, Samlare (1640 – 1709)

2. Matthias Edenberg, den föregåendes son, f. 11 mars 1640 i Uppsala, d. 30 mars 1709 på Kipplingeberg, Bälinge sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. dec. 1648, vid Strassburgs univ. 1658, i Leiden 1665–67; premier gentilhomme vid C. Totts, P. Sparres och E. Ehrensteens ambassad till Holland 28 aug. 1672, vid kongressen i Köln 167...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. &ar...

Eisen, August Gustav (Gustavus), Samlare, Zoolog (1847 – 1940)

August Gustav Eisen (skrev sig i U. S. A. Gustavus A. Eisen), f. 2 aug. 1847 i Stockholm (Jak.), d. 29 okt. 1940 i New York. Föräldrar: grosshandlaren Frans August Eisen och Amalia Hedvig Aurora Markander. Skolundervisning i Visby allm. läroverk 1858–63, vid Stockholms lyceum 1863–68; student vid Uppsala univ. 29 sept. 1868; fil. kand. 30 maj 1873; d...

Ekdahl, Nils Johan, Präst, Historiker, Samlare, Antikvarie (1799 – 1870)

Ekdahl, Nils Johan, f. 27 april 1799 i Fågeltofta sn (Krist.), d. 20 dec 1870 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: åbon å Tjörnered Jöns Nilsson och Christina Olsdotter. Student vid Lunds univ. 3 juni 1820; prästvigd i Lund 22 dec. 1822 till pastorsadjunkt i Fjälkinge; pastorsadjunkt i S:t Ibb 18 juni 1823, i Görslöv och Sär...

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 17...

Ekman, Johan Jacob, Läkare, Samlare (1771 – 1814)

4. Johan Jacob Ekman, den föregåendes son, f. 30 jan. 1771 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 18 nov. 1814 där (ibid.). Elev vid de herrnhutiska läroanstalterna Christiansfeld (Sönderjylland) 1782– 84 och Niesky (preussiska Lausitz) 1784–90; student vid Lunds univ. 17 okt. 1791; ex. philos. där 19 maj 1792; student vid Uppsala univ. ...

Ekman, Otto Christian, Läkare, Arkeolog, Fornsakssamlare (1791 – 1866)

1. Otto Christian Ekman, f. 24 sept. 1791 i Malmö, d. 5 aug. 1866 i Kalmar. Föräldrar: tenngjutaråldermannen Magnus E. och Maria (Maja) Catharina Lang. Elev i Malmö trivialskola 1801; student vid Lunds univ. 10 febr. 1810; teol. ex. 14 maj s. å.; ex. philologicum 14 juni 1813; ex philosophicum 4 dec. 1813; underläkare vid Skånska karabinj&...

Ekström, Johan (John) Petrus, Samlare, Teckningslärare (1858 – 1924)

Ekström, Johan (John) Petrus, f. 8 aug. 1858 i Stockholm (Kat.), d. 8 sept. 1924 där (Gustav Vasa). Föräldrar: tullvaktmästaren och snickaren Johan Peter Ekström och Anna Maria Johannisdotter. Elev vid Konstakademiens förberedande teckningsskola, den s. k. Principskolan, och vid Slöjdskolan (sedermera Tekniska skolan) 1872–75 samt vid slöjds...

Essen, von, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm, Arméofficer, Samlare, Kammarherre (1803 – 1874)

5. Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von Essen, son av E. 3 i hans andra gifte, f. 15 juli 1803 på Andershof vid Stralsund, d. 3 okt. 1874 på Wijk i Balingsta sn (Upps.). Fanjunkare vid Skånska husarreg. 9 nov. 1810; transporterad till Livreg:tets husarkår 4 okt. 1814; kornett vid Livgardet till häst 7 nov. 1815; student vid Uppsala univ. 16 okt. 1818; ...

Evers, Edvard, Författare, Präst, Samlare (1853 – 1919)

Evers, Edvard, f. 12 maj 1853 i Uddevalla, f 22 okt. 1919 i Norrköping (Norra). Föräldrar: stadskassören Per Emil Evers och Mathilda Nordström. Student vid Lunds univ. 14 sept. 1874; teor. teol. ex. där 31 maj 1878; student i Uppsala 26 sept. s. å.; prakt. teol. ex. där 14 dec. s. å.; prästvigd för Strängnäs stift 4 maj 1879;...

Falck, Olof, Boksamlare (– före 1695)

Falck, Olof, levde ännu 1692 men var död före 25 april 1695. Skrivare hos kamreraren Erik Bertilsson i början av 1680-talet; kallas 1685 och 1695 för bokhållare. Boksamlare.

Ferber, Johan Eberhard, Apotekare, Naturaliesamlare (1678 – 1764)

1. Johan Eberhard F., f. 13 aug. 1678 i Karlskrona, d. 29 juni 1761 i Ronneby. Föräldrar: amiralitets- och stadsapotekaren i Karlskrona Johan Ferber och N. N. Amiralitetsapotekare på Göta Lejon i Karlskrona 14 maj 1701; tillika stadsapotekare där 21 juni 1705 (k. fullmakter 30 juni 1719 och 11 maj 1721); brunnsmedicus vid Ronneby brunn 19 febr. 1726; avske...

Fernow, Erik, Präst, Samlare (1735 – 1791)

Erik Fernow (till 1760 Fernström), f. 4 mars 1735 i Filipstad, d. 5 febr. 1791 i Kristinehamn. Föräldrar: skomakaren i Filipstad Carl Fernström och Ingeborg Zetterman. Elev vid Filipstads skola, från 1748 vid Karlstads trivialskola, 1750 vid Karlstads gymnasium; medhjälpare vid Filipstads skola 1752–54 och 1758–59; student vid Uppsala univ...

Friedländer, Herman P, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1842 – 1920)

Friedländer, Herman Philip, f 7 april 1842 i Sthlm (Mosaiska), d 15 febr 1920 där (Hedv El). Föräldrar: köpmannen Siegmund F o Celly Schück. Kompanjon i firman H Schücks Enka efter faderns död 1865, ensam innehavare 1867—1901, därefter i kompanjonskap med sonen Harry F, kassadir i Bultfabriks ab i Hallstahammar 1873— 1919, styr:ordf där 1873—74 o 1912—19. Konstsamlare o donator.

...

Fürstenberg, Pontus, Affärsman, Konstsamlare, Mecenat (1827 – 1902)

Fürstenberg, Pontus, f 5 okt 1827 i Gbg (Mosaiska), d 10 april 1902 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Levy F o Rosa Warburg. Delägare i firman L Fürstenberg & Co, Gbg, 1853—81, burskap som handlande där 26 okt 1860, fullm i fabriksfören 1860—63 o 1868—73, led av handels- o sjöfartsnämnden 1873—84, av stadsfull...

Fåhræus, Klas V, Skriftställare, Konstsamlare (1863 – 1944)

4 Fåhraeus, Klas Valter, f 1 dec 1863 i Gbg (Kristine), d 19 febr 1944 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Eskil Sanno F o Ebba Maximiliana Prytz. Mogenhetsex vid Gbgs realgymn 1881, inskr vid Uppsala univ 2 sept s å, styr:led i ab Gasaccumulator 1913, i ab Ljungströms ångturbin 1918. Skriftställare, konstsamlare.

G 10 jan 1887 i Sthlm (Klara) m skådespelerskan Olga Christina August...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i "Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909—12 juli 1921, ...

Gotthardt, Herman, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1873 – 1949)

Gotthardt, Herman, f 1 okt 1873 i Nyköbing-Falster, Danmark, d 19 april 1949 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: skeppshandlaren Böie G o Hermine Marie Nielsen. Handelsutbildn i Nakskov 88—92, i skeppshandel i Königsberg 92—95 o i Sundsvall 96—97, handelsresande i skeppsfurnering i Sverige, Norge o Finland 98—05, föreståndare för den norsk-tyska skeppshandelsfirman Cornelius Munchs Eftr:s malmöfil...

Grill, Adolph Ulric, Naturaliesamlare (1752 – 1797)

6 Grill, Adolph Ulric, son till G 3, dp 10 mars 1752 i Sthlm (Ty), d 1 okt 1797 i Söderfors (Upps). Började som 15-åring tjänstgöra på g:ska kontoret i Sthlm, ägare av Söderfors bruk. Naturaliesamlare. — LMA 72, LVA 93.

G 7 juni 78 i Sthlm (Hovf) m sin kusin Anna Johanna G, syster till G 5, dp 8 maj 53 i Gbg (Kristine), d 24 maj 09 i Sthlm (Kla...

Gyllenmärs, Bröms, Samlare, Visupptecknare (– troligen 1679)

Gyllenmärs, Bröms, d i Dalstorp (Älvsb), arvskifte efter honom 17 juni 1679. Föräldrar: Olof Andersson G till Borrarp o Kerstin Larsdtr (Broms). Fänrik vid Västgöta kavallerireg 29, vissamlare.

G m Maria Lillie, som överlevde honom, dtr till överstelöjtn Peder Lillie af Aspenäs o Maria Amia v Lepel.

Hall, John, Affärsman, Naturaliesamlare (1771 – 1830)

2 Hall, John, son till H 1, f 23 dec 1771 i Gbg (Domk), d 28 dec 1830 i Sthlm (Ad Fredr). Burskap som grosshandl i Gbg 17 dec 02, övertog firma John Hall & Co 02, i konkurs mars 07.

G 19 nov 05 (—27 juni 11) i Gbg (Kristine) m frih Anna Gustava Constantia (Constance) Koskull, f 88, d 28 mars 40 i Khvn (Frue), dtr till krigsrådet frih Gustaf...

Hallwyl, von, A F Wilhelmina, Donator, Konstsamlare (1844 – 1930)

von Hallwyl, Anna Fridrica Wilhelmina, f 1 okt 1844 i Sthlm (Ty), d 25 juli 1930 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe o Johanna Wallis. Samlare, donator. — Litteris et artibus 19, HedLFrKA 21; erhöll även schweiziska utmärkelser.

G 10 juni 65 i Sthlm (Ty) m kaptenen greve Walther v Hallwyl, riksdagsman i FK 97—...

Hammer, Christian M, Konstsamlare, Juvelerare (1818 – 1905)

Hammer, Christian Monsen, f 30 mars 1818 på Hammerejet, Vang, Hedemarken, Norge, d 13 febr 1905 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lantbrukaren Mons Knudsen o Sophie Andersdatter. Guldsmedslärling i Kristiania 34—37, studier i Khvn o Paris, verkmästare hos guldsmeden G Möllenborg i Sthlm 40, hos guldsmeden E A Zethelius 46, guldsmedsmästare 23...

Hierta, Per G A, Boksamlare (1864 – 1924)

6 Hierta, Per Gustaf Abraham, brorson till H 5, f 25 okt 1864 i Främmestad, Skar, d 22 juli 1924 där. Föräldrar: lantbrukaren Per Alfred H o Maria Dorothea Nordström. Mogenhetsex i Sthlm vt 83, inskr vid UU ht 83, FK där 14 dec 86, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 87, förvaltare på Främmestad 89, nämndeman i Viste hd, Skar, 03, ...

Hultmark, Emil F G, Konsthistoriker, Konstsamlare (1872 – 1943)

Hultmark, Emil Fredrik Gottfrid, f 15 dec 1872 i Skeda, Ög, d 31 dec 1943 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: folkskollär Fredrik Alfred Andersson o Emma Catharina Andersdtr. Elev vid h a l i Linköping, studier vid UU ht 92—vt 97, studieresor i Europa 97— 00, inskr vid univ i Berlin april 01, studier i konsthist, litt:hist, filosofi o estetik där till okt 03, studier i London, Heidelberg, Italien 0...

Hällsjö, Karl-Edvard, Läkare, Samlare (1866 – 1950)

Hällsjö, Karl-Edvard, f 3 okt 1866 på Erksgården, Husby, Kopp, d 29 nov 1950 i Borlänge. Föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf Andersson o Charlotta Christina Samuelsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 88, inskr vid UU ht 88, med fil ex 29 maj 90, amanuens vid anatomiska institutionen vid Karol inst 91—93, MK där 12 sept 94, ML 30 maj 00, gruv- o bergsläk vid Domnarvet 1 nov 00—32, landsting...

Jahnsson, B Johan (Jean) T, Samlare, Juvelerare (1854 – 1944)

Jahnsson, Bror Johan (Jean) Teodor, f 7 sept 1854 i Sthlm, Klara, d 5 mars 1944 där, Engelbr. Föräldrar: förgyllarmästaren Adolf J o Vilhelmina Dorotea Witte. Anställd hos C G Hallbergs juveleraraffär hösten 70, föreståndare 75—79, inneh av firman 79, VD för C G Hallbergs guldsmedsab 96—28, hov-juvelerare 19 maj 94, tur...

Kanutus Johannis, Boksamlare, Munk (– 1496)

Kanutus Johannis (Knut Jensson), d 28 aug 1496 i Söderköping. Föräldrar: borgaren Jens o h h Gertrud, dtr till tyske rådmannen i Sthlm Henrik Dingstede. Inskr vid univ i Greifswald som broder i Sthlms franciskankloster 8 nov 67, student i Strassburg, lektor i Randers kloster 74, repetitor i Sthlms franciskankloster före 25 jan 76, baccalarius sacre theolog...

Krutmejer, David, Översättare, Konstsamlare (1778 – 1854)

Krutmejer, David, f 6 mars 1778 i Ystad, d 29 sept 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: stadssekr Tomas K o Anna Elisabeth Schaar. Elev vid Ystads skola, inskr vid LU 6 febr 96, jur ex 21 juni 99, eo kanslist i krigsexp 01, eo kanslist i krigskoll 22 okt 05, kanslist 6 dec 05, kammarskrivare i husesynskontoret 29 jan 07—25 maj 11,  kanslist i krigsexp 26 jan 08, sekr i tullrevisionen 09, pro...

Kröningssvärd, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Häradshövding, Urkundsutgivare, Historisk samlare (1786 – 1859)

Kröningssvärd, Carl Gustaf, f 19 jan 1786 på Stävre, Västerfärnebo, Vm, d 6 sept 1859 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sekundmajoren Abraham Zakarias K o Elsa Magdalena Polheimer. Inskr vid UU 18 mars 03, auskultant i Svea hovrätt 20 juni 04, eo kanslist i justitierevisionsexp 7 juni 05, eo notarie i Svea hovrätt 9 okt 06, div domarförordn, v häradsh, landskanslist i Stora Kopparbergs län 13 febr ...

Lamm, Carl Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Uppfinnare, Konstsamlare (1856 – 1938)

3 Lamm, Carl Robert, kusin till L 1 o L 2, f 4 aug 1856 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1938 på Näsby, Täby, Sth. Föräldrar: direktören Jacques L o Galathea Jacobsson. Praktiserade vid Motala mek verkstad 71—72, elev vid Teknologiska inst 13 sept 73, utex 9 juni 76, ritare vid Ludvigsbergs verkstads ab 76, verkmästare 1 april 79, VD o led av styr 81—04 (ordf från 87), led av styr för Sv slö...

Larsson, Gustaf, Konstsamlare, Tandläkare (1830 – 1915)

Larsson, Gustaf, f 1 nov 1830 i Ledberg, Ög (nu Linköping), d 15 juli 1915 i Sthlm, Jak. Föräldrar: torparen Lars Persson o Maja Cajsa Olofsdtr. Lärling hos badarmästaren o gravören F T Berggren i Linköping 45, äm- nessvenex 50, badarmästare i Sthlm 53, studier vid FrKA 54, elev hos tandläkaren F Sauval 59, studier i Tyskland o elev hos bl a hovtandläk EL Fougelberg, tandläkarex 61, tan...

Laurin, Thorsten O, Konstsamlare, Förläggare (1875 – 1954)

2 Laurin, Thorsten Olof, bror till L 1, f 3 april 1875 i Sthlm, Nik, d 21 jan 1954 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU ht 93, jur-fil ex där 30 april 94, JK där 14 sept 00, anställd vid ab P A Norstedt & Söner 04, suppleantdir där 10—24, dir o led av styr samt chef för förlagsavd där från 24, led av styr för SAK 08, initiativtagare till bildandet av fö...

Lawski, Lars J S, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Konstsamlare (1886 – 1959)

2 Lawski, Lars Johan Stanislaw, bror till L 1, f 15 nov 1886 i Norrköping, d 13 april 1959 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid ha li Norrköping 19 maj 05, ord elev vid KTH 12 sept 06, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggnadskonst 30 april 10, reservofficersex 08, underlöjtn i fortifikationens reserv 31 dec 08, löjtn 31 dec 15 o kapten där 31 dec 24, bitr ing vid ö väg- o vattenbyggnad...

Lewenhaupt, Adam C L, Arméofficer, Samlare, Överkammarherre, Kavalleriofficer (1820 – 1895)

10 Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig, bror till L 9, f 1 nov 1820 på Claestorp, Ö Vingåker, Söd, d 13 mars 1895 på Sjöholm där. Inskr vid UU 5 nov 33, studentex 14 nov 36, sergeant vid skånska dragonreg 14 febr 37, underofficers- o kavalleriofficersex 30 april 38, linjeofficersex i Sthlm 23 dec 38, under-löjtn vid skånska dragonreg 21...

Lidman, Hans G O, Författare, Fotograf, Konstsamlare (1910 – 1976)

Lidman, Hans Gustaf Otto, f 22 aug 1910 i Sveg, Jämtl, d 4 april 1976 i Edsbyn, Ovanåker, Gävl. Föräldrar: skogsinspektoren Karl Otto L o Kristina Vilhelmina Hansson. Självstudier per korrespondens, skogs-, flottnings- o vägmästarkurser, arbetsledare vid vägbyggen, medarb i ortstidn:ar o fack-o veckopress från 31, ordf i Ovanåkers fiske-rivårdsfören 43—62, i Ovanåkers hembygds-fören frå...

Lindeberg, Sten O G, Läkare, Konstsamlare (1894 – 1954)

2 Lindeberg, Sten Otto Gustaf, son till L 1, f 27 febr 1894 i Nyköping, d 12 juni 1954 i Sthlm, Hedv El. Studentex vid h a l i Nyköping 18 maj 12, inskr vid UU ht 12, MK där 14 okt 18, kortare förordn som provinsial- o sjukstugeläk 21–27, ML vid Kl 22 nov 24, köpings- o bruksläk i Bengtsfors 1 juli 26–30 jan 30, e läk vid Mar...

Ljungh, Sven Ingemar, Naturaliesamlare, Ämbetsman (1757 – 1828)

Ljungh, Sven Ingemar, f 5 juni 1757 i Björkö, Jönk, d 12 sept 1828 i Bälaryd, Jönk. Föräldrar: kh Sven L o Birgitta Oxelgren. Elev vid Jönköpings trivialskola 20 febr 70, vid Växjö gymnasium 25 sept 74, inskr vid UU 11 sept 75–77, teol ex där 17 maj 76, eo landskontorist vid Sthlms läns landskontor 2 mars 78, eo kammarskr...

Lorichs, Gustaf Daniel, Diplomat, Samlare, Kammarherre, Numismatiker (1785 – 1855)

3 Lorichs, Gustaf Daniel (före 1802 Hassel), kusin till L 2, f 3 jan 1785 i Sthlm, Maria, d 21 okt 1855 i Madrid (bouppt). Föräldrar: brukspatronen o grosshandl Fredric Otto Hassel, adlad o adopt L, o Hedvig Charlotta Görges. Stud vid univ i Göttingen (enl UUM), inskr vid UU 18 okt o kansliex där 12 dec 03, sekr o tolk vid legationen i S:t Petersburg 05...

Lundbohm, J O Hjalmar, Geolog, Konstsamlare, Industriledare (1855 – 1926)

1 Lundbohm, Johan Olof Hjalmar, f 25 april 1855 i Ödeborg, Älvsb, d 4 april 1926 i Fritsla, Älvsb. Föräldrar: kronolänsmannen August Ferdinand L o Augusta Hammarin. Elev vid Vänersborgs h elementarlärov ht 66-vt 73, inskr vid Chalmersska slöjdskolan sept 73, ex där 15 juni 77, bitr vid vägbyggnad i bl a Bohuslän 77–79, extra g...

Marklin, Gabriel, Entomolog, Naturaliesamlare, Bibliograf (1777 – 1857)

Marklin, Gabriel, f 1 juli 1777 i Skellefteå, d 29 aug 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden Hans Jonsson o Sara Ericsdtr. Elev vid Piteå pedagogi, vid Härnösands gymnasium 0102, inskr vid UU 14 okt 03, informator bl a hos Leonard Gyllenhaal (bd 17) på Höberg, N Vånga, Skar, amanuens vid...

Martin, Fredrik R, Kulturhistoriker, Konstsamlare, Orientalist (1868 – 1933)

4 Martin, Fredrik Robert, kusin till M 3, f 8 maj 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 april 1933 i Kairo. Föräldrar: magistratssekreteraren Nore Wilhelm M o Emilia Helena Carolina Braun. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, vt 87, inskr vid UU ht 87, amanuens vid statens hist museum 14 okt 90

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Månsson, E Martin, Affärsman, Konstsamlare (1880 – 1952)

Månsson, Erik Martin, f 8 jan 1880 i Ledberg, Ög, d 13 febr 1952 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Albert M o Carolina Andersdtr Persson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping, elev vid Gbgs handelsinst ht 02—vt 03, studier i Tyskland, Frankrike o England 03—06, affärsman i Japan 07—10, deläg i firman Gadelius & co 07—10, affärsman i Ryssland 10—19, ägare av stålfirman A Svensson i S:t P...

57 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se