Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
150 träffar, sida:  1 2 3 
Ahlgren, Johan Samuel, Skådespelare, Teaterdirektör (1764 – 1816)

Ahlgren, Johan Samuel, f. 10 dec. 1764 i Stockholm, d 12 aug. 1816. Föräldrar: kamreraren Lars Ahlgren och Elisabet Fredrika Fredriksson. E. o. kanslist i amiralitetskollegiet; extra ordinarie i överståthållarämbetet för politiärenden; v. auditör; anställd vid den under A. F. Ristelis ledning nyinrättade och 1788 till kunglig förv...

Almlöf, C A Knut, Skådespelare (1829 – 1899)

3. Carl AndersKnut Almlöf, son till A. 1 i dennes första gifte, f. 9 febr. 1829 i Stockholm, d. 3 jan. 1899 på sin villa Almnäs vid Gripsholm. Genomgick Klara trivialskola och Stockholms gymnasium; student i Uppsala 10 juni 1848. Anställd vid Pierre Delands sällskap 1851–52, vid K. teatern 1852–53, hos Deland 1853–61, vid Mi...

Almlöf, Nils W, Skådespelare (1799 – 1875)

1. Nils Wilhelm Almlöf, f. 24 mars 1799 i Stockholm, d. 27 febr. 1875 därstädes. Föräldrar: kammartjänaren Nils Almlöf och Maria Lovisa Herbelein. Genomgick huvudstadens s. k. storskola; extraelev vid fältläkarkåren 16 maj 1815; efter undergången examen 26 apr. förklarad för chirurgiae studiosus 29 apr. 1816. Underläkare...

Almlöf (f. Deland), H C E (Betty), Skådespelare (1831 – 1882)

4. Hedvig Christina Elisabeth (Betty) Almlöf, f. Deland, den föregåendes hustru, f. 14 nov, 1831 i Örebro, d 1 apr. 1882 i Stockholm, Föräldrar: teaterföreståndaren Pierre Joseph Deland och skådespelerskan Hedvig Lovisa Charlotta De Broen. Anställd vid faderns trupp 1847–61, vid Mindre teatern 1861–63, vid K....

Almlöf (f. Ficker), Anna Maria Francisca Charlotta, Skådespelare (1813 – 1881)

2. Anna Maria Francisca Charlotta Almlöf, f. Ficker, den föregåendes hustru i hans andra gifte, f. 16 juni 1813 i Stockholm, d 11 nov. 1881 därstädes. Föräldrar: oboisten i hovkapellet Kristian Fredrik Ficker och Johanna Charlotta Widerberg. Elev vid K. teatern 1 juli 1830; debuterade 23 sept. 1831 såsom Zelinda i »Califen i Bagdad&raq...

Andersson, Johan Anders Oskar, Skådespelare, Översättare, Dramatiker (1813 – 1866)

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »...

Arehn, Nils O G, Skådespelare (1877 – 1928)

Arehn, Nils Oscar Gerhard, f. 30 dec. 1877 i Sundsvall. Föräldrar: trafikinspektören Anders Oskar Leonard Arehn och Gurli Katarina Gustava Hjortsberg, sondotter till Lars Hjortsberg. Studerade vid Sundsvalls högre, och vid Jakobs lägre allmänna läroverk ht. 1887–vt. 1892; åtnjöt undervisning vid militärinstitutet och vid Phil...

Bæckström, A Oscar W, Skådespelare (1854 – 1919)

Anders Oscar Wilhelm Baeckström, f. 26 juni 1854 i Vitaby, d 24 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: fabrikören Johan Fredrik Baeckström och Karolina Nordbladh. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1862–vt. 1869. Erhöll anställning på Carnegies kontor i Göteborg; provelev vid K. teatrarnas elevskola 1874; engagerad vid ...

Berg, Carl Fredric, Skådespelare (1779 – 1841)
Berg, Carl Fredric, f. 25 aug. 1779 i Åbo, d 20 jan. 1841 i Stockholm. Aktör vid K. teatrarna 1 apr. 1800—30 juni 1834; erhöll titel av hovsekreterare; åtnjöt avskedsrecett 28 mars 1835.
Gift 28 aug. 1804 med Maria Sofia Fogelgren, f. 18 juni 1780, d 2 apr. 1844, dotter till bisittaren i skräddarämbetet i Stockholm Jonas Fogelgren.
Berggren, Anders Peter, Skådespelare, Dansmästare, Teaterdirektör (1792 – 1847)
Berggren, Anders Peter, f. 15 febr. 1792, d 10 mars 1847 å Grindhult, Bäve socken. Elev vid K. teaterns balett 1801 och vid Lewenhagens skådespelartrupp 1803. Aktör hos A. Lindqvist 1810; figurant vid K. teatern 1812; aktör vid Djurgårdsteatern 1814, vid K. teatern 1 okt. 1816—30 juni 1818 och hos K. G. Bonnivier, som förestod teatern i Åbo; uppträdde på Djurgårdsteatern somrarna 1819 och 1820...
Bergström, E Gustaf A, Skådespelare (1837 – 1904)
Bergström, Erik Gustaf Adolf, f. 24 juni 1837 i Stockholm, d 9 nov. 1904 därstädes. Föräldrar: ombudsmannen i slottskansliet Sven Erik Bergström och Sofia Gustava Zetterberg. Anställd i krambod i Stockholm; uppträdde offentligt vid soaréer på Humlegårdsteatern och Ladugårdslandsteatern 1857—58; anställd vid sistnämnda teater 1 okt. 1858—1859 och vid Södra teatern 1859 —72, varjämte han om somr...
Björkman, Edwin August, Skådespelare, Journalist (1866 – 1951)

Björkman, Edwin August, f. 19 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: handelsbetjänten, inkasseraren i Stockholms enskilda bank Andreas August Björkman och Johanna Elisabet Andersson. Genomgick sex klasser i södra latinläroverket i Stockholm 1875–81. Anställd på grosshandelskontor i sju år och grundade under denna tid Sveriges kontoristf&ou...

Björn, Didrik Gabriel, Skådespelare, Boktryckare (1757 – 1810)

Björn, Didrik Gabriel, f. 10 aug. 1757 i Kristinehamn, d 17 mars 1810 på regementspastorsbostället Vaxhälla i Stigtomta socken. Föräldrar: tullnären i Linköping Magnus Björn och Anna Kristina Ljungdahl. Student i Uppsala 1 febr. 1777. E. o. kanslist i Stockholm; debuterade på Munkbroteatern 7 juli 1785 såsom Almaviva i »Barberar...

Blanc, von, Johan Mikael, Skådespelare, Teaterdirektör (1738 – 1796)

Blanc, Johan Mikael von, f. 1738, d 22 jan, 1796 (bouppteckningen) i Karlskrona. Uppträdde som konstmakare i Göteborg 1776; meddirektör för Gemenasiska sällskapet i S:t Petersburg 1778, i Stockholm och svenska landsorten 1778–79, i Göteborg 1779–82; ledare för Göteborgska skådespelarsällskapet 1782–85; reste med eget sä...

Bock (f. Richter), Carolina S, Skådespelare (1792 – 1872)

Bock, Carolina Sofia, f. Richter, f. 28 aug. 1792 i Stockholm, d 22 mars 1872 därstädes. Föräldrar: hautboisten Karl Johan Richter och Magdalena Sofia Rytling. Elev vid K. teatern 1806−10; vistades i hemmet; anställd 1813 hos Isak de Broen vid Djurgårdsteatern och Nya komiska teatern (på Barnhusgården); anställd vid K. teatern 1 apr. 1814...

Borgström, Hilda T, Skådespelare (1871 – 1953)

Borgström, Hilda Teresia, f. 13 okt. 1871 i Stockholm. Elev vid operans balettskola 1880—87 och vid dramatiska teaterns elevskola under L. Josephsons ledning 1887−88. Anställd vid operans balett; engagerad vid Rydbergska sällskapet 1888, vid stora teatern i Göteborg hos Lorens Lundgren 1889, hos A. Bosin vid turné i landsorten 1890, hos Aug. Lindberg i ...

Bosin, Axel, Skådespelare, Teaterregissör, Teaterdirektör (1840 – 1910)

Bosin, Axel, f. 17 apr. 1840 i Stockholm, d 27 dec. 1910 därstädes. Föräldrar: kammarjunkaren Karl Knut Bosin och Betty Augusta Dorph. Student i Uppsala 9 dec. 1858; avlade examen till kammar- och räkenskaps verken 31 maj 1861; elev vid K. teatern hösten 1862. Debuterade därstädes såsom Abilgard i »Engelbrekt och hans dalkarlar» 30 de...

Bosse, Harriet S, Skådespelare (1878 – 1961)

Bosse, Harriet Sofie, f. 19 febr. 1878 i Kristiania. Föräldrar: bokförläggaren Heinrich Bosse och Anne-Marie Lehman. Åtnjöt skolundervisning vid pastor Almgrens privatskola i Stockholm, vid fröken Bugges pikeskole i Kristiania, i Normalskolan för flickor i Stockholm och vid den nye middelskole for piker i Kristiania; aspirant vid musikaliska akademien...

Bournonville, Antoine, Skådespelare, Dansare (1760 – 1843)

1. Antoine Bournonville, f. 19 maj 1760 i Lyon, d 11 jan. 1843 i Fredensborg. Föräldrar: teaterdirektören Amabel Louis de Bournonville och skådespelerskan Jeanne Ebrard. Elev av den berömde balettmästaren Georges Noverre i Wien 1769; kom till Paris 1779 samt dansade där och i London under tre år; premiärdansör vid K. teatern i Stockholm 1 j...

Brander (f. von Reis), Ida M C, Skådespelare (1857 – 1931)
2. Ida Maria Charlotta Bränder, f. von Reis, f. 5 okt. 1857 av judiska föräldrar (döpt). Balettelev vid K. teatern 1865; aktriselev 1 juli 1872; aktris 1 juli 1875—1 juli 1877; engagerad vid Svenska teatern i Helsingfors 1877—78, vid Nya teatern i Stockholm 1878—79, vid Svenska teatern i Helsingfors 1879— 1907, vid Svenska teatern i Stockholm 1907—10 samt vid Svenska teatern i Helsingfors 1910...
Broman, Robert Gustaf, Skådespelare (1815 – 1874)
Broman, Robert Gustaf, f. 15 sept. 1815 i Nyköping, d. 25 sept. 1874 i Stockholm. Föräldrar: borgaren i Nyköping Erik Gustaf Broman och Ingrid Råström. Anställd vid magister K. A. F. Berggrens resande skådespelartrupp 1833—35, vid Djurgårdsteatern 1835—45 och vid K. G. Hesslers landsortssällskap 1845—51; bryggare i Tavastehus 1851; ånyo anställd hos Hessler 1852—53; meddirektör för Södra t...
Brooman, Johan Erik, Skådespelare, Operasångare (1772 – 1823)

1. Johan Erik Brooman, f. 30 juli 1772 i Stockholm, d. 19 nov. 1823 därstädes. Fadern, som var kammartjänare, har ej kunnat identifieras, modern hette Kristina Katarina (mantalslängden). Elev vid K. operan 1788. Engagerad hos J. A. Lindqvist i Göteborg 1794—95.; gästspelade hos K. Stenborg i Stockholm 1796—97; engagerad hos honom 1798—99; gästspelade hos A. O. Hofflund 1799; ånyo engage...

Brunius, E M Pauline, Skådespelare, Operasångare (1881 – 1954)

4. Emma Maria Pauline Brunius, den föregåendes hustru, f. 10 febr. 1881 i Stockholm. Föräldrar: poliskonstapeln, sedermera tillsyningsmannen Sven Lindstedt och Maria Charlotta Larsson. Genomgick folkskolan; elev vid K. Operans balettskola 1892—1902; idkade privatstudier för fru L. Dors...

Bruno, Hilma M E, Skådespelare, Dansare (1856 – 1928)
Bruno, Hilma Maria Eleonora, f. 31 jan. 1856 i Stockholm. Föräldrar: murarmästaren Karl Gustav Schagerlund och Kristina Maria Engholm. Balettelev vid K. teatern 1864, vid A. Selinders elevteater 1865, vid E. K. R. Åbjörnsons elevteater 1866—70 och ånyo vid Selinders elevteater 1870—71; engagerad hos K. Tivander och A. Bosin 1871—72, vid Carlbergs resande sällskap 1872—75, vid K. O. Lindmarks re...
Bryde, Vilhelm J:son, Skådespelare, Inredningsarkitekt, Scenograf (1888 – 1974)

Bryde, Vilhelm J: son, f. 28 apr. 1888 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Fredrik Vilhelm Johansson och Emilia Matilda Eriksson. Elev vid Östermalms h. allmänna läroverk ht. 1899—vt. 1905; elev vid tekniska skolans aftonskola i Stockholm 1 okt. 1905 och vid dess byggnadsyrkesskola 3 nov. 1906; avlade avgångsexamen 30 apr. 1909; elev vid Dramatiska teatern s. å.; premiärelev därstädes 1910—11...

Börk, Isak, Skådespelare, Poet, Dramatisk författare (– omkring 1700)

Börk, (Björk), Isak, d. troligen omkr. 1700 i Narva. Föräldrar: kronoinspektoren över Avesta bruk Anders Börk och Maria Hak. Student i Uppsala 22 febr. 1679; tillhörde den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stockholm 1686–91; kom därpå till Dorpat, vid vars universitet han studerade och där han vi...

Cederholm, Axel Fredrik, Tecknare, Skådespelare (1780 – 1828)
Cederholm, Axel Fredrik, f. 29 sept. 1780 i Stockholm, d 9 dec. 1828 därstädes. Föräldrar: kocken Karl Fredrik Cederholm och Maria Kristina Wahlström. Elev vid K. teatrarna 1793; studerade tillika vid Konstakademien, där han erhöll tredje medalj i principskolan för ornament 24 jan. 1799, tredje medalj i modellskolan efter antiken 24 jan. 1803, tredje medalj för teckning efter naturen 24 jan. 18...
Christiernsson, Carl Henrik, Skådespelare, Teaterregissör, Operaregissör (1845 – 1915)

Christiernsson. Carl Henrik, f. 24 aug. 1845 i Stockholm, d 9 jan. 1915 i Lund. Föräldrar: köpmannen Anders Christiernsson och Brita Kristina Lundberg. Åtnjöt undervisning i Klara skola; apotekselev i Karlskoga; elev vid K. teatrarnas elevskola 1 nov. 1866; ordinarie elev därstädes 1 juli 1867. Aktör vid K. teatrarna 1870—85; tillika lärare...

Collberg, Anders, Skådespelare (1802 – 1834)
Collberg, Anders, f. 12 dec. 1802 i Stockholm, d 8 aug. 1834 i Jönköping. Föräldrar: vågkarlen, sedermera sockerbruksarbetaren Olof Collberg och Margareta Persdotter (omgift 18 apr. 1808 med sockerbruksarbetaren, slutligen vaktmästaren i K. krigsarkivet, krögaren Albrekt Ringström). E. o. tjänsteman i riksbanken 19 sept. 1823—26 maj 1831; aktör vid K. teatern från 1 jan. 1831. — Ogift.
Cysch (f. Wiberg), H C S (Sophie), Skådespelare (1847 – 1917)

Cysch, Hedvig Carolina Sophia (Sophie), f. Wiberg, f. 15 okt. 1847 i Stockholm, d. 20 mars 1917 därstädes. Föräldrar: betjänten, sedermera vaktmästaren i kammarkollegiet Karl Erik Wiberg och Anna Elisabet Sederström. Elev vid A. Selinders balettskola 1857 och vid K. teaterns elevskola 1863. Erhöll engagemang vid K. G. Hesslers teatersällskap hösten 1865 och hos V. Åhman och M. Pousette ...

Dahlqvist, Carl Georg, Skådespelare (1807 – 1873)

Dahlqvist, Carl Georg, f. 22 juni 1807 i Stockholm, d. 20 sept. 1873 därstädes. Son till hushållerskan Kristina Charlotta Bergqvist. Var enligt mantalslängderna 1810 och 1820 fosterson till översten, friherre K. G. von Dankwardt, som vid sin död 1822 testamenterade sin egendom till ovannämnda Kristina Ch. Bergqvist och hennes två barn. Vistades enligt uppgift som barn i en prästgård i Ö...

de Broen, Abraham, Skådespelare (1759 – 1804)

1. Abraham de Broen, f. 1759 (döpt 6 mars i holländska reformerta församlingen i Stockholm), d 4 apr. 1804 under besök i Linköping. Föräldrar: kattunstryckerifabrikören, direktören Isak de Broen och Anna Sara Moldenhauer. Vistades efter moderns död 1764 hos farbrodern Johan Gottfrid de Broen. Gravörlärling; anställd vid Stenborgska teatern samt vid K. teatern senast från 1781; premiäraktör; ...

de Broen, Johan Isaac, Skådespelare (1783 – 1814)

2. Johan Isaac de Broen, den föregåendes son, f. 7 maj 1783 i Stockholm, d. 2 maj 1814 därstädes. Debuterade på Dramatiska teatern 12 apr. 1796; tillhörde faderns, sedermera moderns skådespelartrupp och ärvde dess privilegier vid moderns död 1809; erhöll med K. M:ts medgivande av direktionen över hovkapellet och spektaklerna tillstånd att tre kvä...

Deland, Fredrik, Skådespelare, Teaterdirektör (1812 – 1894)

3. Fredrik Deland, den föregåendes broder, f. 1 jan. 1812 i Stockholm, d. 11 jan. 1894 i Östhammar. Efter faderns död uppfostrad i hovmästaren Edlunds hem. Anställd vid Karl XIV Johans ekonomiska kontor; engagerad vid Chr. Svanbergs landsortssällskap; debuterade där 1830; engagerad vid O. U. Torsslows och P. J. Delands teatersällskap (från 1838 O. U. ...

Deland, Pierre Joseph, Skådespelare, Teaterdirektör, Kavalleriofficer (1805 – 1862)

2. Pierre Joseph Deland, den föregåendes brorson, f. 13 dec. 1805 i Stockholm, d. 13 nov. 1862 där. Föräldrar: violinisten vid K. hovkapellet Jean Pierre Deland och Eva Magdalena Eklund. Tjänstgjorde som tolk (omkr. 1818) och informator; bokhållare hos J. J. Orre på Värmdön; underofficerskorpral vid Livgardet till häst 1824—25; engagerad som aktör hos...

Desguillons, Joseph Sauze, Skådespelare (1750 – 1822)

Desguillons, Joseph Sauze, f. 1750, d. 5 nov. 1822 i Stockholm. Fransk skådespelare, som uppträdde i Stockholm från 1781.

G. 1789 m. Anne Marie Milan (se nedan).

Djurström, Erik Wilhelm, Skådespelare, Översättare, Teaterdirektör (1787 – 1841)

Djurström, Erik Wilhelm, f. 22 febr. 1787 i Stockholm, d. genom olyckshändelse 17 sept. 1841 i Jönköping. D. var son utom äktenskapet till regeringsrådet, sedermera lagmannen Eric Wilhelm Strandberg (farfars bror till skalden C. W. A. Strandberg). Genomgick Stockholms storskola; började tidigt ägna sig åt scenisk konst och litterära arbeten, varvid han antog namnet Djurström; engagerad vid D...

Dorsch-Bosin, Lotten, Skådespelare (1849 – 1908)

Dorsch-Bosin, Carolina Charlotta (Lotten), f. 29 okt. 1849 i Stockholm, d. 30 aug. 1908 där. Föräldrar: hattmakaren Adolf Fredrik Dorsch och Carolina Christina Hedbom. Elev vid de K. teatrarna 1866—68; engagerad vid olika teatersällskap i den svenska landsorten 1868—72 samt 1872—74 vid Nya (senare Svenska) teatern i Helsingfors; sedermera verksam vid olika scener i Stockholm (Nya teatern 187...

Dörum, August Fredrik, Skådespelare, Teaterlärare (1841 – 1880)

Dörum, August Fredrik, f. 21 dec. 1841 i Stockholm (Klara), d. 22 maj 1880 där (Hovf.). Föräldrar: kopisten i K. norska kansliet Lars Michael Dörum och Emilia Charlotta Falk. Elev vid Konstakademien, sedan vid K. teaterns elevskola 1 juli 1863; skådespelare vid K. teatrarna 1 juli 1866 till sin död; lärare i deklamation vid K. musikaliska akademien 1873—78; studieresa över tyska städer till ...

Ebeling, Aurora Mathilda, Skådespelare, Operasångare (1826 – 1851)

Ebeling, Aurora Mathilda, f. 11 okt. 1826 i Stockholm (Nik.), d. i dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: flöjtisten i K. hovkapellet och nottryckaren Johan Ludvig Ebeling och Aurora Olivia Björkman. Elev i pianospelning av bl. a. Wilhelmina Josephson; debuterade i Stockholm 1842; övergick till sångarbanan och debuterade på Mindre teatern i Stockholm 1844; elev vid K. teatern 1845; debuterade där 18...

Ekerman, Beata Charlotte, Skådespelare (1758 – 1790)

3. Beata Charlotte Ekerman, f. 7 juni 1758, d. 16 jan. 1790 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren Bengt Edvard Eckerman och Catharina Ahlgren. Anställd vid Stenborgs teatertrupp sommaren 1774; aktris vid K; teatern 1776–81.

Ekman, Frans Gösta Viktor, Skådespelare (1890 – 1938)

Ekman, Frans Gösta Viktor, f. 28 dec. 1890 i Stockholm (Klara), d. 12 jan. 1938 där (Hedv. El.). Föräldrar: bokhållaren Frans Alfred Ekman och Anna Wictoria Lindblad. Gick i folkskola; affärsanställningar som springpojke m. m.; engagerad vid Bodén – Engdahls operettsällskap på turné till Helsingfors och i Sverige 1908, vid R&...

Elfforss, Antoinetta Thérèse, Skådespelare, Teaterledare (1823 – 1905)

2. Antoinetta Thérèse Elfforss, f. Öberg, den föregåendes hustru, f. 30 nov. 1823 i Stockholm (Finska), d. 16 april 1905-där (ibid.). Föräldrar: fabrikören Anders Öberg och Maria Elisabeth. Kannström. Elev vid K. teaterns balettskola febr. 1837, därefter aktriselev och anställd vid K. teatern till 1842; engagerad...

Elfforss, Lars Erik, Skådespelare, Teaterledare (1817 – 1869)

1. Elfforss, Lars Erik, f. 24 jan. 1817 i Ovanåkers sn (Gävleb.), d. 23 juni 1869 i Västervik. Föräldrar: fanjunkaren Jonas Elfforss och Kajsa Greta Bergenson. Affärsanställd i Gävle; engagemang vid hovsekr. A. P. Berggrens teatersällskap, en kort tid hos "magister" C. A. F. Berggren, hos A. G. Wallin 1839–42, vid Nya teatern 1842...

Eliason, Anders Oscar Wilhelm, Skådespelare (1863 – 1907)

Eliason, Anders Oscar Wilhelm, f. 14 nov. 1863 i Stockholm (Klara), d. 25 juni 1907 där (Osc). Föräldrar: fabrikören Anders Laurentz Eliason och Josefina Magdalena Fagerström. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1873–79; debut som skådespelare vid Nya teatern i Stockholm 1 juni 1882; engagerad vid August Lindbergs teatersällskap 1883&m...

Elmlund, Axel Wilhelm Julius, Skådespelare, Regissör (1838 – 1901)

Elmlund, Axel Wilhelm Julius, f. 12 april 1838 i Stockholm (Hedv. EL), d. 23 nov. 1901 där (Hovf.). Föräldrar: skomakarmästaren Sven Axel Elmlund och Christina Dorothea Wilhelmina Björkman. Elev vid K. teaterns balett 1850, elev även vid den dramatiska scenen från 1 juli 1856; figurant 1 juli 1855–1 juli 1857; pantomimdansör 1 juli 1858–1 ...

Enbom (g. Lindeberg), Christina Wilhelmina, Skådespelare, Operasångare, Konsertsångare (1804 – 1880)

Enbom, Christina Wilhelmina, f. 19 aug. 1804 i Stockholm (Allmänna B. B.), d. 14 febr. 1880 där (Hedv. El.). Föräldrar: arklihantlangaren Johan Enbohm och Christina Catharina Norrmann. Elev vid K. teatern 1 juli 1819; anställd i operakören 1 okt. 1821–1 juli 1824; debut 1823; aktris vid teatern 1 juli 1824–1 juli 1826 och 1 okt. 1830–1 juli 184...

Engdahl, Axel Edvard, Skådespelare, Revyförfattare, Teaterledare (1863 – 1922)

Engdahl, Axel Edvard, f. 21 juni 1863 i Göteborg (Domk.), d. 10 jan. 1922 där (Vasa). Moder: Gustava Fredrika Emelie Engedahl. Anställd i Sveriges allmänna sjöförsäkrings . a.-b. 1880–1903, de senare åren som chef för dess expedition; skådespelare och revyförfattare; övertog hösten 1903 tills, med Albin Lavén Fol...

Engelbrecht, Edmund Wilhelm Isidor, Skådespelare (1855 – 1904)

1. Engelbrecht, Edmund Wilhelm (William) Isidor, f. 13 april 1855 i Stockholm (Tyska), d. 26 sept. 1904 i Sundsvall. Föräldrar: kamreraren i Statskontoret Fredrik Gustaf Engelbrecht och Aurora Augusta Sandtman. Elev vid Stockholms gymnasium 1871–73; några månader elev vid K. teatern våren 1874; debuterade på Nya teatern i Göteborg 23 okt. s. &arin...

150 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se