Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Afzelius, A August, Präst, Folkmusikupptecknare, Skald (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem nå...

Afzelius, Anders Johan, Tulltjänsteman, Skald (1817 – 1865)

7. Anders Johan Afzelius, f. 13 dec. 1817 i Alingsås, d 14 jan. 1865. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter Afzelius och Tullia Elisabet Brun. Student i Lund 13 nov. 1839; avlade kameralexamen 19 juni 1847. Inträdde i dansk krigstjänst 6 maj 1848; sekondlöjtnant 1 sept. s. å.; erhöll premiärlöjtnants avsked 28 sept. 1849; e. o. kammarskriv...

Bjugg, Mathias Jacob, Tulltjänsteman, Skald (1751 – 1807)

Bjugg, Mathias Jacob, f. 20 mars 1751 i Åhus, d 22 nov. 1807 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Bjugg och Elisabet Kåhre. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 21 juni 1768; avlade juridisk examen 15 dec. 1770. E. o. kontorsskrivare vid generalsjötullskontoret 21 apr. 1774; kammarskrivare vid Stockholms stora sjötullkammar...

Braun, von, Wilhelm A D, Skald (1813 – 1860)

Wilhelm August Detlof von. Braun, f. 8 nov. 1813 på Brängesås i Kölingareds socken, d. 12 sept. 1860 i Uddevalla. Föräldrar: kaptenen, sedermera överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente Kristian Benjamin von Braun och Justina Katarina Militz. Åtnjöt skolundervisning i Borås, Göteborg och Visby; kadett vid krigsak...

Brauner, Johan (Hans), Landshövding, Bibliotekarie, Censor Librorum, Latinskald (1668 – 1743)

1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1...

Bååth, Albert Ulrik, Museiman, Översättare, Skald (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna lärove...

Columbus, Johan(nes) Jonæ, Språkforskare, Skald (1640 – 1684)

2. Johan(nes) Jonæ Columbus, den föregåendes son i första giftet, f. 12 dec. 1640 i Dala-Husby, d 12 aug. 1684 i Uppsala. Erhöll skolundervisning i Kopparberget från 1654 och i Västerås febr. 1656—hösten 1658; student i Uppsala mars 1659; disp. 9 febr. 1667 (Dissertatio philosophica triplex; pres. M. Brunnerus) och 28 nov. 1668...

Dahl, Christopher, Präst, Klassisk filolog, Skald (1758 – 1809)

3. Christopher Dahl, de båda föregåendes broder, f. 17 maj 1758 i Saleby församling, d. 4 sept. 1809 i Uppsala-Näs prästgård. Elev vid Skara trivialskola 17 okt. 1765 och gymnasium hh 1770; student i Uppsala 26 sept. 1775; disp. 18 juni 1777 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX:1—27, versione et notis explicata, p. III; pres...

Ekeblad, Christopher Johansson, Arméofficer, Religiös skriftställare, Skald (1592 – 1664)

1. Christopher Johansson Ekeblad (skrev sig Christopher Jahansson Ekebladh), f. 16 maj 1592 på Stola, Strö sn (Skarab.), d. 28 mars 1664 där. Föräldrar: ryttmästaren och häradshövdingen Johan Andersson (E.) och Anna Christophersdotter (Forstenasläkten). I tjänst hos Kils Classon Bielke 1602–04, hos hertig Karl 1605&ndash...

Elers, Johan, Topografisk författare, Skald (1730 – 1813)

2. Johan Elers, f. 8 juni 1730 i Karlskrona, d. 20 nov. 1813 där. Föräldrar: justitieborgmästaren Johan E. och Cecilia Planck. Student vid Lunds univ. 27 jan. 1745; började tjänstgöra i Kanslikollegium 1749; auskultant i Riksarkivet 1750; e. o. kanslist i K. biblioteket 13 juni s. å.; amanuens där 1751; e. o. kanslist i Riksarkivet 19 a...

Grafström, T Frithiof, Präst, Skald (1827 – 1883)

2 Grafström, Thor(e) Frithiof, son till G 1 i hans 1:a g, f 6 april 1827 på Karlbergs slott (Solna), d 13 aug 1883 i Sthlm (Klara). Inskr vid UU ht 45, fil kand 13 juni 50, disp pro gradu 29 april 51, mag 16 juni 51, prästv 7 okt 57, pastorsadj vid Nicolai förs i Sthlm 57, eo hovpredikant 17 jan 59, legationspred i Paris 10 juni 59, i London 18 april 63, kh i K...

Hjortsberg Larsson, Jonas, Präst, Skald (1703 – 1766)

1 Hjortsberg Larsson, Jonas, f 20 juni 1703 i Husby-Rekarne, Söd, d 26 juli 1766 i Kjula, Söd. Föräldrar: kh Lars H o Catharina Brothera. Studier vid Strängnäs gymn, inskr vid UU 20 febr 21, prästv i Sthlm 1 febr 29 till huspredikant hos fröken Hedvig Christina Cruus på Edeby i Helgarö, Söd, huspredikant hos presidenten frih Conrad Ribb...

Lagerlööf, Petrus, Rikshistoriograf, Akademisk lärare, Skald (1648 – 1699)

1 Lagerlöof, Petrus, f 4 nov 1648 på Östanås, Sunne, Värml, d 7 jan 1699. Föräldrar: komministern Måns Petri Schivedius o Catharina Brun. Genomgick Karlstads skola o gymn, inskr vid UU 23 febr 65, disp 24 nov 75, informator för riksrådet Lars Flemings son 76, resa med denne till Tyskland, England o Frankrike 79—81, bibi o sekr ...

Lanærus, Anders, Präst, Skald (1738 – 1810)

Lanæras, Anders, f 6 juli 1738 i Lund, d 10 jan 1810 i Ingelstorp, Krist. Föräldrar: klockaren Andreas Lannærus o Cat...

Lannerstjerna, Johan Magnus, Arméofficer, Skald, Dramatisk författare (1758 – 1797)

Lannerstjerna, Johan Magnus, f 10 dec 1758 på kaptensbostället Berg, Älgå, Värml, d 15 jan 1797 i Strömstad. Föräldrar: majoren Magnus Vilhelm L o Johanna Gustava v Schening. K page 71, kornett vid N skånska kavallerireg 23 april 77, livdrabant 14 maj 79, avsked med rätt att som livdrabant kvarstå i armén 25 juni 82, delt...

Leijonstedt, Anders (Wollimhaus), Diplomat, Riksråd, Skald, Dramatisk författare (1649 – 1725)

Leijonstedt, Anders, före adl Wollimhaus, f 1649 i Uppsala, d 10 okt 1725 i Sthlm (ringn 13 okt i Nik). Föräldrar: apotekaren Simon Volimhauss o Catharina Andersdtr Brandt. Inskr vid UU sept 59, stipendium 21 juni 73, disp 76, sekr i bankoverket 83, kommissarie i exekutionskommissionen 2 maj 85, direktor där 28 febr 96—4 april 03, deltog i riksdagarna 86, 89, 9...

Lindschöld, Erik, Kungligt råd, Politiker, Skald (1634 – 1690)

Lindschöld, Erik (före adl Lindeman), f 1 febr 1634 i Skänninge (Klingspor), d 11 juni 1690 i Sthlm (Karl XI; Klingspor). Föräldrar: smeden o borgmästaren Olof Håkansson o Margareta Eriksdtr Nohlanvähr. Skolstudier i Linköping från 39, inskr vid UU 22 jan 51, preceptor för Karl X Gustavs illegitime son greve Gustaf Carlson 24...

Lithou, Gustaf, Latinskald (1692 – 1753)

Lithou, Gustaf, f 25 mars 1692 i Limingo, Uleåborgs län, Finland (begr:vers, KB), d 21 dec 1753 i Sthlm (begr:vers; enl bouppt d 2 dec), begr i Jak. Föräldrar: kh Gustaf Lithovius o Margareta Brenner. Inskr vid UU 6 nov 06, fänrik vid Upplands infanterireg 13 sept 18—30 sept 19, kaptens karaktär 5 juni 52. Latinskald. - Ogift.

Olofsson, Klas A, Hembygdsforskare, Skald (1861 – 1942)

Olofsson, Klas August, f 5 dec 1861 i Fristad, Älvsb, d 1 febr 1942 där. Föräldrar: hemmansägaren Olof Andersson o Lovisa Andersdtr. Ägare av Tubbekulla i Fristad till 08, elev vid handelskurs i Borås, vid Älvsborgs läns folkhögskola i Liared, Älvsb, 81–82, led av Älvsborgs läns landsting 98 o 99, nämndeman, kommuna...

Rudeen, Torsten, Biskop, Skald (1661 – 1729)

1 Rudeen, Torsten, f 9 mars 1661 i Lysvik, Värml (Rhyzelius), d 9 sept 1729 i Linköping. Föräldrar: komministern Haqvinus Torstani Rudenius o Christina Falk. Elev vid Karlstads skola 70, inskr vid UU 30 aug 78, disp pro gradu 24 nov 91, mag där 10 dec 91, poëseos prof vid Åbo akad 18 febr 92, kh i Pemar, Åbo o Björneb, 99, i Piikis där 01 (...

Snoilsky, Carl J G, Skald, Biblioteksman (1841 – 1903)

Snoilsky, Carl Johan Gustaf, f 8 sept 1841 i Sthlm, Klara, d 19 maj 1903 där, Hedv El. Föräldrar: justitierådet greve Nils S o statsfrun frih Sigrid Fredrika Juliana Baner. Elev vid Klara högre lärdomsskola, Sthlm, aug 50–juni 57, vid Lyceum där ht 57–vt 60, studentex vid UU 18 maj 60, inskr där 21 maj 60, kansliex där 27 maj 64, e o ...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se