Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Brodin, Olof August, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare, Kommunalman (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C:os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskytt...

Bång, Lars Augustin, Skeppsbyggmästare, Redare (1806 – 1853)

Lars Augustin Bång, f. 29 sept. 1806 i Gävle, d. 18 okt. 1853 därstädes. Föräldrar: fiskaren Lars Bång och Anna Brita Åberg. Åtnjöt under en kort tid undervisning vid trivialskolan i Gävle; ägnade sig åt såväl fiskaryrket som skeppsbyggen; skeppsbyggmästare hos handelshuset Elfbrink och Luth 1838; bildade tillsammans med grosshandlaren J. A. Forssberg grosshandels- och redarefirman Fors...

Chapman, af, Fredric Henric, Skeppsbyggmästare (1721 – 1808)

Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade t...

Elfstrand, Pehr, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borga...

Fithie, Robert, Skeppsbyggmästare (1705 – 1772)

Fithie, Robert, dp 5 dec 1705 i Sthlm (Kat), d 19 maj 1772 i Åbo (Sv förs). Föräldrar: vinskänken Johan F, infl från England, o Maria Elisabeth Garling. Anst på Djurgårdsvarvet i Sthlm 1722–26, arbetade på uti varv 1727–32, skeppsbyggm i Österbotten 1733, burskap i Åbo 16 nov 1741, dykerikommissarie i »finska...

Hammar, Hugo G E, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1864 – 1947)

2 Hammar, Hugo Gilius Eugen, f 4 mars 1864 i Räpplinge (Kalm), d 8 jan 1947 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: häradsskrivaren Carl Gilius H o Beata Charlotta Eugenia Björklund. Mogenhetsex som privatist vid Kalmar h a l 83, skeppsbyggmästarex i Gbg 87, ingenjörsex (skeppsbyggn) vid Chalmers tekn lärov: anstalt 29 mars 88, anställd vid Wigham Richardson, Newcastle-on-Tyne, England, 88, kon...

Hedén, Ernst A, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1878 – 1944)

Hedén, Ernst August, f 27 april 1878 i Falkenberg, d 27 dec 1944 i Töcksmark (Värml). Föräldrar: vicekonsul Johan August H o Anna Maria Wennersten. Utex från Chalmers tekn inst som mekanist 96, som skeppsbyggare 98, anställd vid Helsingörs skeppsvarv 96—97, som ritare vid Lindholmens verkstad i Gbg 98—99, vid Schichau Werft i Danzig 99—01, vid Crescent Shipyard, Elizabeth, N J, USA, 01—...

Huss, Magnus (Måns), Affärsman, Skeppsbyggmästare (1755 – 1797)

1 Huss, Magnus (Måns), f 18 april 1755 i Boda, Torp, Vnl, d genom drunkning i Indalsälven trol 23 juni 1797. Föräldrar: häradsdomaren Måns Michelsson o Anna Lisa Wisslander. Handelsbetjänt i Sundsvall 81, burskap 86—92, skeppsbyggare, ledare av Indalsälvens omledn förbi Storforsen 93— 96.

G trol 87 i Sundsvall m Catharina Dahlman, f 20 aug 28 i Härnösand, d juli 99 i Sundsvall, dtr ti...

Kierkegaard, Niels Christian, Skeppsbyggmästare (1817 – 1869)

Kierkegaard, Niels Christian, f 6 jan 1817 i Horsens, Danmark, d 17 dec 1869 i Gbg, Karl Johan. Föräldrar: köpmannen Morten Andersen K o Birgitte Catharine (Trine) Kieldsen. Två års sjöresa till bl a Brasilien, Ryssland o Spanien, utbildn i skeppsbyggnad vid amiralitetsvarvet i Khvn, skeppsbyggmästare vid Svartviks varv, Njurunda, Vnl, 39—49, vid skep...

Lindfors, A Henrik, Skeppsbyggmästare, Mariningenjör (1850 – 1928)

2 Lindfors, Anders Henrik, sonson till L 1, f 1 okt 1850 i Lund, d 9 juni 1928 i Alingsås. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otto L o Johanna Charlotta Cecilia Forshaell. Mogenhetsex vid katedralskolan i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, skeppsbyggmästareex vid skeppsbyggeriskolan i Gbg 74, andre verkmästare vid Lindholmens varv 74—7...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Plym, August, Skeppsbyggmästare, Varvsägare (1856 – 1924)

Plym, August, fil (egen uppg; enl fdb 8) mars 1856 i Essunga, Skar, d 23 sept 1924 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: soldaten Sven P o Stina Pehrsdtr. Båtbyggare vid Kummelnäs varv, Boo, Sth, omkr 80–91, vid Rosenviks varv, Sthlm, 91–92, skeppsbyggmästare o ledare för Sthlms båtbyggeri ab från 93, led av styr där 93–03 o fr...

Richson, Carl E, Skeppsbyggmästare (1857 – 1925)

Richson, Carl Eric, f 3 jan 1857 i Helgesta, Söd, d 12 okt 1925 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: torparen Eric Jonsson o Brita Katarina (Kathrina) Andersdtr. Elev vid Hyltinge skola, Söd, dräng vid Långdunkers säteri där 70–72, elev vid Katarina lägre lärov, Sthlm, jan 73–febr 75, vid Slöjdskolan 72–77 (stud skeppsbyggeri där 76–77), extra elev i matematik o teor mekanik vid Teknol inst (från 77...

Sheldon, Gilbert, Skeppsbyggmästare (1710 – 1794)

3 Sheldon, Gilbert, son till S 2, f 21 jan 1710 i Karlskrona (Biogr lex), d 20 april 1794 där, Amiralitetsförs. Lärling i skepps-byggeriet i Karlskrona 28, kvartersman 1 aug 30, ex som skeppsbyggmästare 32, mästerknekt (underskeppsbyggmästare) 33, permission för tre års uti studieresa juli 34, fullm med lön som mästerknekt 3 juni 37...

Sheldon, Charles, Skeppsbyggmästare (1665 – 1739)

2 Sheldon, Charles, son till S 1, f 29 sept 1665 i Gbg, d 6, begr 10 aug 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs. I skeppsbyggarlära hos fadern, vistades i England 85–88, i Danmark 88–89, mästerknekt (under-skeppsbyggmästare) vid Karlskrona örlogsvarv 89, skeppsbyggmästare vid hovjaktvarvet i Sthlm 30 april 90, erhöll lön som skeppsbygg...

Sheldon, Francis, Skeppsbyggmästare (1612omkr – 1692)

1 Sheldon, Francis, f omkr 1612 (möjl identisk med Frances S, dp 14 april 1616 i St Botholph Without Aldgate, London, son till Frances S o Margerie N N), d 1692 i Chatham, Kent, England. Far: Francis S. Skeppsbyggmästare i England, i sv tjänst 19 april 59, ledare för flottans skeppsbyggeri i Gbg 59–66, i Sthlm 66–72, verksam i England 72–77, åter s...

Sheldon, af, Francis, Skeppsbyggmästare (1755 – 1817)

4 af Sheldon, Francis, före adl Sheldon, son till S 3, f 29 juni, dp 1 juli 1755 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 maj 1817 i Stiilm, Ad Fredr. Intagen i timmermansrullan vid örlogsvarvet i Karlskrona 62, elev vid kadettskolan 70–73, lärling i skeppsbyggen o kvartersman, extra underskeppsbyggmästare 11 febr 75, ord 31 aug 78, allt i Karlskrona, fö...

Sjöbohm, Salomon, Skeppsbyggmästare (1759 – 1835)

Sjöbohm, Salomon, f 23, dp 26 jan 1759 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 11 febr 1835 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: regementsskrivaren Christian S o Barbara Christina Törnberg. Elev vid flottans kadettskola i Karlskrona, timmerman vid skeppsvarvet där 7 jan 75, kvartersman 6 maj 76, e o underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 26 febr 81, ord 14 nov 88, ...

Smith, William, Skeppsbyggmästare (– 1733)

Smith (Smitt), William, d 15 jan, begr 19 jan 1733 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Lärling hos skeppsbyggmästaren Charles Sheldon (s 112) vid Karlskrona örlogsvarv trol 98-04, mästerknekt 1 nov 04, skeppsbyggmästare 19 jan 15, allt vid Karlskrona örlogsvarv, kommenderad till Sthlm 6 febr 22, skeppsbyggmästare vid Sthlms örlogsvarv, å...

Sohlberg, Harald, Skeppsbyggmästare (1712 – 1778)

Sohlberg, Harald, dp 23 dec 1712 i Falun, d 4 febr 1778 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: konststatsinspektoren Erik Nilsson S o Brita Catharina Lybecker. Inskr vid UU 19 jan 23, lärling hos skeppsbyggmästaren Carl Johan Falck, Sthlms örlogsvarv, maj 30–37, kvartersman 8 jan 32, under-skeppsbyggmästare 24 dec 42, skeppsbyggmästare tidigas...

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se