Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
28 träffar, sida:  1 
Andersson, Ernst L, Skogsman (1867 – 1950)

Andersson, Ernst Laurentius, f. 22 nov. 1867 å Ska-gersholm i Finnerödja församling. Föräldrar: jägmästaren Johan Andersson, av en gammal närkisk bondsläkt, och Augusta Karolina Fredrika Groth. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1887; elev vid Ombergs skogsskola 15 juni s. å.–16 juni 1888 samt vid skogsinstitutet i Stockholm 2 juli 1888–14 juni 1890...

Barthelson, C Gustaf, Skogsman (1854 – 1934)

Clemens Gustaf Barthelson, f. 8 febr. 1854 i Frötuna församling. Föräldrar: lantbrukaren Klemens Gideon Barthelson och Bernhardina Frisberg. Genomgick Uppsala katedralskola; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1874; elev vid skogsinstitutet 1 juni 1875–31 maj 1877; extra jägmästare i Vadsbo revir 17 aug. 1877; ägnade sig därjämte åt enskild skogsförvaltning och skötte bl. a. skogarna til...

Bellander, Bror O, Industriman, Skogsman (1845 – 1913)

2. Bror Olof Bellander, f. 7 febr. 1845 i Västerås, d. 6 nov. 1913 på Nyhed i Bollnäs. Föräldrar: kontraktsprosten och lektorn Bror Knut Bellander och Sofia Gustava Stjernsvärd. Intogs i h. elementarläroverket i Västerås 1854; student i Uppsala 31 jan. 1863; elev vid skogsinstitutet 6 juni 1864, utexaminerad 9 juli 1866; lantmäterielev 13 maj 1867. E. överjägare i Västmanlands län 12 okt. 18...

Berg, Fredrik Wilhelm, Skogsman (1829 – 1904)

Berg, Fredrik Wilhelm, f. 24 sept. 1829 i Piteå landsförsamling, d 8 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: avvittringslantmätaren, fil. doktor Abraham Berg och Anna Margareta Ottonius. Inskrevs i Norrlands nation i Uppsala 15 sept. 1849; student i Uppsala 27 sept. s. å.; elev vid skogsinstitutet 3 okt. 1850; utexaminerad 4 juni 1853. E. överjägare i Västmanlands län 8 sept. 1854 och i Norrbotten...

Birckholtz, von, Melcher, Jägare, Skogsman (– 1750)

von Birckholtz (De Berckholtz, De Birckholtz), Melcher (Melchior), d 18 aug. 1750 i Stockholm. Härstammande från Mecklenburg. Vistades 1721 i Sverige; tf. överhovjägmästare 11 febr. 1724; överjägmästare i Uppsala och Stockholm län samt på Öland 1725; tjänstgjorde jämväl som överjägmästare i Östergötland och skall 1729 ha varit överjägmästare vid hovjägeristaten. RSO 1749.

Bohman, Johan Emil, Skogsman (1831 – 1907)

Bohman, Johan Emil, f. 20 juni 1831 i Stockholm, d 8 okt. 1907 därstädes. Föräldrar: regementskommissarien Johan Fredrik Bohman och Emilie Sofia Tallberg. Åtnjöt undervisning vid Adolf Fredriks skola och Tyska lyceet; elev vid arkitekturskolan av Akademien för de fria konsterna 1847, vid Brukssocietetens skogsinstitut vid Västsura i Västmanland 19 okt. 1848−26 apr. 1852 och vid skogsinstitut...

Brummer, Magnus Hendric, Skriftställare, Jägare, Skogsman (1735 – 1790)

Magnus Hendric Brummer, f. 1735 på. Trossnäs i Nors socken, d. 8 juli 1790 på Uddaveka i Eftra socken. Föräldrar : överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Brummer och Maria Katarina von Nackreij. Student i Uppsala 17 mars 1752. Volontär vid västgöta kavalleriregemente juli 1755 och vid livgardet febr. 1756; rustmästare därstädes 12 aug. s. å.'; sergeant vid Västgöta-Dals regemente sept. s. å.; sekun...

Cnattingius, Axel T, Skriftställare, Jägare, Skogsman (1839 – 1897)

2. Axel Theodor Cnattingius, den föregåendes kusins 16 maj 1839 i Stockholm, d 17 maj 1897 å Marma i Älvkarleby socken. Föräldrar: källarmästaren Jakob Axel Cnattingius och Hedvig Maria Swahn. Elev vid Norrköpings h. elementarläroverk 1850 och Norrköpings lyceum 1855—ht. 1859; inskriven som student vid Uppsala universitet 26 jan. 1860; elev vid skogsinstitutet 6 juni 1862—3 juni 18...

de Broen, A Gustaf T, Skogsman (1830 – 1918)

3. Abraham Gustaf Theodor de Broen, den föregåendes brorson, f. 9 nov. 1830 i Stockholm å Blå porten, Djurgården, d. 7 dec. 1918 i Nyköping. Föräldrar: musikdirektören Karl Gustav de Broen och Anna Gustava Ihrström. Bokhållare vid Rånäs bruk; fri elev vid skogsinstitutet 3 okt. 1851; avlade avgångsexamen därstädes 30 maj 1854; företog med offentligt understöd en resa till Preussen,...

Ekman, Peter Wilhelm, Industriman, Skogsman (1875 – 1946)

17. Peter Wilhelm Ekman, son till E. 15, f. 24 dec. 1875 på Gustafsfors, Torrskogs sn (Dalsl.), d. 13 juni 1946 i Gävle. Mogenhetsex. vid Göteborgs realläroverk 6 juni 1895; elev vid Ombergs skogsskola i juli 1895, utex. därifrån 15 juni 1897; elev vid Skogsinstitutet 1 juli s. å., utex. därifrån 15 juni 1898; tillsyn över skogsskötseln vid Lesjöfors bruk 1898–1908; extra jägmästar...

Eneroth, Karl Olof, Högskolelärare, Skogsman (1886 – 1945)

Eneroth, Karl Olof, f. 2 nov. 1886 i Arboga, d. 12 nov. 1945 på Mörby lasarett. Föräldrar: civilingenjören Carl Olof Eneroth och Eva Helena Rönngren. Mogenhetsex. i Umeå 27 maj 1905; utexaminerad från Ombergs skogsskola 31 aug. 1907; utexaminerad från Skogsinstitutet 20 dec. 1909; fil. kand. vid Stockholms högskola 31 jan. 1935; fil. lic. vid Uppsala univ. 31 mars 1936; skogschefsassistent v...

Falk, Herman Adolph, Jägare, Skogsman (1785 – 1865)

1. Herman Adolph Falk, f. 15 dec. 1785 på Risäter, Norra Råda sn (Värml.), d. 21 nov. 1865 där. Föräldrar: överjägmästaren Per Adolph Falk och Agneta Maria Geijer. Sergeant vid Närke-Värmlands reg. 7 mars 1808; fänrik 9 april s. å.; deltog i fälttåget i Norge 1808–09; löjtnant 29 juni 1809; avsked ur krigstjänst 9 juni 1812; tf. överjägmästare i Värmlands län 7 febr. 1815; överjägm...

Fredenberg, Karl W A, Generaldirektör, Skogsman (1857 – 1936)

Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, f 1 maj 1857 på Axholm i Fläckebo (Vm), d 18 okt 1936 i Lindesberg (Ör). Föräldrar: majoren Alfred F o Regina Sophia Mathilda v Ehrenheim. Mogenhetsex i Västerås 19 maj 1875, elev vid skogsinst 1 juni 1876–31 maj 1878, extra jägmästare i n Hälsinglands revir 17 juli 1878, skogsförvaltare vid ab Iggesunds bruk 1882–93 samt därefter inspektör vid brukets skogar...

Hemberg, Eugen P A, Författare, Skogsman (1845 – 1946)

Hemberg, Eugen Peter Alexander, f 9 nov 1845 i Ystad, d 14 mars 1946 i Växjö. Föräldrar: godsägaren Fritz Eliza H o Glara Åkerblom. Elev vid skogsinst 1 juni 68, utex därifrån 31 maj 69, studieresa till Danmark o Tyskland 69, e överjägare i Arjeplogs revir 1 nov 69, e jägmästare där 3 mars 70, tf jägmästare där 26 juli 71, tf jägmästare i Kalix revir 25 okt 72, tjänstg i skogsstyr 74, skogli...

Holmgren, Anders H, Skogsman (1874 – 1968)

10 Holmgren, Anders Harald, bror till H 8, f 5 aug 1874 i Sthlm, Ad Fredr, d 31 dec 1968 där, Matt. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 22 maj 95, elev vid Ombergs skogsskola 1 juli 95, utex 15 juni 96, elev vid Skogsinst 1 juli 96, utex 15 juni 98, e jägmästare i Norrbottens distr o assistent i N Piteå revir 15 juni 99, assistent i Älvsby revir 31 dec 00, bitr jägmästare i...

Johansson, Folke L H, Generaldirektör, Skogsman (1899 – 1972)

2 Johansson, Folke Ludvig Hemming, son till J 1 i hans första g, f 5 febr 1899 i Sthlm, Klara, f 5 april 1972 i Danderyd, Sth. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm vt 18, civ:jägmästare vid Skogshögsk i Sthlm 24, anst hos olika skogsbolag o hos riksskogs-taxeringsnämnden 24—26, sekr i Sv skogs-vårdsfören 26—40, bitr sekr i komm ang utnyttjande av skogstillgångarna 16 okt 31—4 ja...

Lovén, Fredrik A, Skogsman (1847 – 1929)

7 Lovén, Fredrik August, kusin till L 4, L 5 o L 6, f 2 maj 1847 i Lund, d 24 nov 1929 i Karlstad. Föräldrar: prof Nils Henrik L o Ulrika Elisabeth Liljewalch. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 7 juni 66, inskr vid LU 27 jan 68, FK där 7 maj 73, skogsvetensk studieresa till Tyskland 73–74, disp vid LU 28 maj 74, FD där 3 juni 74, elev vid skogsinst 2 ...

Lundberg, Gustaf, Högskolerektor, Skogsman (1882 – 1961)

Lundberg, Gustaf, f 29 okt 1882 i Baldringe, Malm, d 12 maj 1961 i Lidingö. Föräldrar: godsförvaltaren Andreas Petter L o Augusta Sofia Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 5 juni 01, elev vid Ombergs skogsskola 01–02, vid skogsinst 1 juli 02, utex där 15 juni 04, extra jägmästare i östra distr 20 juni–27 dec 05, assistent i Sthlms revir periodvis 28 dec 05–25 maj 08, vid skogsinst:s pr...

Lundqvist, Eric, Författare, Skogsman (1902 – 1978)

Lundqvist, Eric, f 9 febr 1902 i Västra Ny, Ög, d 21 mars 1978 i Norra Vi, där. Föräldrar: bruksägare Oscar Zadok L o Ingegärd (Inga) Paulina Widegren. Kronojägare i Lappland, studentex som privatist i Sthlm, elev vid skogshögsk 5 juli 24, utex därifrån 5 maj 28, anst vid skogsvårdsstyr i Östergötl 28–30, av holländska skogsstaten i Indonesien 30–34, ledare för avverkn:företag o sågverk på B...

Löf, Axel, Skogsman (1878 – 1957)

Löf, Axel, f 24 juli 1878 i Tolfta, Upps, d 20 dec 1957 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: bruksbyggmästaren Johan Erik L o Maria Mathilda Holmgren. Lärov:studier i bl a Hudiksvall till 94, elev, bokhållare, kassör o avverkn:ledare vid Korsnäs sågverks ab 94–09, forstmästarex vid Skogsinst i Sthlm 03, skogsförvaltare i Malung 03–09, flottn:chef vid Dalelfvarnes flottningsfören 10–17, direktör o...

Mattsson Mårn, Ludvig H, Skogsman (1892 – 1967)

Mattsson Mårn, Ludvig Harald, f 26 jan 1892 i Sthlm, Maria, d 14 febr 1967 där, Västerled. Föräldrar: övermaskinisten Frans Ludvig Leonard Mattsson o Emma Augusta Maria Carlsson. Mogenhetsex vid h reallärov på Östermalm, Sthlm, 19 maj 10, skogspraktikant i Norrbottens län, vid Elvestorps bruks ab o Laxå bruks ab, Ör, samt vid Gimo bruks ab, Upps, juni 10–sept 11, elev vid Ombergs skogsskola ...

Palm, Thure W, Entomolog, Skogsman (1894 – 1987)

Palm, Thure Wilhelm, f 30 jan 1894 i Sövde, Malm, d 2 maj 1987 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: godsförvaltaren Oscar P o Agnes Marie Louise Hederström. Studentex i Ystad 12, ex från Skogshögskolan 22 mars 18, extra jägmästare i Domänverket 3 april 18, extra skogsingenjör i Nysätra norra skogsvårdsområde 18, assistent vid Skogshögskolan 19, underlär vid Ombergs skogsskola o assistent i skolrev...

Petterson, C Henrik, Skogsman (1879 – 1962)

Petterson, Carl Henrik, f 20 aug 1879 i Sthlm, Nik, d 7 juli 1962 där, Gust Vasa. Föräldrar: dir Carl Fredrik Pettersson o Edla Maria Magdalena Svensson. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 18 maj 98, elev vid Ombergs skogsskola 1 juli 98, ex där 13 juni 99, elev vid Skogsinst 1 juli 99, ex där 18 juni 01, extra jägmästare i Umeå distr 27 juni 02, eo tjänsteman i Domänstyr 9 jan 0...

Ringstrand, Nils G, Landshövding, Skogsman (1863 – 1935)

Ringstrand, Nils Gustaf, f 22 juli 1863 i Strängnäs, d 21 dec 1935 i Sthlm (kbf i Umeå). Föräldrar: lärov:adjunkten FD Nils Petter R o Amelie Fredrika Dorothea Grahl. Mogenhetsex vid h a l i Strängnäs 24 maj 80, elev vid Skogsinst 1 juni 82, utex från Ombergs skogsskola, Ög, 15 juni 82, från Skogsinst 31 maj 84, extra jägmästare i Skellefteå revir 5 juni 84–30 sept 97, inom Västerbottens dis...

Ronge, Eric W, Skogsman (1889 – 1982)

Ronge, Eric Wilhelm, f 7 juli 1889 i Frykerud, Värml, d 27 maj 1982 i Lidingö. Föräldrar: agenten Per Adolf R o Hilda Christina Öström. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 7 juni 07, elev vid Ombergs skogsskola 1 okt 09, ex där 30 aug 10, elev vid Skogsinst 1 okt 10, jägmästarex där 30 dec 12, anställd vid Kramfors ab:s skogsförvaltn 1 febr 13, skogschef där 24–38, led av styr:erna för Norrland...

Rydbo, Folke, Generaldirektör, Industriman, Skogsman (1924 – 1981)

Rydbo, Folke, f 25 mars 1924 i Tanum, Göt, d 26 dec 1981 i Ockelbo, Gävl. Föräldrar: rektorn Hans Adolf R o bankkamrer Ellen Alma Lovisa Lundin. Studentex i Gbg 42, jägmästaraspirant vid Domänverket 4 mars (tilltr 1 maj) 50, tjänstgöring i Malmesjaurs revir, Nb, 5 maj 50 o Laxå, Ör, revir 1 maj 51, civiljägmästarex vid Skogshögskolan 21 okt 50, e o bitr jägmästare vid avd för arbetsrationali...

Sundberg, Ulf Hjalmar, Högskolelärare, Skogsman (1919 – 1997)

Sundberg, Ulf Hjalmar, f 11 sept 1919 i Hedemora landsförs, Dal, d 14 okt 1997 i Grytnäs, Dal. Föräldrar: bruksdisponenten Carl Gustaf S o Dagmar Matilda Esseen. Elev vid H a l i Linköping ht 30, studentex där 1 juni 38, elev vid Statens kolarskola, Skinnskatteberg, Vm, okt–dec 39, vid Skogshögsk 15 okt 40, utex där 4 sept 44, assistent vid Korsnäs ab 44, skogsförvaltare där...

Svensson, Johan Ingvar Manfred, Entomolog, Skogsman (1919 – 2011)

Svensson, Johan Ingvar Manfred, f 29 juli 1919 i Glimåkra, Skå, d 17 febr 2011 i Nosaby, Skå. Föräldrar: åbon Sven Manfred S o Ruth Nilsdotter. Elev vid Helsingborgs samlärov, studentex vid h a l på Östermalm i Sthlm 17 juni 38, fyllnadsprövn vid h a l i Kristianstad 30 jan 39, anställd vid Fiskeby fabriks ab, Simontorps revir 14 febr–13 juni 39, vid Krapperups skogsförvaltn...

28 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se