Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
138 träffar, sida:  1 2 3 
Adler, Bror Victor, Arkitekt, Skolman (1848 – 1910)

Adler, Bror Victor, f. 20 juni 1848 på Sjuntorp i Fors socken, Västergötland, d. 12 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: fabriksdisponenten Ture Maurits Adler och Sara Wettergren. Elev vid Chalmerska slöjdskolan 9 sept. 1863–15 juni 1868 samt vid konstakademins läroverk 30 sept. 1870–1 maj 18J5 och erhöll vid avgången därifrå...

Alander, Pehr Gustaf, Läroboksförfattare, Skolman, Kommunalman (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sev...

Almquist, Sigfrid O I, Botanist, Skolman (1844 – 1923)

6. Sigfrid Oskar Immanuel Almquist, f. 15 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: prosten Oskar Julius Augiist Almquist och Nanna Johansson. Avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1862; fil. kand. 28 mars 1868; disp. 24 maj 1869; fil. doktor 31 maj s. å.; företog botaniska forskningsresor, dels på egen bekostnad, dels med understöd av vetenskapsakademin, till Sk&ari...

Alsbeckius, Mattias Andreæ, Präst, Skolman (– 1642)

Alsbeckius (Alzbeckius, Alsbechius), Mattias Andreæ, f. i Alsbäcks by i Stora Tuna, d 1642 (begraven 18 apr.). Bondson. Kollega i Västerås skola 1627; inskriven vid Uppsala universitet i aug. s. å. under namnet Matthias Andrese Tunsemontanus; prästvigd 7 sept. 1630. Conrector och rhetorices lector vid Västerås gymnasium s.å.; var även mu...

Ambrosius, Johan Mathias, Skolman (1843)

Ambrosius, Johan Mathias, till 1870, då han antog sitt sista förnamn till efternamn, Johan Mattias Ambrosius Jönsson, f. 8 febr. 1843 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Karl Ambrosius Jönsson och Johanna Benedikta Hünemöder. Genomgick h. elementarläroverket i Lund; student vid Lunds universitet 13 dec. 1860; fil. kand. 15 febr. 1868; disp. 20 maj s. ...

Anderson, Fredrik, Kommunalpolitiker, Astronom, Skolman (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 186...

Andersson, A Hilding, Skolman (1853 – 1918)

2. Anders Hilding Andersson, den föregåendes son, f. 22 mars 1853 i Växjö, d 13 febr. 1918 därstädes. Avlade mogenhetsexamen i Jönköping 1 juni 1872; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; fil. lic. 14 sept. 1878; disp. 5 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1879; studentkårens ordförande 1880. Docent i grekiska li...

Andersson, Johan, Biskop, Skolman (1820 – 1894)

1. Johan Andersson, f.29 sept. 1820 i Ödestugu socken, d 14 juni 1894 i Växjö. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Efter studier i Jönköping och Växjö student i Lund 3 okt. 1838; disp. 20 dec. s. å. (Öfningsbok uti fornnordiska spr&arin...

Annerstedt, Rudolf, Skolman (1801 – 1876)

2. Rudolf Annerstedt, f. 27 aug. 1801 i Tensta församling, d 7 juni 1876 i Uppsala. Föräldrar: sekreteraren Samuel Annerstedt och Charlotta Ulrika Cederström. Student i Uppsala 29 sept. 1818; disp. 8 febr. 1826 (De Cosmo de Medicis, pres. E. G. Geijer) och 5 maj 1827 (Scholia selecta in Esai, p. XV, pres. G. Knös); fil. magister 16 juni 1827. Adjunkt vid Uppsala kate...

Arcadius, Carl Olof Ohlsson, Skriftställare, Skolman, Kommunalman (1849 – 1921)

Arcadius, Carl Olof Ohlson, f. 20 dec. 1849 i Gödelöv. Föräldrar: föreståndaren för räddningsinstitutet å Råby Åke Ohlson och Anna Kristina Holmquist. Intogs i Kristianstads h. elementarläroverk vt. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1869; student i Lund 13 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; genomgic...

Aspling, S M Herman, Skolman, Nykterhetsman (1822 – 1910)

Aspling, Samuel Marcus Herman, f. 26 nov. 1822 i Lofta, d 20 dec. 1910 i Svennevad. Föräldrar: prosten Samuel Aspling och Katarina Charlotta Kinnander. Student i Uppsala 9 okt. 1838; disp. 10 apr. 1841 (Detfacobo, epistolse scriptore, et ejus cum Paulo consensu, pres. P. J. Emanuelsson); fil. kand. 16 dec. 1845; disp. 13 juni 1848 (Giordano Bruno, d. 6, pres. E. A. Schröder); ...

Asplund, Arnold, Präst, Skolman (1736 – 1815)

Asplund, Arnold, f. 26 sept. 1736, d 12 jan. 1815. Föräldrar: tunnbindarmästaren, sedermera åldermannen i Stockholm Jonas Asplund och Anna Margareta Sundberg. Student i Uppsala 14 maj 1754; disp. 13 dec. 1755 (De naturalismo pontificiorum, pres. N. Wallerius) och 22 febr. 1758 (Dissertatio politica, malum atheismi in republica ostensura, pres. J. Ihre); fil. magister 20 ...

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, Kemist, Skolman (1870 – 1955)

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, f. 19 apr. 1870 i Hässjö. Föräldrar: komministern Anders Ericson och Emma Kristina Aurén. Avlade mogenhetsexamen vid Umeå h. allm. läroverk 5 juni 1890; student vid Stockholms högskola ht. 1891; elev vid K. telegrafverket 17 nov. s. å.; student vid Uppsala universitet vt. 1893; fil. kand. 30 maj 1895; fil. ...

Backman, Carl Johan, Skolman (1822 – 1898)

Carl Johan Backman, f. 2 maj 1822 på Frösön, d 1 maj 1898 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Sunne, Jämtland, Gunnar Backman och Anna Katarina Agorander. Student i Uppsala 13 nov. 1840; disp. 8 febr. 1843 (Diss. dicta M. Tulli Ciceronis de pulchritudine et arte exponens, p. IV; pres. A. F. Wimmercrantz); fil. kand. 28 apr. 1845; disp. 11 juni s. ...

Beckman, Karl V, Skolman, Riksdagspolitiker (1860 – 1926)

Karl Vilhelm Beckman, f. 9 juni 1860 i Linköping. Föräldrar: handlanden Vilhelm Beckman och Maria Katarina Andersson. Erhöll undervisning i Linköpings h. elementarläroverk från ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1881; fil. lic. 14 sept. 1885; disp. 20 apr. 1887; fil. dokto...

Beckman, K F Natanael, Nordist, Skolman (1868 – 1946)

3. Karl Fredrik Natanael Beckman, f. 26 jan. 1868 i Bassle. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten Klas Beckman och Fredrika Linnarsson. Intogs i Skara h. allmänna läroverk ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1886; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1889; fil. lic. 16 maj 1895; disp. 24 maj s. å.; fil. doktor 3...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrev...

Berg, Anders, Skolman (1821 – 1912)

1. Anders Berg, f. 15 aug. 1821 å Bergaby i Fellingsbro socken, d 28 juni 1912 i Stockholm. Föräldrar: Korpralen vid livregementets husarkår Johan B. och Maria Nilsdotter Norgren. Började meddela undervisning å Sörbyholms gods i Fellingsbro 1834 och arbetade därpå som byskolmästare i hemsocknen; genomgick lärarkursen vid växelun...

Bergman, Carl Gustaf L, Skolman (1840 – 1905)

Bergman, Carl Gustaf Leonhard, f. 8 apr. 1840 i Stenkumla prästgård, d 27 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: dr. v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Hörsne Henrik Gustav Bergman och Elisabet Svebi-lius. Åtnjöt undervisning i folkskola och därefter vid Visby h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 maj 1860; fil. kand. 14 dec. 1867; disp. 22 maj...

Bergman, Carl Abraham, Präst, Skolman (1800 – 1889)

Bergman, Carl Abraham, f. 20 apr. 1800 på Oretorp i Vinslöv, d 28 mars 1889. Föräldrar: gårdsbokhållaren, sedermera kronolänsmannen Johan Peter Bergman och Katarina Dorotea Borgman. Idkade studier i Kristianstads skola; student i Lund 5 okt. 1816; disp. 3 juni 1820 (De spoliis, prsecipue opimis, p. I; pres. A. Kahl); filol. kand. 2 juni 1821; fil. kand. ...

Bergman, Israel, Biskop, Skolman (1795 – 1876)

Bergman, Israel, f. 16 mars 1795 i Attmars församling, d 28 apr. 1876. Föräldrar: brukspatronen Erik Bergman och Brita Katarina Norberg. Student i Uppsala 13 febr. 1811; disp. 14 maj 1814 (De ingenio Aeschinis oratoris; pres. E. A. Sodenstierna); fil. kand. 5 nov. 1817; disp. 30 maj 1818 (De motu apparenti stellarum fixarum ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo,...

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. &ar...

Bergstedt, C Hugo B, Folkbildare, Klassisk arkeolog, Skolman (1855 – 1926)

2. Carl Hugo Brynolf Bergstedt, den föregåendes brorson, f. 16 aug. 1855 i Borås, d. 20 juni 1926 i Sthlm, Matt. Föräldrar: förste lantmätaren Johan August Bergstedt och Inga Kristina Jonsson. Elev vid l. elementarläroverket i Borås 1867—70 och vid h. elementarläroverket i Göteborg 1870—74; avlade mogenhetsexamen...

Beskow, F Natanael, Författare, Predikant, Skolman (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Björck, K A Wilhelm, Zoolog, Skolman (1888 – 1975)

Björck, Karl Anders Wilhelm, f. 13 okt. 1888 i Barsebäck. Föräldrar: kyrkoherden Karl Gustav Björck och Hedda Vilhelmina Eurenius. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 28 maj 1906; student i Lund 4 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1910; fil. magister 29 maj 1912; fil. lic. 31 maj 1913; disp. 5 maj 1915; ...

Björling, Carl Fabian Emanuel, Matematiker, Skolman (1839 – 1910)

3. Carl Fabian Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 30 nov. 1839 i Stockholm, d 6 maj 1910 i Lund. Elev vid elementarläroverket i Västerås; student i Uppsala 19 maj 1857; fil. kand. 15 dec. 1862; disp. 16 maj 1863; fil. doktor (primus) 30 maj s. å.; företog en vetenskaplig studieresa till Frankrike, Schweiz och Tyskland 1865. Vik. adj...

Björling, Carl Olof, Biskop, Teolog, Skolman (1804 – 1884)

1. Carl Olof Björling, f. 16 sept. 1804 i Västerås, d 20 jan. 1884 därstädes. Föräldrar: handlanden Johan Olof Björling och Johanna Lovisa Ljungdahl. Upptogs efter faderns död 1809 såsom fosterbarn av en avlägsen släkting, inspektören på Lövsta bruk i Uppland K. Stjernsten. Åtnjöt undervisning vid Gä...

Blomberg, Carl Johan, Språkforskare, Tidningsman, Skolman (1838 – 1890)

Blomberg, Carl Johan, f. 29 maj 1838 i Ljusdals församling, d 15 mars 1890 i Härnösand. Föräldrar: postmästaren Carl Ludvig Blomberg och Mathilda Caspolin. Student i Uppsala 23 maj 1855; fil. kand. 15 sept. 1863; disp. 27 sept. 1865; fil. doktor 31 maj 1866; företog en studieresa till Frankrike, Tyskland och England 1869−70. Vik. kollega vid h. elemen...

Boëthius, Jacob, Präst, Skolman (1647 – 1718)

1. Jacob Boëtius, sedermera Boëthius, f. 25 nov. 1647 i Kila, d 23 febr. 1718 på Västerkvarn i Kolbäck. Föräldrar: kyrkoherden i Kila Daniel Boëtii Moræus och Tora Rudbeckia. Elev vid Västerås skola 1658 och vid dess gymnasium 1660; började i gymnasiets tredje klass undervisa såsom informator och fortsatte därmed vid u...

Bohlin, Knut H, Botanist, Skolman (1869 – 1956)

Bohlin, Knut Harald, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1869 i Stockholm. Elev vid h. allmänna läroverket å Södermalm 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1887; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1892; studerade vid Stockholms högskola 1893−98; fil. lic. i Uppsala 27 maj 1898; disp. 11 maj 1901; fil. do...

Bohman, Carl Johan, Skolman (1816 – 1882)

Bohman, Carl Johan, f. 29 sept. 1816 i Jönköping, d 9 sept. 1882 på Lidingön. Föräldrar: stadskorporalen Johan Bohman och Anna Elisabet Sandberg. Intogs i Jönköpings trivialskola 1825 och i Växjö gymnasium 1833; student i Uppsala 29 sept. 1835; disp. 12 okt. 1839 (De formis casuum latinorum; pres. J. G. Ek); avlade ekonomisk examen 8 nov. 18...

Boivie, Pehr Gustaf, Skolman (1780 – 1860)

Pehr Gustaf Boivie, f. 3 dec. 1780 i Åkerby, Österlövsta socken, d 1 jan. 1860 i Hedemora. Föräldrar: bokhållaren Karl Boeve och Brita Schmidt. Student i Uppsala 1 okt. 1797; avlade examen till rättegångsverken 8 dec. 1800; disp. 11 juni 1805 (De interpolationa ad tabulas trigonometricas applicanda, p. II; pres. J. Thorsander); avlade examen rigoros...

Brandell, Simon, Präst, Skolman (1822 – 1895)

2. Simon Brandell, den föregåendes son, f. 6 juni 1822 i Nora församling, Härnösands stift, d 19 mars 1895 i Skellefteå. Genomgick Härnösands gymnasium; student i Uppsala 3 dec. 1840; avlade dimissionsexamen 28 nov. 1843; disp. 12 nov. s. å. (Om negationen med särskilt afseende på Hegelska logiken, p. III; pres. E. A. Carls...

Brolén, Carl Axel, Skolman (1845)

Brolén, Carl Axel, f. 14 juni 1845 i Sala. Föräldrar: v. pastorn i Sala, komministern i Kila, sedermera kyrkoherden i Gagnef, prosten Nils Brolén och Kristina Ulrika Norberg. Elev vid Sala läroverk 1853—56 och vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1856—ht. 1862; student i Uppsala 1 dec. 1862; fil. kand. 31 maj 1870; disp. 22 maj 1872; ...

Broman, Olof Johansson, Präst, Hembygdsforskare, Skolman (1676 – 1750)

Broman, Olof Johansson, f. 29 nov. 1676 i Välsta, Rogsta socken, d. 9 apr. 1750 i Hudiksvall. Föräldrar: kronofogden Johan Larsson Broman och Anna Albogia. Studerade i Hudiksvalls skola från 1682 och under informator i Uppsala från hösten 1689; student i Uppsala 17 febr. 1690; disp, 5 febr. 1698 (Qvatuor virtutes ...., quas cardinales vulgo nominant; pres...

Bruhn, Anders, Biskop, Skolman (1778 – 1856)

Bruhn, Anders, f. 25 nov. 1778 i Stockholm, d. 23 febr. 1856 i Göteborg. Föräldrar: handelsmannen, sedermera rådmannen i Uddevalla Henrik Bruhn och Maria Gunilda Knape. Elev vid Uddevalla skola och Göteborgs gymnasium; student i Uppsala okt. 1797 och i Lund 9 okt. 1801; disp. därstädes 12 dec. 1801 (Commentatio dicti Paulini Rom. VIII: v. 19; pres. K....

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, Präst, Läroboksförfattare, Skolman (1595 – 1653)

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, f. 1595 på Varberga i Längbro socken, d. 20 apr. 1653 genom drunkning i Mälaren utanför Strängnäs. Elev vid Örebro skola 1602 samt vid Västerås' skola; studerade därpå i Uppsala; prästvigd i Strängnäs 1623; conrector scholæ därstädes 1624; lektor i retorik oc...

Burman, Fale Abrahamsson, Historiker, Skolman (1758 – 1809)

2. Fale Abrahamsson Burman, den föregåendes kusins sonson, f. 7 apr. 1758 i Kall, f 20 juli 1809 i Härnösand. Föräldrar: geschwornern vid Åreskutans kopparverk, sedermera bergmästaren i Västerbotten Abraham Vilhelm Burman och Beata Margareta Sundel. Elev vid gymnasiet i Härnösand 1770—72; student i Uppsala 16 mars 1774;...

Bäckman, Jonas, Läroboksförfattare, Skolman (1832 – 1906)

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogis...

Böklin, Per Johan, Präst, Skolman (1796 – 1867)

Böklin, Per Johan, f. 22 mars 1796 i Osby, d. 5 aug, 1867 i Köpinge. Föräldrar: bonden Jon Andersson och Ingegerd Hemmingsdotter. Genomgick Växjö skola och gymnasium; student i Lund 5 okt. 1818; disp. 10 mars 1819 (Flora Hallandica, p. 1, sect. VIII; pres. E. M. Fries); filol. kand. 14 juni 1819; fil. kand. 10 maj 1820; disp. 13 juni 1820 (Principia calculi...

Bötticher, Johannes, Historiker, Skolman (– 1748)

Bötticher (Boetticher), Johannes, f. i Völschows kyrkby vid Demmin, d. 1748. Elev i stadsskolan i Friedland och i gymnasierna i Stralsund och Stettin; student i Greifswald 1711; uppehöll sig i Stettin, Friedland och Rostock; informator hos regeringsrådet J. L. von Olthof och överstelöjtnant von Schevenbach; rektor för stadsskolan i Wolgast 1724; f&oum...

Carlgren, Wilhelm Mauritz, Historiker, Skolman (1833 – 1919)

1. Wilhelm Mauritz Carlgren, f. 8 dec. 1833 i Grangärde, d. 22 jan. 1919 i Härnösand. Föräldrar: bruksförvaltaren, sedermera possessionaten Nils Carlgren och Johanna Henrika Sebaldt. Genomgick Uppsala katedralskola ht. 1844—vt. 1849 och ht. 1850—ht. 1851: student i Uppsala 1 okt. 1852; fil. kand. 29 maj 1857; disp. 21 maj 1860; fil. doktor 31 ma...

Carlson, C F Ernst, Historiker, Skolman, Riksdagsman (1854 – 1909)

2. Carl Fredrik Ernst Carlson, den föregåendes son, f. 14 mars 1854 i Stockholm, d. 7 apr. 1909 därstädes. Elev vid Klara l. elementarläroverk ht. 1866 och vid Stockholms gymnasium ht. 1868; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 13 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; fil. kand. 11 dec. 1874; fil. lic. 28 maj 1877; disp. 31 maj 187...

Carlson, Fredrik Ferdinand, Historiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1811 – 1887)

1. Fredrik Ferdinand Carlson, f. 13 juni 1811 på Kungshamn i Alsike socken, d. 18 mars 1887 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen och häradshövdingen Gustav Carlson och Vendia Kristina Borell. Genomgick Klara trivialskolas fjärde klass 1820 —21 och Stockholms gymnasium 1821—25; student i Uppsala 10 juni 1825; disp. 9 dec. 1831 (Odarion septuagesimu...

Carstenius, Petrus, Präst, Skolman, Dramatisk författare (1646/47 – 1710)

2. Petrus Carstenius, den föregåendes son, f. 1646 eller 1647, troligen i Borgå, d. 14 maj 1710 i Viborg (begraven där 19 apr. 1712). Student i Åbo 14 jan. 1665; disp. febr. 1668 (Disputatio philosophiaj primse seu metaph...

Cederschiöld, Gustaf J C, Nordist, Högskolelärare, Skolman (1849 – 1928)

8. Gustaf Johan Christoffer Cederschiöld, den föregåendes syssling, sonson till C. 2, f. 25 juni 1849 i Stockholm, d 5 maj 1928 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren, fil. doktor Gustav Cederschiöld och Elsa Vilhelmina Borg. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 24 aug. 1859; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; st...

Celander, K Hilding, Nordist, Skolman (1876 – 1965)

Celander, Karl Hilding, f. 17 juli 1876 i Arboga. Föräldrar: folkskoleläraren Gustav Magnusson Celander och Elise Sörman. Elev vid Arboga allmänna läroverk ht. 1885 och vid Karolinska h. allmänna läroverket i Örebro ht. 1890; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 24 maj 1894; student i Uppsala sept. 1894; fil. kand. 15 sept. 189...

Centerwall, Julius E, Skriftställare, Politiker, Skolman (1844 – 1923)

1. Julius Ebbe Centerwall, f. 22 aug. 1844 i Ramlösa i Raus socken, d 27 jan. 1923 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen Frans Gustav Centerwall och Amelie Juhlin-Dannfelt. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium 1859—62; avlade studentexamen i Uppsala 6 maj 1862; inskriven vid Uppsala universitet 17 maj 1862; fil. kand. 31 jan. 1867; disp. 22 febr...

Claëson, Gustaf A, Skriftställare, Skolman (1830 – 1921)

2. Gustaf Albert Claëson, den föregåendes broder, f. 12 juni 1830 i Stockholm, d 12 mars 1921 därstädes. Elev i Storkyrkoförsamlingens apologistskola ht, 1836—vt, 1843; student i, Uppsala 3 febr. 1853. Bibliotekarie vid Stockholms nations i Uppsala bibliotek vt.—ht. 1860; v. kollega vid Katarina l. elementarläroverk vt. 1863—vt....

Collinder, Erik, Botanist, Skolman (1848 – 1920)

Collinder, Erik, f. 21 juli 1848 i Arbrå församling, d 16 febr. 1920 i Sundsvall. Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Per Jonsson och Sigrid Helena Åsberg. Elev vid Gävle h. elementarläroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. 1871; fil. kand. 26 jan. 1877. Genomgick provar vid Mari...

138 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se