Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
2 träffar, sida:  1 
Bergqvist, Bengt Jakobsson, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; erhöll dispens från avläggande av teolog...

Månsson, Nils, Lantbrukare, Skolpolitiker, Riksdagsman (1776 – 1837)

Månsson, Nils, f 5 april 1776 i Fränninge, Malm, d 25 juni 1837 där. Föräldrar: åbon Måns Pährsson o Ingår Lassesdtr. Dräng hos bonden o riksdagsledamoten Olof Andersson, Långaröd, Malm, 99—04, innehade kronohemmanet Sniberup, Östraby, Malm, 04— 10, o skattehemmanet Skumparp, Fränninge, från 06, deltog som led av bondeståndet i riksdagarna 10 urt, 12 urt, 15 urt, 17—18 urt, 23, 28-30 o 34-35...

2 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se